Valitse koulutusohjelma

Hae koulutusohjelmaa

Kandiohjelmat

Maisteri- ja lisensiaattiohjelmat

Tohtoriohjelmat

Palauta oletusarvoihin

Väitöstilaisuudet ja koronavirustilanne

12.3.2020
Teologian ja uskonnontutkimuksen tohtoriohjelma
Oikeustieteen tohtoriohjelma
Filosofian, taiteiden ja yhteiskunnan tutkimuksen tohtoriohjelma
Historian ja kulttuuriperinnön tohtoriohjelma
Kielentutkimuksen tohtoriohjelma (HELSLANG)
Sukupuolen, kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen tohtoriohjelma (SKY)
Sosiaalitieteiden tohtoriohjelma
Poliittisten, yhteiskunnallisten ja alueellisten muutosten tohtoriohjelma (PYAM)
Taloustieteen tohtoriohjelma
Koulun, kasvatuksen, yhteiskunnan ja kulttuurin tohtoriohjelma
Psykologian, oppimisen ja kommunikaation tohtoriohjelma
Alkeishiukkasfysiikan ja maailmankaikkeuden tutkimuksen tohtoriohjelma (PAPU)
Geotieteiden tohtoriohjelma (GeoDoc)
Ilmakehätieteiden tohtoriohjelma (ATM-DP)
Kemian ja molekyylitutkimuksen tohtoriohjelma (CHEMS)
Matematiikan ja tilastotieteen tohtoriohjelma (Domast)
Materiaalitutkimuksen ja nanotieteiden tohtoriohjelma (MATRENA)
Tietojenkäsittelytieteen tohtoriohjelma (DoCS)
Biolääketieteellinen tohtoriohjelma (DPBM)
Kliininen tohtoriohjelma (KLTO)
Väestön terveyden tohtoriohjelma (DOCPOP)
Suun terveystieteen tohtoriohjelma (FINDOS)
Lääketutkimuksen tohtoriohjelma (DPDR)
Integroivien biotieteiden tohtoriohjelma (ILS)
Aivot ja mieli -tohtoriohjelma
Kliinisen eläinlääketieteen tohtoriohjelma (CVM)
Luonnonvaraisten eliöiden tutkimuksen tohtoriohjelma (LUOVA)
Kasvitieteen tohtoriohjelma (DPPS)
Uusiutuvien luonnonvarojen kestävän käytön tohtoriohjelma (AGFOREE)
Mikrobiologian ja biotekniikan tohtoriohjelma
Ruokaketjun ja terveyden tohtoriohjelma
Ympäristöalan tieteidenvälinen tohtoriohjelma (DENVI)

Tätä tiedotetta päivitetään tilanteen muuttuessa. Päivitetty viimeksi 18.9.2020 (perjantaipäivät etäväitösten osalta täyteen varattuja marraskuun loppuun asti).

Koronavirustilanne Suomessa ja maailmalla vaikuttaa myös väitöstilaisuuksien järjestämiseen.

 • Väitöstilaisuudet voidaan syyslukukauden 2020 loppuun asti toteuttaa tarvittaessa niin, että väittelijä, vastaväittäjä ja/tai muut arvosanalautakunnan jäsenet osallistuvat tilaisuuteen etäyhteyden kautta.
 • Osittain etäyhteydellä toteutettavat väitökset voidaan avata myös yleisön seurattavaksi videoyhteyden kautta.
 • Mikäli etäyhteyttä ei tarvita, väitöstilaisuus voidaan järjestää tavalliseen tapaan. Tavallinen väitös ei ole automaattisesti yleisön seurattavissa videoyhteyden kautta.

Riippumatta siitä, onko kyseessä etäväitös vai tavallinen väitös, tutustu tällä sivulla oleviin ohjeisiin huolella ja ota aina yhteyttä kotitiedekuntasi jatko-opintopalveluihin ennen kuin etenet väitösjärjestelyissä.

Milloin etäväitös?

Osin etäyhteyksin järjestettävään väitökseen on syytä varautua esimerkiksi seuraavissa tilanteissa:

 • Vastaväittäjäsi asuu ulkomailla.
 • Sinä tai joku arvosanalautakunnan jäsenistä kuulutte pandemian riskiryhmään.
 • Väitös halutaan yleisön seurattavaksi videoyhteydellä.

