Yrittäjyys

Ohje kuuluu seuraaviin teemoihin

Valitsemalla koulutusohjelman saat näkyviin yleisten ohjeiden lisäksi koulutusohjelman mahdolliset omat sisällöt. Avointa yliopistoa koskevissa ohjeissa koulutusohjelmaa ei tarvitse valita.

Helsingin yliopisto tarjoaa monimuotoista tukea yrittäjyydestä kiinnostuneille opiskelijoille erilaisten tukiverkostojen ja yhteisöjen kautta. HELSEED on opiskelijoiden oma yrittäjyysohjelma, jossa päätehtävänä on luoda liiketoimintasuunnitelma omalle yritysidealle. Helsinki Think Company on monialainen yhteisö, joka tukee opiskelijoita yrittäjyyden alkuvaiheessa, kehittymisessä ja vaikuttamisessa. Think Companyssa perehdytään muun muassa akateemisuuden soveltamiseen ja vaikuttavuuteen osana yrittäjyyttä. Näiden lisäksi Helsinki Incubators eli Yliopiston yrittäjyyspalvelut, tarjoaa kaikille yliopistolaisille avoimia yrittäjyysohjelmia omannäköisen urapolun suunnitteluun.

HELSEED

HELSEED on opiskelijoiden oma yrittäjyysohjelma, johon ovat tervetulleita niin tuoreen yritysidean keksineet opiskelijat kuin jo pidemmällä olevat startup-tiimit. Ohjelma kiteytyy liiketoimintasuunnitelman laatimiseen idean tai jo olemassa olevan startupin pohjalta.

Ohjelman aikana Helsinki Think Company järjestää erilaisia liiketoimintaideaan ja yrittäjyyteen liittyviä työpajoja, jotka myös auttavat liiketoimintasuunnitelman tekemisessä. Helsingin yliopiston rahastot tekevät 10 000 - 50 000 euron alkuvaiheen sijoituksia mielenkiintoisimpiin startup-yrityksiin. Ohjelmasta voi saada opintopisteitä.

Lue lisää HELSEEDistä ohjelman verkkosivuilta

Helsinki Think Company

Helsinki Think Company tarjoaa opiskelijoille ja tutkijoille apua sekä työkaluja alkuvaiheen yrittäjyyteen, asiantuntijaksi kasvamiseen ja yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen. Think Company on yrittäjyydestä kiinnostuneiden yhteisö, joka auttaa akateemisuuden soveltamisessa ja lisää tietoisuutta vaikuttavasta yrittäjyydestä.

Toiminta koostuu matalan kynnyksen tapahtumista ja yrittäjyysohjelmista, mentoroinnista, työpajoista ja yrittäjyyden sparrauksesta. Lisäksi Helsinki Think Company tarjoaa ilmaiset coworking-tilat Helsingin yliopiston kaikilla neljällä kampuksella omien ideoiden ja projektien työstöä varten. Think Company palvelee yrittäjiä, opiskelijoita, valmistuneita, tutkijoita, freelancereita, startuppeja ja taiteilijoita kaikilta aloilta ja taustoista.

Lue lisää aiheesta Think Companyn verkkosivuilla.

Helsinki Incubators

Yliopiston Yrittäjyyspalvelut, eli Helsinki Incubators, tarjoaa kaikille yliopistolaisille mahdollisuutta luoda omannäköistä urapolkua yrittäjyysohjelmien avulla. Ohjelmat tarjoavat turvalliset ja kannustavat olosuhteet kokeilla, oppia, epäonnistua ja yrittää. Asiantuntijoiden vetämien työpajojen siivittämänä osallistujat pääsevät tunnistamaan vahvuutensa, kehittämään työelämätaitojaan ja kasvattamaan intohimoistaan, asiantuntijuudestaan ja niistä kehkeytyvistä ideoistaan jotain jännittävää ja konkreettista.

Helsinki Incubatorsin ohjelmissa on sekä alkuvaiheessa pelkän idean kanssa toimiville hakijoille suunnattuja lyhyempiä intensiivisiä esihautomo-ohjelmia, sekä pidempiä räätälöityjä hautomo-ohjelmia, joissa edistyneemmät osallistujat, joilta löytyy jo kypsempi liikeidea ja sen ympärille muodostettu liiketoimintasuunnitelma pääsevät syvällisemmin yritysmaailman mentoreiden tukemana kehittämään ratkaisuideastaan yritystoimintaa.

Lisätietoa toiminnasta saat Helsinki Incubatorsin verkkosivuilta tai laittamalla viestiä osoitteeseen incubators@helsinki.fi