Tvåspråkig kandidatexamen – Tvex

Välj utbildningsprogram

Sök utbildningsprogram

Kandidatprogrammen

Magister- och licentiatprogrammen

Doktorandprogrammen

Återställ

Den här instruktionen är avsedd endast för studenter i de nya utbildningsprogrammen. Om du studerar enligt de gamla fordringarna, hittar du instruktionerna på sidan Studera enligt de gamla examensfordringarna

Bli en tvåspråkig expert! Visste du att åtta utbildningsprogram vid Helsingfors universitet erbjuder den unika möjligheten att avlägga en tvåspråkig kandidatexamen, en s.k. Tvex? Arbetsmarknaden efterlyser flerspråkig kompetens och med en tvåspråkig examen utmärker du dig bland mängden.

Som tvexare går du kurser på finska och svenska och utvecklar dina språkkunskaper parallellt med din ämneskompetens. Du behöver inte komma från en tvåspråkig miljö eller vara en språkbegåvning, språkkunskaperna utvecklas under studiernas gång. Målet med Tvex är du får förutsättningar att jobba på finska och svenska inom ditt eget område.

Hur avlägger jag en Tvex?

Att avlägga en Tvex innebär att du genomför en tredjedel av dina studier på svenska (minst 60 sp) och en tredjedel (minst 60 sp) på finska. Resten av studierna avlägger du på valbart språk.

 
Tvex-studier uppbyggnad
 

Grundregeln är att tvexare presterar, dvs. skriver tenter, essäer och andra uppgifter på samma språk som undervisningsspråket. På det sättet utvecklas språkkunskaperna och du lär dig att använda ditt eget områdes terminologi på båda språken.

För att utexamineras med en tvåspråkig examen ska du:
 • Anmäla dig för Tvex-studier (se längre ner på sidan) innan utgången av det andra studieårets hösttermin.*
 • Avlägga studieavsnittet Inledning till tvåspråkiga studier (2 sp)
 • Avlägga minst 60 sp på både svenska och finska
 • Under studiernas gång uppnå nivå C1 i det andra inhemska språket, vilket du bevisar genom en portfolio och ett muntligt prov. Läs mer under rubriken "Språkkunskaper och språkstöd".

Anmälan för Tvex-studier är inte bindande och du kan när som helst välja att övergå till att avlägga en vanlig kandidatexamen. Tvex förlänger inte studietiden. De studier du genomför inom ramen för Tvex ingår i din examen i vilket fall som helst.

*Rekommendationen är att dock att du anmäler dig genast då du inleder dina studier. Det lönar sig också att välja alla svenskspråkiga kurser som erbjuds det första studieåret.

Vilka studier kan ingå i en Tvex?

Som tvexare följer du ditt eget kandidatprograms undervisningsplan. Största delen av de kurser du avlägger på svenska är alltså studier från ditt eget utbildningsprogram. Därtill kan du bredda din tvåspråkiga expertis genom att välja svenskspråkiga kurser också från andra ämnen.

 • På campus Vik kan du studera miljövetenskaper (t.ex. modulen hållbar utveckling), molekylära biovetenskaper, ekonomi, matematik och biologi på svenska.
 • På campus Gumtäkt erbjuds svenskspråkiga kurser främst i kemi och fysik men även i geografi.
 • På centrumcampus hittar du svenskspråkig undervisning på Soc&kom, pedagogiska och humanistiska fakulteten. Du kan gå kurser i t.ex. statskunskap, rättsvetenskap, socialpsykologi, kommunikation, pedagogik, nordisk litteratur och filosofi på svenska.

Här hittar du länkar till det svenskspråkiga kursutbudet på de olika campusen.

Språkstudier, utbytesstudier och JOO-studier kan också ingå i studierna.

Varför ska jag avlägga en Tvex?

Det finns många anledningar till att studera på två språk:

Du är attraktiv för arbetsgivare

En avlagd Tvex visar, förutom att du kan jobba på bägge inhemska språk, att du är ambitiös och målinriktad. Det gör dig till en attraktiv arbetssökande både inom den offentliga och den privata sektorn. Kom ihåg att möjligheten att avlägga en tvåspråkig universitetsexamen enbart erbjuds vid Helsingfors universitet! Se vad arbetsgivare har att säga om nyttan med Tvex.

Norden blir ditt arbetsfält

Att behärska svenska och finska som arbetsspråk är meriter som öppnar möjligheter för arbete i alla nordiska länder. Ifall du behärskar svenska är det dessutom lättare för dig att lära dig andra nordiska språk!

Du skapar ett mångsidigt kontaktnät redan under studietiden

Att studera på två språk innebär att du kommer i kontakt med studenter från ditt eget område som du kanske inte annars skulle lära känna. Många tvexare engagerar sig i både svenska och finska ämnesföreningar. Det är ett ypperligt sätt att både öva sig på att tala det andra inhemska språket samt skapa ett brett kontaktnät. Se vad studerande säger om hur det är att avlägga en Tvex!

Som tvexare har du också goda möjligheter att knyta kontakter till arbetslivet genom Unis nätverk av arbetsgivare.  Nätverket hjälper dig att hitta praktikplatser och skuggningsmöjligheter.

Du blir expert på två språk inom ditt område

När du avlägger en Tvex lär du dig ditt eget områdes terminologi på både finska och svenska. Detta är utmärkande för tvexare, som presterar dvs. skriver essäer och tenter på bägge språken. 

