Yliopiston strategia ja päätöksenteko

Valitse koulutusohjelma

Hae koulutusohjelmaa

Kandiohjelmat

Maisteri- ja lisensiaattiohjelmat

Tohtoriohjelmat

Palauta oletusarvoihin

Yliopiston toimintaa ohjaa sen hallituksen hyväksymä strategia. Uuden, kaudelle 2021-2030 laaditun strategian perustan muodostavat yhteiset arvot totuus, sivistys, vapaus ja yhteisöllisyys, jotka ohjaavat jokapäiväistä toimintaa ja vuorovaikutusta. Yliopiston menestys perustuu syvälliseen ja uusia uria avaavaan tieteenalaosaamiseen, tieteidenväliseen tutkimukseen ja korkeatasoiseen opetukseen. Helsingin yliopiston strategia tehtiin nyt ensimmäistä kertaa kymmeneksi vuodeksi 2021–2030 visiolla Tieteen voimalla – maailman parhaaksi.

Vision saavuttaakseen yliopisto on valinnut neljä strategista tavoitetta kaudelle 2021-2030:

Yliopiston strategiaan voi tutustua Flamma-intranetissä sekä yliopiston ulkoisilla sivuilla.

Vuonna 2020 Helsingin yliopisto valmistautuu uuden strategian toimeenpanoon ja toteuttaa edelleen seuraavia strategian 2017-2020 kehittämiskohteita:

  • Profilointia ja rekrytointia
  • Kilpailukykyisiä tutkintoja
  • Henkilöstön osaamisen kehittämistä
  • Avointa ja kokeilevaa toimintakulttuuria

Strategian mukaisia tavoitteita pyritään edistämään toimeenpanosuunnitelmilla.

Lisätietoa toimeenpanosuunnitelmista voit lukea Flamma-intranetissä.

Päätöksenteko yliopistossa

Yliopiston päätöksenteko tapahtuu johtosääntöjen ja säädösten puitteissa. Riippumatta päätöksentekijästä tai asiasta on päätöksentekoprosessissa aina seuraavat vaiheet: asian vireillepano, valmistelu ja esittely, päätöksenteko, täytäntöönpano ja tiedottaminen. Useissa asioissa päätöksiä tehdään useammalla hallintotasolla. Yliopiston päätöksenteon toimintatapoihin pääset tutustumaan Flamma-intranetin yliopiston johtaminen ja päätöksenteko-sivulla.