Koronavirustilanne: tarkentavia ohjeita humanistisen tiedekunnan opiskelijoille

31.8.2020
Filosofian kandiohjelma
Historian kandiohjelma
Kielten kandiohjelma
Kotimaisten kielten ja kirjallisuuksien kandiohjelma
Kulttuurien tutkimuksen kandiohjelma
Taiteiden tutkimuksen kandiohjelma
Alue- ja kulttuurintutkimuksen maisteriohjelma
Englannin kielen ja kirjallisuuden maisteriohjelma
Historian maisteriohjelma
Kulttuurienvälisen vuorovaikutuksen maisteriohjelma
Kielellisen diversiteetin ja digitaalisten ihmistieteiden maisteriohjelma
Kielten maisteriohjelma
Kirjallisuudentutkimuksen maisteriohjelma
Kulttuuriperinnön maisteriohjelma
Kääntämisen ja tulkkauksen maisteriohjelma
Pohjoismaisten kielten ja kirjallisuuksien maisteriohjelma
Venäjän tutkimuksen maisteriohjelma
Sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma
Suomen kielen ja suomalais-ugrilaisten kielten ja kulttuurien maisteriohjelma
Taiteiden tutkimuksen maisteriohjelma
Historian ja kulttuuriperinnön tohtoriohjelma
Filosofian, taiteiden ja yhteiskunnan tutkimuksen tohtoriohjelma
Kielentutkimuksen tohtoriohjelma (HELSLANG)
Sukupuolen, kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen tohtoriohjelma (SKY)

Tiedote päivitetty viimeksi: 9.3.2021

Tähän tiedotteeseen päivitetään tiedekunnan opiskelijoille tarkoitettua tarkennettua tietoa koronaviruksen vaikutuksista tiedekunnan toimintaan. Seuraa lisäksi näitä:

 

9.3.2021 Lähiopetus ja -tentit, kevät ja syksy

Kevätlukukauden opetus on 28.3. asti kokonaan etänä lukuun ottamatta joitain erityistilaa vaativia kursseja.

Neljännen periodin lähiopetusvarauksia 28.3. jälkeen ei vielä peruta, mutta tilannetta seurataan.

Tiedekuntatentti 31.3. järjestetään salitenttinä erityisjärjestelyin. Tenttipalvelut tiedottavat ilmoittautuneille tarkemmin järjestelyistä. Muista myös ilmoittaa, jos et olekaan tulossa tenttiin.

Syyslukukauden 2021 opetus järjestetään pääsääntöisesti etäopetuksena yliopiston linjauksia noudattaen. Tiedot lähiopetuksena opetettavista kursseista julkaistaan lopullisen opetusohjelman yhteydessä. Syyslukukauden 2021 lopullinen opetusohjelma julkaistaan kesällä Sisussa.

 

30.11.2020 Tiedekuntatentti 2.12., Examinarium-tentit

Tiedekuntatentti järjestetään salitenttinä erityisjärjestelyin. Tenttipalvelut tiedottavat ilmoittautuneille tarkemmin järjestelyistä.

WebOodista jo löytyvät Examinarium-tentit järjestetään ja niihin voi ilmoittautua, mutta uusia tenttejä luoda Exam-järjestelmään. 

Kriisijohtoryhmän uusimmat päätökset ovat voimassa 30.11.2020 alkaen 10.1.2021 asti, ellei ilmene selkeitä perusteita niiden muuttamiselle aiemmin.

26.11.2020 Loppulukukauden lähiopetus

Opetus ja tentit jatkuvat pääsääntöisesti etänä vuoden 2020 loppuun asti. Lähitentit ja lähiopetus siirretään uusien rajoitusten mukaisesti joko etänä pidettäväksi tai järjestettäväksi korkeintaan 20 hengen ryhmissä. Pakottavista syistä ryhmän koko saa olla enintään 25 henkilöä.

Jos kurssillasi on lähiopetusta tai tentti ja tämän ylittävä määrä opiskelijoita, opettaja on yhteydessä ilmoittautuneisiin.

Tiedekuntatentit järjestetään edelleen salitentteinä, mutta pienemmissä ryhmissä.

Ota huomioon, että määräykset voivat muuttua nopeallakin aikataululla, jopa vain päivän varoitusajalla.

