E-postadressen helsinki.fi och andra digitala tjänster | Öppna universitetet

Genom att välja utbildningsprogram ser du förutom de allmänna anvisningarna också utbildningsprogrammets eventuella egna innehåll. För att se Öppna universitetets instruktioner behöver du inte välja utbildningsprogram.

 

Som studerande vid Öppna universitetet får du för den tid du studerar ett användarnamn till Helsingfors universitets datasystem. Med hjälp av det kan du bl.a. logga in i webbinlärningsmiljön Moodle och använda e-postadressen helsinki.fi.

Inloggningen i universitetets tjänster sker med personligt användarnamn och lösenord. Läs mer: Användarnamn vid Helsingfors universitet

Lärmiljöerna Moodle och MOOC

På de flesta kurser vid Öppna universitetet används den webbaserade lärmiljön Moodle. Du loggar in i Moodle med ditt HU-användarnamn. Vid den första inloggningen behöver du dessutom en kursnyckel.

För MOOC-nätkurser som är öppna för alla behövs vanligen inte HU-användarnamn. Anvisningar för deltagande finns på kurssidan för varje MOOC-kurs.

Läs mer:

Microsoft Office 365-tjänster

Som studerande vid Öppna universitetet har du tillgång till Microsoft Office 365-tjänster under din studietid. I tjänsterna ingår bl.a. Word, Excel, PowerPoint, Teams och e-postadressen helsinki.fi. 

Programmen används via webbläsaren på adressen www.helsinki.fi/office365. Användningen av dem kräver inloggning med HU- användarnamn och lösenord. Observera att användarnamnet är exceptionellt skrivet i formatet användarnamn@ad.helsinki.fi.

Obs! Microsoft Office 365-tjänsterna har varit tillgängliga för studerande vid Öppna universitetet sedan februari 2017. Om du har ett HU-användarnamn som skapats före det och saknar tjänsterna ska du kontakta Helsingfors universitets IT-Helpdesk

Läs mer: Office 365-tjänster

E-postadressen helsinki.fi

Som studerande vid Öppna universitetet får du en helsinki.fi-adress. Du kan använda e-posten genom att logga in med ditt HU-användarnamn och lösenord på www.helsinki.fi/office365. Observera att användarnamnet är exceptionellt skrivet i formatet användarnamn@ad.helsinki.fi.

Obs! Alla e-postmeddelanden som hänför sig till dina studier skickas normalt till e-postadressen helsinki.fi, om du inte särskilt styr posten till någon annan adress.

Helsinki.fi-adressen fungerar ännu tio veckor efter att studierätten upphört. Om du inte vill använda e-postadressen helsinki.fi kan du styra posten till en annan adress. Anvisning om hur e-post kan styras till en annan adress 

Hemkatalog och universitetets gemensamma it-utrymmen

I dina studier kan du använda universitetets hemkatalog och gemensamma it-utrymmen.

Du har bara tillgång till hemkatalogen medan dina studier pågår. Filer som sparats i hemregistret förstörs när dina studier har avslutats. Därför är det viktigt att du när avslutar dina studier avslutas tar tillvara viktiga filer också åt dig själv.

I universitetets it-utrymmen och bl.a. på bibliotekets verksamhetsställen kan du också skriva ut, skanna och kopiera dokument. Utskrift, skanning och kopiering är avgiftsbelagt och görs med ett utskriftssaldo som kan köpas hos Unigrafia. Läs mer: Utskrift på universitetet

Helsingfors universitets biblioteks e-material

I läromaterialet för dina studier kan också ingå elektroniska böcker och annat material i elektronisk form. Helsingfors universitets biblioteks e-material står till ditt förfogande med ditt HU-användarnamn.

Läs mer: Bibliotek och informationssökning

Universitetets wikitjänster

Wiki är en webbplats som produceras som nätverkssamarbete och där användarna kan komplettera och redigera materialet direkt via webbläsaren. Under vissa studieavsnitt genomförs grupparbeten på wikisidorna.

Helsingfors universitets wiki

VPN-portal: skyddad uppkoppling till universitetet med webbläsare

Med hjälp av VPN-portalen kan du logga in i Helsingfors universitets nätverk på ett skyddat sätt med ditt användarnamn. Vissa tjänster kräver VPN-förbindelse.

Läs mer: VPN-portal 

Mer information och hjälp i problemsituationer 

I frågor som gäller användarnamnet och de tjänster som används med hjälp av det kan du vända dig till Helsingfors universitets IT-Helpdesk. När du uträttar ärenden ska du nämna att du är studerande vid Öppna universitetet.

Läs också: