Sisun hakemukset käytössä 31.5. alkaen – tärkeää tietoa kesän hakemusten käsittelystä

Sisu - mukana opintojen alusta loppuun
Tiedote 25.05.2021

Sisun sähköinen asiointi ja hakemukset tulevat käyttöön 31.5.2021 alkaen. Moni opiskelija hyötyy erityisesti Sisun vapaan muokkauksen tilan käyttöönotosta. Sinun ei kuitenkaan kannata tehdä opintosuunnitelman sisältöä koskevia hakemuksia vielä, ellet ole valmistumassa pian Sisun käyttöönoton jälkeen.

Vapaan muokkauksen tilassa saat esimerkiksi haettua suunnitelmaasi sellaiset aikaisemmin suorittamasi opintojaksot tai -kokonaisuudet, joita ei ole merkitty korvaavaksi toiselle opintojaksolle. Tarkista ensin mahdolliset vastaavuudet opintojaksoesitteeltä, lue lisää opintosuunnitelman käyttöohjeista. Jos vastaavuus löytyy, saat lisättyä opintojakson itse ilman vapaan muokkauksen tilaa.

Joitakin suoritustietoja on myös siirretty Oodista Sisuun poikkeavilla koodeilla, minkä vuoksi ne eivät näy suunnitelmassasi automaattisesti oikeassa paikassa, vaan Sijoita suunnitelmaan -palkissa. Saat nämäkin suoritukset siirrettyä oikeille paikoilleen vapaan muokkauksen tilassa.

Kun olet tehnyt muokkauksia vapaan muokkauksen tilassa, Sisu ohjaa sinut hakemaan lopuksi hyväksyntää tekemillesi muutoksille. Opiskelijapalvelut käsittelevät kesällä 2021 ensisijaisesti valmistuvien hakemuksia. Jos siis tilanteesi sallii odottamisen, voit jättää hakemuksen tekemisen myöhemmäksi ruuhkan välttämiseksi.

Mikäli olet valmistumassa kesän 2021 aikana, ilmoita se hakemuksen perusteluissa. Näin hakemuksesi otetaan opiskelijapalveluissa käsittelyyn mahdollisimman pian. Lähetä tässä tapauksessa Sisun hakemuksen lisäksi sähköposti oman tiedekuntasi opiskelijapalveluihin. Otsikoi sähköposti "Valmistuva opiskelija, Sisuun jätetty hakemus". Kerro viestissä, minkä hakemuksen olet jättänyt.

Opiskelijapalveluissa on odotettavissa ruuhkaa Sisun käyttöönoton jälkeen. Odota siis rauhassa päätöstä hakemukseesi, jos asiasi ei ole kiireellinen esimerkiksi valmistumisen vuoksi. Huomaathan, että juhannuksen jälkeen jätettyjä hakemuksia ei välttämättä ehditä ottaa käsittelyyn ennen elokuuta.

Ohjeet vapaan muokkauksen tilan käyttöön

Ennen hakemuksen jättämistä, tarkista ensin, onko koulutusohjelmasi antanut ohjeita vapaan muokkauksen tilan käyttöön sivulla Opintojen suunnittelu ja HOPS-ohjaus.

Perehdy sitten huolellisesti tekniseen käyttöohjeeseen ja/tai ohjevideoihin sivulla Opintosuunnitelman sisältöä koskevat hakemukset.

Huomioi erityisesti nämä asiat:

  • Varmista aina, että olet muokkaamassa ensisijaista opintosuunnitelmaasi, ennen kuin teet  hakemuksen. Muuhun kuin ensisijaiseen suunnitelmaan tehdyt hakemukset hylätään.
  • Tarkista, että aloitat hakemuksen tekemisen juuri siinä kohdassa opintosuunnitelmaasi, johon suoritus on tarkoitus lisätä.

Muut hakemukset Sisussa

31.5. alkaen myös hyväksilukuhakemukset, lisäajan haku sekä valmistumispyyntö tehdään Sisussa.

Ennen kuin teet hakemuksia Sisussa, lue tarkasti niihin liittyvät ohjeet ja varmista, että olet käyttämässä oikeaa hakemustyyppiä. Ethän lähetä hakemuksia vain testausmielessä Voit olla aina yhteydessä Sisu-tuutoreihin tai oman tiedekuntasi opiskelijapalveluihin, joista saat opastusta hakemusten tekemiseen.

Kaikki Sisun käyttöohjeet löydät kootusti sivulta Sisu-ohjeet opiskelijalle.

Jos tarvitset teknistä tukea, ota yhteyttä ensisijaisesti Sisu-tuutoreihin. Mikäli tarvitset neuvontaa esimerkiksi siihen, mitkä opintojaksot vastaavat toisiaan, ota yhteyttä oman tiedekuntasi opiskelijapalveluihin.

Tiedote 25.05.2021

Lue lisää tiedotteita