Studentrådgivning

Genom att välja utbildningsprogram ser du förutom de allmänna anvisningarna också utbildningsprogrammets eventuella egna innehåll. För att se Öppna universitetets instruktioner behöver du inte välja utbildningsprogram.

Studentrådgivning betjänar alla studerande vid universitetet. Allmän studentrådgivning ges på alla campus. För rådgivning som rör ditt eget utbildningsprogram eller studier kan du kontakta din hemfakultets närserviceställe.

Så här väljer du rätt serviceställe

En vit skylt med texten "Studentinformation" på tre språk.

Välj servicestället beroende på vilken typ av rådgivning du behöver: allmän studentrådgivning eller rådgivning som rör din examen.

Allmän studierådgivning för alla studerande ges på följande serviceställen:

Fakultetsspecifik rådgivning ges på serviceställena i Brobergsterassen, Forsthuset, Gumtäkt, Kronohagen, Mejlans, Porthania och Vik. Varje serviceställe är specialiserat på en eller flera fakulteter och erbjuder studierådgivning om studier och examen vid den fakulteten.

Frågor om doktorsstudier besvaras av service för doktorander. Öppna universitetets studenter betjänas av Öppna universitetets studierådgivning.

Vid studentservicen i Kajsahuset får du hjälp med Sisu-tekniska problem samt allmän rådgivning till exempel gällande vilken ansökan du skall välja. Om du behöver Sisu-rådgivning gällande ditt eget utbildningsprogram eller studieinriktning, kontakta din egen fakultets studentservice.

Så här kontaktar du oss

En röd telefon på en vit yta.

Innan du kontaktar studentrådgivningen, vänligen kolla om svaret på dina frågor finns lätt tillgängligt i anvisningarna. Studentrådgivningen får flera frågor t.ex. om följande ämnen: läsårsanmälan, uppdatering av kontakt- och personuppgifterna, studieprestationsutdrag och närvarointyg, reserabatter och andra studentförmåner, universitets fonders stipendier, inskrivning och studierätter, frågor gällande Sisu.

Välj den kontaktmetod som passar bäst för just din situation:

 • Besök på ett serviceställe: Kontrollera öppettider och platser för serviceställen nedan. Observera att vissa serviceställen endast är öppna efter överenskommelse.
 • E-post: Vänligen kontakta oss i första hand med din helsinki.fi e-postadress. Om du använder en annan adress, uppge alltid ditt fullständiga namn samt ditt studentnummer (eller födelsedatum) och telefonnummer.
 • Telefon: Kolla telefontiderna för serviceställena nedan. Observera att telefontjänsterna är avsedda för allmänna frågor. Studentrådgivningen i Kajsahuset har inte telefontjänster.
 • Chatt: Studentrådgivningen i Kajsahuset ger allmän rådgivning för studerande via chatt. Utanför chattens öppettider finns kundtjänstrobot Hubotten tillgänglig för att svara på enkla frågor om dina studier. Du hittar chattfönstret till höger på den här sidan.
 • Boka ett möte: Om du har frågor som kräver mer detaljerade rådgivning kan du boka ett möte på din hemfakultets serviceställe. Berätta så noggrant som möjligt vad ditt ärende gäller, så kan vi bättre förbereda oss inför mötet med dig.

Obs! Vänligen undvik att kontakta oss via Sisu. Meddelanden och kommentarer som skickas i Sisu är främst för din ISP-handledare.

Studentrådgivningen i Kajsahuset

Den runda trappan i Kajsahuset.

Studentrådgivningen i Kajsahuset betjänar i följande ärenden: läsårsanmälan, namn- och adressändringar, officiella studieprestationsutdrag, intyg för resebiljetter till studerandepris samt rådgivning angående studentförmåner och inskrivning vid universitetet. I övriga ärenden betjänar studentrådgivningens närservicepunkter, som specialiserat sig på en eller flera fakulteter.

