Byte av studieinriktning under studierna

Instruktionen hör till följande teman

Genom att välja utbildningsprogram ser du förutom de allmänna anvisningarna också utbildningsprogrammets eventuella egna innehåll. För att se Öppna universitetets instruktioner behöver du inte välja utbildningsprogram.

Det är möjligt att byta studieinriktning inom en del av kandidat- eller magisterprogrammen om man följer utbildningsprogrammets anvisningar. Utbildningsprogrammen kan begränsa bytet av studieinriktning i vissa fall.

Man kan ansöka och bli antagen till ett annat utbildningsprogram eller en studieinriktning i ett annat utbildningsprogram på samma nivå i huvudsak endast genom antagningen av studerande. Se utbildningsprogrammens instruktioner för möjliga undantag.

Information om studenturvalet (t.ex. huvudansökan och ansökan om överflyttning) hittar du på Studieinfo.fi. Information angående begränsningar av samtidiga rätter att avlägga examen hittar du i instruktionen Studierätt.

Läs mer om utbildningsprogrammens uppbyggnad och möjliga studieinriktningar på sidan Universitetsexamens omfattning och uppbyggnad.