Studentservicen

Genom att välja utbildningsprogram ser du förutom de allmänna anvisningarna också utbildningsprogrammets eventuella egna innehåll. För att se Öppna universitetets instruktioner behöver du inte välja utbildningsprogram.

OBS! På grund av coronavirussituationen fungerar universitetets rådgivning huvudsakligen på distans. Du hittar servicepunkternas information nedan.

Studentservicen

Studentservicen betjänar alla studerande vid universitetet. Följande service fås på alla serviceställen (Gumtäkt, Kajsahuset, Mejlans, Vik):

Närserviceställena

Närserviceställena (Brobergsterassen, Forsthuset, Gumtäkt, Kronohagen, Mejlans, Porthania och Vik) är specialiserade på en eller flera fakulteter och erbjuder studievägledning om studier och examen vid den fakulteten. Om ditt ärende kräver grundligare utredning, kan du reservera tid genom länken som du hittar bredvid de olika serviceställenas kontaktuppgifter på den här sidan.

Vid sidan om rådgivning på plats kan du också kontakta rådgivningen per e-post på närservicepunkternas student-epostadresser samt  per telefon under telefontiderna. För att underlätta servicen per e-post, uppge i ditt meddelande ditt fullständiga namn samt ditt studerandenummer vid HU (eller ditt födelsedatum) samt telefonnummer, eller använd din helsinki.fi e-postadress.

Förutom Studentservicens betjäningsställen får du rådgivning även från följande ställen:

Rådgivning gällande Sisu

Helsingfors universitet tog i bruk det nya studieförvaltningssystemet Sisu 31.5.2021. Om du behöver rådgivning gällande ditt eget utbildningsprogram eller studieinriktning, kontakta din egen fakultets studentservice. Vid studentservicen i Kajsahuset får du hjälp med Sisu- tekniska problem samt allmän rådgivning till exempel gällande vilken ansökan du skall välja.

OBS! Kontakta studentservicen via adresserna nedan. Meddelanden och kommentarer som skickas i Sisu är främst för din ISP-handledare.

Innan du kontaktar studentservicen, se om din fråga har besvarats på sidan Vanliga frågor om Sisu. Kom också ihåg att kolla Sisu-instruktionerna för studerande.

Studentinformation i Kajsahuset

Studentinformation i Kajsahuset betjänar i följande ärenden: läsårsanmälan, namn- och adressändringar, officiella studieprestationsutdrag, intyg för resebiljetter till studerandepris samt rådgivning angående studentförmåner och inskrivning vid universitetet. I övriga ärenden betjänar studentrådgivningens närservicepunkter, som specialiserat sig på en eller flera fakulteter.

Kontaktuppgifter:

Huvudbibliotekets entréplan i Kajsahuset, 3:e våningen, Fabiansgatan 30
PB 53, 00014 Helsingfors Universitet
studentinfo@helsinki.fi

Öppettider:

Kundservice

  • måndagar och torsdagar 12-15

Chat

  •  tis kl. 13-15 och ons kl. 11-13

Du kommer till chatten då den är öppen via en länk till höger på den här sidan. Andra tider finns det istället ett kontaktformulär på samma ställe.

Walk in Sisu-rådgivning i Zoom

Tekniska problem samt allmän rådgivning till exempel gällande vilken ansökan du skall välja. Var förberedd att dela din studieplan i Sisu. 

OBS ! Under December finns även Sisu-tutorer tillgängliga i zoom.

 
Telefonservice
Studentinformation i Kajsahuset har inte telefonservice. Närservicepunkterna har telefonservice. Tider och kontaktuppgifter till dem finns nertill på den här sidan.

