Jatkaminen maisteriohjelmaan

Ohje kuuluu seuraaviin teemoihin

Valitsemalla koulutusohjelman saat näkyviin yleisten ohjeiden lisäksi koulutusohjelman mahdolliset omat sisällöt. Avointa yliopistoa koskevissa ohjeissa koulutusohjelmaa ei tarvitse valita.

Valitsethan oman kandiohjelmasi yltä alasvetovalikosta, jotta saat maisterioptiosi näkyviin.

Maisterin tutkinto on ylempi korkeakoulututkinto, jonka voi Helsingin yliopistossa suorittaa 60 maisteriohjelmassa. Lääketieteen, hammaslääketieteen ja eläinlääketieteen lisensiaatin tutkinnot sekä proviisori ovat myös ylempiä korkeakoulututkintoja. Yksiportaisiin lisensiaatin tutkintoihin voi hakea vain opiskelijavalinnan kautta.

Kandiohjelmasta valmistumisen jälkeen voit jatkaa sellaiseen maisteriohjelmaan, johon sinulla on optio-oikeus. Voit myös hakea kansainvälisiin maisteriohjelmiin

Löydät kandiohjelmasi kaikki maisterioptiot sekä niiden kriteerit tämän sivun koulutusohjelmakohtaisesta osasta, jos olet kirjautunut sisään tai valinnut ohjelmasi valikosta. 

Löydät kandiohjelmasi maisterioptiot myös Sisusta: klikkaa Opintojen rakenne -sivulla kolmea pistettä ja valitse 'Näytä koulutuspolut'. Voit myös halutessasi luoda eri optioille opintosuunnitelmat Sisussa, jotta näet maisteriohjelman rakenteen.

Ohje Bio- ja ympäristötieteellisen tiedekunnan opiskelijoille koskien ilmoittautumista optiomaisteriohjelmiin

Biologian kandiohjelma
Molekyylibiotieteiden kandiohjelma
Ympäristötieteiden kandiohjelma

Tämän ohjeen tarkoitus on antaa käytännön ohjeita ja kertoa miten sinun kannattaa toimia, jotta pääsisit maisterivaiheessa jatkamaan haluamallasi tavalla. Tämän luvun ohje on tehty ajatellen bio- ja ympäristötieteellisen (BY) tiedekunnan opiskelijoita ja, jotka ovat ilmoittautumassa BY-tiedekunnan vastuulla oleviin maisteriohjelmiin. Tämän sivun muista luvuista löydät yliopistotason ohjeet ja nekin kannattaa lukea läpi.

Mitä tarkoittavat ”optiomaisteriohjelma” ja ”optio-oikeus”?

Kun sinut hyväksyttiin BY-tiedekunnan kandiohjelmaan, sait oikeuden suorittaa sekä alemman että ylemmän korkeakoulututkinnon. Riippuen kandiohjelmastasi sinulla on mahdollisuus jatkaa maisteriksi yhdessä useammasta optiomaisteriohjelmasta, mutta vain jos sinulle myönnetään optio-oikeus kyseiseen optiomaisteriohjelmaan ilmoittautumisesi perusteella. Optio-oikeuksia haet ilmoittautumalla haluamiisi optiomaisteriohjelmiin vuosittain keväällä ja syksyllä olevien ilmoittautumiskausien aikana (ks. alla).

Ilmoittautuminen optiomaisteriohjelmiin tehdään siis kandiopintojen aikana, ennen kandiksi valmistumista. Voit ilmoittautua samalla kerralla useaan optiomaisteriohjelmaan, mutta vain kaksi kertaa kandiopintojesi aikana.

Mistä tiedän mitkä minun optiomaisteriohjelmani ovat?

Se riippuu kandiohjelmastasi (oman kandiohjelmasi näet omista tiedoistasi Sisussa). Omat optiomaisteriohjelmasi löydät luvusta ”Maisterioptiot kandiohjelmastasi”. Sinun täytyy olla kirjautuneena sisään, jotta näet oman ohjelmasi optiot, tai valita oma kandiohjelmasi sivun alusta alasvetovalikosta.

Mitä minun kannattaa tietää jo kandiopintojeni alkuvaiheessa?

Optiomaisteriohjelmilla on ehtoja ja kriteereitä, joiden perusteella ilmoittautumiset käsitellään ja optio-oikeuksia myönnetään. Ehdot koskevat esim. sitä mitä valinnaisia opintoja sinun tulee suorittaa kandissa, opintomenestystä tai opintojen etenemistä, mikäli joudutaan käyttämään karsintaa. Huomaa, että voit saada optio-oikeuden useisiin optiomaisteriohjelmiin, ja sinulla on vapaus valita niistä, kun valmistut kandiksi – tästä lisää alla. Tiedot eri optiomaisteriohjelmien kriteereistä löytyvät tämän sivun luvusta ”Maisterioptiot kandiohjelmastasi”.

Missä vaiheessa optiomaisteriohjelmiin voi tai täytyy ilmoittautua?

Kun valmistut kandiksi, siirryt siihen optiomaisteriohjelmaan, jonka itse valitset niistä optiomaisteriohjelmista, joihin sinulle on myönnetty optio-oikeus ilmoittautumismenettelyn kautta. Ilmoittautumisen tulee siis tapahtua hyvissä ajoin ennen kandiksi valmistumista, mutta ei liian aikaisin.

