Koronavirustilanne: tarkentavia ohjeita humanistisen tiedekunnan opiskelijoille

Tiedote 31.08.2020

Tiedote päivitetty viimeksi: 30.11.2021

Tähän tiedotteeseen päivitetään tiedekunnan opiskelijoille tarkoitettua tarkennettua tietoa koronaviruksen vaikutuksista tiedekunnan toimintaan. Seuraa lisäksi näitä:

30.11.2021 Päivitetyt koronaohjeet

Lue viimeisin tiedote täällä.

Olennaisimmat asiat:

  • Kasvomaskia käytetään kaikissa tiloissa, joissa ei olla yksin. Opetus- ja opiskelutilanteissa käytetään maskia.
  • Opetus, tentit mukaan lukien, toteutetaan toisen periodin loppuun suunnitellusti.
  • Älä tule sairaana tai hengitystieoireisena kampukselle. Arvioi testauksen tarve Omaolo-palvelussa.
  • Kevään 2022 opetus suunnitellaan ilman pandemian aiheuttamia rajoituksia.
  • Koulutusohjelman opetussuunnitelmassa voidaan määritellä opetukseen osallistuminen pakolliseksi, mikäli se on pedagogisesti perusteltua tai opetuksen järjestelyt sitä edellyttävät. Pakollinen opetukseen osallistuminen ei koske lähiopetusta, ellei opintojen suoritustapa vaadi läsnäoloa (esimerkiksi laboratoriokurssit, harjoittelu, potilaskohtaamiset, taitokurssit).

24.9.2021 Lähi- ja etäopetus, syksy 2021 ja kevät 2022

Yliopiston viimeisimpien linjausten mukaan lähiopetusta on mahdollista lisätä toisessa periodissa. Ensimmäinen periodi jatketaan loppuun asti nykyisten suunnitelmien mukaan.

Muutokset opetukseen tehdään ennen toisen periodin ilmoittautumisajan alkamista. Tarkista muutokset Sisusta tai kurssisivuilta. Opetusaikoja ei muuteta.

Lue lisää: Syksyllä opetusta annetaan sekä kampuksilla että etänä, tiedote Opiskelijan ohjeissa.

Yliopiston opetustiloja on avattu opiskelijoiden käyttöön, jotta lähi- ja etäopetuskurssien yhdistäminen helpottuisi. Itseopiskeluun tarkoitetut tilat toimivat myös opetustiloina ja ne ovat käytössä itseopiskeluun silloin, kun sinne ei ole varattu muuta toimintaa. Lue lisää Opiskelijan ohjeissa (ks. kohta Kampuksien muut itseopiskelutilat).

Kevään opetuksen oletetaan olevan normaalitilanteen mukaista. Kevään kurssien aikataulut julkaistaan marraskuussa.

24.8. Lähi- ja etäopetus, syksy 2021

Suurin osa opetuksesta järjestetään etänä. Joitain kursseja voidaan järjestää osittain tai kokonaan lähiopetuksena.

Kurssisivuille on merkitty tieto opetustilasta niille kerroille, joilla lähiopetusta on. Jos kellonajan vieressä ei lue tilaa, silloin opetuskerta on etänä. Opettajat myös tiedottavat suoritustavoista kurssisivuilla.

Tieto aikatauluista ja paikoista löytyy myös Sisusta, mutta kurssisivulla näkymä on selkeämpi.

9.3.2021 Lähiopetus ja -tentit, kevät ja syksy

Kevätlukukauden opetus on 28.3. asti kokonaan etänä lukuun ottamatta joitain erityistilaa vaativia kursseja.

Neljännen periodin lähiopetusvarauksia 28.3. jälkeen ei vielä peruta, mutta tilannetta seurataan.

Tiedekuntatentti 31.3. järjestetään salitenttinä erityisjärjestelyin. Tenttipalvelut tiedottavat ilmoittautuneille tarkemmin järjestelyistä. Muista myös ilmoittaa, jos et olekaan tulossa tenttiin.

Syyslukukauden 2021 opetus järjestetään pääsääntöisesti etäopetuksena yliopiston linjauksia noudattaen. Tiedot lähiopetuksena opetettavista kursseista julkaistaan lopullisen opetusohjelman yhteydessä. Syyslukukauden 2021 lopullinen opetusohjelma julkaistaan kesällä Sisussa.

Tiedote 31.08.2020

Lue lisää tiedotteita