Beställ studieprestationsutdrag

Genom att välja utbildningsprogram ser du förutom de allmänna anvisningarna också utbildningsprogrammets eventuella egna innehåll. För att se Öppna universitetets instruktioner behöver du inte välja utbildningsprogram.

Du behöver ett elektroniskt styrkt studieutdrag eller ett studieutdrag på papper när du måste officiellt visa vilka studier du har genomfört vid Helsingfors universitet. Du kan behöva dokumentet t.ex. när du ansöker till en högskola eller om en myndighet ber om det. Kontrollera hos mottagaren i vilken form studieutdraget ska vara. 

Elektroniskt styrkt studieutdrag

Du kan själv beställa ett studieprestationsutdrag i Sisu:

Du kan beställa ett styrkt elektroniskt studieutdrag i Sisu. Närmare beställningsinstruktioner finns på Sisu-instruktion: studieprestationsutdrag och studieintyg

Om du inte själv kan beställa ett elektroniskt styrkt studieintyg i Sisu (t.ex. för att ditt användarnamn inte är i kraft) kan du göra så här:

 1. Dela dina prestationsuppgifter i Utbildningsstyrelsens tjänst Min Studieinfo. Min Studieinfo är en officiell databas som förvaltas av Utbildningsstyrelsen och som innehåller alla dina studieprestationer och studierätter vid högskolor, i regel från och med 1995. I Min Studieinfo kan du välja vilka prestationsuppgifter du vill dela. För närvarande är det möjligt att dela prestationsuppgifter på svenska eller finska. Om du behöver ett studieutdrag på engelska, se punkt 2 nedan.  

För att logga in i Min Studieinfo måste du identifiera dig med nätbankskoder, mobilcertifikat eller elektroniskt id-kort. Länk till inloggningssidan för Min Studieinfo

OBS! Nya studieprestationer syns i Min Studieinfo med några dagars fördröjning.
 

 1. Beställa ett studieutdrag på adressen studentinfo@helsinki.fi. Då får du ett elektroniskt  studieutdrag per e-post. Kom ihåg att ange ditt studentnummer när du beställer. 

Om du behöver ett officiellt studieutdrag i pappersformat, läs anvisningarna nedan. 

Avgiftsfritt studieprestationsutdrag på papper

Om du är närvaroanmäld vid universitetet (inklusive utbytes- och JOO-studerande och studerande som genomför fristående studier och studier vid Öppna universitetet) och du har en gällande studierätt, kan du få ett avgiftsfritt officiellt studieutdrag på papper per termin.

Du kan avhämta studieutdraget hos Studentservicen eller så kan du beställa leverans per post.

Utbytesstudenter kan ännu under terminen efter att deras studierätt tagit slut avhämta studieutdraget från Studentservicen eller be att det postas till dem. Om terminen har hunnit ta slut och man inte har hämtat ut sitt studieutdrag går det inte att få det retroaktivt.

Studieprestationsutdrag på papper mot avgift

Alla som genomfört studier vid Helsingfors universitet kan beställa ett avgiftsbelagt studieprestationsutdrag på papper hos Studentservicen i Kajsahuset, Vik, Gumtäkt och Mejlans. Se Studentservicens kontaktuppgifter. 

Utdraget ska betalas på förhand, eftersom Studentservicen inte tar emot kontanter. Du kan betala studieprestationsutdraget kontant, med bank- eller kreditkort eller med ditt studiekort hos UniCafe, se listan nedan. Du kan också göra en inbetalning till Helsingfors universitets bankkonto. 

Du kan hämta studieprestationsutdraget hos Studentservicen eller så kan du beställa leverans per post. Ta med kvittot om du hämtar ut ditt studieutdrag. Om du beställer ett studieutdrag som levereras per post, skicka kvittot på betalningen till adressen studentinfo@helsinki.fi.

Avgiften för utdraget är:

 • 5,00 euro/st. om det avhämtas
 • 10,00 euro/st. om det postas

Du kan betala avgiften i följande UniCafe:

 • UniCafe i Centrum, Porthania (Universitetgatan 3)
 • UniCafe i Gumtäkt, Physicum (Gustaf Hällströms gata 2)
 • UniCafe i Vik, Biocenter (Viksbågen 9)

Om du betalar till banken, använd följande konto- och referensnummer:

Mottagare: Helsingfors universitet
IBAN: FI58 5000 0120 3778 32
BIC (SWIFT): OKOYFIHH
Referens: 99113034

Om du betalar via en utländsk bank, använd följande uppgifter:

Mottagare: University of Helsinki
Bank: OP pankki, Gebhardinaukio 1, FI-00510 Helsinki, Finland
IBAN: FI58 5000 0120 3778 32
BIC (SWIFT): OKOYFIHH
Referens: 99113034

Studieprestationsutdrag per post

Om du vill ha studieprestationsutdraget per post, skicka in din beställning per e-post till adressen studentinfo@helsinki.fi eller per post till Studentservicen.

Ge följande uppgifter i din beställning:

 • namn
 • studentnummer
 • den adress dit du vill att utdraget ska skickas
 • på vilket språk du vill ha utdraget (finska, svenska, engelska)
 • antal hur många utdrag du beställer
 • ange också om utdraget ska sändas i ett förseglat kuvert (om du ska sända utdraget till utlandet).

Bifoga också kvittot över att du har betalat utdraget, om det inte är fråga om det avgiftsfria studieutdrag som du har rätt till en gång per termin. Observera att om du ger en annan person fullmakt att avhämta utdraget för din räkning måste personen visa upp fullmakten.