E-thesis

Instruktionen hör till följande teman

Genom att välja utbildningsprogram ser du förutom de allmänna anvisningarna också utbildningsprogrammets eventuella egna innehåll. För att se Öppna universitetets instruktioner behöver du inte välja utbildningsprogram.

 

E-thesis är en digital tjänst för att lämna in, bedöma och arkivera  examensarbeten. Examensarbeten som har online publiceringslicens flyttas till Helsingfors universitets öppna publikationsarkiv (Helda). 

Alla avhandlingar som ingår i fördjupade studier vid Helsingfors universitet och motsvarande examensarbeten lämnas in i digital form i E-thesis. Vid en del fakulteter lämnas också kandidatavhandlingar in i E-thesis. 

Ett undantag är Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten, där de fördjupade studiernas avhandlingar sparas i E-thesis först när de har blivit godkända.

Kontrollera vilken praxis din fakultet följer när det gäller att lämna in avhandlingar, t.ex. tidtabellen.

Studieadministrationen tar emot examensarbetena i E-thesis och vidarebefordrar dem till granskarna för bedömning. Studenten meddelas när bedömningen är klar. De bedömda avhandlingarna eller motsvarande arbeten godkänns av fakultetsrådet/en bedömningsnämnd/utbildningsprogrammets ledningsgrupp. Arbetena som sparas i systemet skickas automatiskt till plagiatkontrollprogrammet Urkund för analys. Studenten får e-post. Länken till rapporten skickas till bebömingsblanketten i E-thesis. Rapporten från Urkund granskas i samband med bedömningen av avhandlingen.   

De godkända examensarbetena förvaras i E-thesis. Alla godkända examensarbeten kan läsas på Helsingfors universitets biblioteks kioskdatorer. Sammandragna är alltid offentliga och kan läsas i publikationsarkivet.

När avhandlingen har blivit godkänd kan studenten ge sitt tillstånd att publicera avhandlingen i Helsingfors universitets öppna publikationsarkiv. Mera information om lämningen (bl.a. sammandragsblankett), granskningen och publicering  kan hittas från E-thesis.

På den här sidan

Publicering av examensarbeten

Helsingfors universitet rekommenderar öppen publicering av examensarbeten.

Om du godkänner avtalet om webbpublicering publiceras ditt arbete i Helsingfors universitets öppna publikationsarkiv Helda, där det kan läsas av en stor publik. Sökmotorerna lyfter upp material som finns i publikationsarkivet högre i sökresultaten.

Genom att spara ditt arbete i E-thesis har du inte gett tillstånd till öppen publicering. Du får separat en begäran via E-thesis om att ge ditt tillstånd till publicering när din avhandling har blivit godkänd. Om du inte ger tillstånd till webbpublicering kommer ditt arbete endast att kunna läsas på Helsingfors universitets biblioteks kioskdatorer.

Sammandrag till avhandlingar som ingår i de fördjupade studierna och som har godkänts vid fakultetsrådets/en bedömningsnämndes/utbildningsprogrammets ledningsgrupps möte är alltid offentliga och de publiceras i publikationsarkivet.