Avhandling som beställningsuppdrag

Instruktionen hör till följande teman

Genom att välja utbildningsprogram ser du förutom de allmänna anvisningarna också utbildningsprogrammets eventuella egna innehåll. För att se Öppna universitetets instruktioner behöver du inte välja utbildningsprogram.

Magisteravhandlingar som beställningsuppdrag är examensarbeten som studenter skriver i samarbete med en organisation från arbetslivet. Utbildningsprogrammen har olika praxis gällande avhandlingar som beställningsuppdrag.

Kontrollera alltid med ditt utbildningsprogram för närmare instruktioner

Helsingfors universitet har olika praxis för avhandlingar som skrivs som beställningsuppdrag.

Kontrollera alltid med ditt utbildningsprogram för att se om det är möjligt för dig att göra din avhandling i samarbete med en extern kund.

Varför skriva ett beställningsuppdrag?

Din avhandling kan vara ett trumfkort när du söker ditt första jobb efter utexamineringen. Genom att skriva ditt examensarbete som beställningsuppdrag säkerställer du att resultaten kommer till nytta och att din avhandling inte bara samlar damm i biblioteket.

Du kan ha nytta av det på många sätt:

  • Du knyter kontakter med arbetslivet och ökar dina chanser att få jobb.
  • Du tillämpar det du lärt dig.
  • Du får ersättning i pengar för ditt arbete eller åtminstone det stöd som en arbetsgemenskap erbjuder.
  • En överenskommen tidtabell och ett avgränsat ämne ger dig motivation att bli magister!

För många kan en avhandling som beställningsuppdrag fungera som en direkt port till arbetslivet.