Valitse koulutusohjelma

Hae koulutusohjelmaa

Kandiohjelmat

Maisteri- ja lisensiaattiohjelmat

Tohtoriohjelmat

Palauta oletusarvoihin
Opiskelijoita Minervassa.

Sisu korvaa WebOodin maaliskuussa 2021. Mitä opiskelijan tulisi tietää syksyllä 2020?

Opintotietojärjestelmä WebOodi on palvellut Helsingin yliopistoa jo 20 vuotta ja alkaa lähestyä elinkaarensa loppua. Tilalle astuu opintotietojärjestelmä Sisu, joka on ennättänyt tulla monelle opiskelijalle tutuksi opintojen suunnittelun välineenä. Varsinainen vaihto WebOodista Sisuun tapahtuu maaliskuussa 2021.

Yksi näkyvimmistä muutoksista opiskelijoille on se, että jatkossa opinnot suunnitellaan ennen opetukseen ilmoittautumista.  Käytännössä kurssi lisätään ensin opintosuunnitelmaan ja tämän jälkeen tehdään varsinainen kurssi-ilmoittautuminen. Opintojen suunnittelu ja ajoitus ei kuitenkaan tarkoita sitä, että opintojen valikoima kaventuisi. Kaikki Helsingin yliopiston tarjoamat opintojaksot löytyvät myös Sisusta.  

Opintosuunnitelman tarkoitus on auttaa opiskelijaa pysymään kartalla opintojen etenemisestä ja kertoa visuaalisessa muodossa, mitä opintoja on suoritettu ja mitä tutkinnosta vielä puuttuu.  Opintojen suunnittelun, ajoituksen ja ilmoittautumisten lisäksi Sisussa hoidetaan maaliskuun 2021 jälkeen esimerkiksi muualla suoritettujen opintojen hyväksiluvun haku ja jätetään valmistumispyyntö.

Opiskelijoille viestitään Sisun käytön laajentumisen tuomista muutoksista lukuvuoden mittaan. Yliopisto tarjoaa Sisun käyttöön jatkuvaa tukea, koulutusta ja ohjeistusta. Koulutusten painopiste ajoittuu kevätlukukaudelle.

Sisuun siirrytään asteittain:

  • Suurin osa koulutusohjelmista on jo ottanut käyttöön opintojen suunnittelun Sisussa. Suunnitelmia on tehty jo yli 20 000 kappaletta.
  • Maaliskuuhun 2021 mennessä kaikki tutkinto-opiskelijat tekevät opintosuunnitelman Sisuun. Suunnitelmien tekemiseen annetaan syksyllä ja keväällä tarkemmat ohjeet sekä teknistä tukea. Niiden opiskelijoiden, jotka valmistuvat siirtymäkauden loppuun (18.12.2020) mennessä vanhoilla tutkintovaatimuksilla, ei tarvitse tehdä kyseiseen tutkintoon liittyvää opintosuunnitelmaa. Mikäli opiskelija valmistuu vanhoilla tutkintovaatimuksilla kandiksi siirtymäajan aikana ja jatkaa maisteriksi uusien tutkintovaatimuksien mukaisessa koulutusohjelmassa, tulee opintosuunnitelma tehdä maaliskuuhun 2021 mennessä.
  • Maaliskuussa 2021 tehdään järjestelmän tekninen vaihto, jolloin Oodi poistuu käytöstä. Lukuvuoden 2020-2021 kurssi-ilmoittautumiset ennätetään tehdä kuitenkin pääasiassa vielä WebOodissa. Sisu tulee siis laajasti käyttöön lukuvuoden 2021-2022 alussa.
  • Sisun kehitystyö jatkuu maaliskuun jälkeen ja uusia ominaisuuksia otetaan käyttöön. Keväällä Sisussa on vasta välttämättömät toiminnallisuudet, joiden avulla WebOodista voidaan luopua. Ei siis kannata huolestua, jos kaikkia tuttuja ominaisuuksia ei heti Sisusta löydy.  

Miksi Sisu?  

Sisu (Student Information System for Universities) on kuuden suomalaisen yliopiston yhdessä kehittämä järjestelmä, jonka kehitystyö aloitettiin vuonna 2013. Oman järjestelmän kehittämiseen päädyttiin, sillä valmiit järjestelmät eivät täyttäneet kaikkia yliopistojen tarpeita. Sisun ovat ottaneet jo käyttöön Jyväskylän yliopisto sekä Tampereen yliopisto. Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT liittyy myös käyttäjien joukkoon syksyllä 2020. Tämä tarkoittaa sitä, että Helsingin yliopisto pystyy hyödyntämään käyttöönotossa näiden yliopistojen kokemuksia ja saa käyttöönsä keväällä pidemmälle kehitetyn järjestelmän.   

Uudistuksen tavoitteena on korvata vanha Oodi-järjestelmä ja tarjota opiskelijoille nykyaikainen käyttöliittymä opintojen suunnitteluun ja hallintaan. Sisun ansiosta opiskelijoiden koulutuspolku opintojen aloituksesta valmistumiseen selkeytyy ja sähköinen asiointi muuttuu entistä sujuvammaksi. Opettajille Sisu tarjoaa alustan opiskelijoiden ohjaukseen, tutkintorakenteiden ja opetussuunnitelmien visuaaliseen hahmottamiseen sekä henkilökohtaisen palautteen antamiseen. 

Usein kysyttyjä kysymyksiä Sisusta

Miten opiskelijat ovat päässeet vaikuttamaan Sisun ominaisuuksiin?  

