Kasvatustieteellisen tiedekunnan tarkennetut ohjeet poikkeustilanteen aikana

1.4.2020
Kasvatustieteiden kandiohjelma: erityispedagogiikka (EP)
Kasvatustieteiden kandiohjelma: kotitalousopettaja (KO)
Kasvatustieteiden kandiohjelma: käsityönopettaja (KÄ)
Kasvatustieteiden kandiohjelma: varhaiskasvatuksen opettaja (VO)
Kasvatustieteiden kandiohjelma: luokanopettaja, kasvatustiede (LO-KT)
Kasvatustieteiden kandiohjelma: luokanopettaja, kasvatuspsykologia (LO-KP)
Kasvatustieteiden kandiohjelma: yleinen ja aikuiskasvatustiede (YL ja AKT)
Kasvatustieteiden maisteriohjelma: luokanopettaja, kasvatustiede (LO-KT)
Kasvatustieteiden maisteriohjelma: luokanopettaja, kasvatuspsykologia (LO-KP)
Kasvatustieteiden maisteriohjelma: käsityönopettaja (KÄ)
Kasvatustieteiden maisteriohjelma: yleinen ja aikuiskasvatustiede (YL ja AKT)
Kasvatustieteiden maisteriohjelma: kotitalousopettaja (KO)
Kasvatustieteiden maisteriohjelma: erityispedagogiikka (EP)
Kasvatustieteiden maisteriohjelma: varhaiskasvatus (VAKA)
Kandidatprogrammet i pedagogik: allmän- och vuxenpedagogik (PED)
Kandidatprogrammet i pedagogik: lärare inom småbarnspedagogik (SBP)
Kandidatprogrammet i pedagogik: klasslärare (KLU)
Magisterprogrammet i pedagogik: klasslärare (KLU)
Magisterprogrammet i pedagogik: allmän- och vuxenpedagogik (PED)

8.4.2021

Tilanne jatkuu samanlaisena 18.4.2021 asti.

24.3.2021

Kasvatustieteellisen tiedekunnan koronavirustilanteen seurantaryhmä on tarkentanut ohjeita 24.3.2021 tiedekunnan osalta seuraavasti: 

 • Kaikki opetus toteutetaan etäopetuksena 29.3.–11.4.2021.
 • Opiskelijat eivät voi omatoimisesti opiskella tiedekunnan tiloissa 29.3.–11.4.2021.
 • Harjoitteluista viestitään harjoittelukohtaisesti.

12.3.2021

Opiskelija voi ottaa yhteyttä harjoitteluvastaavaan tai harjoittelukoordinaattoriin (siltavuori-student@helsinki.fi), mikäli kokee, ettei lähiopetusharjoittelu ole hänelle mahdollinen tässä poikkeuksellisessa tilanteessa.

Opiskelijat ovat vakuutettuja harjoittelun aikana.

3.3.2021

Koronatilanne pahenee ja kiristyvät rajoitukset vaikuttavat myös kasvatustieteellisen tiedekunnan toimintaan. Kasvatustieteellisen tiedekunnan  seurantaryhmä on tarkentanut ohjeita 1.3.2021 tiedekunnan osalta seuraavasti: 

 • Kaikki opetus toteutetaan etäopetuksena 8.–28.3.2021 
 • Opiskelijat eivät voi omatoimisesti opiskella tiedekunnan tiloissa 8.–28.3.2021 

Opetusharjoittelut toteutetaan harjoittelupaikan ja kuntien linjausten mukaisesti. Ohjeet annetaan opiskelijoille harjoittelujaksokohtaisesti.

