Virtuella, kort- och sommarkurser utomlands

Genom att välja utbildningsprogram ser du förutom de allmänna anvisningarna också utbildningsprogrammets eventuella egna innehåll. För att se Öppna universitetets instruktioner behöver du inte välja utbildningsprogram.

Är flera månader av utbyte en för lång tid för dig, men vill du ändå åka utomlands för att studera? Vill du komma framåt i dina studier under sommaren och samtidigt få internationell erfarenhet? Kortkurser erbjuder dig en möjlighet för internationella studier under en kortare tid.

Det är möjligt att ansöka om stipendier för att delta i en kortkurs utomlands. Du kan ansöka om ett stipendium på 500 euro för att delta i en kortkurs du självständigt sökt till. Ansökningstiden är kontinuerlig (1.9. -31.5.) och ansökan görs elektroniskt i Mobility Online. Du kan ansöka om stipendium om du inte beviljats ett annat stipendium av universitetet för utbytet, till exempel ett Nordplus-stipendium eller ett HILIFE-stipendium.

Dessutom arrangerar mobilitetsservicen i början av februari en ansökan till ett par högskolor med vilka det redan har avtalats om studentmobilitet. Till dessa högskolor antas en förutbestämd mängd studenter och i antagningsprocessen tillämpas mobilitetsservicens allmänna antagningskriterier. Sommarskolorna som är med i ansökningsrundan i februari är listade nedan.

Vad är en kortkurs?

Med en kortkurs menas undervisning i kursform som arrangeras vid ett utländskt universitet. Kursen ska vara av hög kvalitet och stödja dina studier vid Helsingfors universitet. Kursernas längd varierar mellan 1 vecka och 3 månader.

Om du själv har skaffat dig en plats på en kortkurs måste du själv betala eventuella kursavgifter samt andra rese- och inkvarteringskostnader.

Helsingfors universitet beviljar stipendier till studenter som deltar i kortkurser. Studenter i kandidat-, magister- och doktorsskedet kan alla ansöka om ett stipendium och ansökningstiden är kontinuerlig under läsåret (1.9.–15.6.). Du kan kontrollera stipendiesummorna här. Du kan ansöka om stipendiet via Mobility Online. Om du är berättigad till Fpa:s studiestöd kan du ansöka om stöd även för kortkursen så länge som Fpa:s kriterier uppfylls.

Observera att det finns en begränsad mängd stipendier. Om alla stipendier har beviljats före läsårets slut är det inte längre möjligt att ansöka. Om ansökningen har gått ut meddelas detta i dessa anvisningar, och de studenter som redan lämnat in en ansökan meddelas per e-post.

Via mobilitetsservicen kan du i februari ansöka om stipendier till sommarundervisning vid samarbetsuniversiteten (sommarkurser, Summer School). Ansökningstiden meddelas med en utlysning där du hittar närmare tekniska anvisningar samt information om ansökningsobjekten. Med vissa samarbetssommarskolor har universitetet till exempel kommit överens om lägre kursavgifter. Nedan finns korta presentationer av sommarkurser vid samarbetsuniversiteten samt tekniska anvisningar om hur man söker på Mobility Online.

Hur hittar jag själv en lämplig kortkurs?

Du kan börja med att titta på våra samarbetsuniversitets webbsidor och kursutbud. Många universitet arrangerar internationell sommarundervisning (kan heta t.ex. Summer School, Summer Academy), men det kan vara möjligt att sluta sig till kurser också under läsåret. Observera dock att högskolor har olika principer för att anta studenter som stannar en kortare tid än ett läsår.

Du får självständigt söka till kurser vid vilken utländsk högskola som helst, så länge som högskolan är av hög kvalitet (gärna Helsingfors universitets samarbetspartner), undervisningen är på universitetsnivå (kandidat-, magister- eller påbyggnadstudier) och du får kursen räknad till godo i din examen vid Helsingfors universitet.

Listor på kortkurser finns till exempel på följande sidor:

Hur söker jag?

Här hittar du information om hur du ansöker om ett stipendium såväl för en kortkurs som du har sökt till självständigt (A) såsom för sommarskolplatser som man söker till under ansökningsperioden i februari (B).