Kontaktuppgifter:

Huvudbibliotekets entréplan i Kajsahuset, 3:e våningen, Fabiansgatan 30
PB 53, 00014 Helsingfors Universitet
studentinfo@helsinki.fi

Öppettider och service:

Sommarens tider hittar du i tabellen nedan

E-post
Kundservice
 • huvudbibliotekets entréplan i Kajsahuset, 3:e våningen, Fabiansgatan 30
 • måndagar och torsdagar  kl. 12-15. Under sommaren är kundservicen stängd 17.7-2.8.
Chat
 • Chatbotten är öppen dygnet runt. Botten förstår bäst korta frågor och en mening i taget. Hubotten är ny och utvecklas ständigt. Om botten inte kan svara på dina frågor, kan den flytta diskussionen till en studierådgivare under de tider som en rådgivare är på plats. Du kan också lämna en kontaktbegäran till rådgivningen via chatten.
 • En studierådgivare är på plats i chatten tisdagar, onsdagar och fredagar kl. 12-14, utom på sommaren under tiden 17-28.7.
 • Länken till chatten finns till höger på den här sidan.
Sisu-rådgivning
 • Tekniska Sisu-frågor och allmän rådgivning till exempel gällande vilken ansökan du skall välja
 • förbered dig på att dela din studieplan i Sisu
 • Walk in Sisu-rådgivning i Zoom

  • tisdagar kl. 14-16 och onsdagar kl.10-12
  • Zoom-rådgivningen är undantagsvis stängd onsdagen 24.5, men du hittar oss istället i Handledningshörnan i Kajsahuset samma dag kl. 14-16.
  • stängd under sommaren 15.6.-7.8.
  • Zoom-länk
 • Pop-up Sisu-rådgivning i Handledningshörnan, huvudbibliotekets entréplan i Kajsahuset, 3:e våningen, Fabiansgatan 30
  • onsdag 24.5. kl. 14-16
  • onsdag 7.6. kl. 14-16
Telefonservice

Kajsahusets studentrådgivning har inte telefonservice.

 • Telefonservice ges av närservicepunkterna. Tider och kontaktuppgifter finns nertill på den här sidan.
Betjäning under sommaren 2023
  Vecka 25

19-23.6

Vecka 26

26-30.6

Vecka 27

3-7.7

Vecka 28

10-14.7

Vecka 29

17-21.7

Vecka 30

24-28.7

Vecka 31

31.7-4.8

Vecka 32

7-11.8

Kundservice x x x x     x (inte må) x
Chat x (inte fre) x x x     x x
Sisu-rådgivning

i Zoom

              x
E-post x x x x x x x x

Studentservicen i Kronohagen

Fakultetsspecifik studierådgivning: Svenska social- och kommunalhögskolan, Statsvetenskapliga fakulteten

Kontaktuppgifter:

Svenska social- och kommunalhögskolan, Snellmansgatan 12, ingång från Yrjö-Koskinens gata
PB 16, 00014 Helsingfors universitet
Tel. 02941 22221
kruununhaka-student@helsinki.fi

Undantag i öppettider

Telefonservicen i Studentservicen i Kronohagen håller undantagsvis stängt. Eventuella öppettider för telefontjänsten meddelas separat. Vi betjänar som vanligt per e-post och tidsbokning.

Öppettider:

Notera vänligen att telefonservicen är avsedd för allmänna frågor. Om du behöver mera djupgående rådgivning, vänligen skicka e-post eller boka tid till studierådgivning.

Statsvetenskapliga fakulteten
Telefonservice
stängt

Svenska social- och kommunalhögskolan
Telefonservice
stängt

Avhämtning av examensbetyg
Studentrådgivningen i Kajsahuset
Huvudbibliotekets entréplan i Kajsahuset, 3:e våningen, Fabiansgatan 30
mån och tors kl. 12–15

eller

Kundservice i Helsingfors universitets huvudbibliotek
Huvudbibliotekets entréplan i Kajsahuset, 3:e våningen, Fabiansgatan 30
Öppettider för bibliotekets kundservice hittas på bibliotekets webbsidor.

Obs! Examensbetygens avhämtningspunkt flyttas till Kajsahuset från och med 22.11.2021. Kontrollera din e-post var du kan avhämta ditt betyg.

Studentservicen i Gumtäkt

Fakultetsspecifik rådgivning: Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten

Kontaktuppgifter:

Physicum, Gustaf Hällströms gata 2
PB 64, 00014 Helsingfors universitet
Tel. 02941 50066
kumpula-student@helsinki.fi

DROP IN -studiehandledning och studierådgivning

Du kan komma och diskutera med studiehandledare eller med studierådgivare utan att boka tid. Vi har 20 minuter till en student.

Onsdagar kl.13 - 15

 • 15.3.2023
 • 22.3.2023 - (Studiehandledaren tillgänglig)
 • 5.4.2023
 • 12.4.2023 - (Studiehandledaren tillgänglig)
 • 26.4.2023
 • 3.5.2023 - (Studiehandledaren tillgänglig)
 • 17.5.2023

Physicum G 239, bibliotek 2. vån, anvisningar, Gustaf Hällströms gata 2.

Telefonservice

Torsdagar kl. 13–15.