 

30.10.2020 Kevään opetus pääsääntöisesti etäopetusta

Koronavirustilanteesta johtuen Helsingin yliopiston johto on päättänyt, että etäopetusta suositellaan myös keväällä 2021. Humanistisessa tiedekunnassa opetus on keväällä pääsääntöisesti etäopetusta.

Kevään tilavarauksia ei ole vielä peruttu. Opetustiedot näkyvät siis toistaiseksi vielä väärin WebOodissa, kurssisivuilla ja Opintoni-palvelun kalenterissa.

Ajantasaiset opetustiedot päivitetään WebOodiin ja muihin palveluihin 30.11. mennessä.

31.8.2020 Opetus syksyllä

Suurin osa opetuksesta järjestetään etänä. Joitain yksittäisiä kursseja voidaan järjestää osittain tai kokonaan lähiopetuksena. WebOodiin ja kurssisivuille on merkitty tieto opetustilasta niille kerroille, joilla lähiopetusta on. Opettajat myös tiedottavat suoritustavoista kurssisivuilla.

28.8.2020 Syksyn tiedekuntatentit (muokattu 31.8.)

Syksyn tiedekuntatentit tullaan järjestämään salitentteinä, ellei yliopistotason ohjeistus muutu. Tentit pidetään Porthaniassa (Yliopistonkatu 3). Ilmoittautuneille lähetetään tarkemmat ohjeet poikkeusjärjestelyistä ja toimintatavoista. 

Tenttitilanteissa noudatetaan yliopiston ja tiedekunnan asettamia turvamääräyksiä. Riskiryhmiin kuuluville opiskelijoille voidaan mahdollisuuksien mukaan tarjota itseopiskeluvaihtoehtoja. Riskiryhmään kuulumisesta riittää opiskelijan oma ilmoitus.

 

19.3.2020: Tiedekuntatentit (päivitetty 27.5.2020)

Tiedekuntatentteihin opiskelijoiden tulee ilmoittautua normaalisti. Kevään ja kesän tiedekuntatenttejä ei järjestetä salitentteinä vaan korvaavin etäjärjestelyin. Opiskelijoiden tulee katsoa suoritustavat WebOodista tai kurssisivulta.

Jos opiskelija ei löydä riittävästi tietoa suoritustavoista, hänen tulee ottaa yhteyttä vastuuopettajaan. Kesätenttien osalta opiskelijoiden tulee ottaa yhteyttä opettajaan 7.6. mennessä. 

Voit tarvittaessa olla yhteydessä tenttipalveluihin (citycentre-exams@helsinki.fi) jos tieto korvaavista suoritustavoista ei ole päivittynyt kurssisivuille etkä ole saanut tentaattorilta vastausta.

7.4. Suomen kielen valinnaisten opintojen koe keväällä 2020

Koe järjestetään läsnäolokokeena, keskiviikkona 17.6. klo 10-12.

14.5. Kielten kandiohjelman valinnaisten opintojen kokeet keväällä 2020

Kokeet järjestetään läsnäolokokeina, keskiviikkona 29.7. klo 10-14.

12.8. Historian valinnaisten opintojen koe 2020 (siirtynyt keväältä syksylle)

Sekä suomenkielinen että ruotsinkielinen koe järjestetään läsnäoloa vaativana kokeena keskiviikkona 12.8. klo 12.00-14.00.

19.5. Poikkeus 10 vuoden vanhenemissääntöön syyslukukaudella 2020 (1.7.-31.12.2020):

Kevätlukukaudella 2010 suoritetut opinnot (päivämäärä rekisterissä 1.1.-31.7.2010), jotka vanhenemissäännön mukaisesti vanhenisivat kevätlukukauden 2020 päättyessä, ovat voimassa ja käytettävissä humanistisen ja teologisen tiedekunnan tutkintoihin sekä opintokokonaisuuksiin 31.12.2020 asti. 

Huom! Vanhojen tutkintovaatimusten mukaan voi valmistua vain 18.12.2020 asti. Tämän jälkeen kaikki siirtyvät opiskelemaan uuden tutkintojärjestelmän mukaisesti.

Koulutusohjelmakohtaiset tiedotteet: