Helsingin yliopiston Lapsuuden- ja nuorisotutkimuksen kokonaisuus SOSK-LN500 (15 - 25 op)

Opiskelijat tekevät ryhmätöitä pöytien ääressä.
Tiedote 30.11.2021

Helsingin yliopistolla voit suorittaa Lapsuuden- ja nuorisotutkimuksen (SOSK-LN500) opintoja, joko yksitäisinä opintojaksoina tai 15 - 25 op laajuisena kokonaisuutena. Opinnot järjestää sosiaalitieteen kandiohjelma.

Sosiaalitieteissä ei järjestetä kaikkia kokonaisuuteen kuuluvia opintojaksoja, mutta soveltuvaa opetusta järjestää YUNET (Nuorisotutkimuksen yliopistoverkosto) sekä Avoin yliopisto maksutta tutkinto-opiskelijoille. (Ks. alla linkit.)  Sekä YUNETin että Avoimen opintoihin sopimuskiintiöt, joten ilmoittaudu opintojaksoille ajoissa.       

Sisältö

Pakollinen
SOSK-LN501 Lapset ja nuoret yhteiskunnassa 5 op (HY sosiaalitieteet)

Valinnaisia

  • SOSK-LN502 Lapsuudentutkimus 5 op voit suorittaa opintojaksolla Yunet3 Lapsuus tutkimuskohteena, 5 op (JY, syksy 2021) tai Avoimen yliopiston Lapsuudentutkimuksen opintojaksolla (kevät 2022)
  • SOSK-LN503 Nuoruus ja syrjäytyminen 5 op (HY sosiaalitieteet) tai  voit suorittaa opintojaksolla Yunet7 Koulutus- ja työmarkkinasiirtymät nuoruudessa, 5 op (TY, kevät 2022)
  • SOSK-LN504 Lapsuuden ja nuoruuden ajankohtaisia kysymyksiä I 5 op, voit suorittaa millä vain YUNETin järjestämällä opintojaksolla 
  • SOSK-LN505 Lapsuuden ja nuoruuden ajankohtaisia kysymyksiä II 5 op,  voit suorittaa millä vain YUNETin järjestämällä opintojaksolla 
  • SOSK-ST211 Lastensuojelu ja lapsen oikeudet 5 op (HY sosiaalityö, syksy 2021 ja Avoin, kevät 2022)  

Opintojaksojen vastaavuudet on listattu myös Yunetin verkkosivuilla.

Yunetin opintotarjonta julkaistaan syys- ja kevätlukukauden alussa verkoston nettisivuilla.

Ilmoittautuminen opetukseen

Yunetin kurssit: Ilmoittaudu opetukseen sekä YUNETin kurssikohtaisen elomakkeen avulla että Sisussa. Valitse opintojakso suunnitelmaasi sisussa joko kohdasta Valinnaiset opintokokonaisuudet (SOSK-LN500) tai Valinnaiset opintojaksot.

Avoimen yliopiston opetus: Lapsuuden- ja nuorisotutkimuksen kokonaisuuden opintotarjonta on HY:n avoimessa yliopistossa maksutonta tutkinto-opiskelijoille. Katso tarkemmat tiedot opinnoista Avoimen yliopiston nettisivulta.

 

Tervetuloa opiskelemaan Lapsuuden- ja nuorisotutkimuksen opintoja!

Vastuuopettajana toimii Tarja Tolonen, tarja.tolonen(at)helsinki.fi

 

Kuva: Linda Tammisto

Tiedote 30.11.2021

Lue lisää tiedotteita