Valitse koulutusohjelma

Hae koulutusohjelmaa

Kandiohjelmat

Maisteri- ja lisensiaattiohjelmat

Tohtoriohjelmat

Palauta oletusarvoihin

Koronavirustilanne: tarkentavat ohjeet teologisen tiedekunnan opiskelijoille

17.3.2020
Teologian ja uskonnontutkimuksen kandiohjelma
Teologian ja uskonnontutkimuksen maisteriohjelma
Teologian ja uskonnontutkimuksen tohtoriohjelma

Tiedote päivitetty viimeksi: 19.3.2020

Tähän tiedotteeseen päivitetään tiedekunnan opiskelijoille tarkoitettua tarkennettua tietoa koronaviruksen vaikutuksista tiedekunnan toimintaan. Seuraa lisäksi näitä:

17.3.2020: Harjoittelut teologian ja uskonnontutkimuksen kandi- ja maisteriohjelmissa

Kandivaiheen työharjoittelussa TUK-451 sekä maisterivaiheen harjoitteluissa TUM-402, SOV460 sekä opetusharjoitteluissa noudatamme yliopiston yhteisiä ohjeita.

TUM-412 -harjoitteluista on sovittu tarkemmin seuraavasti: harjoittelu suoritetaan edelleen päätoimisena harjoitteluna kuuden viikon aikana, mutta työelämäjakson sisällössä joustetaan paikallisen tilanteen mukaan. Harjoitteluperiodia voidaan pidentää 31.8.2020 saakka. Auttavan kohtaamisen (AK) tai Opetuksen ja kasvatuksen (OK) oppimistilanteita ei välttämättä sovittuun kuuteen viikkoon voida järjestää, mutta Työelämäjakso (7 op) voidaan hyväksyä opintosuorituksena, vaikka tavoite perehtyä mahdollisimman laaja-alaisesti seurakuntatyöhön ei toteutuisikaan.

17.3.2020: Teologian ja uskonnontutkimuksen tohtorikurssi peruttu

Teologian ja uskonnontutkimuksen 14.-15.5.2020 järjestettäväksi suunniteltu tohtorikurssi on peruttu. Jos olit aikonut osallistua kurssille ja tarvitset siitä saatavat opintopisteet, otathan yhteyttä omaan väitöskirjaohjaajaasi sopiaksesi korvaavista suoritustavoista. Tohtoriohjelma suosittelee, että ohjaajat antavat kurssista poikkeustilanteesta opintopisteitä esim. korvaavalla esseesuorituksella. Mikäli sinulla on kysyttävää, ota yhteyttä tohtoriohjelman suunnittelijaan: paivi.vaatanen@helsinki.fi

17.3.2020: Tutkijaseminaarien järjestelyt poikkeustilanteessa

Tohtoriohjelman tutkijaseminaarien vetäjät ilmoittavat seminaarilaisilla kutakin seminaaria koskevista järjestelyistä. Tohtoriohjelma suosittelee seminaari-istuntojen järjestämistä etäopetuksena tai, jos tämä ei ole mahdollista, istuntojen siirtämistä myöhemmäksi.

 

19.3.2020: Tiedekuntatenttien järjestelyt poikkeustilanteessa

Koronaviruksesta aiheutuneen poikkeustilanteen johdosta tiedekuntatentit on peruttu 13.4. saakka. Mikäli haluat suorittaa tiedekuntatentissä olevan opintojakson, ilmoittaudu tenttiin weboodissa ja katso opintojakson korvaavat suoritustavat kurssisivulta/moodlesta. Tentistä vastaavat opettajat ovat ilmoittautumisajan päätyttyä viipymättä opiskelijoihin yhteydessä tentin suoritustavan osalta.