Sisu tulee 31.5. – Tietoa järjestelmän saavutettavuudesta

Kollaasi opiskeluun liittyvistä kuvista.
Tiedote 21.05.2021

Helsingin yliopisto ottaa käyttöön uuden opintotietojärjestelmän, Sisun, 31.5.2021. Sisu korvaa aiemmin käytössä olleen Oodin. Joiltain osin Sisu on ollut aiemminkin käytössä, mutta nyt sen käyttö laajenee ja siitä tulee opintojen pääjärjestelmä.  

Sisussa on alkuvaiheessa valmiina välttämättömät toiminnot, joilla Oodista voidaan irtautua ja aloittaa kehitystyön seuraava vaihe. Keskeisenä kehittämiskohteena seuraavassa vaiheessa ovat järjestelmän saavutettavuutta lisäävät toimenpiteet. 

Järjestelmämuutoksen kokoa kuvaavat esimerkiksi seuraavat luvut: aiemmasta Oodi-järjestelmästä siirretään Sisuun noin 10 miljoonaa opintosuoritusta, 2,3 miljoonaa opiskeluoikeutta ja 450 000 henkilön tiedot. 

Sisu on opiskelijan mukana opintojen alusta loppuun asti 

Sisun suunnittelun lähtökohtana on ollut opiskelijakeskeisyys. Opiskelija tekee Sisussa opintosuunnitelman, valitsee kurssit, saa arvioinnit ja lopulta kun tutkinto on valmis, hakee tutkintotodistusta. Sisun visuaalinen käyttöliittymä auttaa opiskelijaa hahmottamaan, miten tutkinto rakentuu, etenee ja mitä opintoja siihen voi sisällyttää. 

– Visuaalinen käyttöliittymä on monelle suuri apu ja ilo, mutta sen haasteena on saavutettavuus. Sisu ei vielä ole saavutettava kaikille käyttäjäryhmille, kuten näkövammaisille opiskelijoille, kertoo Helsingin yliopiston kehitysjohtaja Susanna Niinistö-Sivuranta

Saavutettavuuden haasteet on tunnistettu ja niihin suhtaudutaan vakavasti. Parannuksia on jo tehty ja ratkaisuja etsitään aktiivisesti Funidata Oy:ssä, joka on yliopistojen ja korkeakoulujen yhdessä omistama yhtiö ja vastaa Sisun järjestelmästä ja sen kehittämisestä.  

– Sisun kehitystyötä on tehty jo vuosia, eivätkä kaikki ominaisuudet täytä nykyisiä saavutettavuusvaatimuksia. Funidatalle on selvää, että Sisun tulee olla saavutettava, ja korjauksia tehdään nyt koko ajan. Suurimpiin saavutettavuusongelmiin on puututtava alun perin ilmoitettua ripeämmällä aikataululla, sillä esimerkiksi näkövammaisten mahdollisuudet käyttää opinnoille keskeistä järjestelmää ovat tällä hetkellä heikot, sanoo Funidatan toimitusjohtaja Mika Peura

Funidatan omistavat yliopistot ja korkeakoulut ovat myös yhdessä päättäneet lisärahoittaa Funidatan toimintaa, jotta kehitystyötä voidaan nopeuttaa.

Helsingin yliopiston opiskelijapalvelujen henkilöstö auttaa henkilökohtaisesti opiskelijoita, joilla on saavutettavuuteen liittyviä haasteita Sisun käytössä. Opiskelijan saatavissa olevaa tukea on parannettu käyttöönoton jälkeisenä aikana. 

Sisu linkittyy kymmeniin muihin ohjelmiin ja järjestelmiin

Sisu on erittäin laaja järjestelmä, joka tukee lukuisia opiskeluun ja opettamiseen liittyviä prosesseja ja linkittyy kymmeniin muihin ohjelmiin/järjestelmiin. Helsingin yliopisto on valmistautunut Sisun käytön laajenemiseen niin hyvin kuin se on ollut mahdollista: jo vuosia eri järjestelmiä on muokattu siten, että ne ovat yhteensopivia Sisun kanssa 

– Isoissa järjestelmäuudistuksissa on aina odotettavissa jotain, joka ei heti toimi kuten on suunniteltu. Tähän on valmistauduttu ja meillä on resursseja hoitaa mahdolliset vikatilanteet, Susanna Niinistö-Sivuranta sanoo. 

Sisun jatkokehittäminen ja hyödyntäminen edellyttävät monilta osin, että se toimii pääjärjestelmänä. Tämä on tilanne 31.5. järjestelmävaihdoksen jälkeen.

Taustaa

Sisu on opiskelijoiden, opettajien ja opintohallinnon yhteinen opintotietojärjestelmä. Helsingin yliopisto, yhdessä kuuden muun korkeakoulun kanssa, omistavat Funidata Oy:n, joka kehittää Sisua omistajakorkeakoulujensa palautteen ja käyttäjäkokemuksien perusteella. Funidata kehittää Sisua huomioiden kaikkien seitsemän korkeakoulun tarpeet.  

Sisu otetaan käyttöön Helsingin yliopistossa 31.5.2021. Vanha järjestelmä, Oodi, on teknisen ikänsä lopussa ja sen ylläpito loppuu vuoden 2021 lopussa.  

Jo aiemmin Sisu on otettu käyttöön Tampereen yliopistossa, Jyväskylän yliopistossa sekä Lappeenrannan-Lahden teknillisessä yliopistossa (LUT). Helsingin yliopiston jälkeen seuraavana Sisun käyttöön siirtyvät Aalto-yliopisto ja Hanken. 

Sisu mahdollistaa ketterämmän opetusyhteistyön ensi vaiheessa yliopiston sisällä ja myöhemmin myös muiden Sisua käyttävien korkeakoulujen välillä. Kun opintohallinnollisia prosesseja ja käsitteitä yhtenäistetään, opiskelijan on jatkossa helpompi löytää ja tunnistaa oman opintosuunnitelmansa kautta kursseja ja opintojaksoja, joita on mahdollista suorittaa toisesta koulutusohjelmasta tai yliopistosta.

Lain digitaalisten palvelujen tarjoamisesta 306/2019 mukaisesti Sisulle on tehty korkeakoulukohtaisesti oma saavutettavuusseloste, jossa kerrotaan järjestelmän saavutettavuushaasteista ja niiden korjausaikatauluista. Helsingin yliopiston Sisun saavutettavuusselosteesta ilmenee vakavia saavutettavuusongelmia, kuten että kaikkiin toimintoihin ei ole pääsyä näppäimistökomennoin, tai että järjestelmän käyttö ruudunlukuohjelmalla on haastavaa ja epäjohdonmukaista. Saavutettavuudessa ilmenneitä haasteita korjataan koko ajan.  

Lisätietoa: 

Tiedote 21.05.2021

Lue lisää tiedotteita