Lär dig språk flexibelt

Välj utbildningsprogram

Sök utbildningsprogram

Kandidatprogrammen

Magister- och licentiatprogrammen

Doktorandprogrammen

Återställ

Språkcentrum erbjuder många tjänster och studieformer som stöder självständigt och flexibelt lärande. I den här anvisningen har vi sammanställt olika möjligheter till flexiblare språkstudier. Du kan uppdatera dina språkkunskaper vid sidan av studierna eller genomföra hela kurser självständigt.

Självstudier, nätkurser och flerformsstudier

Självstudiekurser

Läs mer om kurser som kan genomföras i form av självstudier:

Till de flesta självstudiekurser kan du anmäla dig genom att kontakta språkets lärartutor. Kontrollera anvisningarna för anmälan i kursbeskrivningen.

Nätkurser

Läs mer om kurser som genomföras i form av nätkurser:

Flerformskurser

Flerformskurser genomförs under handledning av kursens lärare och inbegriper många olika studieformer, bland annat smågruppsarbete, nätstudier, projekt och delvis självständiga studier. Tidtabellen är ofta flexibel, eftersom kursträffarna är färre än under en traditionell klassrumskurs.

Klicka på länkarna nedan för att läsa mer om kurserna.

ALMS (Autonomous Learning Modules)

Språkstudier som ingår i examen kan genomföras som en kurs för självständigt lärande, som grundar sig på studentens egna reflektioner och egen utvärdering av lärandet. Kursen kan genomföras i engelska och svenska

Andra kurser för självständigt lärande

Självständigt på webben

Studera språk på webben utan att vara bunden till tid och plats. Bekanta dig med länkarna och nätmaterialet nedan.

Språklänkar

Språklänkar är en webbplats där man samlat nyttiga länkar för den som vill lära sig språk. Språklänkarna tar dig till bland annat övningar, test, ordböcker och auditivt material. Länkarna till material om engelska eller svenska har delats upp i allmänna och fakultetsspecifika länkar. Utöver de länkar som som behandlar ditt eget område är det bra att bekanta sig med länkar avsedda för närliggande områden, eftersom flera av länkarna är tvärvetenskapliga.

Nätmaterial

Språktest

  • Dialang
     
  • Språkcentrums nätmaterial

Språkcentrums kursassistenter

Det finns kursassistenter på så gott som alla Språkcentrums kurser. Assistenterna är internationella studenter som är på Erasmusutbyte eller annat utbyte vid Helsingfors universitet. De fungerar som modersmålstalande kamratstöd för studenterna på Språkcentrums kurser. Kursassistenten kan hjälpa dig att förbättra dina språkkunskaper på kursen eller utanför den och hjälpa dig med uttalet eller så kan ni öva olika dialoger.

ALICE (Academic Language and Intercultural Exchange)

På ALICE-kurserna (Academic Language and Intercultural Exchange) studerar man i par under ledning av en lärare. På kurserna kan man samtidigt lära sig ett språk och bekanta sig med kulturen och sederna samt få kunskaper om praktiska frågor.

Språkcentrums workshopar och Asiatiska språkklubbar

LC events "Talking cultures" workshop (15.3.2018)

Flerspråkiga workshopar

Språkcentrums flerspråkiga workshopar handlar om kulturella frågor från olika perspektiv och förenar internationella och lokala studerande. Workshoparna erbjuder dem som deltar en chans att förbättra sina språkkunskaper och lära mera om olika kulturer och hur samverkan fungerar mellan kulturer.

Höstterminen 2020 workshop skall organiseras på Zoom. Mera information skall publiceras i augusti.

Asiatiska språkklubbar

Asiatiska språkklubbar (japanska, kinesiska och koreanska) ordnas under höstterminen 2020 på Teams (den primära kanalen) eller på Zoom varannan vecka på fredagar klockan 14.15–15.45 (GMT+3).

Kinesiska

The online meeting space for the Chinese hosts and participants and participants

Japanska

The online meeting space for the Japanese hosts/hostesses and participants

Koreanska

The online meeting space for the Korean hosts/hostesses and participants

Klubbdagar: 2 okt, 16 okt, 30 okt, 13 nov, 27 nov, 11 dec 2020

I klubbarna kan man aktivera, uppehålla och utveckla sina språkkunskaperna under avslappnade former. Träffarna ger en bra möjlighet att bekanta sig med nya människor som studerar eller pratar målspråket som sitt modersmål.

Språkklubbarna är delvis planerade av deltagarna och varje klubbvärd, vanligtvis en utbytesstuderande, fungerar som modersmålstalare av gruppens målspråk. Kom med och delta klubbarna, fast med din vän, eftersom man klarar bra med bara grundkunskaper! Du kan delta till och med mitt i perioden. Som stödspråk används finska eller engelska.

Språkcentrums workshoppar och Asiatiska språkklubbar är för Helsingfors universitetets studerande och personal samt för gymnasielärare och -elever i samarbetsprojektet. Språkklubbmöten och workshopparna är valfria evenemang och man får inga studiepoäng för deltagande. Du kan läsa mera om dem på engelska på Stöd för undervisning och inlärning enhetens blogg eller du kan kontakta specialisten Lasse Ehrnrooth