Om du ansöker om stipendium för en kortkurs som du har sökt till självständigt, kan du söka när som helst, eftersom ansökningstiden är kontinuerlig under läsåret (1.9.–31.5.). Stipendium söks när antagningen till kursen är klar. Det är möjligt att börja med stipendieansökan, men stipendiet betalas först när det är säkert att du har fått en kursplats.   

Ansökningsperioden till sommarskolorna (alternativ B nedan) under sommaren 2022 är 1.2. - 15.2.2022.

 

Gör så här

1) Registrera dig som ansökande i portalen Mobility Online. (Portalen fungerar bäst med Internet Explorer)

A) Självständig kortkurssökande (freemover short courses):

 • Klicka på sidans övre kant, där står ”North2North, Erasmus (SMP,STT), Visiting Student, Freemover and Freemover short courses applications”.
 • Välj Freemover short courses
 • Logga in med ditt användarnamn vid Helsingfors universitetet
 • Kontrollera ännu att det står Freemover short courses i fältet Program.
 • Låt det stå 2020/2021 som "Academic year"
 • Fyll i den information som saknas och tryck på Send application.
 • Om du tänker att ersätta en viss obligatorisk kurs i din examen med kortkursen ska du redan när du planerar ditt utbyte ta reda på om ersättning är möjlig enligt din fakultets principer för tillgodoräknande. Anvisningarna finns på sidan Hemkomsten under ”Tillgodoräknande”. Om du planerar att kursen ska räknas till godo i de valfria studierna behövs ingen underskrift. Detta ersätter studieplanen (Learning Agreement) som nämnas i generella ansökningsinstruktioner.

B) Sommarskolanskökan under ansökningstiden i februari (Summer courses)

 • Välj från menyn: Faculty = International Exchange Services (Administration) och Academic year = 2021/2022 och tryck på Show details 
 • Välj målet, dit du vill söka till i första hand. Obs. Nordiska centres kurser sökas under "Host university": HYDERA01 (Indien) eller SHANGHAI01 (Kina).
 • Logga in med ditt användarnamn vid Helsingfors universitetet
 • Fyll i den information som saknas, bl.a. namnet på dina 2. och 3. utbytesmål samt namnen på kurserna och information om godkännande.
 • Om du tänker ersätta en viss obligatorisk kurs i din examen med kortkursen ska du redan när du planerar ditt utbyte ta reda på om ersättning är möjlig enligt din fakultets principer för tillgodoräknande. Anvisningarna finns på sidan Hemkomsten under ”Tillgodoräknande”. Om du planerar att kursen ska räknas till godo i de valfria studierna behövs ingen underskrift. Detta ersätter studieplanen (Learning Agreement) som nämnas i generella ansökningsinstruktioner.
 • Tryck på Send application

2) Du får en länk till din e-post, och via den kan du slutföra din ansökan. Logga in på din ansökan på nytt via länken.

3) Kontrollera informationen du fyllt i med "Download Application Form" och spara den på din dator. Ansökningsblanetten bifogas i din ansökan under "Upload application documents" .

4) Förbereda följande bilagor och ladda upp dem på din ansökan med "Upload application documents"

Motivationsbrev

 • Brevet kan skrivas på finska, svenska eller engelska.
 • Längd max 1 sida (400 ord)
 • Ladda upp motivationsbrevet i Mobility Online-systemet som en doc- eller docx-fil
 • Motivera varför du sökt till just denna kurs och vilket mervärde den tillför dina studier.
 • Berätta i vilken del av dina studier du tänker inkludera kursen.
 • Mer information om motivationsbrevet hittar hu här under "Ansökningsbilagor".

Inofficiellt studieutdrag från Helsingfors universitet

 • Du kan beställa ett inofficiellt studieutdrag i Sisu. Spara det på din dator och ladda sedan upp det på din ansökan.

Ansökningsformulär

 • Ladda ned ansökningsformuläret på ditt dator på "Download application form" och kolla att uppgifterna är riktigt.
 • Spara formuläret på ditt dator och uppladda det på din ansökning på Mobility Online på "Upload application documents".