Sisua kehitetään voimakkaan opiskelijalähtöisesti. Helsingin yliopistossa Sisun opintojen suunnittelutyökalu on ollut käytössä vuodesta 2017 lähtien ja käytön aikana opiskelijoilta on kerätty palautetta ja kehitysehdotuksia. Myös maaliskuun käyttöönoton jälkeen opiskelijoiden on mahdollista vaikuttaa Sisun jatkokehitykseen mm. antamalla palautetta osoitteeseen sisu-info@helsinki.fi.  

Kaventaako Sisu opiskelijan akateemista vapautta? Voiko kursseja valita vapaasti samalla tavalla kuin Oodissa?  

Sisusta löytyvät kaikki Helsingin yliopiston tarjoamat opintojaksot. Opiskelija voi lisätä opintojaksoja suunnitelmaansa sen mukaisesti, mitä koulutusohjelman opetussuunnitelmassa on määritelty. Opiskelija voi siis edelleen ilmoittautua esim. muiden koulutusohjelmien tarjoamiin valinnaisiin opintoihin. Ainoa ero aiempaan on, että valinnaiset opinnot on ensin lisättävä opintosuunnitelmaan. Opintosuunnitelmaa voi aina päivittää sen mukaan, mille kursseille haluaa ilmoittautua.  

Onko Sisun käyttöönotossa odotettavissa haasteita?

Sisu otetaan Helsingin yliopistossa käyttöön valmiimpana kuin esimerkiksi Jyväskylän ja Tampereen yliopistoissa, joissa käyttöönotto jo tehty. Muiden yliopistojen kokemuksia ja käyttäjäpalautetta päästään hyödyntämään, mikä auttaa ennakoimaan myös haasteita. Opintotietojärjestelmän vaihtoa on valmisteltu huolellisesti kulissien takana ja haasteita on pyritty ennakoimaan mahdollisimman hyvin. Silti yllätyksiä voi aina tulla Helsingin yliopiston kokoisen organisaation tehdessä suuren järjestelmävaihdoksen.

Järjestelmän vaihtaminen tarkoittaa aina myös muutoksia totuttuihin toimintatapoihin, mikä on otettu  valmistelussa huomioon. Monella saralla uudenaikainen järjestelmä hoitaa automaattisesti sen, mitä ennen on täytynyt tehdä käsityönä tai useassa eri järjestelmässä. Sisun kehittyessä yhä sujuvammaksi, vapautuu opintohallinnon resursseja opiskelijoiden ja opettajien tueksi.

Miksi opinto-oikeuteni ei näy Sisussa?

Tiedot päivittyvät Sisuun viiveellä niin kauan kuin Oodi on vielä käytössä. Uusien opiskelijoiden opinto-oikeustiedot tulevat päivittymään Sisuun lukuvuoden alussa ja tätä ennen voi ajantasaisen tiedon tarkistaa WebOodista. Viive ei estä opintosuunnitelman tekemistä.

Miksi opinto-oikeuteni näkyy väärin Sisussa?

Opinto-oikeuden virheellinen tieto liittyy useimmissa tapauksissa uuden ja vanhan järjestelmän eroavuuksiin opinto-oikeuksissa, mikä voi aiheuttaa virheitä tiedonsiirroissa. Virhe opinto-oikeudessa ei vaikuta todelliseen opinto-oikeuteesi Helsingin yliopistossa eikä estä opintosuunnitelman käyttöä. Opinto-oikeustieto kannattaa tarkistaa Weboodista.

Yritän luoda uutta opintosuunnitelmaa Sisussa, mutta järjestelmä ei tarjoa minulle mitään vaihtoehtoja. Miten saisin opintosuunnitelmani näkyviin?

Normaalisti järjestelmä tarjoaa ensisijaisen opinto-oikeuden mukaisen opintosuunnitelmapohjan, mutta tämä tapahtuu vasta, kun uusien opiskelijoiden tiedot on saatu siirrettyä Sisuun. Tämä ei kuitenkaan estä opintosuunnitelman tekoa, vaan opintosuunnitelman voi lisätä itse. Tarkempi ohjeistus löytyy Opiskelijan ohjeista.

Mihin käytän Sisua ja mihin WebOodia?

Sisussa tehdään opintosuunnitelmat ja WebOodissa ilmoittaudutaan kursseille helmikuuhun 2021 saakka. Yliopisto tiedottaa laajalti ja hyvissä ajoin opiskelijoille, kun ilmoittautumisissa siirrytään käyttämään Sisua.

Opiskelen vielä vanhan koulutusrakenteen mukaisesti, mitä minun tulisi tehdä Sisussa?

Siirtymäajan loppuun mennessä 18.12. vanhan koulutusrakenteen mukaisesti valmistuvien ei tarvitse tehdä opintosuunnitelmaa Sisuun. Jos opiskelija siirtyy uuteen koulutusohjelmaan, hänen tulee tehdä opintosuunnitelma Sisussa maaliskuuhun 2021 mennessä. Sama koskee opiskelijoita, jotka valmistuvat syksyn aikana ja siirtyvät jatkamaan opintojaan maisteriohjelmassa. Siirtyjille tiedotetaan syksyn aikana, miten ja milloin opintosuunnitelma tulee tehdä.

Hyödyllisiä linkkejä:

Koostamme opiskelijoille parhaillaan usein kysyttyjä kysymyksiä sekä ohjeita Sisun käyttöön. Lisää kysymyksiä, ajatuksia tai huolia Sisusta ja sen käyttöönotosta voi mieluusti lähettää käyttäjätukeen osoitteessa sisu-info@helsinki.fi.