Huomaa, että voit käyttää ilmoittautumismahdollisuutta vain kahdella ilmoittautumiskaudella.

On kaksi syytä, joiden vuoksi ei kannata ilmoittautua liian varhaisessa vaiheessa:

 1. Yliopistotason päätösten mukaan optio-oikeuksia voidaan myöntää opiskelijalle ehdollisina, ts. myönnetyt optio-oikeudet ovat voimassa vain määräajan. Määräaika tarkoittaa sitä, että jos et valmistu kandiksi määräaikaan mennessä, myönnetyt optio-oikeudet raukeavat, ja silloin olet menettänyt yhden kahdesta ilmoittautumismahdollisuudestasi. Toistaiseksi ei ole olemassa yliopistotason ohjeita tai päätöksiä siitä miten pitkiä määräajat olisivat. Maisteriohjelmilla on vuotuiset tavoitteet koskien aloittavien opiskelijoiden määriä, minkä vuoksi optio-oikeuksia on mielekästä myöntää vasta siinä vaiheessa, kun opiskelijan siirtyminen maisterivaiheen opintoihin alkaa lähestyä. Tästä syystä BY-tiedekunnan maisteriohjelmissa käytetään määräaikaa, joka on voimassa kevään ilmoittautumisissa 6 kuukautta ja syksyn ilmoittautumisissa 12 kuukautta (ilmoittautumiskauden päättymisestä lukien). Kannattaa siis ilmoittautua ensimmäisen kerran vasta, kun tiedät valmistuvasi kandiksi määräajan puitteissa.
 2. Jos haluamasi optiomaisteriohjelman kriteereissä edellytetään tai suositellaan tiettyjen valinnaisten opintojen suorittamista, ne kannattaa suurelta osin saada tehdyiksi ennen ilmoittautumista, jotta et niiden puuttumisen takia saisi kielteistä ratkaisua.

Mikäli et saa haluamaasi tulosta ensimmäisellä ilmoittautumiskerralla, kannattaa jatkaa opiskelua ja odottaa toiseen ilmoittautumiseen ennen kanditutkinnon ottamista. Olet esim. voinut saada yhden optio-oikeuden ja yhden hylkäyksen ensimmäisellä kerralla, ja toisella ilmoittautumisella optio-oikeuden siihen toiseenkin optiomaisteriohjelmaan. Näistä sitten valitset kandiksi valmistuessasi.

Jos haluat ehdottomasti vain yhteen maisteriohjelmaan ja sen vuoksi päätät ilmoittautua vain siihen, mutta kyseistä optio-oikeutta ei kuitenkaan jostain syystä myönnetä sinulle, toisella ilmoittautumiskerralla kannattaa ilmoittautua kaikkiin niihin optiomaisteriohjelmiin, joissa voisit ajatella opiskelevasi. Kannattavampaa on kuitenkin ensimmäisellä kerralla ilmoittautua niihin ohjelmiin, joissa voisit ajatella opiskelevasi, ja säästää toinen yritys sen varalle, että ensimmäisellä kerralla et saisi optio-oikeutta mieluisimpaan  optiomaisteriohjelmaasi.

Milloin ilmoittautumiskaudet ovat, mistä löydän ilmoittautumislomakkeen, ja miten ilmoittautumiseni käsitellään?

Vuodessa on kaksi ilmoittautumiskautta, syksyisin 1.10. – 31.10. ja keväisin 1.4. – 30.4.

Ilmoittautumislomakkeet löydät tämän sivun luvusta Ilmoittautuminen maisteriohjelmiin.

Kannattaa yrittää saada kandiopinnot valmiiksi siten, että ilmoittaudut ensimmäisen kerran keväällä ja valmistut kandiksi viimeistään syksyn alussa. Tällöin voit aloittaa maisteriopinnot täysipainoisesti syyslukukauden alussa (monien maisteriohjelmien ensimmäinen syksy on valmiiksi suunniteltu kokonaisuus).

Maisteriohjelmien johtoryhmät tekevät päätökset optio-oikeuden saavista opiskelijoista käyttäen tiedekunnan vahvistamia ohjelmakohtaisia kriteereitä, jotka löydät tämän sivun luvusta Maisterioptiot kandiohjelmastasi. Tieto sinulle myönnetyistä optio-oikeuksista merkitään opiskelijarekisteriin.

Jokainen ilmoittautumisesi käsitellään erillisenä asiana ilman, että sinä tai maisteriohjelmat antaisivat niille keskinäistä järjestystä. Voit saada samalla ilmoittautumiskerralla useita optio-oikeuksia. Toisin sanoen, ei ole mitään syytä taktikoida ja ilmoittautua vain yhteen optiomaisteriohjelmaan ajatellen, että se lisäisi mahdollisuuttasi saada optio-oikeus kyseiseen optiomaisteriohjelmaan.

Jos ensimmäisellä ilmoittautumiskerralla haluamaasi optio-oikeutta ei sinulle myönnetä, voit ilmoittautua samaan optiomaisteriohjelmaan uudelleen toisella kahdesta ilmoittautumiskerroistasi.

Mitä tapahtuu, kun valmistun kandiksi?