Kopia på antagningsintyget från mottagaruniversitetet

 • När du får veta att du blivit antagen (t.ex. per e-post), ladda upp intyget på din ansökan.

5) När du har laddat upp dessa bilagor, klicka på "Submit application with attachments".

Din ansökan kommer nu att behandlas av Mobilitetsservicen.

 

Dina frågor besvaras av:

mobilitetsservicen

studentexchange@helsinki.fi

Nordic Center sommarkurser i Indien och Kina

Helsingfors universitet deltar i nordiskt samarbete i Indien och Kina och får årligen välja ett par studenter för sommarkurserna som arrangeras av de lokala Nordic Center-institutionerna.

De avgiftsbelagda engelskspråkiga kurserna är ungefär tre veckor långa och arrangeras i Indien och Kina i juni-juli årligen. Ansökningen till kursen görs via Mobilitetsservicen. Vänligen notera att Nordiska centren kan hittas på Mobility Online under 'Summer courses' och HYDERA01 (båda kurserna i Indien) och SHANGHAI01 - Fudan University (båda kurserna i Kina). Skriv i textfältet till vilkendera kursen du söker till, eller i fall till båda, i vilken ordning.

Nordic Center in India - inga ansökningar för sommaren 2021, bara onlinekurser

Nordic Center in China - inga ansökningar för sommaren 2021 (information updaterad 9.2.2021), bara onlinekurser

Sommarkurser i England och Norden

Helsingfors universitet har kommit överens om att skicka ett par studenter till följande sommarskolor i Europa utan kursavgifter. Lägg ändå märke till att kurserna inte är helt bekostnadsfria. Mobilitetsservices delar ut stipendier på 500 euro åt valda studenter till att hjälpa med kostnaderna.

Urval av studenterna görs så snart som mjligt efter ansökningsperioden. Det kan hända att du ändå ska söka till kursen före du vet om du får stipendiet. Kolla mottagande universitets ansökningsfrist och var beredd att söka dit i tid.

 

Leeds International Summer School, Leeds, England

Utbytestiden  3.-31.7.2021 (innehåller två moduler)
Nivån på kurserna Kurserna är på kandidatsnivå. Magisterstuderande får också söka men ta reda upp att kursen kan räknas till godo till din magister examen.
Annat att notera För att kunna söka till sommarskolan studenten ska ha medeltalet av 2.8 (UK GPA)

Språkkravet till Helsingfors universitets studerande: engelska B2 (CEFR)

Duration: two eller fyra veckor

Korta LISS reklam videos

Beräknade kostnader Av Helsingfors universitet valda studenterna är befriade från kursavgifterna. Studenterna ska ändå betala en deltagaravgift på £1,540 (fyra veckor) eller £970 (två veckor) som innehåller:

 • Inkvarteringen på kampusen
 • frukost (mån-fre)
 • Korta studiebesök
 • Utflykter
 • Social program
 • Medlemskap på ett gym

Därtill står studenten för rese- och försäkringskostnaderna.

Antal studiepoäng 10 cr
Antal studieplatser att söka för sommaren 2021  6

OBS, vi följer värduniversitets, utrikesministeriet och hälsomyndigheternas instruktioner gällande coronaviruset och förverkligande av utbytet.

Aarhus Summer School, Aarhus, Danmark

Utbytestiden 5.-23.7.2021 / 26.7.-13.8.2021 
Nivån på kurserna Kurser på kandidat- och magisternivå

För att bli antagen till magisterkurser, ska du ha avlagt kandidatexamen eller minst 180 sp tills Aarhus ansökningfrist.

Beräknade kostnader Av Helsingfors universitet valda studenterna är befriade från kursavgifterna. Studenterna står för andra kostnaderna såsom:

 • Inkvartering (ca 490 EUR)
 • Social program (ca 120 EUR)

Därtill står studenten för rese- och försäkringskostnaderna.

Antal studiepoäng 5 eller 10 ECTS
Antal studieplatser att söka för sommaren 2021 3

OBS, vi följer värduniversitets, utrikesministeriet och hälsomyndigheternas instruktioner gällande coronaviruset och förverkligande av utbytet.