Lär dig språk flexibelt

Instruktionen hör till följande teman

Genom att välja utbildningsprogram ser du förutom de allmänna anvisningarna också utbildningsprogrammets eventuella egna innehåll. För att se Öppna universitetets instruktioner behöver du inte välja utbildningsprogram.

Språkcentrum erbjuder många tjänster och studieformer som stöder självständigt och flexibelt lärande. I den här anvisningen har vi sammanställt olika möjligheter till flexiblare språkstudier. Du kan uppdatera dina språkkunskaper vid sidan av studierna eller genomföra hela kurser självständigt. Du hittar Språkcentrums hela undervisningsutbud på sidan Språkcentrums språk- och undervisningsutbud.

Självstudier och nätkurser

Självstudiekurser

Läs mer om kurser som kan genomföras i form av självstudier:

 • KK-ESP104 Repetition av grunderna i spanska (CEFR A1), 4 sp 
 • KK-ESP201 Fortsättningskurs i spanska 1 (CEFR A2), 3 sp 
 • KK-ESP203 Fortsättningskurs i spanska 2 (CEFR A2), 3 sp
 • KK-ITA305 Fortsättningskurs i italienska 4 (CEFR B1), 2 sp
 • KK-RAN103 Repetition av grunderna i franska tutorledd (CEFR A1), 2 sp 
 • KK-RAN204 Repetition i franska tutorledd (CEFR A2), 2 sp 
 • KK-RUO414 Skönlitteratur på egen hand (CEFR B2), 1 sp 
 • KK-RUO415 Yrkesinriktade självständiga studier i svenska (CEFR B2), 2 sp
 • KK-SAK310 Hören und Verstehen (Selbstlernkurs) - hörförståelse i tyska, självständiga studier (CEFR B1), 1 sp 

Nätkurser

Läs mer om kurser som genomföras i form av nätkurser:

 • KK-ENKAIKKI Academic and Professional Communication in English 1 & 2 (CEFR B2), nätkurs, 4 sp
 • KK-ESP102 Spansk grammatik - nätkurs (CEFR A1), 2 sp 
 • KK-ESP209 Spanskt talspråk - nätkurs (CEFR A2), 2 sp 
 • KK-FIN021OP Nätkurs i finska som andra inhemska språket 1 (CEFR A2), 1 sp
 • KK-FIN022OP Nätkurs i finska som andra inhemska språket 1 (CEFR A2), 2 sp 
 • KK-FIN041OP Nätkurs i finska som andra inhemska språket 2 (CEFR B2), 1 sp 
 • KK-FIN042OP Nätkurs i finska som andra inhemska språket 2 (CEFR B2), 2 sp 
 • KK-ITA201 Remo - Praktisk italienska, webbkurs 2 (CEFR A2), 3 sp
 • KK-ITA207 Ascoltando 1 - Italienska: avlyssningsmodul 1 -nätkurs (CEFR A2), 1 sp
 • KK-ITA208 Ascoltando 2 - Italienska: avlyssningsmodul 2 -nätkurs (CEFR A2), 1 sp
 • KK-RAN308 Grammaire en ligne 1 - Nätkurs i fransk grammatik för avacerade 1 (CEFR B1), 2 sp
 • KK-RAN309 Grammaire en ligne 2 - Nätkurs i fransk grammatik för avacerade 2 (CEFR B1), 2 sp
 • KK-RAN310 Compréhension orale - Nätkurs i hörförståelse i Franska (CEFR B1), 2 sp
 • KK-RUO204 Nätrep - svensk grammatikrepetition på nätet (CEFR A2), 2 sp
 • KK-SAK103 Tysk grammatik 1 - nätkurs (CEFR A2), 2 sp 
 • KK-SAK201 Tysk grammatik 2 -nätkurs (CEFR A2), 2 sp
 • KK-SAK301 Online Wortschatzkurs - Tysk ordförråd, nätkurs (CEFR B1), 2 sp
 • KK-SAK312 Virtuelle Schreibwerkstatt (CEFR B1), 2 sp
 • KK-VEN001 Bli bekant med ryska språket - nätkurs, 1 sp
 • KK-VEN103 Rysk grammatik 1 - nätkurs (CEFR A1), 2 sp
 • KK-VEN206 Rysk grammatik 2 - nätkurs (CEFR A2), 2 sp

ALMS (Autonomous Learning Modules)

Språkstudier som ingår i examen kan genomföras som en kurs för självständigt lärande, som grundar sig på studentens egna reflektioner och egen utvärdering av lärandet. Kursen kan genomföras i engelska (ALMS) och svenska (SVALMS). 

Andra kurser för självständigt lärande

 • KK-RAN311 CLARA (Cours de Langue en Autonomie pour Réactiver son Apprentissage) - Autonomisk kurs i franska (CEFR B1), 2 sp 
 • KK-SAK306 IDEAL - Individuelles Deutsch Autonomes Lernprogram - Självstyrd kurs i tyska (CEFR B1), 3 sp 

Självständigt på webben

Studera språk på webben utan att vara bunden till tid och plats. Bekanta dig med länkarna och nätmaterialet nedan.

Språklänkar

Språklänkar är en webbplats där man samlat nyttiga länkar för den som vill lära sig språk. Språklänkarna tar dig till bland annat övningar, test, ordböcker och auditivt material. Länkarna till material om engelska eller svenska har delats upp i allmänna och fakultetsspecifika länkar. Utöver de länkar som som behandlar ditt eget område är det bra att bekanta sig med länkar avsedda för närliggande områden, eftersom flera av länkarna är tvärvetenskapliga.

Nätmaterial

Språktest

Språkcentrums nätmaterial

Språkcentrums kursassistenter

Det finns kursassistenter på så gott som alla Språkcentrums kurser. Assistenterna är internationella studenter vid Helsingfors universitet. De fungerar som modersmålstalande kamratstöd för studenterna på Språkcentrums kurser. Kursassistenten kan hjälpa dig att förbättra dina språkkunskaper på kursen eller utanför den och hjälpa dig med uttalet eller så kan ni öva olika dialoger.

ALICE (Academic Language and Intercultural Exchange)

På ALICE-kurserna (Academic Language and Intercultural Exchange) studerar man i par under ledning av en lärare. På kurserna kan man samtidigt lära sig ett språk och bekanta sig med kulturen och sederna samt få kunskaper om praktiska frågor.

Språkcentrums workshopar

LC events "Talking cultures" workshop (15.3.2018)

Språkcentrums workshoppar är för Helsingfors universitetets studerande och personal samt för gymnasielärare och -elever i samarbetsprojektet. Språkklubbmöten och workshopparna är valfria evenemang och man får inga studiepoäng för deltagande. Du kan läsa mera om dem på engelska på Stöd för undervisning och inlärning enhetens blogg eller du kan kontakta Nina Sulonen.

Flerspråkiga workshopar

Språkcentrums flerspråkiga workshopar handlar om kulturella frågor från olika perspektiv och förenar internationella och lokala studerande. Workshoparna erbjuder dem som deltar en chans att förbättra sina språkkunskaper och lära mera om olika kulturer och hur samverkan fungerar mellan kulturer. Internationella studerande som agerar som kursassistenter vid Språkcentrum styr diskussionerna.