Ansök om att bli tutor!

Instruktionen hör till följande teman

Genom att välja utbildningsprogram ser du förutom de allmänna anvisningarna också utbildningsprogrammets eventuella egna innehåll. För att se Öppna universitetets instruktioner behöver du inte välja utbildningsprogram.

Är du en samarbetsvillig, aktiv och ansvarskännande studerande och intresserad av att få erfarenheter som gruppledare? Vill du bekanta dig med nya människor och få internationella upplevelser på ditt hemuniversitet? Är du intresserad av att stödja nya studenter med att komma igång i sina studier?

Tutorns roll och tiderna för tutorering

Som tutor har du en viktig roll i att motta nya studenter och hjälpa dem att engagera sig vid universitetssamfundet och studierna. Som tutor är du en gruppledare för nya studenter. Tillsammans med  universitetspersonalen bygger du en så smidig start som möjligt för dem. Vi betalar ut ett arvode på 180 euro till tutorerna. När du är tutor för första gången får du även studiepoäng för utbildningen.

Tutorer behövs både i början av höst- och vårterminen.

  • I januari börjar cirka 300-400 utbytesstudenter sina studier i vårt universitet. Att vara en internationell tutor för dem är ett bra sätt att knyta internationella kontakter i hemlandet och bli bekant med studerande från andra kulturer. Arbetsspråket för tutorering på vårterminen är engelska. Bland de nya studerande i januari kan det också finnas studenter som har fått sin studieplats redan på hösten men som börjar sina studier nu.
              
  • I början av höstterminen kommer det att behövas tutorer för cirka 5 000 nya studenter. Bland dem finns nya studerande både i inhemska- och internationella kandidat- och magisterprogrammen, kandidatstudenter  i tvåspråkig kandidatexamen (Tvex) och utbytesstudenter

Hurdana tutorer söker vi?

Vi söker tutorer som är inspirerade, ansvarskännande och aktiva studeranden som är intresserade av att vara gruppledare. Som tutor är du redan bekant med husets praxis men du behöver förstås inte veta och kunna allt på förhand, utan fakulteterna utbildar alla tutorer.

Om du ansöker om att bli en internationell tutor för utbytesstudenter eller för studenter i internationella kandidat- och magisterprogrammen, kräver vi bra kunskaper i engelska. Dessutom hoppas vi att våra internationella tutorer har avslutat det första studieåret.

Du kan också ansöka om att bli tutor till studenter i tvåspråkig kandidatexamen (Tvex). Tvex-tutorer har utöver det övriga tutoruppdraget en central roll i att stöda nya studenter att välja Tvex och introducera dem till tvåspråkiga studier. I praktiken innebär detta att delta i en utbildningsträff (1h) för Tvex-tutorer, delta i Tvex-infot under orienteringsveckan, förmedla information om Tvex och ordna socialt program för Tvexare. Tvex-tutorernas studiepoäng registreras som en studieprestation på svenska (förutsatt att tutoreringsplanen och rapporten skrivs på svenska). Tvex-tutorer deltar i Tutoräventyret och fakultetsspecifika tutorutbildningen tillsammans med de övriga tutorerna.

Hur ansöker jag om att bli tutor?

Tutoransökan för studerandetutorering hösten 2022 börjar den 17.1 och slutar 6.2. Ansökningsblanketten finns här. Se till att skicka in din ansökan så att ansökningsstatus inte är "förslag" (över högra hörnet)!

Om du har frågor om ansökningsprocessen för tutorering kan du kontakta guidance-coordination@helsinki.fi eller din fakultets tutoransvarig vars kontaktuppgifter finns på denna sida. Vid tekniska frågor, kontakta ulappa-tuki@helsinki.fi.

Sökande kommer att informeras om valen.

Tutoräventyret 2022

Tutoräventyret 2022 kommer att hållas den 6.4 och 5.5.2022. Du måste närvara någon av de två dagarna.

Tutoräventyret är en obligatorisk utbildning för alla höstens 2022 tutorer. Äventyret arrangeras av HUS och Studentservicen. Du kan använda de färdigheter och kunskaper du lärt dig i äventyret under hösten och januari när du guidar nya studenter till sina studier och studieliv.

 

Tutorutbildningen för internationella tutorer

Tutorutbildningen för internationella tutorering i hösten 2022 kommer att anordnas som distansutbildning i Moodle.

Tutorer för internationella studenter kommer att ha Moodle-område som öppnas i april. Mer information kommer senare.