Valtiotieteellisten koulutusohjelmien valinnaiset opinnot

Alla on lueteltu valinnaiset opintokokonaisuudet, joita voivat opiskella muutkin kuin koulutusohjelman omat opiskelijat. Lisätietoa kokonaisuuksista löydät WebOodista.

Tietoa mahdollisista rajoituksista oman tutkintosi valinnaisiin opintoihin löydät WebOodista koulutusohjelmasi opinto-oppaasta tai ohjeesta Tutkintoni rakenne ja laajuus.

Huom! Ohjeiden ja WebOodin välistä yhteyttä rakennetaan. Jos päädyt valinnaisen opintokokonaisuuden linkistä WebOodiin sivulle, jonka alalaidassa lukee "ei opetusta WebOodissa" ja "ei tenttejä WebOodissa", etsi sama opintokokonaisuus WebOodin opinto-oppaasta nähdäksesi todellisen tilanteen.

Kandiohjelmien tarjoamat opinnot

Politiikan ja viestinnän kandiohjelma

Sosiaalitieteiden kandiohjelma

Avoin yliopisto järjestää muiden koulutusohjelmien opiskelijoiden opetuksen sosiaalitieteiden perusopintokokonaisuuteen (SOSK-100) sekä suuren osan opetuksesta sosiaalitieteiden aineopintoja -kokonaisuuteen (SOSK-AO200). Myös muiden kokonaisuuksien opetuksesta osa on tarjolla avoimen yliopiston puolella. Avoimen yliopiston Sosiaalitieteet-sivu. Opetukseen on kiintiöt ja opetus on niiden puitteissa maksutonta läsnä oleville muiden koulutusohjelmien kuin sosiaalitieteiden koulutusohjelman perustutkinto-opiskelijoille. Opintoihin ilmoittaudutaan Avoimen yliopiston ko. opinto-ohjelman kautta Ilmoittaudu –painikkeesta (ei WebOodissa).

Opas Weboodissa: Sosiaalitieteiden kandiohjelman opintokokonaisuudet muiden ohjelmien opiskelijoille, 2020-21 

 • SOSK-IS500 Helsinki Inequality Studies, Study Module, 15-35 op
 • SOSK-KR Kriminologia, opintokokonaisuus 15 op
 • SOSK-KY500 Kulutus yhteiskunnassa, opintokokonaisuus 15 op
 • SOSK-LN (SOSK-500) Lapsuuden- ja nuorisotutkimus, opintokokonaisuus 15-25 op
 • AYSOSK-100 Avoin yo: Sosiaalitieteiden perusopinnot 25 op
 • AYSOSK-AO200 Avoin yo: Sosiaalitieteiden aineopintoja 35 op

Opas Weboodissa: VANHA: Sosiaalitieteiden kandiohjelman opintokokonaisuudet muiden ohjelmien opiskelijoille, 2019-23. (Kuluvan opetussuunnitelmakauden ajan on vielä mahdollista suorittaa edellisen opetussuunnitelman mukaiset opintokokonaisuudet loppuun. Jos olet aloittamassa uuden kokonaisuuden, suositellaan että valitset sen ylemmästä listasta.)

 • AY-SOSK501 Sosiaalitieteiden opintokokonaisuus I, 15/25 op
 • AY-SOSK502 Sosiaalitieteiden opintokokonaisuus II, 15/35 op

Taloustieteen kandiohjelma

Yhteiskunnallisen muutoksen kandiohjelma

Maisteriohjelmien tarjoamat opinnot

Euroopan ja Pohjoismaiden tutkimuksen maisteriohjelma (European and Nordic Studies)

Filosofian maisteriohjelma (yhdessä Filosofian kandiohjelman (humanistinen tiedekunta) kanssa)