Pandemiaa koskevat rajoitukset yliopistolla perustuvat Suomen hallituksen linjauksiin: niin kauan kuin esimerkiksi ulkomailta saapumista koskevat rajoitukset ja karanteenilinjaukset ovat voimassa, ne koskevat myös vastaväittäjiä. Matkustusrajoitusten alaisista maista saapuvat henkilöt eivät saa tulla yliopiston tiloihin ilman 14 päivän karanteenia Suomeen saapumisen jälkeen.

Osallistujien terveys ja turvallisuus ovat väitösjärjestelyissä etusijalla. Väitössalissa ei koskaan saa olla paikalla henkilöitä, joilla on lieviäkään hengitystieinfektion oireita. Mikäli vastaväittäjä ei halua matkustaa Suomeen, vaikka rajoitukset sen sallisivat, hänen toiveitaan on kunnioitettava.

Yleisön osallistuminen

Yleisö voi osallistua sekä osin etäyhteydellä toteutettaviin että tavallisiin väitöstilaisuuksiin paikan päällä, väitöksen hetkellä voimassa olevat turvallisuusmääräykset ja rajoitukset huomioiden:

 • Kullekin luentosalille on turvavälien varmistamiseksi määritelty salikohtainen henkilökapasiteetti, joka on noin puolet normaaliajan kapasiteetista. Salikohtaiset tiedot löydät Helsingin yliopiston opetustilat -verkkosivulta.
 • Väitöstilaisuudelle pyritään varaamaan sali, johon mahtuu vähintään 20 henkilöä riittävät turvavälit huomioiden. Mikäli väitös jouduttaisiin järjestämään salissa, jossa yleisölle on alle 20 paikkaa, väitöksen tulee olla seurattavissa videoyhteydellä, jotta sen voidaan katsoa olevan julkinen tilaisuus.
 • Turvavälit ja kunkin salin sallittu yleisömäärä on merkitty väitöskäytössä oleviin saleihin näkyvästi ja niitä tulee noudattaa. Voit halutessasi varata enintään 5–10 istumapaikkaa haluamillesi henkilöille (esim. ohjaajat, perheenjäsenet). Jos haluat varata paikkoja, merkitse varatut paikat esim. lapuilla ennen tilaisuuden alkua. Loput paikat täytetään saapumisjärjestyksessä. Mikäli ohjeistusta ei noudateta, vahtimestarit voivat tarvittaessa puuttua tilanteeseen.
 • Käsidesinfiointiaine ja kehotus sen käyttämiseen sekä ennen että jälkeen väitöstilaisuuden ovat aina esillä väitöksiin käytettävien salien edessä. Väitössalien ulkopuolella on lisäksi yleisölle ohjeet yhteystietojen jättämiseen mahdollisten altistusten jäljittämistä varten.

Miten toimin?

 • Kun väitöksen ajankohta on sovittu, ota aina ensimmäisenä yhteyttä oman kotitiedekuntasi jatko-opintopalveluihin, älä siis esimerkiksi suoraan tilavaraukseen tai yliopiston tapahtumatiimiin. Jatko-opintopalvelut arvioivat etäyhteyksien tarpeen ja antavat tarkemmat ohjeet seuraavista askelista.
 • On toistaiseksi ehdottomasti kiellettyä tehdä väitökselle tilavaraus ennen kuin olet saanut tiedekuntasi jatko-opintopalveluilta luvan edetä järjestelyissä. Sekä etäyhteyksin että tavalliseen tapaan toteuttavien väitösten järjestelyt vaativat pandemiatilanteen jatkuessa poikkeuksellisen paljon koordinointia (yleisörajoitukset, turvavälit, siivous, etäyhteydet), joten on ehdottoman tärkeää, että väitösjärjestelyissä ei tänä aikana edetä "omin luvin".
 • Etäyhteyksin toteutettavien väitösten aikataulutusta ja toteutusta koordinoi toistaiseksi yliopiston konferenssi- ja tapahtumatiimi. Tapahtumatiimi varaa tilaisuuteen AV-tukihenkilön, tarvittavan tilan sekä luo etäyhteyttä varten tarvittavat linkit.
 • Etäyhteyttä vaativia väitöksiä voidaan järjestää yhtenä päivänä vain rajallinen määrä. Mikäli suunniteltu väitöspäivä on jo täynnä, päivää voidaan joutua siirtämään tai aloitusaikaa muuttamaan. Suositut perjantaipäivät täyttyvät nopeasti, joten väitöspäivää miettiessä on syytä joustavasti harkita myös muita arkipäiviä. Perjantaipäivät ovat jo täyteen varattuja viikolle 47 asti, joten uusia etäyhteyttä vaativia väitöksiä näille päiville ei voi enää sopia.
 • Mikäli väitös ei vaadi etäyhteyttä, väittelijä varaa tiedekunnan jatko-opintopalvelujen kanssa asiasta sovittuaan väitöstilan itse normaaliin tapaan yliopiston tilavarauksen kautta. Arkipäivisin pidettäviä väitöksiä suositellaan alkavaksi klo 13 perinteisen klo 12 sijaan. Lauantaisin yliopiston rakennuksista auki on ainoastaan Porthania.
 • Mikäli ilman etäyhteyttä järjestettäväksi suunnitellun väitöksen väittelijä, vastaväittäjä tai muu arvosanalautakunnan jäsen on estynyt saapumaan väitöstilaisuuteen, väittelijän tulee ottaa välittömästi yhteyttä tiedekunnan jatko-opintopalveluihin. Näissä tapauksissa väitös voidaan joutua siirtämään myöhempään ajankohtaan, sillä tavallisen väitöksen muuttamista etäväitökseksi lyhyellä varoitusajalla ei voida taata.