Kun valmistut kandiksi, päätät vapaasti itse minkä sinulle myönnetyistä optio-oikeuksista valitset. Tätä valintaa et voi myöhemmin perua, ts. menetät muut optiot. Mutta huomaa: maisterivaiheen valinnaisiin opintoihin voit sisällyttää soveltuvia opintoja myös muiden maisteriohjelmien tarjonnasta.

Mitä tapahtuu, jos jään vaille yhtään myönnettyä optio-oikeutta?

Voit jäädä vaille yhtään myönnettyä optio-oikeutta kahdesta syystä: 1) Ilmoittaudut vain ohjelmiin, jotka joutuvat käyttämään karsintaa suuren ilmoittautujamäärän takia, eikä ilmoittautumisiasi hyväksytä. 2) Et toisenkaan ilmoittautumiskerran jälkeen valmistu ajoissa ja menetät sinulle ehdollisina myönnetyt optio-oikeudet. Tällaisessa tilanteessa Helsingin yliopiston linjausten mukaan sinut ohjataan johonkin optiomaisteriohjelmistasi. Ei siis kannata välttämättä satsata ainakaan molemmissa ilmoittautumisissa vain yhden optiomaisteriohjelman varaan.

Mikäli tiedekunnan hallinnollisella vastuulla olevan kandiohjelman opiskelija on ilmoittautunut kaksi kertaa optiomaisteriohjelmiin ja hänen maisteriopinto-oikeutensa mukainen maisteriohjelma on edelleen tarkentumatta, tiedekunnan koulutusohjelmatoimikunta päättää missä tiedekunnan hallinnollisella vastuulla olevassa maisteriohjelmassa opiskelija voi jatkaa maisteriopintoja kandiksi valmistumisen jälkeen. Koulutusohjelmatoimikunta huomioi päätöstä tehdessään tiedekunnan maisteriohjelmien opiskelijamäärät ja opetusresurssit, opiskelijan opintojen kokonaistilanteen, aikaisemmat opinnot ja opintosuunnitelman.

Entä jos haluan maisteriohjelmaan, joka ei kuulu optiomaisteriohjelmiini?

Maisteriohjelmiin on mahdollista hakea kandiopintojen loppuvaiheessa tai jo valmiin kanditutkinnon perusteella ns. talvihaussa (kansainvälinen haku), jossa maisteriohjelmiin otetaan etenkin kansainvälisiä opiskelijoita, mutta myös kotimaisia hakijoita, jotka ovat tehneet kanditutkinnon esim. toisessa suomalaisessa yliopistossa. Useimpiin talvihaun hakukohteisiin tulee paljon hakemuksia, joista vain pieni osa hyväksytään, joten jos haet talvihaussa, sinun kannattaa joka tapauksessa varmistaa mahdollisimman mieluinen jatkopaikka ilmoittautumalla optiomaisteriohjelmiin.  

Helsingin yliopiston hakukohteista ja hakemisestä löydät tietoa yliopiston verkkosivuilta.

Jos minulla on muita kysymyksiä, mistä saan vastauksia?

Maisteriohjelmien opettajilta kannattaa kysyä etenkin opintojen sisältöön liittyvistä asioista. Ilmoittautumisiin ja opintojen kulkuun liittyvissä kysymyksissä kannattaa kääntyä Viikin opiskelijapalvelujen puoleen.

Voimaantulo

Tämä ohje astuu voimaan ilmoittautumisesta 1.- 30.4.2020.

Maisterioptiot kandiohjelmastasi

Biologian kandiohjelma

Kandiohjelmastasi ei ole suoraa maisterioptiota. Osaan optiomaisteriohjelmista tulee erikseen ilmoittautua kandiopintojen aikana tai niihin voi olla ennakkovaatimuksena tiettyjä opintoja. Tarkemmat ohjelmakohtaiset ohjeet löydät alta.

Kun valmistut kandiohjelmasta, vahvistat, missä optio-oikeutesi mukaisessa maisteriohjelmassa jatkat opintojasi. Jos sinulle on myönnetty useita optio-oikeuksia, voimaan astuu valitsemasi optio-oikeus ja muut optiot päättyvät.

Jos haluat jatkaa maisteriopintojasi sellaisessa maisteriohjelmassa, joka ei ole kandiohjelmasi mukainen optio-ohjelma (eikä sitä siis löydy alta olevasta listauksesta), sinun tulee hakea kyseiseen maisteriohjelmaan erikseen maisterihaun kautta.

Ohjeet koskien ilmoittautumismenettelyä

Voit ilmoittautua yhteen tai useampaan optiomaisteriohjelmaan, enintään kaksi kertaa opintojesi aikana. Maisteriohjelmien ilmoittautumisaika on kahdesti lukuvuodessa: syksyisin 1.10.-31.10. ja keväisin 1.4.-30.4.

Löydät lisätietoa ilmoittautumismenettelystä luvusta Ohje Bio- ja ympäristötieteellisen tiedekunnan opiskelijoille koskien ilmoittautumista optiomaisteriohjelmiin. Ilmoittautumislomakkeet löydät luvusta Ilmoittautuminen maisteriohjelmiin.

