Koronavirustilanne: tarkentavat ohjeet teologisen tiedekunnan opiskelijoille

Tiedote 31.08.2020

Tiedote päivitetty viimeksi: 14.1.2022

Tähän tiedotteeseen päivitetään tiedekunnan opiskelijoille tarkoitettua tarkennettua tietoa koronaviruksen vaikutuksista tiedekunnan toimintaan. Seuraa lisäksi näitä:

14.1.2022 Opetus 3. periodissa

Yliopiston kriisijohtoryhmä on linjannut, että 3. periodin opetus järjestetään pääsääntöisesti etänä. Välttämätön lähiopetus voidaan järjestää max. 25 hengen opetusryhmissä.

 • 3. periodin opetus on kokonaan etänä lukuun ottamatta joitain erityistilaa vaativia kursseja tai muita pakottavista syistä lähiopetuksena järjestettäviä kursseja.
 • Huomaathan, että Sisun ja kurssisivujen tilatiedot eivät ole ajan tasalla.
 • Opettajat tiedottavat kurssiensa opiskelijoita kurssin toteutuksesta.
 • Tiedekunta- ja rästitentit järjestetään suunnitellusti lähitentteinä niin, että lähitenteissä riittävästä väljyydestä huolehditaan tenttitiloissa ja osallistujamäärää rajataan tarvittaessa (max. 50 samassa tilassa).
 • Jos pandemiatilanne muuttuu paremmaksi, voidaan lähiopetusta lisätä harkinnan mukaan helmikuun alusta lähtien.

Huomioi nämä:

 • Kasvomaskia käytetään kaikissa tiloissa, joissa ei olla yksin. Opetus- ja opiskelutilanteissa käytetään maskia.
 • Ota yhteyttä opintoneuvontaan, jos tarvitset apua tai sinulla on kysymyksiä opinnoista ja opetuksesta. Voit lähettää sähköpostia (metsatalo-student@helsinki.fi), varata ajan tai soittaa. Muista palveluista löydät lisää tietoa esimerkiksi Neuvontakompassin kautta.

 

22.12.2021 Opetus keväällä 2022

Suurin osa kevään 2022 opetuksesta toteutetaan lähiopetuksena. Opetus on välttämätöntä toimintaa, ja lähiopetusta suositaan opiskelijoiden hyvinvoinnin takia. Tiedekunta varautuu kuitenkin siihen, että suuret opetusryhmät (yli 50 henkeä) saatetaan joutua siirtämään etäopetukseksi.

Tarkista kurssien opetustiedot kurssisivulta tammikuussa ennen kuin opetus alkaa.

 • Läsnäolo lähiopetuksessa ei toistaiseksi ole pakollista, mutta kurssin suorittaminen voi käytännössä vaatia läsnäoloa (esim. jotta opiskelija pystyy tekemään vaadittavat tehtävät). Etäopetuksessa opetukseen osallistumista voidaan vaatia opetussuunnitelman mukaan.
 • Hybridi- tai etäosallistumisvaihtoehtoa ei lähiopetuksena opetettavilla kursseilla lähtökohtaisesti ole. Sairaana ei tule osallistua lähiopetukseen.
 • Jos kuulut riskiryhmään etkä voi osallistua lähiopetukseen, kysy kurssin opettajalta vaihtoehtoisista suoritustavoista.
 • Tiedekunta- ja rästitentit järjestetään salitentteinä.
 • Kasvomaskia käytetään kaikissa tiloissa, joissa ei olla yksin. Opetus- ja opiskelutilanteissa käytetään maskia.
 • Yliopisto on avannut joitain opetustiloja opiskelijoiden käyttöön, jotta etä- ja lähikursseille osallistuminen olisi helpompaa. Lisätietoja Opiskelijan ohjeissa.
 • Linkki yliopiston 20.12.2021 koronainfotilaisuuden tallenteeseen tämän uutisen lopussa.

30.11.2021 Päivitetyt koronaohjeet

Lue viimeisin tiedote täällä.

Olennaisimmat asiat:

 • Kasvomaskia käytetään kaikissa tiloissa, joissa ei olla yksin. Opetus- ja opiskelutilanteissa käytetään maskia.
 • Opetus, tentit mukaan lukien, toteutetaan toisen periodin loppuun suunnitellusti.
 • Älä tule sairaana tai hengitystieoireisena kampukselle. Arvioi testauksen tarve Omaolo-palvelussa.
 • Kevään 2022 opetus suunnitellaan ilman pandemian aiheuttamia rajoituksia.
 • Koulutusohjelman opetussuunnitelmassa voidaan määritellä opetukseen osallistuminen pakolliseksi, mikäli se on pedagogisesti perusteltua tai opetuksen järjestelyt sitä edellyttävät. Pakollinen opetukseen osallistuminen ei koske lähiopetusta, ellei opintojen suoritustapa vaadi läsnäoloa (esimerkiksi laboratoriokurssit, harjoittelu, potilaskohtaamiset, taitokurssit).

24.9.2021 Lähi- ja etäopetus, syksy 2021 ja kevät 2022

Yliopiston viimeisimpien linjausten mukaan lähiopetusta on mahdollista lisätä toisessa periodissa. Ensimmäinen periodi jatketaan loppuun asti nykyisten suunnitelmien mukaan.

Muutokset opetukseen tehdään ennen toisen periodin ilmoittautumisajan alkamista. Tarkista muutokset Sisusta tai kurssisivuilta. Opetusaikoja ei muuteta.

Lue lisää: Syksyllä opetusta annetaan sekä kampuksilla että etänä, tiedote Opiskelijan ohjeissa.

Yliopiston opetustiloja on avattu opiskelijoiden käyttöön, jotta lähi- ja etäopetuskurssien yhdistäminen helpottuisi. Itseopiskeluun tarkoitetut tilat toimivat myös opetustiloina ja ne ovat käytössä itseopiskeluun silloin, kun sinne ei ole varattu muuta toimintaa. Lue lisää Opiskelijan ohjeissa (ks. kohta Kampuksien muut itseopiskelutilat).

Kevään opetuksen oletetaan olevan normaalitilanteen mukaista. Kevään kurssien aikataulut julkaistaan marraskuussa.

24.8. Lähi- ja etäopetus, syksy 2021

Suurin osa opetuksesta järjestetään etänä. Joitain kursseja voidaan järjestää osittain tai kokonaan lähiopetuksena.

Kurssisivuille on merkitty tieto opetustilasta niille kerroille, joilla lähiopetusta on. Jos kellonajan vieressä ei lue tilaa, silloin opetuskerta on etänä. Opettajat myös tiedottavat suoritustavoista kurssisivuilla.

Tieto aikatauluista ja paikoista löytyy myös Sisusta, mutta kurssisivulla näkymä on selkeämpi.

14.1.2021 Lähiopetus ja -tentit

Kevätlukukauden opetus on tammikuun loppuun asti kokonaan etänä, lukuun ottamatta 27.1. rästi- ja tiedekuntatenttiä, joka järjestetään salitenttinä erityisjärjestelyin. Tenttipalvelut tiedottavat ilmoittautuneille tarkemmin järjestelyistä.

Loppukevään lähiopetusvarauksia ei vielä peruta, mutta tilannetta seurataan.

Tiedote 31.08.2020

Lue lisää tiedotteita