Teologian ja uskonnontutkimuksen tutkielmaseminaarit 2020-21

Tiedote 01.04.2020

Teologian ja uskonnontutkimuksen maisteriohjelman sekä uskontotieteen opintosuunnan (KUMA) lukuvuoden 2020-21 syventävien opintojen tutkielmaseminaareihin ilmoittautuminen alkaa 1.4. klo 15.00 weboodissa. Tutustu lukuvuoden 2020-21 seminaareihin: https://blogs.helsinki.fi/tu-maisteri/tutkielmaseminaarit-2020-2021/

Ilmoittautuminen päättyy 23.4. klo 23.59. Ilmoittaudu weboodissa yhteen seminaariin, jonka yhteydessä ilmoitat lisätiedoissa vaihtoehtoisen seminaarin (tai useampia, omien toiveitteisi mukaan), siltä varalta, ettet tule valituksi ensisijaiseen seminaariin. Älä ilmoittaudu useaan seminaariin, koska tällöin emme voi taata, että toiveittesi mukainen preferenssijärjestys tulee huomioiduksi. Seminaareihin ei valita opiskelijoita ilmoittautumisjärjestyksessä, vaan
opintojen etenemisen mukaan siten, että seminaareihin pääsevät ensisijaisesti ne, jotka ovat opinnoissaan sellaisessa vaiheessa, että seminaari on ajankohtahtainen. Seminaarin suositusajankohta on maisteriopintojen 1. tai 2. vuosi.

Seminaarin enimmäiskoko on 10 opiskelijaa, paitsi jos kyseessä on useamman opettajan yhteisseminaari, jolloin koko on 15. Mikäli seminaariin on tulossa vähemmän kuin kolme opiskelijaa, se perutaan. Seminaarien osallistujat vahvistetaan huhtikuun loppuun mennessä. Sinuun ollaan yhteydessä sähköpostitse, mikäli ensisijaisena valitsemasi vaihtoehto ei ole kohdallasi toteutumassa.

Huomaa, että vaikka siirtymäaika päättymistä siirrettiin poikkeustilan takia niin, että se päättyy 18.12.2020, kaikki  ensi lukuvuonna seminaarin aloittavat tekevät uuden tutkintorakenteen mukaisen tutkielman 30 op.

Seminaarit löytyvät weboodista teologian ja uskonnontutkimuksen seminaarien tunnisteilla seuraavasti:

TUM-3101 Uuden testamentin eksegetiikka
TUM-3102 Vanhan testamentin eksegetiikka
TUM-3103 Kirkkohistoria
TUM-3104 Käytännöllinen teologia
TUM-3105 Kirkkososiologia
TUM-3106 Uskonnonpedagogiikka
TUM-3107 Systemaattinen teologia (sis. dogmatiikka, ekumeniikka, teologinen
etiikka ja sosiaalietiikka sekä uskonnonfilosofia)
TUM-3108 tai KUMA-US305 Uskontotiede
TUM-3110 Temaattinen seminaari (avoin kaikkien oppiaineiden opiskelijoille)

Kulttuuriperinnön maisteriohjelman uskontotieteen opiskelijat voivat ilmoittautua joko uskontotieteen seminaareihin tai temaattiseen seminaariin.

Seminaarien alustavat opetusajat löytyvät weboodista.

Alta löydät linkin maisteriblogiin, josta löydät seminaarien esittelyt:

https://blogs.helsinki.fi/tu-maisteri/tutkielmaseminaarit-2020-2021/

Voit myös kysyä seminaarin opettajilta seminaarityöskentelystä, aiheen valinnasta tms. askarruttavista kysymyksistä sähköpostitse tai vastaanotoilla. Linkit yhteystietoihin löytyvät seminaarien esittelyteksteistä.

Tiedote 01.04.2020

Lue lisää tiedotteita