Studentservicen i Kronohagen

Fakultetsspecifik studierådgivning: Svenska social- och kommunalhögskolan, Statsvetenskapliga fakulteten

Kontaktuppgifter:

Svenska social- och kommunalhögskolan, Snellmansgatan 12, ingång från Yrjö-Koskinens gata
PB 16, 00014 Helsingfors universitet
Tel. 02941 22221
kruununhaka-student@helsinki.fi

Öppettider:

Notera vänligen att telefonservicen är avsedd för allmänna frågor. Om du behöver mera djupgående rådgivning, vänligen skicka e-post eller boka tid till studierådgivning.

Undantag i öppettider:
Studentservicen i Kronohagen är stängd 23.12.2021–9.1.2022.

Statsvetenskapliga fakulteten
Telefonservice
tis kl. 14–15

Pop up -studierådgivning i Zoom för studerande som ska utexamineras
mån 13.12 kl. 13–14.30

Svenska social- och kommunalhögskolan
Telefonservice
tis kl. 13–14

Avhämtning av examensbetyg
Studentinformation i Kajsahuset
Huvudbibliotekets entréplan i Kajsahuset, 3:e våningen, Fabiansgatan 30
mån och tors kl. 12–15

Obs! Examensbetygens avhämtningspunkt flyttas till Kajsahuset från och med 22.11.2021. Kontrollera din e-post var du kan avhämta ditt betyg.

Studentservicen i Gumtäkt

Fakultetsspecifik rådgivning: Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten

Kontaktuppgifter:

Physicum, Gustaf Hällströms gata 2
PB 64, 00014 Helsingfors universitet
Tel. 02941 50066
kumpula-student@helsinki.fi
 

Öppettider:

Studentservicen

Öppettider på torsdagar kl. 13-15 i campusbiblioteket i Gumtäkt. 

OBS! Närserviceställen i Gumtäkt är stängd 13.1.2022.

Telefonservice

Torsdag 13–15

Studierådgivning med e-post

Vi betjänar på vardagar per e-post kumpula-student@helsinki.fi

Studierådgivning med bokad tid

Om du behöver mera djupgående rådgivning kan du boka tid från länken "Boka tid". 

Studentservicen i Mejlans

Fakultetsspecifik rådgivning: Medicinska fakulteten

Kontaktuppgifter:

Mejlans
Biomedicum 1, 3. vån. Haartmansgatan 8
PB 63, 00014 Helsingfors universitet

Tel. 02941 26200

meilahti-student@helsinki.fi
meilahti-specialist@helsinki.fi (yr­kes­in­rik­tad på­bygg­nads­ut­bild­ning)
meilahti-phd@helsinki.fi (doktorsutbildning)

Öppettider:

Obs! Servicestället, telefonservice och tidsbeställning är stängd 23.12.2021–9.1.2022. Vi betjänar per e-post men svarstiden kan vara längre än vanligt.

Kundservicen tillsvidare:
tors 12–14

Telefonservice:
mån 12–15 
tors 12–14

Studentservicen i Forsthuset

Fakultetsspecifik rådgivning: Humanistiska fakulteten, Teologiska fakulteten

Kontaktuppgifter:

Forsthuset, C-flygeln, 3. vån., rum C305, Unionsgatan 40
PB 24, 00014 Helsingfors universitet
Tel. 02941 22322 (humanistiska fakulteten)
Tel. 02941 22699 (teologiska fakulteten)
metsatalo-student@helsinki.fi

Du kan kontakta studentservicen per e-post och per telefon under de vanliga öppethållningstiderna. 
Om du behöver mera djupgående rådgivning kan du boka tid.

Telefonservice:

Stängd 22.12.2020 - 9.1.2022

Humanistiska fakulteten
mån kl. 14–16
tis kl. 13–15
tors kl. 9–11

Teologiska fakulteten
mån kl. 14–16
tors kl. 9–11

Studierådgivning med bokad tid:

Du kan boka tid från länken "Boka tid".

Avhämtning av examensbetyg:
Betyget kan skickas per post ifall du så önskar.
Betygens avhämtningspunkt flyttas till Kajsahuset från och med 22.11.2021. Kontrollera din e-post var du kan avhämta ditt betyg.
Frågor: per e-post till metsatalo-student@helsinki.fi, skriv i rubriken ”Examensbetyg”.

