Språkcentrums språk- och undervisningsutbud

Välj utbildningsprogram

Sök utbildningsprogram

Kandidatprogrammen

Magister- och licentiatprogrammen

Doktorandprogrammen

Återställ

Språkkunniga experter behövs i arbetslivet. Vid Språkcentrum kan du förvärva goda och mångsidiga språkkunskaper flexibelt. Språkcentrum ansvarar för de obligatoriska studierna i ett främmande språk och andra inhemska språket, samt för kommunikationsstudierna i modersmålet i den mån som fakulteterna inte har egen undervisning i modersmålet. Utöver de obligatoriska studierna i främmande språk, andra inhemska språket och modersmålet lönar det sig att också dra nytta av det övriga utbudet vid Språkcentrum; undervisning ges i över tio olika språk.

Du gör klokt i att planera dina språkstudier redan i början av studietiden. Om du vill lära dig ett språk från noll är det bäst att inleda studierna redan under första studieåret. På så sätt har du möjlighet att uppnå sådana språkkunskaper som du har nytta av i studierna, arbetslivet och i dina internationella kontakter.

Utbudet i olika språk

Anmälan till Språkcentrums kurser och prov sker i WebOodi.

Undervisning erbjuds i följande språk: arabiska, danska, engelska, estniska, finska som andra inhemska språk, franska, italienska, japanska, kinesiska, koreanska, modersmålet (finska), modersmålet (svenska), portugisiska, ryska, spanska, svenska och tyska.

I följande språk är det möjligt att avlägga en studiehelhet som du kan placera i de valfria studierna i din examen: engelska, franska, italienska, kinesiska, ryska, spanska, svenska och tyska.

Obligatoriska språk- och kommunikationsstudier

Det ingår en viss mängd obligatoriska studier i språk och kommunikation i alla examina. Obligatoriska språk- och kommunikationsstudier i kandidatexamen omfattar minst 10 sp. Om du endast avlägger högre högskoleexamen och har avlagt din lägre högskoleexamen utomlands, där de språkkunskaper som krävs enligt examensförordningen inte ingår i examen, måste du visa dina språkkunskaper inom ramen för högre högskoleexamen.

Målet för studierna i ett främmande språk är att studeranden kan följa utvecklingen inom sitt område och vara verksam i en internationell miljö. Du kan genomföra de obligatoriska studierna i ett främmande språk genom att gå en kurs eller skriva ett ersättande prov. Detta gäller alla de språk som erbjuds vid Språkcentrum. Om du vill välja arabiska, danska, estniska, japanska, kinesiska eller portugisiska som främmande språk ska du först kontrollera hos ditt utbildningsprogram om språken godkänns som främmande språk i din examen.

Finska som främmande språk för studerande

Kandidatprogrammet i finskugriska och nordiska språk och litteraturer ordnar finska som främmande språk kurser för studerande som är inskrivna vid Helsingfors universitet med statusen visiting student, utbytesstuderande och examensstuderande.

Kurser i finska för vemsomhelst

Språktjänster erbjuder avgiftsbelagda kurser i finska för alla intresserade året om. Deltagarna behöver inte vara inskrivna vid Helsingfors universitet.

Preliminärt undervisningsprogram för läsåret 2020-2021