Lärandemiljöer

Genom att välja utbildningsprogram ser du förutom de allmänna anvisningarna också utbildningsprogrammets eventuella egna innehåll. För att se Öppna universitetets instruktioner behöver du inte välja utbildningsprogram.

I dina studier kan du använda dig av universitetets olika lärandemiljöer. Här kan du läsa om universitetets fysiska lärandemiljöer, såsom bibliotek och lärocenter. De digitala lärmiljöerna presenteras här.

Lärocenter Aleksandria

På Centrumcampus hittar du lärocenter Aleksandria som är avsedd för självständigt arbete. Lärocentret har platser för både självständigt arbete och grupparbete. Aleksandria har över 300 datorer, av vilka vissa är reserverade för kortvarigt bruk. Lärocentret är öppet nästan dygnet runt, och om du behöver använda centret utanför öppettiderna kan du ansöka om en nyckel för nattbruk. Alla närvaroanmälda studerande vid universitetet kan ansöka om en sådan nyckel. Nycklar för nattbruk ges inte till studerande vid Öppna universitetet och inte heller till studerande vid andra universitet.

Aleksandria och Kajsahusets bibliotek har också s.k. ”graduvagnar”, mindre förvaringsenheter på hjul som kan lånas av HU:s studerande. I vagnen kan du förvara och transportera ditt material och dina arbetsredskap. Läs mer om graduvagnar på bibliotekets hemsida.

Lärocentret Aleksandrias it-utrustning

Förutom datorer och skrivare har Aleksandria undervisningssalar och grupparbetsrum, kopieringsmaskiner, tre skannrar samt arbetsbord för den som använder egen laptop. På vissa av datorerna har det installerats specialprogram t.ex. för bildbehandling och layout.

Helsingfors universitets bibliotek

Varje campus har ett eget campusbibliotek med litteratur som är relevant för utbildningsprogrammen vid det campuset. På biblioteken finns det möjlighet till ostört arbete och på vissa bibliotek kan du också boka grupparbetsrum. Läs mer om biblioteken på sidan Helsingfors universitets bibliotek. Information finns också på Helsingfors universitets biblioteks webbplats.

Campusbiblioteken

Centrumcampus: Helsingfors universitets huvudbibliotek, Kajsahuset, Fabiansgatan 30

Gumtäkt: Campusbiblioteket i Gumtäkt, Gustaf Hällströms gata 2

Mejlans: Campusbiblioteket i Mejlans (Terkko), Haartmansgatan 4

Vik: Campusbiblioteket i Vik, Viksbågen 11 a

Biblioteken och lärocentren är huvudsakligen tillgänglighetsanpassade. Du kan kontrollera öppettiderna på bibliotekets webbplats och bekanta dig med bibliotekens lokaler och tjänster med hjälp av våningskartorna.

Besök också Nationalbiblioteket, som är Finlands äldsta och största vetenskapliga bibliotek och hör till Helsingfors universitet.

När du söker vetenskapliga artiklar och litteratur inom ditt eget område har du hjälp av LibraryGuides, där källorna är indelade enligt vetenskapsdiscipliner. 

Handledningshörnor

Handlednigshörnorna är utrymme för evenemang med låg tröskel som rör studier och välbefinnande. Handledningshörnans ligger på Kajsahuset och Vik Infocenter Korona. Om det inte finns något program på gång, får du gärna läsa och vila i Handledningshörnan.

Alla evenemang på Handledningshörnan genomförs enligt de principer om en tryggare miljö som aktörerna som driver lokalen har kommit överens om tillsammans. När du deltar i evenemang på Handledningshörnan förbinder du dig att bemöta de andra deltagarna öppet, respektera deras olikheter och bereda alla utrymme att definiera sin egen upplevelse.

Vi tar gärna emot idéer, utvecklingsförslag och respons som gäller verksamheten i Handledningshörnan (e-form).

Handledningshörnan i Kajsahuset

Handledningshörnan på centrumcampus ligger på tredje våningen i Kajsahuset (Fabiansgatan 30).

Kaisa-talon Ohjauskulma

Kajsahusets Handledningshörnan

Handledningshörnan på campus Vik

Handledningshörnan på campus Vik ligger på första våningen i Infocenter Korona (Viksbågen 11). Det finns två Handledningshörnor i Vik: i lobbyn och i campusbibliotekets lokaler.

Viikin ohjauskulman tilat.

Handledningshörnan Lobby och Campusbiblioteket

Tankehörnan

Tankehörnan på Centrumcampus är en mötesplats som är öppen för alla. När du stiger in i Tankehörnan på Universitetsgatan är du i vetenskapens vardagsrum. Tankehörnan bjuder på evenemang och program, och där kan du också arbeta själv eller i grupp.

Arbetsrummen finns i tre våningar och används enligt principen "first come, first served". På gatuplan hittar du Tankehörnans Stage, där experter, forskare, opinionsbildare och publik möts i samtal om aktuella teman. Där finns också Tiedekulma Cafe där du kan beställa lunch, drycker och mötesservering. 

IT-centrets lokaler

IT-centret har arbetslokaler på Centrumcampus, Gumtäkt och Vik som kan användas av alla vid universitetet. Lokalerna är utrustade med datorer. Det finns stora allmänna salar, klassrum och individuella arbetsstationer för kortvarigt bruk. I de flesta lokaler finns också tillgång till skrivare. Läs mer om IT-centrets lokaler i Flamma.

Läs mer i Helpdesk webbsidor om nattbruk av datorlokaler och om hur du ansöker om nycklar för nattbruk.

Andra självstudielokaler på campus

Vid behov kan du också använda de flesta undervisningslokalerna på campus för självstudier när de inte är upptagna för undervisning eller annan verksamhet. Kontrollera bokningssituationen för varje klassrum i de kalendrar som finns vid dörrarna till rummen. Be byggnadens vaktmästare att öppna dörren. Du kan också be vaktmästaren att hitta ett ledigt rum åt dig.

På Centrumcampus kan du också använda Unicafe-lokaler på Topelia och Metsätalo (utanför restaurangernas öppettider) för självstudier. Du kan också använda dig av lämpliga byggnaders lobbyer.

 

På Mejlans campus kan du använda Biomedicums lobby och Haartman-institutets Unicafe-lokaler för självstudier (utanför restaurangens öppettider).

När du studerar i undervisningslokalerna:

  • Vänligen städa efter dig och äta inte i lokalerna.
  • Om du lämnar din plats för en kort tid, lämna en lapp där du skriver ner vad klockan var när du lämnade platsen. Kontrollera att det inte finns bokningar i utrymmet som börjar när du är borta.
  • Om du lämnar platsen för mer än en halvtimme bör du ta med dig alla dina tillhörigheter.
  • Universitetet ansvarar inte för tillhörigheter som lämnas obevakade i lokalerna.