Valitse koulutusohjelma

Hae koulutusohjelmaa

Kandiohjelmat

Maisteri- ja lisensiaattiohjelmat

Tohtoriohjelmat

Palauta oletusarvoihin

Koronavirustilanne: tarkentavia ohjeita humanistisen tiedekunnan opiskelijoille

30.4.2020
Filosofian kandiohjelma
Historian kandiohjelma
Kielten kandiohjelma
Kotimaisten kielten ja kirjallisuuksien kandiohjelma
Kulttuurien tutkimuksen kandiohjelma
Taiteiden tutkimuksen kandiohjelma
Alue- ja kulttuurintutkimuksen maisteriohjelma
Englannin kielen ja kirjallisuuden maisteriohjelma
Historian maisteriohjelma
Kulttuurienvälisen vuorovaikutuksen maisteriohjelma
Kielellisen diversiteetin ja digitaalisten ihmistieteiden maisteriohjelma
Kielten maisteriohjelma
Kirjallisuudentutkimuksen maisteriohjelma
Kulttuuriperinnön maisteriohjelma
Kääntämisen ja tulkkauksen maisteriohjelma
Pohjoismaisten kielten ja kirjallisuuksien maisteriohjelma
Venäjän tutkimuksen maisteriohjelma
Sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma
Suomen kielen ja suomalais-ugrilaisten kielten ja kulttuurien maisteriohjelma
Taiteiden tutkimuksen maisteriohjelma
Historian ja kulttuuriperinnön tohtoriohjelma
Filosofian, taiteiden ja yhteiskunnan tutkimuksen tohtoriohjelma
Kielentutkimuksen tohtoriohjelma (HELSLANG)
Sukupuolen, kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen tohtoriohjelma (SKY)

Tiedote päivitetty viimeksi: 27.5.2020

Tähän tiedotteeseen päivitetään tiedekunnan opiskelijoille tarkoitettua tarkennettua tietoa koronaviruksen vaikutuksista tiedekunnan toimintaan. Seuraa lisäksi näitä:

 

19.3.2020: Tiedekuntatentit (päivitetty 27.5.2020)

Tiedekuntatentteihin opiskelijoiden tulee ilmoittautua normaalisti. Kevään ja kesän tiedekuntatenttejä ei järjestetä salitentteinä vaan korvaavin etäjärjestelyin. Opiskelijoiden tulee katsoa suoritustavat WebOodista tai kurssisivulta.

Jos opiskelija ei löydä riittävästi tietoa suoritustavoista, hänen tulee ottaa yhteyttä vastuuopettajaan. Kesätenttien osalta opiskelijoiden tulee ottaa yhteyttä opettajaan 7.6. mennessä. 

Voit tarvittaessa olla yhteydessä tenttipalveluihin (citycentre-exams@helsinki.fi) jos tieto korvaavista suoritustavoista ei ole päivittynyt kurssisivuille etkä ole saanut tentaattorilta vastausta.

7.4. Suomen kielen valinnaisten opintojen koe keväällä 2020

Koe järjestetään läsnäolokokeena, keskiviikkona 17.6. klo 10-12.

14.5. Kielten kandiohjelman valinnaisten opintojen kokeet keväällä 2020

Kokeet järjestetään läsnäolokokeina, keskiviikkona 29.7. klo 10-14.

12.8. Historian valinnaisten opintojen koe 2020 (siirtynyt keväältä syksylle)

Sekä suomenkielinen että ruotsinkielinen koe järjestetään läsnäoloa vaativana kokeena keskiviikkona 12.8. klo 12.00-14.00.

19.5. Poikkeus 10 vuoden vanhenemissääntöön syyslukukaudella 2020 (1.7.-31.12.2020):

Kevätlukukaudella 2010 suoritetut opinnot (päivämäärä rekisterissä 1.1.-31.7.2010), jotka vanhenemissäännön mukaisesti vanhenisivat kevätlukukauden 2020 päättyessä, ovat voimassa ja käytettävissä humanistisen ja teologisen tiedekunnan tutkintoihin sekä opintokokonaisuuksiin 31.12.2020 asti. 

Huom! Vanhojen tutkintovaatimusten mukaan voi valmistua vain 18.12.2020 asti. Tämän jälkeen kaikki siirtyvät opiskelemaan uuden tutkintojärjestelmän mukaisesti.

Koulutusohjelmakohtaiset tiedotteet: