Opetussuunnitelmat koostettu Opiskelijan ohjeisiin

Kirjoja.
Tiedote 07.06.2021

Koulutusohjelmien opetussuunnitelmissa määritellään mm. tutkintojen rakenteet ja osaamistavoitteet sekä tutkintoihin sisältyvien opintokokonaisuuksien ja opintojaksojen osaamistavoitteet, sisällöt ja osaamisen arviointimenetelmät. Opetus toteutetaan opetussuunnitelman mukaisesti. 

Koulutusohjelmien koko opetussuunnitelmat ovat nyt saatavilla pdf-tiedostona tai wikissä. Löydät linkit kandi- ja maisteriohjelmien opetussuunnitelmiin Opiskelijan ohjeiden sivulta Opetussuunnitelma ja opintojen vastaavuudet ja tohtoriohjelmien opetussuunnitelmiin sivulta Tohtoritutkinnon laajuus ja rakenne.

Opetussuunnitelmatietoja näytetään muilla sivustoilla ja järjestelmissä seuraavasti: 

Tiedote 07.06.2021

Lue lisää tiedotteita