3.2.2021

Ohjeistus kevätlukukauden 2021 opetusharjoitteluista

Opetusharjoittelut järjestetään edelleen niin, että ne on mahdollista suorittaa opetusharjoittelulle suunnitellussa aikataulussa. Toteutustapa vaihtelee harjoittelusta ja oppilaitoksen/kunnan linjauksista riippuen. Opetusharjoittelu voidaan toteuttaa joko lähiharjoitteluna tai etäharjoitteluna. Jos tämä ei ole mahdollista, toteutuu harjoittelu kirjallisten tehtävien avulla. Ohjeet annetaan harjoittelujaksokohtaisesti. Helsingin yliopisto ja kasvatustieteellinen tiedekunta seuraavat aktiivisesti  poikkeustilanteesta annettuja ohjeita ja määräyksiä ja toimivat niiden mukaisesti.

31.8.2020

Kasvatustieteellinen tiedekunta järjestää opetusharjoittelut siten, että ne on mahdollista suorittaa opetusharjoitteluille suunnitellussa aikataulussa. Harjoitteluita ei lykätä, koska tietoa ei ole siitä, milloin paluu normaaliin on mahdollista. Toteutustapa vaihtelee harjoittelusta ja oppilaitoksen/kunnan linjauksista riippuen. Opetusharjoittelu voidaan toteuttaa joko lähiharjoitteluna tai etäharjoitteluna. Jos tämä ei ole mahdollista, toteutuu harjoittelu kirjallisten tehtävien avulla. Ohjeet annetaan harjoittelujaksokohtaisesti.

Keväällä 2020 keskeytyneiden opetusharjoitteluiden jatkamista koskevat ohjeet on annettu harjoittelujaksokohtaisesti.

3.4.2020

Harjoitteluun ilmoittautuneita opiskelijoita on tiedotettu sähköpostitse perjantaina 3.4. opintosuuntakohtaisista ratkaisuista opetusharjoitteluissa.

1.4.2020

Opintosuuntien harjoitteluvastaavat kokoontuivat tänään 1.4. ja pohtivat erilaisia vaihtoehtoisia mahdollisuuksia harjoitteluiden suorittamiseen. Valmistelutyö jatkuu. Harjoitteluun ilmoittautuneita opiskelijoita tiedotetaan perjantaina 3.4. opintosuuntakohtaisista ratkaisuista, joilla turvataan opiskelijoiden valmistuminen keväällä 2020.  

31.3.2020

Kasvatustieteellisen tiedekunnan linjaus harjoitteluista

24.3.2020

Tiedekunnassa mietitään opintosuuntakohtaisesti ratkaisuja opetusharjoitteluiden järjestämiseen kevään ja/tai tulevan syksyn aikana. Opetusharjoittelun keskeytyminen koskee noin 600 tiedekuntamme opiskelijaa, ja keskeytyessään harjoittelut ovat olleet hyvin erilaisissa vaiheissa. Seuraathan tälle sivulle päivittyviä tarkempia ohjeita, joita voidaan antaa vasta riittävän tilannekartoituksen jälkeen. 

20.3.2020 Kysymyksiä ja vastauksia harjoittelusta

Tähän  kootaan koronavirukseen liittyviä, erityisesti harjoittelua koskevia kysymyksiä ja vastauksia.

1) Miksi harjoittelua ei voi suorittaa etäopetuksena loppuun? 

Kyseessä on poikkeuksellinen tilanne, sillä koulujen lisäksi myös yliopisto on suljettu. Siksi tiedekunta on päättänyt keskeyttää harjoittelut. Meillä on noin 600 opiskelijaa harjoittelussa nyt keväällä eikä meillä ole valmiutta eikä mahdollisuutta sopia kaikkien kanssa erilaisia suoritustapoja niin, että opiskelijoiden yhdenvertainen kohtelu varmistuisi. Tärkeää on myös huolehtia ohjaajien jaksamisesta, sillä hekin ovat aivan uudenlaisen tilanteen edessä ja jo etäopetuksen järjestäminen oppilaille kuormittaa heitä.  Toivomme, että harjoittelu voi alkaa tai jatkua heti, kun poikkeustila päättyy eli näillä näkymin 14.4.2020. 