Telefonservicen är stängd under sommaren 26.6.-9.8.2023.

Studierådgivning med e-post

Vi betjänar på vardagar per e-post kumpula-student@helsinki.fi.

Studierådgivning med bokad tid

Om du behöver mera djupgående rådgivning du kan boka tid från länken Boka tid

Avhämtning av examensbetyg

Torsdagar kl 13-15. Fakultetskansli (Physicum, 2:a våningen).

Stängd under sommaren 30.6.-9.8.2023.

Studentservicen i Mejlans

Fakultetsspecifik rådgivning: Medicinska fakulteten

Kontaktuppgifter:

Mejlans
Biomedicum 1, 3. vån. Haartmansgatan 8
PB 63, 00014 Helsingfors universitet

Tel. 02941 26200

meilahti-student@helsinki.fi
meilahti-specialist@helsinki.fi (yr­kes­in­rik­tad på­bygg­nads­ut­bild­ning)
meilahti-phd@helsinki.fi (doktorsutbildning)

Öppettider:

Kundservicen:
tors 12–14   

Telefonservice:
mån 12–15 
tors 12–14

Undantag i öppettider

Under sommaren är kundservice och telefonservice stängt 22.6. - 6.8.2023

Studentservicen i Forsthuset

Fakultetsspecifik rådgivning: Humanistiska fakulteten, Teologiska fakulteten

Kontaktuppgifter:

Forsthuset, C-flygeln, 3. vån., rum C305, Unionsgatan 40
PB 24, 00014 Helsingfors universitet
Tel. 02941 22322 (humanistiska fakulteten)
Tel. 02941 22699 (teologiska fakulteten)
metsatalo-student@helsinki.fi

Du kan kontakta studentservicen per e-post och per telefon under de vanliga öppethållningstiderna. 
Om du behöver mera djupgående rådgivning kan du boka tid. Om tidsbokningen är upptagen ring eller skicka e-post.

Telefonservice:

Humanistiska fakulteten
mån kl. 14–16
tis kl. 13–15
tors kl. 9–11

Teologiska fakulteten
mån kl. 14–16
tors kl. 9–11

Studierådgivning med bokad tid:

Du kan boka tid från länken Boka tid

Avhämtning av examensbetyg:

 • Betyget kan skickas per post ifall du så önskar.
 • Betygens avhämtningspunkt flyttas till Kajsahuset från och med 22.11.2021. Kontrollera din e-post var du kan avhämta ditt betyg.
 • Frågor: per e-post till metsatalo-student@helsinki.fi, skriv i rubriken ”Examensbetyg”.

Undantag i öppettider:

Rådgivningens mottagningar stängda 5.6.-11.8.2023 och 28.8.-1.9.2023.

Telefonrådgivning stängda 20.6.-11.8.2023.

Studentservicen i Porthania

Studierådgivning

Fakultetsspecifik rådgivning: Juridiska fakulteten samt Språkcentrums rådgivning

Juridiska fakultetens studierådgivning

Du kan ta kontakt med juridiska fakultetens studierådgivning per e-post, telefon eller via tidsbokningen.

Ge ditt meddelande en tydlig rubrik. Vid brådskande fall lägg till ”BRÅDSKANDE” före meddelandets ämne i e-postens rubriksfält samt förklara i meddelandet orsaken till att det är brådskande. Vid brådskande fall kan du även kontakta telefonrådgivningen.

Studierådgivnings tjänster

Telefonrådgivning

I telefonrådgivningen erbjuds allmän rådgivning. Vid behov av utbildningsprogramsspecifik eller mera djupgående rådgivning ta kontakt per e-post eller boka en tid för rådgivning via länken nedan.

Studierådgivningens mottagning

Rådgivningens mottagning erbjuder allmän och mera djupgående rådgivningen samt Sisu-handledning. Vid bokning av en tid till mottagningen för rådgivning är det väsentligt att boka rätt typ av tjänst med tanke på ditt ärende.

 • Allmän rådgivning hjälper bl.a. med utarbetande av studieplan, tillgodoräknande av studier samt granskning av genomförda studier vid utexaminering.
 • Djupgående rådgivning hjälper bl.a. med ärenden som berör genomförande av examen, utbildningsprogrammets examensfordringar samt andra ärenden relaterade till studier som kräver mera djupgående rådgivning.
 • Sisu-handledning hjälper bl.a. med utarbetande av studieplan i Sisu, lägga in studier i studieplanen och sammansättning av studieavsnitt/delprestation/helheter samt relaterade tekniska frågor.

