Intyg över studier | Öppna universitetet

Genom att välja utbildningsprogram ser du förutom de allmänna anvisningarna också utbildningsprogrammets eventuella egna innehåll. För att se Öppna universitetets instruktioner behöver du inte välja utbildningsprogram.

Studieintyg för Sysselsättningsfonden och arbets- och näringstjänsterna

Om du behöver ett intyg över studier till exempel för vuxenutbildningsstöd som beviljas av Sysselsättningsfonden eller arbets- och näringstjänster (TE), kontakta: avoin-studen@helsinki.fi.

Intyg över studieprestationer

De studieprestationer som antecknats i Utbildningsstyrelsens tjänst Min Studieinfo är officiella intyg över de studier du har slutfört. Med hjälp av dem kan du visa dina studier till exempel för läroanstalter eller arbetsgivare.

I tjänsten Min Studieinfo hittar du i regel alla dina studierätter och studieprestationer vid högskolorna från och med 1995.

  • Inloggning i tjänsten Min Studieinfo sker med nätbankskoder, mobilcertifikat eller chipförsett identitetskort.
  • När du loggat in i tjänsten får du en länk med hjälp av vilken du kan spara dina officiella uppgifter om studieprestationer eller dela dem med hjälp av länken till de personer eller aktörer du vill, till exempel när du söker arbete eller studieplats. Den som får länken behöver inte logga in i Min Studieinfo.
  • Obs! Öppna universitetets studierätter visas som pågående (”Prestationen icke slutförd”) i tjänsten Min studieinfo. Trots det är en godkänd studieprestation slutgiltig.