Kuvituskuva.

Osallistu yliopiston itsearviointiin

Yliopiston laatujärjestelmä auditoidaan syksyllä 2021. Keskeinen osa auditointia on itsearviointi eli oman toimintamme reflektointi sekä vahvuuksien ja kehittämiskohteiden tunnistaminen. Itsearviointi perustuu Kansallisen opetuksen arviointikeskuksen (Karvi) auditointimallin arviointikohteisiin ja itsearviointiohjeisiin. Laatujärjestelmän auditointi huipentuu Karvin nimeämän kansainvälisen auditointiryhmän vierailuun yliopistolla 26.–28.10.2021.

Kommentoi itsearviointiraportin luonnosta 19.–28.4.

Auditoinnin itsearviointiraporttia on rakennettu eri vaiheissa syksystä 2020 lähtien. Pian on aika tuoda se koko yliopistoyhteisön kommentoitavaksi. Itsearviointiraportin luonnosta pääsee kommentoimaan laatuwikissä maanantaina 19.4. klo 15.00 alkaen. Sisällöt päivitetään sitä ennen Laatuwikiin.

Raportin sisältö ja rakenne perustuu Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) auditointimalliin, ja tähän malliin emme voi vaikuttaa. Näkemyksiäsi kaivataan ennen kaikkea siitä, mitkä ovat toimintamme vahvuuksia ja mitkä kehittämiskohteita. Myös muut toiminnan kehittämiseen ja laadun varmistamisen keinoihin liittyvät kommentit ovat tervetulleita.

Itsearviointiraportti laaditaan yhdessä

Itsearviointi laatujärjestelmän auditointia varten käynnistyi neljässä työpajassa lokakuun lopussa ja marraskuun alussa 2020. Työpajoihin osallistui pari sataa yliopistolaista ja ulkoisten sidosryhmien jäsentä.

Auditoinnin projektiryhmä laati työpajojen pohjalta ensimmäisen itsearviointiraportin luonnoksen, jota on käsitelty tammi- ja helmikuun aikana 2021 yliopiston toimikunnissa. Toimikunnilta saadun palautteen ja sidosryhmähaastattelujen pohjalta raporttiluonnosta on edelleen työstetty, ja huhtikuun lopussa koko yliopistoyhteisön on mahdollista kommentoida raporttia tai sen osia.

Tämän jälkeen raportti käy vielä yliopiston johdossa ja auditoinnin ohjausryhmä hyväksyy sen, ja raportti toimitetaan viimein Karville kesäkuun 2021 loppuun mennessä.

Youtubessa olevassa videossa yliopiston rehtori Sari Lindblom kertoo omia mietteitään aiheesta.

Voit lukea alkuperäisen uutisen itsearvioinnista Flammasta.