Valtioneuvosto on vahvasti kehottanut välttämään kaikkia lähikontakteja ja ylipäätään liikkumista. Kasvatustieteellinen tiedekunta noudattaa tätä ohjetta. Myös etäopetuksen järjestäminen saattaisi edellyttää harjoittelijalta liikkumista kouluun tai päiväkotiin. 

2) Voiko harjoittelija edes seurata ohjaajan pitämiä etätunteja, vaikka ei voi itse pitää etänä harjoitustunteja?  

Kasvatustieteellinen tiedekunta on linjannut, että opetusharjoittelut keskeytyvät kaikissa muodoissaan. Haluamme varmistaa, että opetusharjoittelijat ovat yhdenvertaisessa asemassa. Yhdenvertaisuus tulisi haastetuksi mm. seurannan teknisissä etäjärjestelyissä eri päiväkodeissa, kouluissa, oppiaineissa ja luokissa.  

3) Harjoitteluuni kuuluu myös osio, joka ei edellytä harjoitteluohjaajaltani ohjausta / yhteydenpitoa oppilaisiin tai muihin harjoittelijoihin. Voinko edistää sitä?  

Voit edistää harjoitteluun kuuluvaa itsenäistä työtä.  

4) Voinko sijaistaa harjoittelukoulussani/-päiväkodissani poikkeustilanteen aikana? 

Voit auttaa ja sijaistaa, mutta sitä ei lasketa harjoittelusuoritukseksi. Järjestelyt ovat täysin erilliset harjoittelusta ja siksi sinun pitää sopia koulun/päiväkodin kanssa asiasta. 

5) Minun pitäisi valmistua siirtymäajan puitteissa. Ehdinkö suorittaa harjoitteluni? 

Siirtymäaikaa jatketaan joulukuulle. Harjoitteluiden täydentämisessä priorisoidaan niitä opiskelijoita, jotka olisivat valmistuneet harjoittelun suorittamisen jälkeen.  

6) Aikomukseni on hakea varhaiskasvatuksen maisteriohjelmaan, mikä tarkoittaa, että harjoittelusta pitäisi saada suoritusmerkintä 31.5.2020 mennessä. Mitä nyt tapahtuu, kun en pääse aloittamaan harjoittelua? 

Tähän on vaikea vielä vastata, kun ei tiedetä, voiko harjoittelun suorittaa vielä kevään aikana.  

7) Opintotukeni/ opintovapaani/aikuiskoulutustukeni loppuu tänä keväänä. En pysty jatkamaan harjoitteluani vasta syksyllä taloudellisista syistä. Mitä teen? 

Kannattaa olla yhteydessä opintorahan myöntäjään. Kyseessä on koko maata koskeva poikkeustilanne, johon yliopisto ei pysty vaikuttamaan. 

8) Voiko harjoittelun suorittaa jotenkin muuten kuin olemalla koulussa/päiväkodissa? 

Harjoittelu täydennetään ensisijaisesti loppuun harjoittelulla, koska harjoittelun osaamistavoitteet eivät täyty kokonaan vaihtoehtoisilla suoritustavoilla ja harjoittelu luonteensa puolesta vaatii käytännön toimimista harjoittelupaikassa. 

9) Kuinka dokumentoin harjoittelusuoritukseni? 

Voit dokumentoida suorituksesi parhaaksi katsomallasi tavalla. Tärkeintä on, että merkitset ylös tehdyn havainnoinnin, opetuksen ja muut suoritukset. Lähetä sen jälkeen dokumentointisi ohjaajallesi, jotta teillä on yhteinen näkemys siitä, mistä jatkat harjoitteluasi, kun harjoittelu taas mahdollistuu. 

10) En aloittanut harjoittelua ollenkaan, koska olen riskiryhmää / en uskaltanut mennä koululle tartunnan pelossa / olin karanteenissa / muu koulusta johtumaton syy. Onko minulla silti oikeus aloittaa harjoittelu vielä tänä keväänä tai heti ensi syksynä? 