Studentservicen i Porthania

Studierådgivning

Fakultetsspecifik rådgivning: Juridiska fakulteten, också Språkcentrum

Kontaktuppgifter:

Svenska social- och kommunalhögskolan, Snellmansgatan 12 (ingång från Yrjö-Koskinens gata).
PB 16, 00014 Helsingfors universitet
Tel. 02941 24720
porthania-student@helsinki.fi

Juridiska utbildningen i Vasa:

Studierådgivning oik-vaasa-neuvonta@helsinki.fi

Studierådgivnings öppettider:

Juridiska fakulteten
Telefonservice
mån kl. 14–15
ons kl. 11–12

Avhämtning av examensbetyg (rum 106) tors kl. 15–17. (Avhämtning av examen på torsdagar stängd. Leverans av betyg avtalas separat.)

Undantag i öppettider: Telefonservice och Vihta mottagningar stängd 23.12.- 9.1.

  • Om du behöver mera djupgående rådgivning kan du boka tid från länken nedan.
  • Du kan lämna blanketter i postfack nummer 70 (Studentservicen, Porthania) i Svenska social- och kommunalhögskolans lobby under byggnadens öppettider.

Studiehandledning

Studiehandledare hjälper dig då du behöver stöd i dina studier eller handledning gällande framtidsplarening. 

Studiehandledare Piia Aidantausta
porthania-student@helsinki.fi, 050 470 3872
Tidsbokning på Vihta (länken finns nedan/bredvid). 

Studentservicen på Brobergsterrassen

Fakultetsspecifik rådgivning: Pedagogiska fakulteten

Kontaktuppgifter:

Minerva, Brobergsterrassen 5 A
PB 9, 00014 Helsingfors universitet
Tel. 02941 29600
siltavuori-student@helsinki.fi

Öppettider:

Telefonservice
mån kl 12-14
tors kl 10-12

Avhämtning av examensbetyg i Minerva (Brobergsterrassen 5 A, rum K141d): tors kl. 14-16

Undantag i öppettider

Studentservicen på Brobergsterrassen är stängd

  • 22.12.21-7.1.22

 

Studentservicen i Vik

Fakultetsspecifik rådgivning: bio- och miljövetenskapliga fakulteten, veterinärmedicinska fakulteten, farmaceutiska fakulteten, agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten

Kontaktuppgifter (NY ADRESS):

Biocentrum 1, 2. vån. rum 2009a, Viksbågen 9
PB 56, 00014 Helsingfors universitet
Tel. +358 2941 57600
viikki-student@helsinki.fi

Öppettider

Kundservicen är öppet på torsdagar kl. 13-15.

Telefonservice (+358 2941 57600) på torsdagar kl. 13-15.

  • Om du behöver mera djupgående rådgivning kan du boka tid från länken nedan. OBS. Under undantagssituationen är mottagningar per telefon (eller tillsammans med telefon och e-post).
  • Studentservice i smådjurs- och hästsjukhuset erbjuder rådgivning enligt överenskommelse.
  • Mäntsäläs produktionsdjursjukhus erbjuder rådgivning enligt överenskommelse.

Studierådgivning med bokad tid

Har du frågor om dina studier som du inte hittar svar på t.ex. i Instruktioner för studerande? Om du har frågor om innehållet i din examen lönar det sig att kontakta undervisningspersonalen, men om du t.ex. vill veta vilka kurser du fortfarande behöver eller din examensstruktur är oklar för dig, lönar det sig att boka tid till en studierådgivare eller utbildningsplanerare som känner till ditt utbildningsprogram. Länken till tidsbokningen hittar du ovan.

Kom ihåg att välja ditt utbildningsprogram i menyn och berätta så noggrant som möjligt vad ditt ärende gäller. Då kan vi bättre förbereda oss inför mötet med dig!