Koronavirustilanne: tarkentavat ohjeet teologisen tiedekunnan opiskelijoille

31.8.2020
Teologian ja uskonnontutkimuksen kandiohjelma
Teologian ja uskonnontutkimuksen maisteriohjelma
Teologian ja uskonnontutkimuksen tohtoriohjelma

Tiedote päivitetty viimeksi: 14.1.2021

Tähän tiedotteeseen päivitetään tiedekunnan opiskelijoille tarkoitettua tarkennettua tietoa koronaviruksen vaikutuksista tiedekunnan toimintaan. Seuraa lisäksi näitä:

14.1.2021 Lähiopetus ja -tentit

Kevätlukukauden opetus on tammikuun loppuun asti kokonaan etänä, lukuun ottamatta 27.1. rästi- ja tiedekuntatenttiä, joka järjestetään salitenttinä erityisjärjestelyin. Tenttipalvelut tiedottavat ilmoittautuneille tarkemmin järjestelyistä.

Loppukevään lähiopetusvarauksia ei vielä peruta, mutta tilannetta seurataan.

30.11.2020 Examinarium-tentit

Jo varatut Examinarium-tentit järjestetään, mutta uusia ilmoittautumisia ei voi enää tehdä. Jos tentti on välttämätön, ota yhteyttä opintojakson opettajaan. 

Kriisijohtoryhmän uusimmat päätökset ovat voimassa 30.11.2020 alkaen 10.1.2021 asti, ellei ilmene selkeitä perusteita niiden muuttamiselle aiemmin.

26.11.2020 Loppulukukauden lähiopetus

Opetus ja tentit jatkuvat pääsääntöisesti etänä vuoden 2020 loppuun asti. Lähitentit ja lähiopetus siirretään uusien rajoitusten mukaisesti joko etänä pidettäväksi tai järjestettäväksi korkeintaan 20 hengen ryhmissä. Pakottavista syistä ryhmän koko saa olla enintään 25 henkilöä.

Jos kurssillasi on lähiopetusta tai tentti ja tämän ylittävä määrä opiskelijoita, opettaja on yhteydessä ilmoittautuneisiin.

Tiedekuntatentit järjestetään edelleen salitentteinä, mutta pienemmissä ryhmissä.

Ota huomioon, että määräykset voivat muuttua nopeallakin aikataululla, jopa vain päivän varoitusajalla.

 

30.10.2020 Kevään opetus pääsääntöisesti etäopetusta

Koronavirustilanteesta johtuen Helsingin yliopiston johto on päättänyt, että etäopetusta suositellaan myös keväällä 2021. Humanistisessa tiedekunnassa opetus on keväällä pääsääntöisesti etäopetusta.

Kevään tilavarauksia ei ole vielä peruttu. Opetustiedot näkyvät siis toistaiseksi vielä väärin WebOodissa, kurssisivuilla ja Opintoni-palvelun kalenterissa.

Ajantasaiset opetustiedot päivitetään WebOodiin ja muihin palveluihin 30.11. mennessä.

31.8.2020 Opetus syksyllä

Suurin osa opetuksesta järjestetään etänä. Joitain yksittäisiä kursseja voidaan järjestää osittain tai kokonaan lähiopetuksena. WebOodiin ja kurssisivuille on merkitty tieto opetustilasta niille kerroille, joilla lähiopetusta on. Opettajat myös tiedottavat suoritustavoista kurssisivuilla.

31.8.2020 Syksyn tiedekuntatentit (muokattu 31.8.)

Syksyn tiedekuntatentit tullaan järjestämään salitentteinä, ellei yliopistotason ohjeistus muutu. Tentit pidetään Porthaniassa (Yliopistonkatu 3). Ilmoittautuneille lähetetään tarkemmat ohjeet poikkeusjärjestelyistä ja toimintatavoista. 

Tenttitilanteissa noudatetaan yliopiston ja tiedekunnan asettamia turvamääräyksiä. Riskiryhmiin kuuluville opiskelijoille voidaan mahdollisuuksien mukaan tarjota itseopiskeluvaihtoehtoja. Riskiryhmään kuulumisesta riittää opiskelijan oma ilmoitus.

17.3.2020: Harjoittelut teologian ja uskonnontutkimuksen kandi- ja maisteriohjelmissa

Kandivaiheen työharjoittelussa TUK-451 sekä maisterivaiheen harjoitteluissa TUM-402, SOV460 sekä opetusharjoitteluissa noudatamme yliopiston yhteisiä ohjeita.

TUM-412 -harjoitteluista on sovittu tarkemmin seuraavasti: harjoittelu suoritetaan edelleen päätoimisena harjoitteluna kuuden viikon aikana, mutta työelämäjakson sisällössä joustetaan paikallisen tilanteen mukaan. Harjoitteluperiodia voidaan pidentää 31.8.2020 saakka. Auttavan kohtaamisen (AK) tai Opetuksen ja kasvatuksen (OK) oppimistilanteita ei välttämättä sovittuun kuuteen viikkoon voida järjestää, mutta Työelämäjakso (7 op) voidaan hyväksyä opintosuorituksena, vaikka tavoite perehtyä mahdollisimman laaja-alaisesti seurakuntatyöhön ei toteutuisikaan.

17.3.2020: Teologian ja uskonnontutkimuksen tohtorikurssi peruttu

Teologian ja uskonnontutkimuksen 14.-15.5.2020 järjestettäväksi suunniteltu tohtorikurssi on peruttu. Jos olit aikonut osallistua kurssille ja tarvitset siitä saatavat opintopisteet, otathan yhteyttä omaan väitöskirjaohjaajaasi sopiaksesi korvaavista suoritustavoista. Tohtoriohjelma suosittelee, että ohjaajat antavat kurssista poikkeustilanteesta opintopisteitä esim. korvaavalla esseesuorituksella. Mikäli sinulla on kysyttävää, ota yhteyttä tohtoriohjelman suunnittelijaan: paivi.vaatanen@helsinki.fi

17.3.2020: Tutkijaseminaarien järjestelyt poikkeustilanteessa

Tohtoriohjelman tutkijaseminaarien vetäjät ilmoittavat seminaarilaisilla kutakin seminaaria koskevista järjestelyistä. Tohtoriohjelma suosittelee seminaari-istuntojen järjestämistä etäopetuksena tai, jos tämä ei ole mahdollista, istuntojen siirtämistä myöhemmäksi.

 

19.3.2020: Tiedekuntatenttien järjestelyt poikkeustilanteessa

Koronaviruksesta aiheutuneen poikkeustilanteen johdosta tiedekuntatentit on peruttu 13.4. saakka. Mikäli haluat suorittaa tiedekuntatentissä olevan opintojakson, ilmoittaudu tenttiin weboodissa ja katso opintojakson korvaavat suoritustavat kurssisivulta/moodlesta. Tentistä vastaavat opettajat ovat ilmoittautumisajan päätyttyä viipymättä opiskelijoihin yhteydessä tentin suoritustavan osalta.