Kyllä. Voi kuitenkin olla, ettet ehdi suorittaa harjoittelua kokonaan kevään aikana, mikäli harjoitteluja päästään jatkamaan vielä keväällä. Ensi syksynä harjoittelupaikkojen jaossa etusijalla ovat kuitenkin ne, jotka olisivat valmistuneet tämän lukukauden aikana harjoittelunsa jälkeen ja täydentävät keväällä aloitettua harjoittelua. 

11) Olen ollut opettajan töissä jo pitkään ja aloitan loppukeväästä taas työt. Voiko harjoittelun suorittaa/hyväksilukea työskentelemällä tai suorittaa työn ohessa? 

Noudatamme tiedekunnan hyväksilukuperiaatteita, jotka löytyvät Kasvatustieteiden kandiohjelman ja maisteriohjelman AHOT-linjaukset (pdf). Harjoittelua ei pysty suorittamaan työn ohessa. 

12) Eikö aiemmissa yliopistolta tulleissa tiedotteissa ole painotettu, ettei kenenkään valmistuminen viivästy koronan takia? (harjoittelun perumisen takia valmistuminen viivästyy) 

Harjoitteluiden peruuntuminen johtuu yliopistosta riippumattomista syistä. Pyrimme jatkamaan harjoitteluita heti kun mahdollista.   

13) Aloitan kesätyöt huhtikuun lopussa ja toimeentuloni on riippuvainen tästä työstä. Voinko päättää siirtää harjoitteluni vapaaehtoisesti syksylle/seuraavalle keväälle?  

Kyllä voit toimia näin.  

14) Miten käy opintotuelleni, jos en saa harjoittelusta opintopisteitä tänä keväänä? 

KELA osaa parhaiten vastata kysymykseesi. Olemme poikkeustilanteessa, joka koskee koko maata. https://www.kela.fi/korona  

15) Opiskelen erillisellä opinto-oikeudella, ja olen saanut viimeisen lisäajan 31.7.2020 asti. Minulta puuttuu ainoastaan harjoittelu, joka todennäköisesti peruuntuu koronan takia. Voidaanko tällaisessa tilanteessa myöntää vielä lisäaikaa, jotta ehdin suorittaa harjoitteluni syksyllä (jos se ei enää tänä keväänä onnistu)?  

Tällaisessa tilanteessa yliopisto voi myöntää lisäaikaa. 

16) Minun pitäisi kerätä kandidaatintutkielmaani varten tutkimusaineistoa päiväkodeissa. Miten tässä tilanteessa tulee toimia, saanko mennä päiväkotiin keräämään aineistoa? 

Nyt ei ole hyvä aika mennä keräämään aineistoa päiväkotiin. Valtioneuvosto on vahvasti kehottanut kaikkia suomalaisia välttämään lähikontakteja ja ylipäätään liikkumista. Me noudatamme tätä kehotusta emmekä mene nyt keräämään aineistoa. 

17) Pystytäänkö meidät erillisopiskelijat (mm. aineenopettajakoulutus) huomioimaan jotenkin erityisesti keskeytyneen syventävän harjoittelun osalta? Olen saanut opintovapaata töistä vain kevätlukukaudeksi / en pysty muusta syystä venyttämään opintojani syksylle.  

Opetusharjoittelun keskeytyessä on ensisijainen toimintaohje jatkaa harjoittelua heti, kun se on mahdollista, toivottavasti jo 14.4.2020 alkaen. Tarkempia ohjeita voimme antaa vasta, kun selviää, koska harjoitteluita voidaan jatkaa.  

18) Mitä käy jo tekemilleni harjoittelusuorituksille, jos harjoitteluni siirtyy syksylle tai jopa ensi keväälle 2021?  

Kaikki tähän mennessä suoritettu säilyy. Kirjaa ylös kaikki mitä olet suorittanut ja lähetä tiedosto ohjaajallesi.  