Ekologian ja evoluutiobiologian maisteriohjelma

 • Ilmoittautumismenettely
 • Vaatimuksena, että on suoritettu seuraavat opintojaksot: BIO-302 evoluutiobiologian perusteet 10 op, BIO-304 yksilöistä ekosysteemeihin 5 op, mikä tahansa kenttäkurssi 5-10 op.
 • Opintosuunta biologian opettaja: vaatimuksena on biologian opettajan pedagogisten suoritusoikeus ja seuraavat opintojaksot: BIO-302 evoluutiobiologian perusteet 10 op, BIO-304 yksilöistä ekosysteemeihin 5 op, mikä tahansa kenttäkurssi 5-10 op.
 • Mikäli ohjelmaan ilmoittautuu enemmän opiskelijoita kuin on aloituspaikkoja, karsintakriteereinä käytetään:
  • 120 op kandiopintoja suoritettuna
  • opintomenestys vaaditussa moduulissa tai opinnoissa
  • opintojen eteneminen
  • perus- ja aineopintojen arvosanojen painotettu keskiarvo
 • Optio on voimassa huhtikuun ilmoittautumisaikana myönnettyihin optio-oikeuksiin 6 kk (31.10. asti) ja lokakuun ilmoittautumisaikana myönnettyihin optio-oikeuksiin 12 kk (31.10. asti)

Elintarviketieteiden maisteriohjelma

 • Ilmoittautumismenettely
 • Vaatimuksena on opintokokonaisuuden ETK-004 Elintarviketieteet, opintokokonaisuus, 25 op suorittaminen. Tarvittaessa karsintakriteereinä käytetään 1. kriteeriopintojen arvosanaa, 2. opintojen suorittamiseen kulunutta aikaa ja 3. kanditutkinnon perus- ja aineopintojen arvosanaa. Ohjelmaan voidaan hyväksyä yhteensä enintään 10 opiskelijaa vuosittain biologian ja molekyylibiotieteiden kandiohjelmien yhteisessä kiintiössä.
 • Myönnetyn option voimassaololle ei ole määritelty aikarajaa

Genetiikan ja molekulaaristen biotieteiden maisteriohjelma

 • Ilmoittautumismenettely
 • Opintosuunta biokemia ja rakennebiologia: vaatimuksena, että kandivaiheessa on suoritettu 25 op kemian ja biokemian opintoja.
 • Opintosuunta genetiikka ja genomiikka: vaatimuksena, että kandivaiheessa on suoritettu perinnöllisyystieteen opintokokonaisuus BIO-600, 30 op.
 • Opintosuunta solu- ja kehitysbiologia: vaatimuksena, että on suoritettu kandivaiheessa 25 op molekyylibiotieteiden opintoja.
 • Opintosuunta molekulaarisen ja analyyttisen terveyden biotieteet: vaatimuksena, että on suoritettu kandivaiheessa BIO-400, BIO-600 tai BIO-700 tai 25 op molekyylibiotieteiden opintoja.
 • Opintosuunta biologian opettaja: vaatimuksena on biologian opettajan pedagogisten suoritusoikeus ja vähintään 25 op molekyylibiotieteiden opintoja. Ilmoittautumismenettely.
 • Mikäli ohjelmaan ilmoittautuu enemmän opiskelijoita kuin on aloituspaikkoja, karsintakriteereinä käytetään:
  • 120 op kandiopintoja suoritettuna
  • opintomenestys vaaditussa moduulissa tai opinnoissa
  • opintojen eteneminen
  • perus- ja aineopintojen arvosanojen painotettu keskiarvo
 • Optio on voimassa huhtikuun ilmoittautumisaikana myönnettyihin optio-oikeuksiin 6 kk (31.10. asti) ja lokakuun ilmoittautumisaikana myönnettyihin optio-oikeuksiin 12 kk (31.10. asti).

Ihmisen ravitsemuksen ja ruokakäyttäytymisen maisteriohjelma

Voit jatkaa HNFB-maisteriohjelman ravitsemustieteen opintosuuntaan. Opintosuunnassa on käytössä ilmoittautumismenettely. Ilmoittautumisajat ovat vuosittain huhtikuussa ja lokakuussa.

Myönnetyn option voimassaololle ei ole määritelty aikarajaa 

Opintosuunta Ihmisen ravitsemus; Vaatimuksena on, että ilmoittautumisajan loppuun mennessä on suoritettu 3 ravitsemustieteen ydinkurssia (HNFB-112 Ravitsemusfysiologia 5 op, HNFB-121 Kansanravitsemus 5 op, HNFB-122 Elintarvikkeet ruokavaliossa 5 op) kukin vähintään arvosanalla 3/5.

HNFB-ohjelman opintosuuntiin on määritelty kiintiöt. Jos kaikkia ilmoittautuneita opiskelijoita ei voida ottaa opintosuunnan opiskelijoiksi, karsintaperusteina ovat 1. kriteeriopintojen arvosana, 2. opintojen suorittamiseen kulunut aika ja 3. kanditutkinnon perus- ja aineopintojen arvosana. Opintosuuntaan voidaan hyväksyä kandiohjelmista yhteensä enintään 20 opiskelijaa vuosittain.

