Avhandling som beställningsuppdrag

Instruktionen hör till följande teman

Genom att välja utbildningsprogram ser du förutom de allmänna anvisningarna också utbildningsprogrammets eventuella egna innehåll. För att se Öppna universitetets instruktioner behöver du inte välja utbildningsprogram.

Magisteravhandlingar som beställningsuppdrag är examensarbeten som studenter skriver i samarbete med en organisation från arbetslivet.

Always check your degree program for instructions

The University of Helsinki has different practices for doing a master's thesis as an assignment. Career Services will explore these during the fall of 2021, meaning the guidelines are under construction. The model contract template is only suitable for cases where an independent written study is made, but not, for example, for cases where you take advantage of university resources such as laboratories. The costs to the university must be taken into account.

Always check from your degree programme how cooperation with an external client can be implemented and what kind of agreement is possible. The university may also be a contracting party.

Varför skriva ett beställningsuppdrag?

Din avhandling kan vara ett trumfkort när du söker ditt första jobb efter utexamineringen. Genom att skriva ditt examensarbete som beställningsuppdrag säkerställer du att resultaten kommer till nytta och att din avhandling inte bara samlar damm i biblioteket.

Du kan ha nytta av det på många sätt:

 • Du knyter kontakter med arbetslivet och ökar dina chanser att få jobb.
 • Du tillämpar det du lärt dig.
 • Du får ersättning i pengar för ditt arbete eller åtminstone det stöd som en arbetsgemenskap erbjuder.
 • En överenskommen tidtabell och ett avgränsat ämne ger dig motivation att bli magister!

För många kan en avhandling som beställningsuppdrag fungera som en direkt port till arbetslivet.

Att hitta en uppdragsgivare

Tänk först igenom dina egna mål.

Fundera närmare på vad du själv är intresserad av innan du tar kontakt med eventuella uppdragsgivare. Ta också reda på vilka villkor ditt utbildningsprogram ställer.

 • Vilket ämne är du intresserad av?
 • Vilket slags forskningssamarbete skulle du ha nytta av i framtiden?
 • Var skulle du vilja arbeta?
 • Vilka ämnen är aktuella och intressanta också för potentiella uppdragsgivare?

När du funderar på intressanta ämnen kan dra nytta av frågor som används för karriärplanering. Det är viktigt att du själv är motiverad att slutföra ditt arbete.

Att hitta en uppdragsgivare

Det bästa sättet är att själv hitta en lämplig arbetsgivare. Fundera på om du redan har lämpliga kontakter. Skulle till exempel den arbetsgivare du sommarjobbat för vara intresserad av ett forskningssamarbete? Be dina vänner och bekanta om tips.

Var öppen när du söker potentiella företag, myndigheter, inrättningar och institut. Många företag har egna gradubanker där man kan lägga in förslag på teman som kan vara till nytta för organisationen.

Kolla också platsannonser i olika jobbportaler. Karriärservicen har samlat vissa här: arbetsplatser. Många projektanställningar eller visstidsanställningar kan vara förhandlingsbara avhandlingsuppdrag. Om du hittar en plats som verkar lämplig kan du föreslå detta som ett alternativ.

Du kan också hitta uppdragsgivare vid universitetet, till exempel här:

Finslipa din idé

Att hitta en lämplig arbetsgivare kan ta lite tid och medföra extra arbetsmoment. Det första steget är att definiera ämnet för avhandlingen och skriva en konkret forskningsplan. Arbetsgivaren är inte nödvändigtvis intresserad av avhandlingens teoretiska del.

För en arbetsgivare är det lätt att nappa på en färdig idé. Arbetsgivaren vill inte gissa sig till vad du har specialiserat dig på och vad du skulle kunna göra. Det är din uppgift att berätta det för arbetsgivaren. Skriv ner dina kompetensområden.

Gör upp en forskningsplan. Ta kontakt med organisationen genom att presentera dig själv och din idé. Du kan också lägga fram några alternativa idéer.

Förbered dig på samma sätt som när du söker jobb eller ska gå på en arbetsintervju. Du måste kunna berätta vad du är intresserad av och marknadsföra ditt forskningstema. När du träffar arbetsgivaren är det bra om du har med dig ”ett tillhygge”, exempelvis en PowerPoint-presentation om forskningsupplägget.

Förhandlingar och avtal

I förhandlingarna deltar tre parter: du, din handledare och uppdragsgivaren. Magisteravhandlingen är i första hand ett akademiskt lärdomsprov. Din handledare måste godkänna ämnet och problemställningen.

Uppdragsgivarens önskemål kan avvika från det traditionella akademiska perspektivet. Det kan hända att du måste hitta en balans mellan de akademiska kraven och uppdragsgivarens förväntningar på praktiska tillämpningar. Var beredd på att det kan bli många förhandlingar och på att du måste sammanjämka parternas intressen. Som studerande ansvarar du för att processen framskrider.

Gör ett skriftligt avtal

Det lönar sig att i förväg avtala skriftligt om tillvägagångssätten. Saker som ska avtalas är exempelvis

 • avhandlingens tema och forskningsämne
 • att du förbinder dig till att slutföra arbetet (tidsplan, mellanrapporter och eventuella andra konkreta rapporter till uppdragsgivaren)
 • att arbetsgivaren förbinder sig till projektet (handledning, användning och överlåtelse av material, kontaktperson)
 • upphovsrätt
 • sekretess
 • arvode som betalas för arbetet och ersättning för kostnader (t.ex. för resor, tryckerikostnader eller postavgifter) och vilken finansieringsmodell som tillämpas.

Det lönar sig att på förhand ta reda på arbetsgivarens mål för och förväntningar på arbetet. Kom ihåg att uppdragsgivaren kan förvänta sig att få snabba resultat, så det lönar sig att på förhand komma överens om i vilken form och i vilket skede du rapporterar till uppdragsgivaren.

Lärdomsprov är offentliga

Om forskningsmaterialet innehåller uppgifter som är sekretessbelagda enligt lagen, exempelvis affärshemligheter, kan det materialet bifogas avhandlingen som en separat bilaga.  Själva lärdomsprovet är offentligt. Det är viktigt att du berättar det för uppdragsgivaren. 

 • Avtalsmall 
  Använd den här avtalsmallen och komplettera den enligt dina behov. 
 • Sekretessavtal för handledaren 
  Om företaget kräver att också handledaren undertecknar ett sekretessavtal, ska du använda den här mallen. Fyll i de ställen som är markerade med rött. Handledarens sekretessavtal motsvarar i hög grad universitetets normala sekretessavtal för forskning. Du ska inte göra ändringar i avtalet, eftersom det är formulerat specifikt för att motsvara magisteravhandlingars pris- och riskklass. Universitetet ansvarar inte för större risker än så i samband med avhandlingsuppdrag som görs för utomstående organisationer.