Venäjän, Euraasian ja itäisen Euroopan opinnot

Aleksanteri-instituutti järjestää ja koordinoi uusimpaan, monitieteiseen Venäjän ja itäisen Euroopan tutkimukseen perustuvaa opetusta. Tutkimuksen ja opetuksen suhde on tiivis, ja opiskelijoiden kanssa yhteistyössä kehitettävät opetusmenetelmät antavat parhaat valmiudet tulevaisuuden haasteisiin. Aleksanteri-instituutin koordinoimat opinnot tarjoavat mahdollisuuden syventyä Venäjän, itäisen Euroopan ja Euraasian alueen historiaan, kulttuuriin, politiikkaan, talouteen ja arkeen tavalla, joka tukee juuri sinun profiiliasi ja auttaa etenemään valitsemallasi uralla.

Aleksanteri-instituutti koordinoi seuraavia koulutusohjelmia/opintokokonaisuuksia:

 • Venäjän tutkimuksen valinnaiset opinnot (RUS-510, 15 op) järjestää vuosittain kolme kanditason kurssia suomeksi: Johdatus monitieteellisiin Venäjä-opintoihin (RUS-511), Venäjän historia ja kulttuuri (RUS-512) sekä Venäjän politiikka ja yhteiskunta (RUS-513).
   
 • Module Global Processes in Russia (RUS-500, 15 op) järjestää kolme maisteritason kurssia englanniksi: Global Norms and Ethics (RUS-302), Processes and Flows (RUS-303) ja Reactions and Responses (RUS-304).
   
 • Optional Module in Russian Studies (RUS-520, 15 op) -kokonaisuuden voi koostaa suorittamalla kolme kurssia kokonaisuuteen kuuluvista maisteritasoisista opintojaksoista.
   
 • Valtakunnallinen Venäjän ja itäisen Euroopan asiantuntijaopintoja (VIExpert) suorittamaan valitaan joka maaliskuu noin 40 uutta opiskelijaa. Opintokokonaisuus on vähintään 25 opintopistettä ja se sisältää kursseja eri verkoston yliopistoissa, kesä- ja syyskouluja, opintomatkoja ja seminaareja.
   
 • Englanninkieliseen Master's Programme in Russian Studies (MARS) -maisteriohjelmaan voi hakea vuosittain joulu-tammikuussa. Hakuohjeet löytyvät HY:n kv-maisteriohjelmien sivulta.
   
 • Itäisen Keski-Euroopan, Balkanin ja Baltian tutkimus (IKEBB) antaa opiskelijalle kattavan tietopohjan alueen maiden lähimenneisyyden ja nyky-yhteiskuntien ymmärtämiseksi. IKEBB:iä voi opiskella IKEBB I (KUKA-IK520, 15 op) TAI IKEBB II (KUKA-IK500, 30 op) sekä IKEBB-erikoistumisopinnot (ALKU-IK530, 15 op) -opintokokonaisuuksina.
   
 • Ukraina-opintokokonaisuuden (KUKA-UK500, 15 op) monitieteiset opinnot tarjoavat mahdollisuuden perehtyä Ukrainan kulttuuriin, historiaan sekä nyky-yhteiskuntaan.

Opiskelijat ovat myös lämpimästi tervetulleita Aleksanteri-instituutin tapahtumiin ja seminaareihin! Instituutin tapahtumat löytyvät tapahtumakalenterista.