Kasvitieteen maisteriohjelma

 • Ilmoittautumismenettely
 • Voit jatkaa biologian kandiohjelman yleisestä opintosuunnasta kasvitieteen maisteriohjelmaan. Esivaatimuksena on yksi seuraavista biologian kandiohjelman kokonaisuuksista:
  • BIO-300 Ekologian ja evoluutiobiologian opintokokonaisuus, 3 op tai
  • BIO-500 Kasvitieteen opintokokonaisuus 30 op tai
  • BIO-600 Perinnöllisyystieteen opintokokonaisuus 30 op tai
  • BIO-700 Mikrobiologian opintokokonaisuus, 30 op
 • Opintosuunta biologian opettaja: vaatimuksena kandivaiheessa saatu opinto-oikeus biologian aineenopettajan pedagogisiin opintoihin sekä biologian kandiohjelman aineenopettajan opintosuunnan kasvitieteen tieteenalakokonaisuuden pakolliset opintojaksot (25 op).
 • Ohjelmaan voidaan hyväksyä biologian kandiohjelmasta enintään 8 opiskelijaa vuosittain.
 • Mikäli ohjelmaan ilmoittautuu enemmän opiskelijoita kuin on aloituspaikkoja, karsintakriteereinä käytetään:
  • opintomenestys vaaditussa moduulissa tai opinnoissa
  • opintojen eteneminen
  • perus-ja aineopintojen arvosanojen painotettu keskiarvo
 • Optio on voimassa huhtikuun ilmoittautumisaikana myönnettyihin optio-oikeuksiin 6 kk (31.10. asti) ja lokakuun ilmoittautumisaikana myönnettyihin optio-oikeuksiin 12 kk (31.10. asti).

Life Science Informatics -maisteriohjelma

 • Ei erillistä ilmoittautumismenettelyä
 • Voit ilmoittaa jatkavasi ohjelmaan kandidaatin valmistumispyynnössä, mikäli ennakkovaatimukset täyttyvät.

Voit jatkaa biologian kandiohjelman yleisestä opintosuunnasta ja biologian opettajan opintosuunnasta Life Science Informatics -maisteriohjelmaan. Vaatimuksena, että kanditutkintoon on sisällytetty yksi seuraavista kolmesta kokonaisuudesta:

 • Matematiikan perusopinnot 25 op (MAT110), sekä 15 op tilastotieteen perusopinnot -kokonaisuuden (MAT120) sisältämiä opintojaksoja tai 15 op tietojenkäsittelytieteen perusopinnot -kokonaisuuden (TKT1) sisältämiä opintojaksoja.
 • Tilastotieteen perusopinnot 25 op (MAT120), sekä 15 op matematiikan perusopinnot -kokonaisuuden (MAT110) sisältämiä opintojaksoja tai 15 op tietojenkäsittelytieteen perusopinnot -kokonaisuuden (TKT1) sisältämiä opintojaksoja.
 • Tietojenkäsittelytieteen perusopinnot 25 op (TKT1), sekä 15 op tilastotieteen perusopinnot -kokonaisuuden (MAT120) sisältämiä opintojaksoja tai 15 op matematiikan perusopinnot -kokonaisuuden (MAT110) sisältämiä opintojaksoja.

Maataloustieteiden maisteriohjelma

 • Ilmoittautumismenettely
 • Voit jatkaa biologian kandiohjelman yleisestä opintosuunnasta maataloustieteiden maisteriohjelman Kasvintuotantotieteiden tai Kotieläintieteen opintosuuntiin. Esivaatimuksena on toinen seuraavista kursseista:
  • MAAT-017 Kasvintuotannon perusteet, 5 op tai
  • MAAT-014A Suomalainen kotieläin tänään ja huomenna (MOOC), 2 op+MAAT-014B Kotieläintuotannon perusteet, 3 op
 • Ohjelman kumpaankin opintosuuntaan voidaan hyväksyä biologian kandiohjelmasta enintään 5 opiskelijaa vuosittain.
 • Mikäli ohjelmaan ilmoittautuu enemmän opiskelijoita kuin on aloituspaikkoja, karsintakriteereinä käytetään:
  • opintomenestys vaaditussa moduulissa tai opinnoissa
  • opintojen eteneminen
  • perus-ja aineopintojen arvosanojen painotettu keskiarvo
 • Myönnetyn option voimassaololle ei ole määritelty aikarajaa

Metsätieteiden maisteriohjelma

 • Ilmoittautumismenettely
 • Myönnetyn option voimassaololle ei ole määritelty aikarajaa

Voit jatkaa biologian kandiohjelman yleisestä opintosuunnasta metsätieteiden maisteriohjelman opintosuuntaan metsien ekologia ja käyttö. Vaatimuksena, että on suoritettu 15 op metsätieteiden kandiohjelman Metsien ja ekologia käyttö -opintosuunnan kursseja. 

1.4.2020 tai sen jälkeen opintonsa aloittaneilla ilmoittautumisen ennakkovaatimuksena on ME-011 10 op ja ME-012 5 op suorittaminen. Tarvittaessa karsintakriteereinä käytetään 1. kriteeriopintojen arvosanaa, 2. opintojen suorittamiseen kulunutta aikaa ja 3. kanditutkinnon perus- ja aineopintojen arvosanaa. Ohjelmaan voidaan hyväksyä biologian kandiohjelmasta enintään 5 opiskelijaa vuosittain.

