Järjestelyt erityistä tukea tarvitseville | Avoin yliopisto

 

Avoimen yliopiston opiskelijana voit esimerkiksi lukivaikeuden tai liikunta- tai aistivamman vuoksi saada erityistä tukea opiskeluun liittyvissä tilanteissa ja järjestelyissä. Jotta voisit saada oikeuden erityisjärjestelyihin, tarvitset lääkärin tai vastaavan asiantuntijan, esimerkiksi psykologin, puheterapeutin tai fysioterapeutin todistuksen, josta ilmenee peruste erityisjärjestelyille.

Erityisjärjestelyjä voivat tilanteesta riippuen olla esimerkiksi lisäaika tai oma tila tentissä, apuvälineiden käyttö, avustajan mukana olo tai kurssin vaihtoehtoinen, erikseen sovittava suoritustapa.   

Erityisjärjestelyillä edistetään yhdenvertaisuutta opintojen saavutettavuudessa ja opiskelussa. Erityisjärjestelyt eivät vaikuta osaamisen arviointiin. 

Opetus

Opetukseen liittyviä erityisjärjestelyitä voivat olla esimerkiksi esteetön opetustila, apuvälineiden käyttö tai avustajan mukana olo.  
 
Jos tarvitset opetukseen osallistuaksesi erityisjärjestelyitä, ota yhteyttä Avoimen yliopiston opintoneuvontaan viimeistään 14 päivää ennen kurssin alkua. Yhteystiedot ja opintoneuvonta 

Verkkotentit

Verkkotentteihin liittyviä erityisjärjestelyitä voivat olla esimerkiksi lisäaika tentin tai tehtävien palauttamisessa tai tentin sijaan jokin muu, erikseen sovittava vaihtoehtoinen suoritustapa. 

Alle kolme tuntia kestävissä tentissä lisäaika on puoli tuntia (30 minuuttia). Kolme tuntia tai sen yli kestävissä tenteissä lisäaika on yksi tunti (60 minuuttia). Nämä lisäajat perustuvat Helsingin yliopiston erityisjärjestelyiden asiantuntijaryhmän antamaan suositukseen. 

Jos tarvitset verkkotenttiin erityisjärjestelyitä, toimi hyvissä ajoin näin:  

  • Hanki lääkäriltä tai vastaavalta asiantuntijalta (esimerkiksi psykologi, puheterapeutti tai fysioterapeutti) todistus, josta ilmenee erityisjärjestelyiden tarve ja peruste niille.
  • Ota yhteyttä osoitteeseen specialneeds@helsinki.fi ja sovi asiantuntijalausunnon tai lääkärintodistuksen toimittamisesta yliopistolle. Tietoturvasyistä älä toimita lääkärintodistusta tai asiantuntijalausuntoa tämän yhteydenoton yhteydessä. Huom! Riittää, että toimitat lausunnon yliopistolle yhden kerran. 
  • Ilmoita lisäksi myönnetystä lisäajasta kurssin Moodlessa olevalla lomakkeella tai ota yhteyttä Avoimen yliopiston opintoneuvontaan viimeistään 10 päivää ennen verkkotenttiä ja sovi verkkotentin lisäajasta tai vaihtoehtoisesta suoritustavasta: avoin-student@helsinki.fi.
  • Lue lisää verkko-opinnoista ja -tenteistä:

Yliopistolla järjestettävät tentit  

Nämä ohjeet julkaistaan myöhemmin keväällä 2021.  

Yhteistyöoppilaitoksissa järjestettävä opetus ja tentit  

Avoimen yliopiston yhteistyöoppilaitoksissa järjestettävän opetuksen ja tenttien erityisjärjestelyissä noudatetaan ao. oppilaitoksen erityisjärjestelyitä koskevia linjauksia ja käytäntöjä. Lisätietoa ja -ohjeita saat oppilaitokselta.  

Hyödyllisiä linkkejä