Yliopistossa valmistellaan sähköisiin tutkintotodistuksiin siirtymistä

Nuori nainen esittelee valkoista todistuskansiota yliopiston päärakennuksen keltaista seinää vasten..
Tiedote 12.05.2023

Helsingin yliopistossa käynnistyy valmistumisen sähköistämisen projekti. Tavoitteena on saada uudistuksen jälkeen valmistuvalle opiskelijalle tutkintotodistus sähköisenä. Uudistus koskee alemmasta, ylemmästä tai tieteellisestä jatkotutkinnosta valmistuvaa opiskelijaa.

Tavoitteena on siirtyä sähköisiin tutkintotodistuksiin kevään 2024 kuluessa. Sähköiseen tutkintotodistukseen siirtymisen aikataulu tarkentuu syksyn 2023 kuluessa ja valmistelun etenemisestä tiedotetaan erikseen.

– Sähköinen tutkintotodistus on tärkeä askel niin laadun ja luotettavuuden kuin kestävyydenkin näkökulmasta. Se helpottaa sähköistä asiointia työnhaussa ja jatko-opiskeluissa ja nopeuttaa ja sujuvoittaa valmistumisprosessia, sanoo kehitysjohtaja Susanna Niinistö-Sivuranta.

– Tutkintotodistukseen liittyy paljon tunteita ja tärkeää on juhlistaa tavalla tai toisella valmistumista myös tulevaisuudessa – kukin tavallaan. Yliopisto arvostaa joka ikistä valmistujaa, valmistujaisjuhlia järjestetään jatkossakin lukukausien lopussa ja halutessaan on mahdollista osallistua myös superjuhlalliseen promootioon. Sukulaisille voi avata tutkintotodistuksen, vaikka tietokoneen näytölle tai heijastaa olohuoneen seinälle – ja kertoa samalla, että kestävyys ja luotettavuus ovat sähköisissä todistuksissa aivan omaa luokkaansa verrattuna menneiden aikojen papereihin, Niinistö-Sivuranta toteaa.

Uudistuksen jälkeen sähköinen tutkintotodistus on virallinen tutkintotodistus. Valmistuva opiskelija voi halutessaan pyytää maksuttoman kopion tutkintotodistuksesta valmistumispyyntöä jättäessään tai tulostaa tutkintotodistuksesta paperikopion itse. Sähköinen tutkintotodistus sisältää kaikki paperisen tutkintotodistuksen osat: diplomisivu, opintosuoritusote sekä Diploma Supplement.

Tutkintotodistus on dekaanin tai varadekaanin ja opintoasiainpäällikön sähköisesti allekirjoittama. Ulkonäöltään sähköinen tutkintotodistus tulee vastaamaan nykyistä paperista tutkintotodistusta.

Valmistuva opiskelija voi jatkossakin pyytää opiskelijapalvelupisteestä oikeaksi todistetun tutkintotodistuksen paperisen jäljennöksen esimerkiksi ulkomaille jatko-opiskelijaksi tai töihin hakeutumista varten. Oikeaksi todistettuja tutkintotodistuksen jäljennöksiä annetaan yksilöityä tarvetta varten.

Valmistumisen sähköistämistä on käsitelty tähän mennessä yliopiston laajennetussa johtoryhmässä, opintoasiainneuvostossa sekä Helsingin yliopiston ylioppilaskunta HYY:n edustajien kanssa. Uudistuksen yksityiskohtia suunnitellaan parhaillaan ja suunnitelmista tiedotetaan lisää projektin edetessä. HYY:n edustajien kanssa jatketaan keskustelua tutkintotodistuksen sähköistämisestä ja yhteistyössä ylioppilaskunnan kanssa on valmisteltu opiskelijoiden tiedottamista ja kuulemista.

Ajatuksia, kommentteja, kysymyksiä?

Ylioppilaskunta on avannut sähköisen kyselyn (Webropol), jossa voit kertoa ajatuksiasi suunnitellusta uudistuksesta. Halutessasi voit myös osallistua keskusteluun tästä uutisesta Flammassa!

Tiedote 12.05.2023

Lue lisää tiedotteita