Språkcentrums språk- och undervisningsutbud

Instruktionen hör till följande teman

Genom att välja utbildningsprogram ser du förutom de allmänna anvisningarna också utbildningsprogrammets eventuella egna innehåll. För att se Öppna universitetets instruktioner behöver du inte välja utbildningsprogram.

Språkkunniga experter behövs i arbetslivet. Vid Språkcentrum kan du förvärva goda och mångsidiga språkkunskaper flexibelt. Språkcentrum ansvarar för de obligatoriska studierna i ett främmande språk och andra inhemska språket, samt för kommunikationsstudierna i modersmålet i den mån som fakulteterna inte har egen undervisning i modersmålet. Utöver de obligatoriska studierna i främmande språk, andra inhemska språket och modersmålet lönar det sig att också dra nytta av det övriga utbudet vid Språkcentrum; undervisning ges i över tio olika språk.

Du gör klokt i att planera dina språkstudier redan i början av studietiden. Om du vill lära dig ett språk från noll är det bäst att inleda studierna redan under första studieåret. På så sätt har du möjlighet att uppnå sådana språkkunskaper som du har nytta av i studierna, arbetslivet och i dina internationella kontakter.

Utbudet i olika språk

Undervisning erbjuds i följande språk:

I följande språk är det möjligt att avlägga en studiehelhet som du kan placera i de valfria studierna i din examen: engelska, franska, italienska, japanska, kinesiska, modersmålet (finska), ryska, spanska, svenska och tyska. Du kan också avlägga studiehelhet i arbetslivskommunikation.

Anmälan till Språkcentrums kurser och prov sker i Sisu.

Obligatoriska språk- och kommunikationsstudier

Det ingår en viss mängd obligatoriska studier i språk och kommunikation i alla examina. Obligatoriska språk- och kommunikationsstudier i kandidatexamen omfattar minst 10 sp. Om du endast avlägger högre högskoleexamen,  ditt skolutbildningsspråk är svenska eller finska och du har avlagt din lägre högskoleexamen utomlands, där de språkkunskaper som krävs enligt examensförordningen inte ingår i examen, måste du visa dina språkkunskaper inom ramen för högre högskoleexamen.

Målet för studierna i ett främmande språk är att studeranden kan följa utvecklingen inom sitt område och vara verksam i en internationell miljö. Du kan genomföra de obligatoriska studierna i ett främmande språk genom att gå en kurs eller skriva ett ersättande prov. Detta gäller alla de språk som erbjuds vid Språkcentrum utom japanska, koreanska och portugisiska. Om du vill välja arabiska, danska, estniska eller kinesiska som främmande språk ska du först kontrollera hos ditt utbildningsprogram om språken godkänns som främmande språk i din examen.

Finska som främmande språk för studerande

Kandidatprogrammet i finskugriska och nordiska språk och litteraturer ordnar finska som främmande språk kurser för studerande som är inskrivna vid Helsingfors universitet med statusen visiting student, utbytesstuderande och examensstuderande.

Kurser i finska för vemsomhelst

Öppna universitetet erbjuder avgiftsbelagda kurser i finska (fi) för alla intresserade. Deltagarna behöver inte vara inskrivna vid Helsingfors universitet.

Språkcentrums preliminära undervisningsprogram 2022–2023

Nedan hittar du Språkcentrums preliminära undervisningprogram per språk för läsåret 2022–2023. Det slutliga undervisningsprogrammet publiceras i Sisu och i Studieutbud i slutet av juni. Det slutliga undervisningsprogrammet innehåller uppgifter om tidpunkter, lokaler, lärare och anmälningar samt vid behov uppgifter som preciserar informationen i undervisningsplanen.

Språkcentrums undervisning sker som närunderundervisning, distansundervisning eller en kombination av när- och distansundervisning.
 

Observera att pdf-filer nedan är trespråkiga (finska, svenska och engelska).

Preliminärt undervisningsprogram i arabiska

Preliminärt undervisningsprogram danska

Preliminärt undervisningsprogram i engelska

Preliminärt undervisningsprogram i estniska

Preliminärt undervisningsprogram i finska som andra inhemska språket

Preliminärt undervisningsprogram i franska

Preliminärt undervisningsprogram i italienska

Preliminärt undervisningsprogram i japanska

Preliminärt undervisningsprogram i kinesiska

Preliminärt undervisningsprogram i koreanska

Preliminärt undervisningsprogram i modersmål

Preliminärt undervisningsprogram i portugisiska

Preliminärt undervisningsprogram i ryska

Preliminärt undervisningsprogram i spanska

Preliminärt undervisningsprogram i svenska som andra inhemska språk

Preliminärt undervisningsprogram i tyska