Lääketieteellisen tiedekunnan tarjoamat valinnaiset opinnot

Ohje kuuluu seuraaviin teemoihin

Valitsemalla koulutusohjelman saat näkyviin yleisten ohjeiden lisäksi koulutusohjelman mahdolliset omat sisällöt. Avointa yliopistoa koskevissa ohjeissa koulutusohjelmaa ei tarvitse valita.

Alla on lueteltu valinnaiset opintokokonaisuudet, joita voivat opiskella muutkin kuin koulutusohjelman omat opiskelijat. 

Tietoa mahdollisista rajoituksista oman tutkintosi valinnaisiin opintoihin löydät Sisusta tai ohjeesta Tutkintoni rakenne ja laajuus.

Löydät opintokokonaisuuksiin kuuluvat opintojaksot joko sivulta Tutkinnon rakenne ja laajuus tai Sisusta, kun lisäät kokonaisuuden opintosuunnitelmaasi.

Kandiohjelmien tarjoamat opinnot

Logopedian kandiohjelma

Opetussuunnitelmakausi 2020-2023 (1.8.2020 alkaen):
LOGK-015 Logopedia, valinnainen opintokokonaisuus (15 op)

 • LOGK-121 Kieliyhteisöön sosiaalistuminen 3 op
 • LOGK-131 Puheen ja kielen kehitys 7 op
 • LOGK-141 Logopedian perusteet 5 op

Huom. Opiskelijat, jotka eivät ole logopedian kandiohjelman opiskelijoita, voivat vapaasti suorittaa 15 opintopisteen opintokokonaisuuden, LOGK-015 Opinnot toisen tieteenalan opiskelijoille, logopedia tai siihen sisältyvät yksittäiset opintojaksot. Opintokokonaisuuteen kuuluville yksittäisille opintojaksoille otetaan muun koulutusohjelman opiskelijoita ilmoittautumisjärjestyksen perusteella enintään 10.

Opetussuunnitelmakausi 2017-2020
LOGK-100 Logopedia, perusopinnot (25 op)

 • 444746 LPT1.1 Kieliyhteisöön sosiaalistuminen 3 op
 • 444747 LPT 1.2 Puheen ja kielen kehitys 7 op
 • LOGK-112 Logopedian perusteet, ääni ja äänenlaatu 5 op
 • KIK-401 Yleisen kielitieteen ja fonetiikan peruskurssi 5 op (kielten kandiohjelma)
 • LOGK-113 Johdatus logopedian tutkimusmenetelmiin 5 op

Psykologian kandiohjelma

Psykologian koulutusohjelma ei toistaiseksi tarjoa psykologian opinto-oikeutta muiden koulutusohjelmien opiskelijoille aineenopettajaksi opiskelevia ja logopedian kandidaatin opintoja lukuunottamatta. Muiden koulutusohjelmien opiskelijoille suositellaan psykologian opintoja avoimessa yliopistossa ilmaisina kesäopintoina.

Psykologiassa ei myöskään tarjota erillisiä opinto-oikeuksia. Epäselvissä tilanteissa voit olla yhteydessä Meilahden opiskelijapalveluihin.

Aineenopettajaksi opiskelevat

Psykologian perus- ja aineopintojen (PSYK-100 25 op ja PSYK-200B 35 op, yht. 60 op) opinto-oikeutta saavat edelleen hakea ne Helsingin yliopiston perustutkinto-opiskelijat, joilla on opinto-oikeus aineenopettajan kelpoisuuden antaviin pedagogisiin opintoihin tai jotka ovat ne jo suorittaneet. Ehdollisena voidaan hyväksyä sellainen hakija, joka on hakenut opettajan pedagogisiin opintoihin kevään 2021 haussa, mutta jonka hakuprosessi on vielä kesken. Opinto-oikeus myönnetään enintään 15 opiskelijalle. Psykologian perus- ja aineopintoihin myönnetty opinto-oikeus on voimassa yhtä kauan kuin se perustutkinto-oikeus, jonka perusteella oikeutta on haettu.

Kevään 2022 hausta tiedotetaan viimeistään joulukuussa 2021. Haku on yleensä ollut avoinna huhtikuussa ja valinnoista ilmoitetaan n. toukokuun 2022 puoleen väliin mennessä.

