Studentservicen

Genom att välja utbildningsprogram ser du förutom de allmänna anvisningarna också utbildningsprogrammets eventuella egna innehåll. För att se Öppna universitetets instruktioner behöver du inte välja utbildningsprogram.

Studentservicen betjänar alla studerande vid universitetet. Följande service fås på alla serviceställen (Gumtäkt, Kajsahuset, Mejlans, Vik):

Närserviceställena

Närserviceställena (Brobergsterassen, Forsthuset, Gumtäkt, Kronohagen, Mejlans, Porthania och Vik) är specialiserade på en eller flera fakulteter och erbjuder studievägledning om studier och examen vid den fakulteten. Om ditt ärende kräver grundligare utredning, kan du reservera tid genom länken som du hittar bredvid de olika serviceställenas kontaktuppgifter på den här sidan.

Vid sidan om rådgivning på plats kan du också kontakta rådgivningen per e-post på närservicepunkternas student-epostadresser samt  per telefon under telefontiderna. För att underlätta servicen per e-post, uppge i ditt meddelande ditt fullständiga namn samt ditt studerandenummer vid HU (eller ditt födelsedatum) samt telefonnummer, eller använd din helsinki.fi e-postadress.

Förutom Studentservicens betjäningsställen får du rådgivning även från följande ställen:

Rådgivning gällande Sisu

Helsingfors universitet tog i bruk det nya studieförvaltningssystemet Sisu 31.5.2021. Om du behöver rådgivning gällande ditt eget utbildningsprogram eller studieinriktning, kontakta din egen fakultets studentservice. Vid studentservicen i Kajsahuset får du hjälp med Sisu- tekniska problem samt allmän rådgivning till exempel gällande vilken ansökan du skall välja.

OBS! Kontakta studentservicen via adresserna nedan. Meddelanden och kommentarer som skickas i Sisu är främst för din ISP-handledare.

Innan du kontaktar studentservicen, se om din fråga har besvarats på sidan Vanliga frågor om Sisu. Kom också ihåg att kolla Sisu-instruktionerna för studerande.

Studentinformation i Kajsahuset

Studentinformation i Kajsahuset betjänar i följande ärenden: läsårsanmälan, namn- och adressändringar, officiella studieprestationsutdrag, intyg för resebiljetter till studerandepris samt rådgivning angående studentförmåner och inskrivning vid universitetet. I övriga ärenden betjänar studentrådgivningens närservicepunkter, som specialiserat sig på en eller flera fakulteter.

Kontaktuppgifter:

Huvudbibliotekets entréplan i Kajsahuset, 3:e våningen, Fabiansgatan 30
PB 53, 00014 Helsingfors Universitet
studentinfo@helsinki.fi

Öppettider och service:

E-post

 

Kundservice

 • adress: huvudbibliotekets entréplan i Kajsahuset, 3:e våningen, Fabiansgatan 30
 • måndagar och torsdagar  kl. 12-15. Obs! Torsdag 6.10. är kundeservicen undantagsvis stängd.

Chat

 •  tisdagar kl. 13-15 och onsdagar kl. 11-13. Obs! Onsdag 5.10. är chatten undantagsvis stängd.
 • finns under chattens öppettider till höger på den här sidan, övriga tider finns det istället ett kontaktformulär på samma ställe

Sisu-rådgivning

 • Tekniska Sisu-frågor och allmän rådgivning till exempel gällande vilken ansökan du skall välja
 • förbered dig på att dela din studieplan i Sisu
 • Pop-up Sisu-rådgivning, Handledningshörnan , tredje våningen i Kajsahuset (Fabiansgatan 30), bredvid huvudingången.

  • tisdag 25.10. kl. 13-14 och onsdag 26.10. kl.13-15

Telefonservice

 • Kajsahusets studentinformation har inte telefonservice
 • telefonservice ges av närservicepunkterna, vilkas tider och kontaktuppgifter finns nertill på den här sidan

 

Studentservicen i Kronohagen

Fakultetsspecifik studierådgivning: Svenska social- och kommunalhögskolan, Statsvetenskapliga fakulteten

Kontaktuppgifter:

Svenska social- och kommunalhögskolan, Snellmansgatan 12, ingång från Yrjö-Koskinens gata
PB 16, 00014 Helsingfors universitet
Tel. 02941 22221
kruununhaka-student@helsinki.fi

Undantag i öppettider

Telefonservicen i Studentservicen i Kronohagen håller undantagsvis stängt under tiden 4.10.–6.12.2022. Vi betjänar som vanligt per e-post och tidsbokning.

