Yliopiston strategia ja päätöksenteko

Valitsemalla koulutusohjelman saat näkyviin yleisten ohjeiden lisäksi koulutusohjelman mahdolliset omat sisällöt. Avointa yliopistoa koskevissa ohjeissa koulutusohjelmaa ei tarvitse valita.

Tältä sivulta löydät tietoa Helsingin yliopiston organisaatiosta, arvoista, strategiasta, johtamisesta ja päätöksenteosta sekä laadunhallinnasta. Lisätietoja alla esitellyistä teemoista löydät Helsingin yliopiston Flamma-intranetistä. Flammaan pääset kirjautumaan yliopiston käyttäjätunnuksella.

Organisaatio

Helsingin yliopiston organisaatiorakenteen muodostavat

 • yliopistokollegio
 • hallitus
 • rehtori
 • kansleri
 • yliopistopalvelut
 • 9 erillistä laitosta.
 • 11 tiedekuntaa ja niiden alaiset/yhteiset kolme toimintayksikköä (Svenska social- och kommunalhögskolan kuuluu yliopistoon erillisenä yksikkönä)

Lue lisää yliopiston organisaatiosta Flamma-intranetistä.

Strategia ja arvot

Sinun tulee hyväksyä toiminnalliset evästeet nähdäksesi videon.

Yliopiston toimintaa ohjaa sen hallituksen hyväksymä strategia. Uuden, kaudelle 2021-2030 laaditun strategian perustan muodostavat yhteiset arvot totuus, sivistys, vapaus ja yhteisöllisyys. Arvot ohjaavat jokapäiväistä toimintaa ja vuorovaikutusta.

Yliopiston menestys perustuu syvälliseen ja uusia uria avaavaan tieteenalaosaamiseen, tieteidenväliseen tutkimukseen ja korkeatasoiseen opetukseen. Helsingin yliopiston strategia on tehty vuosiksi 2021–2030 visiolla Tieteen voimalla – maailman parhaaksi.

Vision saavuttaakseen yliopisto on valinnut neljä strategista tavoitetta kaudelle 2021–2030:

 • tiede ja oppiminen kuuluvat kaikille
 • avoimuus vahvistaa tiedettä ja yhteistyötä
 • yliopistomme on paras paikka opiskella ja työskennellä
 • yliopistomme on vastuullisuuden ja kestävyyden edelläkävijä.

Yliopiston strategiaan voi tutustua tarkemmin yliopiston ulkoisilla sivuilla sekä Flamma-intranetissä.

Strategian mukaisia tavoitteita pyritään edistämään toimeenpanosuunnitelmilla. Lisätietoa toimeenpanosuunnitelmista voit lukea Flamma-intranetissä.

Yliopiston arvot

Yliopiston arvot – totuus, sivistys, vapaus ja yhteisöllisyys – muodostavat yliopiston valintojen, toiminnan ja vuorovaikutuksen perustan ja suuntaavat yliopiston uudistumista.

Totuus

 • etsimme uutta tietoa
 • pohdimme asioita kriittisesti
 • tuotamme korkealaatuista tutkimusta ja opetusta

Sivistys

 • ohjaa meitä oikeaan
 • on eettinen omatuntomme
 • tuo meille jatkuvuutta ja avarakatseisuutta

Vapaus

 • rohkaisee luovuuttamme
 • on yliopiston autonomiaa ja vastuullisuutta

Yhteisöllisyys

 • olemme tasa-arvoisia ja yhdenvertaisia
 • tarkoittaa meille moniarvoisuutta ja toisten kunnioitusta
 • tukee ja edistää avoimuutta sekä yhdessä tekemistä
 • kasvaa demokraattisista vaikutusmahdollisuuksista

Tutustu yliopiston arvoihin ja strategiaan Tieteen voimalla – maailman parhaaksi -videon avulla.

Yliopiston johtaminen ja päätöksenteko

Johtamisella luodaan edellytykset korkeatasoiselle tutkimukselle, opetukselle ja opiskelulle.

Yliopiston päätöksenteko tapahtuu johtosääntöjen ja säädösten puitteissa. Riippumatta päätöksentekijästä tai asiasta on päätöksentekoprosessissa aina seuraavat vaiheet: asian vireillepano, valmistelu ja esittely, päätöksenteko, täytäntöönpano ja tiedottaminen. Useissa asioissa päätöksiä tehdään useammalla hallintotasolla.

Yliopiston johtamiseen ja päätöksenteon toimintatapoihin pääset tutustumaan Flamma-intranetin yliopiston johtaminen ja päätöksenteko -sivulla.

Opiskelijana voit vaikuttaa

Monet yliopiston toimielimet sisältävät opiskelijajäseniä tai -edustajia. Hallopedit eli hallinnon opiskelijaedustajat ovat ylioppilaskunnan tai opiskelijakunnan valitsemia edustajia eri toimielimiin yliopiston hallinnossa. Voit myös vaikuttaa opiskelijajäsenenä/opiskelijaedustajana yliopiston eri toimikunnissa ja päättävissä elimissä.

Lue lisää Opiskelijan ohjeiden Osallistu ja vaikuta –osiosta.  

Laadunhallinta

Sinun tulee hyväksyä markkinointievästeet nähdäksesi videon.

Laadunhallinnan avulla varmistetaan yliopiston laadukas toiminta. Yliopisto pyrkii toimimaan laadukkaasti, jotta aikaa ja resursseja jäisi yliopistolaisten tärkeimpiin tehtäviin: opiskeluun, opetukseen ja tutkimukseen.

Toimintaa suunnitellaan, toteutetaan, arvioidaan ja kehitetään laadunhallinnan menetelmien avulla. Tämä menetelmien kokonaisuus muodostaa yliopiston laatu- eli toimintajärjestelmän.

Osallistumalla ohjaustilanteisiin, palautekyselyihin, kehityskeskusteluihin tai vaikka opiskelijajärjestön tai yliopiston hallintotoimintaan eri tasoilla olet opiskelijana erittäin tärkeässä roolissa koko yhteisön toiminnan laadunhallinnassa.

Lue lisää yliopiston laadunhallinnasta Flamma-intranetistä.

Voit myös tutustua laatu-käsitteeseen Helsingin yliopiston näkökulmasta YouTubesta löytyvän animaatiovideon avulla.