Mikrobiologian ja mikrobiotekniikan maisteriohjelma

 • Ilmoittautumismenettely
 • Voit jatkaa biologian kandiohjelman yleisestä opintosuunnasta mikrobiologian ja mikrobiotekniikan maisteriohjelmaan.
 • Voit jatkaa kandiohjelman biologian opettajan suunnasta maisteriohjelman biologian opettajan suuntaan.
 • Myönnetyn option voimassaololle ei ole määritelty aikarajaa

1.4.2020 tai sen jälkeen kandiopintonsa aloittaneilla ilmoittautumisen ennakkovaatimuksena on 

 • MOLE-103A Mikrobien monimuotoisuus 2 op,
 • MOLE-103B Mikrobien rakenne ja toiminta 3 op,
 • MOLE-213a Geenitekniikan luennot 2 op (MOLE-213c poistettu 1.8.2022 alkaen) sekä
 • MOLE-212 Molekyylibiotieteiden harjoitustyökurssi 5 op tai ETK-221 Mikrobiologian laboratoriotyöt 3 op opintojaksojen suorittaminen.

Huom. Jos haluat opiskella mikrobibiotekniikkaa, lääketieteellistä mikrobiologiaa tai virologiaa on geenitekniikan laboratorio-osaaminen (esim. MOLE-213c Geenitekniikan harjoitustyöt) joillakin kursseilla esitietovaatimuksena. Esitietokursseja voi käydä myös maisterivaiheessa.

Ilmoittautuessasi aineenopettajan opintosuuntaan, sinun tulee olla hyväksytty biologian aineenopettajan pedagogisiin opintoihin kandivaiheessa.

Tarvittaessa karsintakriteereinä käytetään 1.4.2020 tai sen jälkeen aloittaneille: 1. kriteeriopintojen arvosanaa, 2. opintojen suorittamiseen kulunutta aikaa ja 3. kanditutkinnon perus- ja aineopintojen arvosanaa.

Ennen 1.4.2020 opintonsa aloittaneet voivat hakeutua ilman kriteeriopintoja 30.4.2023 asti, mutta tarvittassa karsintaa voidaan tehdä kandiopintojen arvosanatasoon ja opintojen etenemiseen pohjautuen, mikäli ohjelman sisäänottokiintiö ylittyy.

Ohjelmaan voidaan hyväksyä kandiohjelmista yhteensä enintään 25 opiskelijaa vuosittain.

Neurotieteen maisteriohjelma

 • Ilmoittautumismenettely
 • Vaatimuksena, että on suoritettu biologian kandiohjelman fysiologian ja neurotieteen tieteenalakokonaisuuden (BIO-400) pakolliset opintojaksot (30 op).
 • Opintosuunta biologian opettaja: vaatimuksena on biologian opettajan pedagogisten suoritusoikeus ja biologian kandiohjelman biologian opettajan opintosuunnan fysiologian ja neurotieteen tieteenalakokonaisuuden (BIO-400) opintojaksot (25op).
 • Mikäli joudutaan käyttämään karsintaa, karsintakriteereinä ovat
  • suoritettujen opintojen soveltuvuus
  • arvosanataso
  • opintojen eteneminen
 • Optio on voimassa huhtikuun ilmoittautumisaikana myönnettyihin optio-oikeuksiin 6 kk (31.10. asti) ja lokakuun ilmoittautumisaikana myönnettyihin optio-oikeuksiin 12 kk (31.10. asti).

Ympäristömuutoksen ja globaalin kestävyyden maisteriohjelma

 • Ilmoittautumismenettely
 • Myönnetyn option voimassaololle ei ole määritelty aikarajaa

Voit jatkaa Biologian kandiohjelman yleisestä opintosuunnasta ja Biologian opettajan opintosuunnasta Ympäristömuutoksen ja globaalin kestävyyden maisteriohjelman Ympäristömuutoksen tai Biologian aineenopettajan opintosuuntiin. Molemmissa opintosuunnissa on käytössä ilmoittautumismenettely.

Esivaatimukset

 • Ympäristömuutoksen opintosuunta: 30 op luonnontieteellisiä opintoja
 • Biologian aineenopettajan opintosuuntaan jatkavilla opiskelijoilla tulee luonnontiedeopintojen lisäksi olla opinto-oikeus biologian aineenopettajan pedagogisiin opintoihin.

Opiskelija ilmoittaa itse ilmoittautumislomakkeella ne 30 op, joita haluaa tarkasteltavan.

ECGS-ohjelman opintosuuntiin on määritelty kiintiöt. Jos kaikkia ilmoittautuneita opiskelijoita ei voida ottaa opintosuunnan opiskelijoiksi, karsintakriteereinä ovat kandidaatin tutkinnossa suoritettujen opintojen soveltuvuus opintosuuntaan, opintomenestys ja opintoihin käytetty aika.