I fall du är osäker på om du behöver rådgivning eller någon typ av handledning ta kontakt per e-post eller telefon. Du kan boka en tid för rådgivning. Nämn vid tidsbokningen om du önskar träffas fysiskt eller på distans.

Studierådgivningens kontaktuppgifter

Telefonnummer 02941 24720 (datum/msa)
Telefonrådgivningens öppettider
mån kl 14–15
ons kl 11–12

E-post
porthania-student@helsinki.fi

Studierådgivning vid enheten i Vasa
oik-vaasa-neuvonta@helsinki.fi

Undantag i öppettider: Rådgivningens mottagningar och telefonrådgivning stängda 26.6.--6.8.2023.

Postadress
Svenska social- och kommunalhögskolan
Snellmansgatan 12
PB 16
00014 Helsingfors universitet

Besöksadress

Förhandsbokade fysiska möten för studierådgivning ordnas både i Porthania (Universitetsgatan 3, 6. vån, P666 och i Svenska social- och kommunalhögskolan (Yrjö-Koskinen gatan 3). Blanketter kan under öppettiderna avlämnas i postbox nummer 60 (”Porthanian opiskelijapalvelut") som finns i aulan i social- och kommunalhögskolans byggnad.

Avhämtningspunkten för examensbetyg har från och med 22.11.2021 flyttats till Kajsahuset. Kontrollera e-postmeddelandet du fått för närmare instruktioner för avhämtning av betyget.

Studentservicen på Brobergsterrassen

Fakultetsspecifik rådgivning: Pedagogiska fakulteten

Kontaktuppgifter:

Minerva, Brobergsterrassen 5 A
PB 9, 00014 Helsingfors universitet
Tel. 02941 29600
siltavuori-student@helsinki.fi

Öppettider:

Telefonservice på torsdagar vid följande tider:

 • 20.4.2023 - 15.6.2023 kl. 10-12
 • 17.8.2023 - 21.9.2023 kl. 10-12
 • 30.11.2023 - 21.12.2023 kl. 10-12

Avhämtning av examensbevis i Kajsahuset (från och med 9.1.2023):

Studentrådgivningen i Kajsahuset
Huvudbibliotekets entréplan i Kajsahuset, 3:e våningen, Fabiansgatan 30
mån och tors kl. 12–15

eller

Kundservice i Helsingfors universitets huvudbibliotek
Huvudbibliotekets entréplan i Kajsahuset, 3:e våningen, Fabiansgatan 30
Öppettider för bibliotekets kundservice hittas på bibliotekets webbsidor.

Undantag i öppettider

Vänligen se möjliga avvikande öppethållningstider på Kajsahusets paragraf (ovan) eller på bibliotekets webbsidor.

Observera också dessa:

Studentservicen i Vik

Fakultetsspecifik rådgivning: bio- och miljövetenskapliga fakulteten, veterinärmedicinska fakulteten, farmaceutiska fakulteten, agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten

Kontaktuppgifter:

Infocenter, 2. vån. rum 2050, Viksbågen 11
PB 56, 00014 Helsingfors universitet
Tel. +358 2941 57600
viikki-student@helsinki.fi

Öppettider

Kundservice är öppet på torsdagar kl. 13-15.

Undantag i öppettider

Stängd under sommaren 26.6.-9.8.2023.

Telefonservice (+358 2941 57600) på torsdagar kl. 13-15. Stängd under sommaren 26.6.-9.8.2023.

 • Om du behöver mera djupgående rådgivning kan du boka tid. Obs. Under undantagssituationen är mottagningar per telefon (eller tillsammans med telefon och e-post).
 • Studentservice i smådjurs- och hästsjukhuset erbjuder rådgivning enligt överenskommelse.
 • Mäntsäläs produktionsdjursjukhus erbjuder rådgivning enligt överenskommelse.

Internationella studentrådgivning

En grupp studerande diskuterar i en föreläsningssal.

Den internationella studentrådgivningen erbjuder allmän studentrådgivning för internationella examensstudenter. För mer information om tjänsten, vänligen ändra språket på sidan till engelska.

Andra servicen

Glöm inte att förutom studierådgivning erbjuder universitetet många andra tjänster för att stödja dina studier. Planerar du ett studentutbyte? Behöver du råd om språkstudier eller karriärplanering? Eller kanske stöd för ditt välbefinnande eller IT-problem?

Med hjälp av Rådgivningskompassen kommer du på rätt väg i alla situationer.

Är du ännu inte studerande vid Helsingfors universitet? Ansökningsservicen hjälper dig i frågor som gäller att söka till Helsingfors universitet.