Valitse koulutusohjelma

Hae koulutusohjelmaa

Kandiohjelmat

Maisteri- ja lisensiaattiohjelmat

Tohtoriohjelmat

Palauta oletusarvoihin

Siirtymäaika lähestyy loppuaan – kolme polkua jatkoon

Helsingin yliopistossa siirryttiin 1.8.2017 uusiin koulutusohjelmiin, joihin kaikki opiskelijat siirretään automaattisesti siirtymäajan päätyttyä. Vanhojen tutkintovaatimusten mukaan on mahdollista valmistua siirtymäkauden loppuun 31.7.2020 asti *.

Uusissa koulutusohjelmissa opintojen vanhentumissäännöt ovat entistä tiukemmat, eikä yli kymmentä vuotta vanhempia opintoja voi pääsääntöisesti sisällyttää tutkintoon.**  Tämän lisäksi myös tutkintorakenteet ja niiden sisällöt ovat muuttuneet useimmissa uusissa koulutusohjelmissa.

Jos suoritat tutkintosi vanhojen tutkintovaatimusten mukaan, sinulla on tällä hetkellä kolme eri vaihtoehtoa riippuen opintojesi vaiheesta:

1. Jos olet tutkielmasi kirjoittamisessa loppusuoralla, voit vielä valmistua ennen siirtymäajan päättymistä.*** Huolehdi, että tutkielmasi on tarkastettu ja hyväksytty hyvissä ajoin ennen siirtymäajan päättymistä. Tarkista tarkka aikataulu ja oman tiedekuntasi tutkielman tarkastuskäytännöt hyvissä ajoin Opiskelijan ohjeista.    

Valmistuminen on myös mahdollista, jos tutkinnostasi puuttuu enää yksittäisiä kursseja. Varmista tällöin vastaavuustaulukoista, mitkä kurssit pystyt sisällyttämään tutkintoosi. Pyydä kokonaisuusmerkinnät ja jätä tutkintotodistuspyyntö heti, kun se on mahdollista, sillä erityisesti touko-kesäkuusta lähtien opiskelijapalvelut ovat usein ruuhkautuneita.

Todistuspyyntö on jätettävä viimeistään 31.7.2020.

2. Jos valmistuminen vaikuttaa epätodennäköiseltä puuttuvien kurssien, työmäärän tai ajanpuutteen vuoksi, voit jo nyt siirtyä uuteen koulutusohjelmaan täyttämällä siirtymälomakkeen. Näin voit suunnitella loput opintosi rauhassa uuden koulutusohjelman vaatimusten mukaisesti.

3. Jos et ole valmistunut määräaikaan mennessä etkä siirtynyt lomakkeella uuteen koulutusohjelmaan, sinut siirretään automaattisesti suorittamaan tutkintoa uuteen koulutusohjelmaan. Ota tällöin yhteys opintoneuvontaan ja selvitä, kelpaavatko kaikki suorittamasi opinnot tutkintoosi vai tuleeko sinun täydentää niitä. 

Jos et aio suorittaa tutkintoa loppuun, voit myös luopua tutkinnonsuoritusoikeudestasi. 

Voit ottaa kaikissa kysymyksissä yhteyttä oman tiedekuntasi opiskelijaneuvontaan. Seuraa keväällä tiedekuntakohtaista tiedotusta, sillä se sisältää tarkempaa ohjeistusta siirtymäajan päättymisen vaikutuksesta omaan koulutusohjelmaasi.

*Joissakin yksittäisissä koulutuksissa siirtymäaika voi olla pidempi ja tämä voi vaikuttaa mm. todistuspyynnön jättöpäivämääriin. Näin on esimerkiksi hammaslääketieteen koulutusohjelmassa (31.12.2020 asti) sekä yleisen valtio-opin hallinnon ja organisaatioiden tutkimuksen linjalla (31.7.2023). Osassa ohjelmia siirtymäajan päättyminen ei tuo mukanaan suuria muutoksia (esimerkiksi eläinlääketieteellisessä). Tarkempi tieto siirtymäajasta löytyy aina oman tiedekuntasi ohjeista.

**Poikkeuksena kieliopinnot lääketieteen ja hammaslääketieteen koulutusohjelmissa.

***Opiskelijapalvelut järjestää tutkielmantekoa tukevia tapahtumia keväällä 2020, joten tarkkaile Opiskelijan ohjeiden tiedotteita ja sähköpostiasi!