Maatalous-, ympäristö- ja luonnonvaraekonomian maisteriohjelma

 • Ilmoittautumismenettely
 • Myönnetyn option voimassaololle ei ole määritelty aikarajaa
Ympäristö- ja luononvaraekonomian opintosuunta (ERE)
 • Lukuvuosina 2017-2019 yliopistolle sisäänpääseillä opiskelijoilla vaatimuksena YET-023 Matematiikkaa taloustieteilijöille I-II tai vastaavat opinnot. Ympäristö- ja elintarviketalouden kandiohjelman ympäristö- ja luonnonvaraekonomian aineopinnot tai vastaavat opinnot.
 • 1.4.2020 tai sen jälkeen aloittaneilla opiskelijoilla kriteeriopintoina on YET-023 Matematiikkaa taloustieteilijöille I-II (molemmat osat), YET-025 Matematik tai ME-003 Matematiikka I tai vastaavat opinnot sekä YET-kandiohjelman ympäristö- ja luonnonvaraekonomian opinnot (YET-343) tai vastaavat opinnot. 
 • Tarvittaessa karsintakriteereinä käytetään 1. kriteeriopintojen arvosanaa, 2. opintojen suorittamiseen kulunutta aikaa ja 3. kanditutkinnon perus- ja aineopintojen arvosanaa. Opintosuuntaan voidaan hyväksyä enintään 1 opiskelija vuosittain.
Maatalousekonomian opintosuunta (AGE)
 • 1.4.2020 tai sen jälkeen aloittaneilla opiskelijoilla kriteeriopintoina on YET-023 Matematiikkaa taloustieteilijöille I-II (molemmat osat), YET-025 Matematik tai ME-003 Matematiikka I tai vastaavat opinnot sekä YET-kandiohjelman ympäristö- ja luonnonvaraekonomian opinnot (YET-342) tai vastaavat opinnot.
 • Tarvittaessa karsintakriteereinä käytetään 1. kriteeriopintojen arvosanaa, 2. opintojen suorittamiseen kulunutta aikaa ja 3. kanditutkinnon perus- ja aineopintojen arvosanaa. Opintosuuntaan voidaan hyväksyä enintään 1 opiskelija vuosittain.

Suora maisterioptio

Jokaisella opiskelijalla, jolle on opiskelijavalinnan yhteydessä myönnetty ylemmän korkeakoulututkinnon suoritusoikeus, on vähintään yksi suora maisterioptio, eli maisteriohjelma, johon opiskelija voi jatkaa ilman erillistä ilmoittautumista. Jos opintosuunta valitaan jo kandiohjelmassa, on suora maisterioptio yleensä vastaava maisteriohjelman opintosuunta. 

Poikkeuksena tästä ovat kaikki bio- ja ympäristötieteellisen tiedekunnan kandiohjelmat, josta ei ole suoria maisterioptioita, vaan maisteriohjelmaan tulee aina erikseen ilmoittautua. 

Jos haluat jatkaa opintoja kandidaatin tutkinnon suorittamisen jälkeen suorassa maisterioptiossasi, ei sinulta vaadita toimenpiteitä. Vahvistat suoran maisterioptiosi Sisussa samalla, kun haet valmistumista kandidaatiksi. 

Muut maisterioptiot, joihin ei ole erillistä ilmoittautumista

Joissakin tapauksissa sinun on mahdollista hakeutua toiseen maisteriohjelmaan tai opintosuuntaan kuin mikä on suora maisterioptiosi. Tämä riippuu kandiohjelmastasi sekä suorittamistasi opinnoista. 

Joihinkin maisteriohjelmiin voit jatkaa suoraan ilman erillistä ilmoittautumista, kunhan olet suorittanut kandidaatin tutkinnossasi maisteriohjelmaan vaadittavat opinnot. Tällöin voit ilmoittaa valitsemasi option Sisussa kandidaatiksi valmistuessasi. Valmistumishakemuksesi käsittelijä tarkistaa, että olet suorittanut vaaditut opinnot, ja vahvistaa optiosi Sisussa.  

Maisteriohjelmat, joihin on erillinen ilmoittautuminen

Ilmoittautumismenettelyn mukaiset maisteriohjelmat

Sinulla voi olla myös mahdollisuus hakea oikeutta jatkaa joihinkin maisteriohjelmiin ja opintosuuntiin erillisellä ilmoittautumismenettelyllä. Näihin optioihin voidaan ottaa vain tietty määrä opiskelijoita. Tällaisiin maisterioptioihin voit ilmoittautua kandidaatin tutkinnon suorittamisen aikana, yleensä kandiopintojen loppupuolella. 

Ilmoittautumisaikoja on kaksi: syksyisin 1.10.–31.10. ja keväisin 1.4.–30.4. Eri maisteriohjelmiin ilmoittaudutaan eri aikoina, joten varmista etukäteen, kumpaa ilmoittautumisaikaa käytetään siinä maisteriohjelmassa, johon olet kiinnostunut ilmoittautumaan. Ilmoittautuminen tehdään sähköisesti alla olevilla lomakkeilla. Lomakkeet ovat auki vain ohjelmien ilmoittautumisaikoina. 

Voit tehdä ilmoittautumisen sen jälkeen, kun olet suorittanut vaadittujen kriteerien mukaiset opinnot. Löydät kriteerit sivun koulutusohjelmakohtaisesta osasta. Voit tehdä ilmoittautumisen yhteensä enintään kaksi kertaa opintojesi aikana. Maisteriohjelma, johon ilmoittaudut, tarkistaa kriteerien täyttymisen ja tarvittaessa asettaa ilmoittautuneet paremmuusjärjestykseen ennalta määriteltyjen kriteerien mukaisesti. 