Jakelu, riiputus ja tiedotus poikkeustilanteen jatkuessa

Väitöskirjoja ei poikkeustilanteen jatkuessa riiputeta yliopiston päärakennuksella. Vaadittavat painetut kappaleet tulee kuitenkin jaella normaalisti, riiputuskappale mukaan lukien. Liikkumisrajoitusten jatkuessa ja yliopiston rakennusten ollessa suljettuna painetut kappaleet on jaeltava postitse.

Riiputuksen ollessa tauolla on erityisen tärkeää muistaa täyttää E-thesiksen sivuilta löytyvä väitöstietolomake viimeistään kolme viikkoa ennen väitöstilaisuutta. Tiedot päätyvät tätä kautta myös yliopiston tapahtumakalenteriin. Jos väitöksesi on yleisön seurattavissa verkon kautta, täytä väitöstietolomake vasta kun olet saanut tiedoksesi tarvittavat yleisölinkit, sillä niitä kysytään lomakkeella. Väitöstietolomakkeelle tallennetaan myös väitöskirjan tiivistelmät, jotka julkaistaan E-thesis -palvelun verkkosivuilla.

Tutustu tarkempiin ohjeisiin väitöskirjan julkaisusta, jakelusta ja tiedottamisesta.

Vesi, väitöskahvit ja karonkka

Vahtimestarit toimittavat poikkeusaikana väitössaleihin vesipulloja väittelijää, vastaväittäjää ja kustosta varten. Vettä ei siis toistaiseksi tarvitse erikseen tilata.

Väitöskahveja ei saa järjestää yliopiston tiloissa lainkaan elokuun loppuun asti. Tämän jälkeen kahvituksen järjestäminen on sallittua ainoastaan erikseen varatuissa suljetuissa tiloissa (ei siis esim. aulatiloissa) turvallisuusohjeet huomioiden. Väitöskahveja voi oman harkinnan mukaan järjestää lähistön ravintoloissa. Kuten normaaliaikanakin, väittelijä vastaa väitöskahvien kustannuksista itse.

Karonkka ei ole yliopiston virallinen tilaisuus ja jokainen väittelijä vastaa karonkkaansa liittyvistä päätöksistä itse. Muistutamme kuitenkin, että myös karonkan järjestelyissä on syytä noudattaa erityistä huolellisuutta ja huomioida Suomen hallituksen asettamat kokoontumisrajoitukset ja hygieniasuositukset.

Mihin asti ohjeet ovat voimassa?

Väitöksistä annettuja poikkeusohjeita noudatetaan yliopistolla tällä tietoa syyslukukauden 2020 loppuun asti. Tilannetta ja Suomen hallituksen mahdollisesti tekemiä muutoksia pandemiaa koskeviin rajoituksiin kuitenkin seurataan jatkuvasti. Mikäli hallituksen linjaukset muuttuvat ja yliopisto tekee uusien linjausten nojalla muutoksia palautumissuunnitelmaan, päivitetään myös yltä löytyviä, eri toimijoiden kesken sovittuja väitöstilaisuuksia koskevia toimintaohjeita tarvittavilta osin.

Tiedekuntien jatko-opintopalvelujen yhteystiedot:

Seuraa tilannetta: