Guidance Corner principles for a safer space

By selecting a degree programme you are able to see the general content as well as the possible degree programme-specific content. You do not have to select a degree programme to see the Open University's instructions.
Bachelor's Programme in Environmental Sciences

These principles for a safer space have been drawn up in collaboration with members of the University community.

Guidance Corner is a place for arranging events and meetings with varying content, purpose and duration. These principles were drawn up for each Guidance Corner visitor to feel as good, welcome and safe as possible in the space. Please join us in establishing an open, interactive and respectful atmosphere. Take responsibility for creating a safer place!

Anyone willing to commit to the following principles is welcome at Guidance Corner:

  • Meet others with an open mind, be kind, and demonstrate compassion and acceptance to both others and yourself.
  • Let everyone be themselves. Respect diversity. Remember that you are not familiar with everyone’s abilities, experiences and boundaries.
  • Avoid making assumptions about others. Let everyone define their personal experiences in their own way. Listen to others and try to understand them. If you offend someone, apologise. Try to forgive others if they unintentionally offend you.

Guidance Corner is free from all kinds of discrimination, harassment, bullying and ridicule, as well as threatening behaviour. If you experience or witness inappropriate or offending behaviour or behaviour that goes against these principles, you have the right to intervene. You can also notify event organisers of such incidents or write to hairintayhdyshenkilo@hyy.fi or tyohyvinvointi@helsinki.fi.

These principles will be placed on display for all attendees of Guidance Corner events to see. In addition, they will be announced in connection with event communications and at the beginning of every event.

Ympäristötieteiden kandiohjelman turvallisen tilan periaatteet

Ympäristötieteiden kandiohjelman johtoryhmä, marraskuu 2020

Turvallinen tila – mitä sillä tarkoitetaan?

Turvallisella tai turvallisemmalla tilalla tarkoitetaan, että jokaisella on vapaus olla oma itsensä, ilmaista itseään vapaasti ilman pilkkaa, syrjintää tai häirintää. Tavoitteena on saada jokainen kokemaan olonsa tervetulleeksi ja osaksi yhteisöä, ja tietoiseksi käytännöistä, jolla mahdolliseen epäasialliseen kohteluun tai häirintään voidaan puuttua. Turvallinen tila voi olla fyysinen tai virtuaalinen koulutusohjelman tilaisuus.

Tasa-arvo, yhdenvertaisuus ja esteettömyys

Helsingin yliopisto on sitoutunut edistämään tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta sekä ehkäisemään syrjintää kaikessa toiminnassaan. Yliopisto haluaa olla edelläkävijä tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämisessä ja moninaisuutta kunnioittavan ilmapiirin luomisessa. Yliopisto pyrkii tunnistamaan ja poistamaan käytäntöjä ja rakenteita, jotka tuottavat ja ylläpitävät eriarvoisuutta.

Ympäristötieteiden kandiohjelman turvallisen tilan periaatteet

VÄLITÄ JA KUNNIOITA: kohtaa muut avoimin mielin, ole hyväntahtoinen ja osoita toisille sekä itsellesi lempeyttä ja hyväksyntää.

KUNNIOITA ERILAISUUTTA: Anna jokaiselle tilaa olla oma itsensä. Kunnioita ihmisten erilaisuutta ja rajoja. Muista, että et tunne kaikkien ominaisuuksia, kokemuksia ja rajoja.

ÄLÄ OLETA: Vältä tekemästä oletuksia toisista. Anna jokaisen määritellä itse oma kokemuksensa. Kuuntele toista ja yritä ymmärtää. Jos loukkaat toista, pyydä anteeksi ja pyri myös antamaan anteeksi toisille, jos he tarkoituksettomasti loukkaavat sinua.

KOMMUNIKOI JA MYÖTÄVAIKUTA POSITIIVISEEN ILMAPIIRIIN: Tervehdi muita. Ole ystävällinen, kohtelias ja avoin. Kuuntele, keskustele, kysy. Kommunikoi positiivisista asioista, mutta myös ongelmista ja epäselvyyksistä. Auta luottamuksellisen yhteisön luomisessa.

NOUDATA OHJEITA JA TOIMI TARPEEN VAATIESSA: Noudata yhteisiä pelisääntöjä. Älä epäröi toimia. Älä epäröi pyytää apua, jos vähänkään koet sitä tarvitsevasi.

Epäasiallinen kohtelu ja häirintä

Yliopisto ei hyväksy minkäänlaista epäasiallista kohtelua, kiusaamista tai häirintää.

Epäasiallinen kohtelu on toistuvaa kiusaamista, häirintää, mitätöintiä tai muuta kielteistä käyttäytymistä, jonka kohteena oleva ihminen kokee itsensä puolustuskyvyttömäksi. Häirintää on henkilön tai ihmisryhmän arvon ja koskemattomuuden loukkaaminen siten, että luodaan uhkaava, halventava tai hyökkäävä ilmapiiri.

Epäasiallinen kohtelu voi olla työ- tai opiskelutovereiden välistä, esihenkilön ja työntekijän välistä tai opettajan ja opiskelijan välistä. Näistä kuka tahansa voi kokea kiusaamista tai kiusata.

Mistä apua?

Jos kohtaat häirintää tai epäasiallista käytöstä yliopistolla, voit kääntyä yliopiston häirintäyhdyshenkilöiden puoleen. Yhteystiedot löydät täältä: https://studies.helsinki.fi/ohjeet/artikkeli/neuvontakompassi

Lähteet: Nämä periaatteet luotiin useiden järjestöjen ja yhdistysten turvallisen tilan periaatteita hyödyntäen ja ykandin opiskelijoiden näkemyksiä kuunnellen.