19) Voinko suorittaa joitain muita opintoja sillä aikaa, kun harjoittelu on tauolla? 

 Voit hyvin tehdä muita opintoja odottaessasi harjoittelun jatkumista. 

17.3.2020 Opetusharjoittelu poikkeustilanteessa

 1. Opetusharjoittelun keskeytyessä on ensisijainen toimintaohje jatkaa harjoittelua heti kun se on mahdollista, toivottavasti jo 14.4.2020 alkaen.

  • Toivomme, että opiskelija voisi jatkaa samassa harjoittelupaikassa siitä, mihin hän keskeytyksen hetkellä jäi
  • Tässä kohtaa on tärkeää osoittaa dokumentaation keinoin, mitä harjoittelussa on jo ehtinyt tehdä. Harjoittelija kirjaa ylös kaiken siihen mennessä tehdyn (esim. opetettavat tunnit ja muut tehtävät) ja lähettää tiedoston omalle ohjaajalleen.
 2. Toissijainen toimintaohje on jatkaa harjoittelua syyslukukaudella, mikäli harjoittelun jatkaminen ei ole mahdollista enää tänä keväänä, tai päiväkotiharjoittelun osalta myös kesäkuun aikana.
  • Opiskelija jatkaa siitä, mihin hän keskeytyksen hetkellä jäi. Tässä kohtaa on tärkeää osoittaa dokumentaation keinoin, mitä harjoittelussa on jo ehtinyt tehdä. Harjoittelija kirjaa ylös kaiken siihen mennessä tehdyn (esim. opetettavat tunnit ja muut tehtävät) ja lähettää tiedoston omalle ohjaajalleen.
  • Harjoittelupaikan järjestämisessä priorisoidaan sellaisia opiskelijoita, jotka olisivat valmistuneet keväällä harjoittelun jälkeen.

Tarkempia ohjeita voimme antaa vasta, kun selviää koska harjoitteluita voidaan jatkaa

16.3.2020

Viitaten Suomen hallituksen linjaamiin toimenpiteisiin 16.3.2020 

 1. Lähiopetus on peruttu toistaiseksi. Mahdollisilta osin se muunnetaan etäopetukseksi 18.3.2020 lähtien. Fyysinen läsnäolopakko peruuntuu, mutta opintojakson suorittaminen edellyttää kuitenkin aktiivista opiskelua ja sisällön hallintaa. Opiskelu jatkuu monimuotoisesti osaamistavoitteiden suunnassa.
 1. Kaikkien opintosuuntien opetusharjoittelut keskeytetään 13.4.2020 asti. 
 • Opiskelijoiden tulee dokumentoida tähänastinen harjoittelutoimintansa. 
 • Harjoittelua täydennetään joko myöhemmin keväällä tai syksyllä myöhemmin annettavan ohjeistuksen mukaisesti. 
 • Jos harjoittelu ei ole ehtinyt alkaa, se pyritään käynnistämään myöhemmin keväällä tai ensi syksynä. 

Tiedotteet päivittyvät tällä verkkosivuilla

16.3.2020

Muutoksia Siltavuoren opiskelijapalveluissa 17.3. alkaen

Koronaviruksesta johtuvan poikkeustilanteen vuoksi opiskelijoiden ohjaus- ja neuvontapalvelut järjestetään toistaiseksi etänä. Varatut opintoneuvonta-ajat hoidetaan joko puhelimitse tai sähköpostitse.

Siltavuoren opetus- ja opiskelijapalvelut tavoitat sähköpostitse osoitteesta siltavuori-student@helsinki.fi (Tätä osoitetta lukevat kaikkien opintosuuntien koulutussuunnittelijat ja opintoneuvojat)   ja puhelimitse (puh. 02941 29600) normaaleina puhelinpalveluaikoina.

Puhelinpalvelu:
ma klo 12-14
to klo 10-12

Todistusten noutopiste on suljettu toistaiseksi. Tutkintotodistukset postitetaan valmistuneille.