Venäjän, Euraasian ja itäisen Euroopan opinnot

Valitse koulutusohjelma

Hae koulutusohjelmaa

Kandiohjelmat

Maisteri- ja lisensiaattiohjelmat

Tohtoriohjelmat

Palauta oletusarvoihin

Aleksanteri-instituutti järjestää ja koordinoi uusimpaan, monitieteiseen Venäjän ja itäisen Euroopan tutkimukseen perustuvaa opetusta. Tutkimuksen ja opetuksen suhde on tiivis, ja opiskelijoiden kanssa yhteistyössä kehitettävät opetusmenetelmät antavat parhaat valmiudet tulevaisuuden haasteisiin. Aleksanteri-instituutin koordinoimat opinnot tarjoavat mahdollisuuden syventyä Venäjän, itäisen Euroopan ja Euraasian alueen historiaan, kulttuuriin, politiikkaan, talouteen ja arkeen tavalla, joka tukee juuri sinun profiiliasi ja auttaa etenemään valitsemallasi uralla.

Aleksanteri-instituutti koordinoi seuraavia koulutusohjelmia/opintokokonaisuuksia:

 • Venäjän tutkimuksen valinnaiset opinnot (RUS-510, 15 op) järjestää vuosittain kolme kanditason kurssia suomeksi: RUS-511 Johdatus monitieteellisiin Venäjä-opintoihin, RUS-512 Venäjän historia ja kulttuuri  ja RUS-513 Venäjän politiikka ja yhteiskunta.
   
 • Module Global Processes in Russia (RUS-500, 15 op) järjestää kolme maisteritason kurssia englanniksi: RUS-302 Global Norms and Ethics, RUS-303 Processes and Flows ja RUS-304 Reactions and Responses.
   
 • Valtakunnallinen Venäjän ja itäisen Euroopan asiantuntijaopintoja (VIExpert) suorittamaan valitaan joka maaliskuu noin 40 uutta opiskelijaa. Opintokokonaisuus on vähintään 25 opintopistettä ja se sisältää kursseja eri verkoston yliopistoissa, kesä- ja syyskouluja, opintomatkoja ja seminaareja.
   
 • Englanninkieliseen Master's Programme in Russian Studies (MARS) -maisteriohjelmaan voi hakea vuosittain joulu-tammikuussa. Hakuohjeet löytyvät HY:n kv-maisteriohjelmien sivulta.
   
 • Itäisen Keski-Euroopan, Balkanin ja Baltian tutkimus (IKEBB) antaa opiskelijalle kattavan tietopohjan alueen maiden lähimenneisyyden ja nyky-yhteiskuntien ymmärtämiseksi. IKEBB:iä voi opiskella IKEBB I (KUKA-IK520, 15 op) TAI IKEBB II (KUKA-IK500, 30 op) ja IKEBB-erikoistumisopinnot (ALKU-IK530, 15 op) -opintokokonaisuuksina.
   
 • Ukraina-opintokokonaisuuden (KUKA-UK500, 15 op) monitieteiset opinnot tarjoavat mahdollisuuden perehtyä Ukrainan kieleen, kulttuuriin, historiaan sekä nyky-yhteiskuntaan.

Opiskelijat ovat myös lämpimästi tervetulleita Aleksanteri-instituutin tapahtumiin ja seminaareihin! Instituutin tapahtumat löytyvät tapahtumakalenterista.