Suomen kielen ja kulttuurin opinnot (B2–)

Tiedote 17.07.2019

Ne opiskelijat, joiden kielitaito on jo hyvä (vähintään eurooppalaisen viitekehyksen tasoa B2.1) voivat osallistua Suomen kielen ja kulttuurin opintosuunnan kursseille. Suomen kielen ja kulttuurin opetus on avointa kaikille Helsingin yliopiston opiskelijoille, joilla on vaadittava kielitaito.

Perusopinnoissa (30 op) vahvistetaan kielitaitoa sekä tutustutaan Suomen kirjallisuuteen, kulttuuriin ja historiaan. Aineopinnoissa (35/45 op) syvennetään kielen tuntemusta ja käsitystä kielestä ja tutustutaan kielen tutkimuksen teoriaan. Tutustu opintoihin ja kursseihin tarkemmin Sisussa.

Saat opinto-oikeuden, jos olet suorittanut

  • Helsingin yliopiston Suomi 6 -kurssin vähintään arvosanalla 4/5
  • yleisten kielitutkintojen (YKI) tason 4
  • lukion suomi toisena kielenä tai finskan (A1- tai A2-kieli) -ylioppilaskokeen ja saanut arvosanaksi vähintään cum laude approbatur
  • tasokokeen hyväksytysti.

Tasokoe järjestetään kahdesti vuodessa, syyslukukauden ja kevätlukukauden alussa.

Kevätlukukauden 2023 tasokoe
Tasokokeen kirjallinen osa pidetään torstaina 12.1.2023 kello 8.00-11.00 keskustakampuksella (Fabianinkatu 24, sali 531). Tasokokeeseen täytyy ilmoittautua viimeistään tiistaina 10.1.2023. Ilmoittaudu tasokokeeseen lähettämällä sähköpostiviesti Tanja Asikainen-Kunnarille (tanja.asikainen[at]helsinki.fi). Saat lisätietoja kokeesta sähköpostitse. Muista lukea sähköpostisi!

Suomen kielen ja kulttuurin tasokokeeseen kuuluu myös suullinen osa (haastattelu), ja se pidetään maanantaina 16.1.2023. Tieto suullisen kokeen tarkasta ajasta lähetetään sinulle sähköpostitse kirjallisen kokeen jälkeen.

 

SUOMEN KIELEN JA KULTTUURIN KURSSITARJONTA 

Alla olevassa taulukossa on listattuna ne Suomen kielen ja kulttuurin kurssit, joita yleensä joka vuosi tarjotaan. Huomaa, että kaikki tiedot pitää vielä tarkistaa Sisusta. Kun teet opintosuunnitelmaa Sisussa, kirjoita kokonaisuuden koodi (katso taulukosta) opintosuunnitelmaasi. Jos sinulla on kysyttävää kokonaisuuksista, katso taulukon alla olevat yhteystiedot ja ota yhteyttä kokonaisuuden vastuuhenkilöön.

Suomen kielen ja kulttuurin perusopinnot (30 op) KOK-F100
Kurssin nimi ja op syyslukauden kurssi kevätlukukauden kurssi
KOK-F101 Kielitaito I, 5 op   x  
KOK-F102 Kielitaito II, 5 op     x
KOK-S101 Fonologia ja morfologia, 5 op     x
KOK-F103 Kirjallisuus, kulttuuri ja historia I, 5 op   x  
KOK-F104 Kirjallisuus, kulttuuri ja historia II, 5 op   x  
KOK-F105 Kirjallisuus, kulttuuri ja historia III, 5 op     x
Suomen kielen ja kulttuurin valinnaiset aineopinnot (30 op) KOK-F500
Kurssin nimi ja op syyslukukauden kurssi kevätlukukauden kurssi
KOK-F201 Akateeminen vuorovaikutus, 5 op   x  
KOK-S102 Syntaksi, 5 op   x  
KOK-F205 Sanastoa ja kielioppia, 5 op     x
KOK-S106 Diskurssi, 5 op     x
KOK-S104 Suomi kieliyhteisönä TAI KOK-G106 Johdatus suomalais-ugrilaisiin kieliin (5 op) x KOK-G106 x KOK-S104
KOK-F206 Valinnainen opintojakso Kotimaisten kielten ja kirjallisuuksien koulutusohjelmasta tai Suomen kielen ja suomalais-ugrilaisten kielten maisteriohjelmasta (5 op) (Tähän sopivat monet eri kurssit/tentit ja opintojaksot, jotka löytyvät Sisusta omilla opintojaksokoodeillaan!)    
Suomen kielen ja kulttuurin syventävät opinnot (60 op) SUKU-F500
Kurssin nimi ja op syyslukukauden kurssi kevätukukauden kurssi
SUKU-F301 Kirjoittaminen ja tekstityö (5 op)    
SUKU-F302 Suomi toisena kielenä (5 op)    
SUKU-S301 Kielioppi käytössä (5 op)    
SUKU-S302 Kielipolitiikka (5 op) TAI SUKU-370 Tieteenalan historia (5 op)    
SUKU-F380 Seminaari (5 op)    
SUKU-700 Kirjallinen työ (15 op)    
Valitse 4 opintojaksoa oman tai muun koulutusohjelman opintoja, yhteensä 20 op:    
SUKU-F311 Erikoistumis- ja metodiopinnot 1 (5 op)    
SUKU-F312 Erikoistumis- ja metodiopinnot 2 (5 op)    
SUKU-F313 Erikoistumis- ja metodiopinnot 3 (5 op)    
SUKU-F314 Erikoistumis- ja metodiopinnot 4 (5 op)    

Opintokokonaisuuksien vastuuhenkilöt (sähköposti: etunimi.sukunimi@helsinki.fi)
Perusopinnot: Sari Päivärinne
Aineopinnot: Heidi Niva
Syventävät opinnot: Jyrki Kalliokoski

 

ÄIDINKIELEN OPINNOT (KUN ÄIDINKIELI MUU KUIN SUOMI)

Tiesitkö, että opintoihisi kuuluvat pakolliset äidinkielen opinnot (3 op) voit suorittaa meillä jollakin tasollesi sopivalla kurssilla? Kysy lisää: tanja.asikainen@helsinki.fi

Tiedote 17.07.2019

Lue lisää tiedotteita