Öppettider:

Notera vänligen att telefonservicen är avsedd för allmänna frågor. Om du behöver mera djupgående rådgivning, vänligen skicka e-post eller boka tid till studierådgivning.

Statsvetenskapliga fakulteten
Telefonservice
tis kl. 14–15

Svenska social- och kommunalhögskolan
Telefonservice
tis kl. 13–14

Avhämtning av examensbetyg
Studentinformation i Kajsahuset
Huvudbibliotekets entréplan i Kajsahuset, 3:e våningen, Fabiansgatan 30
mån och tors kl. 12–15

ELLER

Kundservice i Helsingfors universitets huvudbibliotek
Huvudbibliotekets entréplan i Kajsahuset, 3:e våningen, Fabiansgatan 30
Öppettider för bibliotekets kundservice hittas på bibliotekets webbsidor.

Obs! Examensbetygens avhämtningspunkt flyttas till Kajsahuset från och med 22.11.2021. Kontrollera din e-post var du kan avhämta ditt betyg.

Studentservicen i Gumtäkt

Fakultetsspecifik rådgivning: Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten

Kontaktuppgifter:

Physicum, Gustaf Hällströms gata 2
PB 64, 00014 Helsingfors universitet
Tel. 02941 50066
kumpula-student@helsinki.fi
 

Telefonservice

Torsdagar kl. 13–15.
 

Studierådgivning med e-post

Vi betjänar på vardagar per e-post kumpula-student@helsinki.fi.

Studierådgivning med bokad tid

Om du behöver mera djupgående rådgivning du kan boka tid från länken "Boka tid". 

Avhämtning av examensbetyg

Torsdagar kl 13-15. Fakultetskansli (Physicum, 2:a våningen).

 

 

Studentservicen i Mejlans

Fakultetsspecifik rådgivning: Medicinska fakulteten

Kontaktuppgifter:

Mejlans
Biomedicum 1, 3. vån. Haartmansgatan 8
PB 63, 00014 Helsingfors universitet

Tel. 02941 26200

meilahti-student@helsinki.fi
meilahti-specialist@helsinki.fi (yr­kes­in­rik­tad på­bygg­nads­ut­bild­ning)
meilahti-phd@helsinki.fi (doktorsutbildning)

Öppettider:

Kundservicen:
tors 12–14   

Telefonservice:
mån 12–15 
tors 12–14

Undantag i öppettider

 

 

Studentservicen i Forsthuset

Fakultetsspecifik rådgivning: Humanistiska fakulteten, Teologiska fakulteten

Kontaktuppgifter:

Forsthuset, C-flygeln, 3. vån., rum C305, Unionsgatan 40
PB 24, 00014 Helsingfors universitet
Tel. 02941 22322 (humanistiska fakulteten)
Tel. 02941 22699 (teologiska fakulteten)
metsatalo-student@helsinki.fi

Du kan kontakta studentservicen per e-post och per telefon under de vanliga öppethållningstiderna. 
Om du behöver mera djupgående rådgivning kan du boka tid.

Telefonservice:

Humanistiska fakulteten
mån kl. 14–16
tis kl. 13–15
tors kl. 9–11

Teologiska fakulteten
mån kl. 14–16
tors kl. 9–11

Studierådgivning med bokad tid:

Du kan boka tid från länken "Boka tid". 

Avhämtning av examensbetyg:
Betyget kan skickas per post ifall du så önskar.
Betygens avhämtningspunkt flyttas till Kajsahuset från och med 22.11.2021. Kontrollera din e-post var du kan avhämta ditt betyg.
Frågor: per e-post till metsatalo-student@helsinki.fi, skriv i rubriken ”Examensbetyg”.

Studentservicen i Porthania

Studierådgivning

Fakultetsspecifik rådgivning: Juridiska fakulteten samt Språkcentrets rådgivning

Juridiska fakultetens studierådgivning

Du kan ta kontakt med juridiska fakultetens studierådgivning per e-post, telefon eller via tidsbokningen.

Ge ditt meddelande en tydlig rubrik. Vid brådskande fall lägg till ”BRÅDSKANDE” före meddelandets ämne i e-postens rubriksfält samt förklara i meddelandet orsaken till att det är brådskande. Vid brådskande fall kan du även kontakta telefonrådgivningen.

Studierådgivnings tjänster

Telefonrådgivning

I telefonrådgivningen erbjuds allmän rådgivning. Vid behov av utbildningsprogramsspecifik eller mera djupgående rådgivning ta kontakt per e-post eller boka en tid för rådgivning via länken nedan.

