Fristående studier

Instruktionen hör till följande teman

Genom att välja utbildningsprogram ser du förutom de allmänna anvisningarna också utbildningsprogrammets eventuella egna innehåll. För att se Öppna universitetets instruktioner behöver du inte välja utbildningsprogram.

De flesta fakulteter kan bevilja rätten att avlägga s.k. fristående studier till personer som inte har rätt att avlägga examen vid Helsingfors universitet. Studierätten begränsas till det ämne och det vitsord eller den studiehelhet som rättigheten har beviljats för. Studierna är avgiftsbelagda och leder inte till examen.

Studierätten kan beviljas till exempel för personer som för en examen som avläggs vid en annan högskola behöver ett vitsord eller en studiehelhet i ett ämne vid någon viss fakultet. Studierätten kan även beviljas till personer som behöver ett vitsord eller en studiehelhet för att komplettera sin examen eller skaffa tilläggskompetens.

Studierätten ansöks hos vederbörande fakultet. Ansökningsförfarandet och -tiderna varierar hos de olika fakulteterna. Information om att avlägga fristående studier och att skaffa studierätten samt om betalningarna för de olika vitsorden finns bakom länkarna här intill samt på campusens studentserviceställen.