Ilmoittautumisen tulokset ilmoitetaan viimeistään kuukausi ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen sähköpostitse. Ilmoittautumisen tulokseen ei voi hakea muutosta. Kun valmistut kandiohjelmasta, ilmoitat, missä maisteriohjelmassa jatkat opintojasi. Valmistumishakemuksesi käsittelijä tarkistaa optio-oikeutesi ja vahvistaa maisterioptiosi Sisussa. 

Maisteriohjelmat, joihin ilmoittaudutaan keväisin 1.4.–30.4. 

Maisteriohjelmat, joihin ilmoittaudutaan syksyisin 1.10.–31.10

Kansainväliset maisteriohjelmat

Jos haluat jatkaa maisteriopintojasi sellaisessa maisteriohjelmassa, joka ei ole kandiohjelmasi maisterioptio, voit hakea erikseen maisteriohjelmaan opiskelijavalinnan kautta. Helsingin yliopistossa on useita kansainvälisiä maisteriohjelmia joihin haetaan vuosittain joulukuussa. Osa kansainvälisistä maisteriohjelmista kuuluu optio-maisteriohjelmiin joihin on erillinen ilmoittautumisaika. Löydät lisätietoa kansainvälisistä maisteriohjelmista yliopiston ulkoisilta sivuilta. 

Maisterioption valinta ja vahvistus Sisussa

Ennen kandidaatin valmistumispyynnön jättämistä, lisää haluamasi maisterioptio opintosuunnitelmaasi. Tekniset ohjeet maisterioption lisäämiseen Sisussa löydät täältä. Kun valmistut kandidaatiksi, ilmoita valmistumispyynnössä, mihin maisteriohjelmaan ja mahdolliseen opintosuuntaan haluat jatkaa.  

Jos haluamaasi maisteriohjelmaan on erillinen ilmoittautumismenettely, tee ilmoittautuminen yllä olevien ohjeiden mukaisesti ennen kandidaatiksi valmistumista. Et voi ilmoittaa jatkavasi sellaisessa maisteriohjelmassa, johon sinulle ei ole myönnetty optio-oikeutta. Ajoita kandidaatiksi valmistuminen siis sellaiseen hetkeen, jolloin olet saanut tiedon sinulle myönnetystä optio-oikeudesta.  

Jos sinulle myönnetään suoran maisterioption lisäksi muita optio-oikeuksia, muut optiot raukeavat, kun vahvistat haluamasi option valmistuessasi kandidaatiksi.  

Maisteriohjelmien opintosuunnat

Osassa maisteriohjelmia on vaihtoehtoisia opintosuuntia, joissa tutkinnon voi suorittaa. Koulutusohjelmasta riippuen opintosuuntiin hakeudutaan eri vaiheissa maisterin tutkintoa. Näet sinua koskevat opintosuuntaan hakeutumista koskevat ohjeet kirjautumalla sisään tai valitsemalla oikean koulutusohjelman sivun yläosasta. Eri opintosuunnissa suoritettavien tutkintojen sisällöt eroavat toisistaan vaihtelevissa määrin.

Infotilaisuudet

Biologian kandiohjelma
Molekyylibiotieteiden kandiohjelma
Ympäristötieteiden kandiohjelma
Maataloustieteiden kandiohjelma
Metsätieteiden kandiohjelma
Elintarviketieteiden kandiohjelma
Ympäristö- ja elintarviketalouden kandiohjelma
Maataloustieteiden maisteriohjelma
Matemaattisten tieteiden kandiohjelma
Fysikaalisten tieteiden kandiohjelma
Kemian kandiohjelma
Matematiikan, fysiikan ja kemian opettajan kandiohjelma
Tietojenkäsittelytieteen kandiohjelma
Geotieteiden kandiohjelma
Maantieteen kandiohjelma
Kasvatustieteiden kandiohjelma: luokanopettaja, kasvatustiede (LO-KT)
Kasvatustieteiden kandiohjelma: luokanopettaja, kasvatuspsykologia (LO-KP)
Kasvatustieteiden kandiohjelma: käsityönopettaja (KÄ)
Kasvatustieteiden kandiohjelma: varhaiskasvatuksen opettaja (VO)
Kasvatustieteiden kandiohjelma: yleinen ja aikuiskasvatustiede (YL ja AKT)
Kasvatustieteiden kandiohjelma: kotitalousopettaja (KO)
Kasvatustieteiden kandiohjelma: erityispedagogiikka (EP)
Kandidatprogrammet i pedagogik: klasslärare (KLU)
Kandidatprogrammet i pedagogik: lärare inom småbarnspedagogik (SBP)
Kandidatprogrammet i pedagogik: allmän- och vuxenpedagogik (PED)
Politiikan ja viestinnän kandiohjelma
Yhteiskunnallisen muutoksen kandiohjelma
Sosiaalitieteiden kandiohjelma
Taloustieteen kandiohjelma
Masters Viikki - Viikin maisteriohjelmien infotilaisuudet

- Seuraava infotilaisuus on tiistaina 5.4.2022 klo 14:15-17, tilaisuuden tiedote

Sosiaalitieteiden kandiohjelman esittelytilaisuus

Maanantaina 29.3.2021, Infotilaisuuden tiedote ja materiaalit

Master's Kumpula - Kumpulan maisteriohjelmien infotilaisuudet

Kootut materiaalit 2021

Kootut materiaalit 2022