Etiikka
 • FILM-ET515 Etiikka, opintokokonaisuus, 15 op
 • FILM-ET525 Etiikka, opintokokonaisuus, 25 op
 • FILM-ET530 Etiikka, opintokokonaisuus, 30 op
Filosofian historia
 • FILM-FH515 Filosofian historia, opintokokonaisuus, 15 op
 • FILM-FH525 Filosofian historia, opintokokonaisuus, 25 op
 • FILM-FH530 Filosofian historia, opintokokonaisuus, 30 op
Logiikka ja kielifilosofia
 • FILM-LK515 Logiikka ja kielifilosofia, opintokokonaisuus, 15 op
 • FILM-LK525 Logiikka ja kielifilosofia, opintokokonaisuus, 25 op
 • FILM-LK530 Logiikka ja kielifilosofia, opintokokonaisuus, 30 op
Tieteenfilosofia
 • FILM-TF515 Tieteenfilosofia, opintokokonaisuus, 15 op
 • FILM-TF525 Tieteenfilosofia, opintokokonaisuus, 25 op
 • FILM-TF530 Tieteenfilosofia, opintokokonaisuus, 30 op
Tieto-oppi ja metafysiikka
 • FILM-TM515 Tieto-oppi ja metafysiikka, opintokokonaisuus, 15 op
 • FILM-TM525 Tieto-oppi ja metafysiikka, opintokokonaisuus, 25 op
 • FILM-TM530 Tieto-oppi ja metafysiikka, opintokokonaisuus, 30 op
Yhteiskuntafilosofia
 • FILM-YF515 Yhteiskuntafilosofia, opintokokonaisuus, 15 op
 • FILM-YF525 Yhteiskuntafilosofia, opintokokonaisuus, 25 op
 • FILM-YF530 Yhteiskuntafilosofia, opintokokonaisuus, 30 op
Yhteiskuntatieteiden filosofia
 • FILM-YT515 Yhteiskuntatieteiden filosofia, opintokokonaisuus, 15 op
 • FILM-YT525 Yhteiskuntatieteiden filosofia, opintokokonaisuus, 25 op
 • FILM-YT530 Yhteiskuntatieteiden filosofia, opintokokonaisuus, 30 op
   

Magisterprogrammet i samhällsvetenskaper (Yhteiskuntatieteiden maisteriohjelma)

Huomioi, että yhteiskuntatieteiden maisteriohjelman opetuskieli on pääasiassa ruotsi. Joitakin kursseja järjestetään englanniksi.

Johtaminen
 • MSV-LJ515 (15 op)
 • MSV-LJ515 (15 op maisteritaso)
 • MSV-LJ525 (25 op)
 • MSV-LJ525M (25 op maisteritaso)
Migration and Ethnic Relations
 • MSV-ME515 Migration and Ethnic Relations (15 op)
 • MSV-ME525 Migration and Ethnic Relations (25 op) 
Genusstudier
 • MSV-GS515 Genusstudier/ Gender studies (15 op) 
 • MSV-GS525 Genusstudier/ Gender studies (25 op)
Välfärdspolitik
 • MSV-VP515 Välfärdspolitik - Vägval i nordisk välfärd (15 op)
 • MSV-VP525 Välfärdspolitik - Vägval i nordisk välfärd (25 op)
Politics of Communication
 • MSV-PV515 Politics of Communication (15 op)

 

Sosiaalitieteiden maisteriohjelma

 • SOSM-501 Kaupunkitutkimus (15 op)
 • SOSM-502 Kulutus yhteiskunnassa (15-30 op) 
 • SOSM-503 Tieteen ja teknologian tutkimus (15, 25 tai 30 op)
 • SOSM-504 Vammaistutkimus (15 op)
 • SOSM-505 Vanhenemisen tutkimus (15, 25 tai 30 op) 
 • SOSM-506 Vuorovaikutustutkimus (15-30 op)
 • SOSM-507 Väestötiede (15 tai 25 op) 
 • SOSM-508 Maahanmuuttotutkimus (15 tai 25 op)

Sosiaali- ja terveystutkimuksen ja -johtamisen maisteriohjelma

 • AYSOTE-600 Monialainen asiantuntijuus sosiaali- ja terveysalalla 15-25 op (Huom. tarjolla vain avoimessa yliopistossa)