Studierådgivningens mottagning

Rådgivningens mottagning erbjuder allmän och mera djupgående rådgivningen samt Sisu-handledning. Vid bokning av en tid till mottagningen för rådgivning är det väsentligt att boka rätt typ av tjänst med tanke på ditt ärende.

 • Allmän rådgivning hjälper bl.a. med utarbetande av studieplan, tillgodoräknande av studier samt granskning av genomförda studier vid utexaminering.
 • Djupgående rådgivning hjälper bl.a. med ärenden som berör genomförande av examen, utbildningsprogrammets examensfordringar samt andra ärenden relaterade till studier som kräver mera djupgående rådgivning.
 • Sisu-programmet hjälper bl.a. med utarbetande av studieplan i Sisu, lägga in studier i studieplanen och sammansättning av studieavsnitt/delprestation/helheter samt relaterade tekniska frågor.

I fall du är osäker på om du behöver rådgivning eller någon typ av handledning ta kontakt per e-post eller telefon. Du kan boka en tid för rådgivning via länken nedan. Nämn vid tidsbokningen om du önskar träffas fysiskt eller på distans.

Studierådgivningens kontaktuppgifter

Telefonnummer 02941 24720 (datum/msa)
Telefonrådgivningens öppettider
mån kl 14–15
ons kl 11–12

E-post
porthania-student@helsinki.fi 

Studierådgivning vid enheten i Vasa
oik-vaasa-neuvonta@helsinki.fi

Postadress
Svenska social- och kommunalhögskolan
Snellmansgatan 12
PB 16
00014 Helsingfors universitet

Besöksadress

Förhandsbokade fysiska möten för studierådgivning ordnas både i Porthania (Universitetsgatan 3, 6. vån, P666 och i Svenska social- och kommunalhögskolan (Yrjö-Koskinen gatan 3). Blanketter kan under öppettiderna avlämnas i postbox nummer 60 (”Porthanian opiskelijapalvelut") som finns i aulan i social- och kommunalhögskolans byggnad.

Avhämtningspunkten för examensbetyg har från och med 22.11.2021 flyttats till Kajsahuset. Kontrollera e-postmeddelandet du fått för närmare instruktioner för avhämtning av betyget.

Studentservicen på Brobergsterrassen

Fakultetsspecifik rådgivning: Pedagogiska fakulteten

Kontaktuppgifter:

Minerva, Brobergsterrassen 5 A
PB 9, 00014 Helsingfors universitet
Tel. 02941 29600
siltavuori-student@helsinki.fi

Öppettider:

Telefonservice
tors kl 10-12

Avhämtning av examensbevis i Minerva (Brobergsterrassen 5 A, rum K141d): tors kl. 14-16.00.

Undantag i öppettider

-

 

Studentservicen i Vik

Fakultetsspecifik rådgivning: bio- och miljövetenskapliga fakulteten, veterinärmedicinska fakulteten, farmaceutiska fakulteten, agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten

Kontaktuppgifter:

Biocentrum 1, 2. vån. rum 2009a, Viksbågen 9
PB 56, 00014 Helsingfors universitet
Tel. +358 2941 57600
viikki-student@helsinki.fi

Öppettider

Kundservice är öppet på torsdagar kl. 13-15.

Undantag i öppettider

Kundservice och telefonservice är stängda på sommaren 24.6.-3.8.2022.

Du kan avhämta ditt examensbevis 28.6.-12.7.2022 på tisdagar kl. 13-15.

Telefonservice (+358 2941 57600) på torsdagar kl. 13-15.

Telefonservice är stängd på sommaren 24.6.-3.8.2022.

 • Om du behöver mera djupgående rådgivning kan du boka tid från länken nedan. OBS. Under undantagssituationen är mottagningar per telefon (eller tillsammans med telefon och e-post).
 • Studentservice i smådjurs- och hästsjukhuset erbjuder rådgivning enligt överenskommelse.
 • Mäntsäläs produktionsdjursjukhus erbjuder rådgivning enligt överenskommelse.

Studierådgivning med bokad tid

Har du frågor om dina studier som du inte hittar svar på t.ex. i Instruktioner för studerande? Om du har frågor om innehållet i din examen lönar det sig att kontakta undervisningspersonalen, men om du t.ex. vill veta vilka kurser du fortfarande behöver eller din examensstruktur är oklar för dig, lönar det sig att boka tid till en studierådgivare eller utbildningsplanerare som känner till ditt utbildningsprogram. Länken till tidsbokningen hittar du ovan.

Kom ihåg att välja ditt utbildningsprogram i menyn och berätta så noggrant som möjligt vad ditt ärende gäller. Då kan vi bättre förbereda oss inför mötet med dig!