Du får ett bevis på dina språkkunskaper

Målet för en tvåspråkig examen är att dina språkkunskaper ligger på nivå C1 efter avlagd examen. Med en vanlig kandidatexamen kan du endast bevisa språkkunskaper på nivå B2. Efter avlagd examen får du ett intyg på dina språkkunskaper.

Vilka utbildningsprogram erbjuder en Tvex?

En tvåspråkig kandidatexamen kan avläggas i följande utbildningsprogram och studieinriktningar:

 • Biologi
 • Fysikaliska vetenskaper
 • Kemi
 • Lantbruksvetenskaper (i studieinriktningen lantbruksekonomi)
 • Miljö- och livsmedelsekonomi (i studieinriktningen lantbruks-, miljö- och naturresursekonomi)
 • Miljövetenskaper
 • Molekylära biovetenskaper
 • Rättsnotarie (Vasa och Helsingfors)

Alla studerande inom utbildningsprogram som erbjuder Tvex har möjlighet att avlägga en tvåspråkig examen.

Språkkunskaper och språkstöd

Det finns inga särskilda språkkrav för dig som vill inleda tvåspråkiga studier, utan grundskolans och andra stadiets studier (eller motsvarande) i det andra inhemska räcker. Språkkunskaperna utvecklas snabbt under studiernas gång och utöver språkkurser i det andra inhemska språket får du som tvexare tillgång till individuellt språkstöd.

Målet är inte att du ska uppnå modersmålsnivå utan att du ska få förutsättningar att jobba på svenska och finska inom ditt eget område.

Språkkurser

Alla tvexare avlägger ett för dem skräddarsytt studieavsnitt (Inledning till tvåspråkiga studier, 2 sp). Utöver den erbjuder Språkcentret kurser där du kan öva både dina skriftliga och muntliga färdigheter i det andra inhemska språket. Här hittar du mera information om Språkcentrum.

Individuellt språkstöd av din språkstödslärare

Varje campus har en egen språkstödlärare som ger dig individuellt stöd och respons under studiernas gång. Språkstödsläraren ger respons och förbättringsförslag på dina skriftliga uppgifter och hjälper med olika språkrelaterade dilemman. Språkstödsläraren kan också hjälpa dig att avgöra på vilken nivå dina språkkunskaper är. Ta kontakt med din språkstödslärare för mer information.

Stöd i finska för svenskspråkiga studerande:

Stöd i svenska för finskspråkiga studerande:

Språkprov

Målet med Tvex-studier är att du uppnår nivå C1 på CEFR-skalan i såväl muntliga som skriftliga färdigheter i det andra inhemska språket. I slutskedet av studierna visar du dina språkkunskaper med en portfolio och ett muntligt prov.

  Studieliv

  Tvexare vill ofta öva det andra inhemska språket i lediga sammanhang.  Nationer, ämnes- och intresseföreningar erbjuder dig många möjligheter att umgås över språk- och ämnesgränserna och få nya vänner som följer med dig också efter studietiden!

  Här hittar du föreningar vid Uni.

  Inom Tvex-programmen finns särskilda Tvex-tutorer som hjälper de nya studenterna i Tvex-relaterade frågor. Kontakta din Tvex-koordinator för mer information.

  Kontakter till arbetslivet

  Som tvexare har du goda möjligheter att knyta kontakter till svensk- och tvåspråkiga experter i arbetslivet och få tvåspråkig arbetserfarenhet redan under studietiden.

  För tvexare finns dessutom LinkedIn-gruppen Tvåspråkiga experter där du på ett enkelt sätt kommer i kontakt med arbetslivsrepresentanter från olika områden. I gruppen kan du få tips om intressanta arbetsmöjligheter och evenemang och har också själv möjlighet att höra dig för efter t.ex. praktikplatser, sommarjobb eller uppdragsgivare för din avhandling. Välkommen med!

  Tvex-infotillfälle

  Utbildningsprogram
  Tid och plats för infotillfälle
  Kandidatprogrammet i biologi
  • 28.8.2019 kl. 13.00-14.00
  • Sal 2041, Biocenter 2, Viksbågen 5
  Kandidatprogrammet i fysikaliska vetenskaper
  • 27.8.2019 kl. 9.00–12.00
  • D101 Physicum, Gustaf Hällströms gata 2
  • Programmets allmänna info, innehåller kort TvEx-info
  Kandidatprogrammet i kemi
  • 26.8.2019 kl. 10.15–12.00
  • A110 Chemicum, A.I. Virtanens plats 1
  Kandidatprogrammet i lantbruksvetenskaper, Kandidatprogrammet i miljö- och livsmedelsekonomi
  • 28.8.2019 kl. 12-13
  • Sal 110, Metsätieteiden talo, Ladugårdsbågen 7
  Kandidatprogrammet i miljövetenskaper
  • 29.8.2019 kl. 10.00-12.00
  • Oppimiskeskus 1401, Biocenter 1, Viksbågen 9 
  Kandidatprogrammet för molekylära biovetenskaper
  • 28.8.2019 kl. 13.00-14.00
  • Sal 2041, Biocenter 2, Viksbågen 5
  Utbildningsprogrammet för rättsnotarie (Helsingfors)
  • 30.8.2019 kl. 9–10.30
  • PII, Porthania, Universitetsgatan 3
  Utbildningsprogrammet för rättsnotarie (Vasa)
  • 28.8.2018 kl. 13.00
  • Auditorium, Ekgården, juridikutbildningens utrymmen, Storalånggatan 28-30, Vasa