Beställ studieprestationsutdrag

Välj utbildningsprogram

Sök utbildningsprogram

Kandidatprogrammen

Magister- och licentiatprogrammen

Doktorandprogrammen

Återställ

På grund av situationen med coronaviruset rekommenderas att du beställer ett elektronisk verifierat studieprestationsutdrag. Om du ska skicka ditt utdrag till någon, fråga dem om de accepterar ett elektronisk verifierat utdrag. Papperskopior skickas inte dagligen.

***

Den här instruktionen är avsedd för både studenter som studerar enligt de gamla fordringarna och studenter i de nya utbildningsprogrammen. 

När du studerar eller har studerat vid Helsingfors universitet kan du beställa ett officiellt studieprestationsutdrag. Du kan själv beställa ett officiellt, elektroniskt verifierat utdrag från WebOodi.

Elektronisk verifierat studieprestationsutdrag

Det elektroniskt verifierade studieprestationsutdraget som du själv kan beställa i WebOodi fungerar primärt som officiellt studieprestationsutdrag. Studieprestationsutdraget finns att se på WebOodis framsida en stund efter beställningen. Bekanta dig med instruktioner angående beställandet.

Läs mer om den elektroniska verifieringen.

Ifall du inte själv kan beställa ett studieprestationsutdrag i WebOodi (t.ex. om ditt användarlösen inte är i kraft), kan du beställa ett utdrag från Studentservicen per e-post. Då skickas det elektroniskt verifierade studieprestationsutdraget till dig per e-post.

Bekanta dig med instruktionerna nedan, ifall du behöver ett officiellt studieprestationsutdrag på papper.

Avgiftsfritt studieprestationsutdrag på papper

Om du är närvarande vid universitetet (inklusive utbytes- och JOO-studerande och studerande som genomför fristående studier och studier vid Öppna universitetet) och du har en gällande studierätt, kan du hämta ett avgiftsfritt studieprestationsutdrag på papper per termin från Studentservicen. Du kan också få utdraget per post

Utbytesstuderande kan få utdraget också under följande termin efter studierätten har tagit slut. När terminen är slut och man inte har hämtat ut sitt studieprestationsutdrag, går det inte att få det retroaktivt.

Studieprestationsutdrag på papper mot avgift

Alla som genomfört studier vid Helsingfors universitet kan beställa ett avgiftsbelagt studieprestationsutdrag på papper hos Studentservicen i Kajsahuset, Vik, Gumtäkt och Mejlans. Se Studentservicens kontaktuppgifter

Utdraget ska betalas på förhand, eftersom Studentservicen inte tar emot kontanter. Du kan betala studieprestationsutdraget kontant, med bank- eller kreditkort eller med ditt studiekort hos UniCafe, se listan nedan. Du kan också göra en inbetalning till Helsingfors universitets bankkonto. 

Du kan hämta studieprestationsutdraget hos Studentservicen eller så kan du beställa leverans per post. Ta med kvittot om du hämtar ut ditt studieutdrag. Om du beställer ett studieutdrag som levereras per post, skicka kvittot på betalningen till adressen studentinfo@helsinki.fi.

Avgiften för utdraget är:

 • 5,00 euro/st. om det avhämtas
 • 10,00 euro/st. om det postas

Du kan betala avgiften i följande UniCafe:

 • UniCafe i Centrum, Huvudbyggnaden (Fabiansgatan 33)
 • UniCafe i Gumtäkt, Physicum (Gustaf Hällströms gata 2)
 • UniCafe i Vik, Biocenter (Viksbågen 9)
 • Well Kajsahuset (Berggatan 7)

Om du betalar till banken, använd följande konto- och referensnummer:

Mottagare: Helsingfors universitet
IBAN: FI58 5000 0120 3778 32
BIC (SWIFT): OKOYFIHH
Referens: 99113034

Om du betalar via en utländsk bank, använd följande uppgifter:

Mottagare: University of Helsinki
Bank: OP pankki, Gebhardinaukio 1, FI-00510 Helsinki, Finland
IBAN: FI58 5000 0120 3778 32
BIC (SWIFT): OKOYFIHH
Referens: 99113034

Studieprestationsutdrag per post

Om du vill ha studieprestationsutdraget per post, skicka in din beställning per e-post till adressen studentinfo@helsinki.fi eller per post till Studentservicen.

Ge följande uppgifter i din beställning:

 • namn
 • studentnummer
 • den adress dit du vill att utdraget ska skickas
 • på vilket språk du vill ha utdraget (finska, svenska, engelska)
 • antal hur många utdrag du beställer
 • ange också om utdraget ska sändas i ett förseglat kuvert (om du ska sända utdraget till utlandet).

Bifoga också kvittot över att du har betalat utdraget, om det inte gäller ett avgiftsfritt officiellt studieprestationsutdrag.

En ombudsman som hämtar ut studieprestationsutdraget måste visa fullmakt.