Handledningshörnans principer för en tryggare miljö

Genom att välja utbildningsprogram ser du förutom de allmänna anvisningarna också utbildningsprogrammets eventuella egna innehåll. För att se Öppna universitetets instruktioner behöver du inte välja utbildningsprogram.

Dessa principer för en tryggare miljö har utformats som ett samarbete inom universitetet.

Handledningshörnan är en plats för evenemang och möten av olika längd och med olika syften. Dessa principer har utformats för att alla som besöker Handledningshörnan ska känna sig så välkomna och trygga som möjligt. Var med och skapa en öppen, samtalsfrämjande och respektfull atmosfär. Dra ditt strå till stacken för en tryggare miljö!

Handledningshörnan är öppen för alla som är redo att följa följande principer:

  • Bemöt andra med ett öppet sinne, var välvillig och visa både andra och dig själv vänlighet och acceptans.
  • Ge var och en utrymme att vara sig själv. Respektera att människor är olika. Kom ihåg att du inte kan känna till allas egenskaper, upplevelser och gränser.
  • Undvik att skapa förutfattade uppfattningar om andra. Låt var och en själv definiera hur de upplever något. Lyssna på andra och försök förstå. Om du sårar någon, be om ursäkt, och sträva även efter att förlåta andra om de oavsiktligt sårar dig.

Handledningshörnan ska vara fri från alla typer av diskriminering, trakasserier, mobbning och förödmjukning samt från hotfullt beteende. Om du möter eller bevittnar osakligt eller sårande beteende eller beteende som bryter mot dessa principer har du rätt att ta tag i det. Du kan också meddela evenemangets arrangör eller adressen hairintayhdyshenkilo@hyy.fi eller tyohyvinvointi@helsinki.fi.

Principerna placeras så att alla som deltar i Handledningshörnans evenemang kan se dem. Principerna tas också upp i samband med evenemangens kommunikation och i början av varje evenemang.