HUS medlemsförmåner

Instruktionen hör till följande teman

Genom att välja utbildningsprogram ser du förutom de allmänna anvisningarna också utbildningsprogrammets eventuella egna innehåll. För att se Öppna universitetets instruktioner behöver du inte välja utbildningsprogram.

Behöver du barnpassning eller hjälp med ett juridiskt problem som gäller studierna? Som medlem av Studentkåren vid Helsingfors universitet (HUS) har du rätt till många slags medlemsförmåner och tjänster. Läs mer nedan och på HUS webbplats.

Barnpassningstjänsten Lilla HUS

Du som studerar och har familj! Behöver du ibland hjälp med barnpassning, t.ex. medan du är på en föreläsning eller skriver en tentamen? Studentkåren vid Helsingfors universitet erbjuder sina medlemmar kortvarig hjälp med barnpassning. Barnpassningstjänsten Lilla HUS har både enstaka och fasta turer. Läs mer om Barnpassningstjänsten Lilla HUS här.

Att balansera studier och familjeliv kan tidvis vara en utmaning, men det finns hjälp att få. HUS, Befolkningsförbundet och Finlands studentkårers förbund har tillsammans sammanställt en handbok för studerande med familj, ”Perheellisen opiskelijan opas”, på svenska ”Handbok för studerande med familj”. Du hittar den och andra nyttiga länkar här.

Behöver du rättshjälp?

Som medlem av HUS har du rätt till gratis rättshjälp hos Pykälä ry som drivs av juris studerande. Juridisk rådgivning ges personligen, per telefon och per e-post.

Läs mer om rättshjälp på Pykälä ry:s webbplats.

Svenskspråkiga högskolestuderande kan också få gratis juridisk rådgivning hos Juristklubben Codex rf. Läs mer om Juristklubben Codex här.

Ylioppilaslehti, Studentbladet och studentkalendern

Den finskspråkiga tidningen Ylioppilaslehti är en av de äldsta studenttidningarna i världen, och också dess upplaga är en av de största. Som medlem av HUS får du Ylioppilaslehti som hemburen tidning. Tidningen Studentbladet riktar sig till svenskspråkiga studenter.

Studentkalendern är en gratis kalender för alla HUS medlemmar. Kalendern delas ut i början av läsåret, men du kan också avhämta den på HUS servicebyrå