Valintakriteerit 2021 olivat seuraavat:

 • Ensimmäisen opetettavan aineen 25 opintopisteen laajuisten perusopintojen keskiarvo opintopisteillä painotettuna.
 • Perusopintokokonaisuudesta tulee olla opintorekisterissä kokonaisuusmerkintä, kun opinto-oikeutta haetaan.
 • Mikäli kokonaisuuteen kuuluvien opintojaksojen arvosanoja on korotettu kokonaisuusmerkinnän antamisen jälkeen, korotetut arvosanat otetaan huomioon hakijoiden arvioinnissa.
 • Mikäli perusopinnot ovat laajemmat kuin 25 op, hakijalla tulee olla suoritettuna vähintään 25 op. Opintopisteillä painotettu keskiarvo lasketaan tällöin kaikista perusopintoihin kuuluvista suoritetuista opintojaksoista.
 • Pisteiden mennessä tasan järjestyksen ratkaisee suoritettavaan tutkintoon kuuluvien suoritettujen opintojen kokonaisopintopistemäärä. Tilanne arvioidaan hakuajan päättymispäivän tilanteen mukaan.

Joo-opiskelu

Muiden kotimaisten yliopistojen opiskelijat voivat opiskella psykologian koulutusohjelmassa psykologian opintoja rajoitetusti. Lähtökohtaisesti JOO-oikeuksia ei myönnetä perus- ja aineopintojen opintojaksoihin. Lisätiedot ja tiedustelut opinto-oikeuksista: Liikkuvuuspalvelut sekä meilahti-student@helsinki.fi.

Psykologia avoimessa yliopistossa

Psykologian perus- ja aineopintoja voi suorittaa avoimessa yliopistossa lähi- ja verkko-opetuksena. Opiskelu on maksullista, Helsingin yliopiston tutkinto-opiskelijoille kesäisin maksutonta. Opintojen sisältö on pääosin sama kuin koulutusohjelmassa. Lisätietoja avoimen yliopiston tarjonnasta.

Avoimessa yliopistossa suoritetuista psykologian opinnoista voi Helsingin yliopiston perustutkinto-opiskelija halutessaan koostaa 15 opintopisteen kokonaisuuden AYPSYK-100B osana muun koulutusohjelman tutkintoa. Kokonaisuuteen opiskelija valitsee kolme kurssia seuraavista viidestä:

 • AYPSYK-111 Avoin yo: Johdatus neuropsykologiaan 5 op
 • AYPSYK-121 Avoin yo: Johdatus kognitiiviseen psykologiaan 5 op
 • AYPSYK-131 Avoin yo: Johdatus kehityspsykologiaan 5 op
 • AYPSYK-141 Avoin yo: Johdatus persoonallisuuspsykologiaan 5 op
 • AYPSYK-181 Avoin yo: Johdatus psykologian tutkimusmenetelmiin 5 op

Maisteriohjelmien tarjoamat opinnot

Lääketieteen koulutusohjelma

Opetussuunnitelmakausi 2020-2023 (1.8.2020 alkaen):

Helsingin yliopiston biotieteellisten alojen opiskelijat voivat opiskella sivuaineena Lääketieteellinen mikrobiologia ja mikrobilääkkeet (MED-828) -opintojakson.

Kansanterveystieteen opintokokonaisuuden opintojaksoja ei voi suorittaa lukuvuonna 2020 - 2023. Mikäli opetussuunnitelmakaudella 2017- 2020 opintokokonaisuuden suorittamisen aloittaneella opiskelijalla kokonaisuuden suorittaminen on kesken ja opintoajalle myönnetään pidennys, opiskelija voi siirtymäaikana lukuvuoden 2020 - 2021 loppuun mennessä suorittaa opintokokonaisuuden valmiiksi.

Master's Programme in Translational Medicine

The programme specific information for the Master's Programme in Translational Medicine (TRANSMED) is published exclusively in English.

TMED-520 Mechanisms of Human Disease (Cross-disciplinary Translational Medicine) - A minimum of three of the following courses

 • TMED-103 Cancer from Biology to Research, 5 cr
 • TMED-105 Pathologic basis of Disease, 3 cr
 • TMED-202 Regenerative Medicine from Bench to Bedside, 5 cr
 • TMED-303 Metabolic Disorders from Aetiology to Therapy, 5 cr
 • TMED-402 Neuroscience and Psychobiology JC, 2 cr
 • TMED-406 Translational Psychiatry, 5 cr

The courses can also be taken individually. Check the TRANSMED teaching plan to find more courses available for students in other degree programmes. The target group of students is always described in the course description.