Läsårsdekal och kalender

Instruktionen hör till följande teman

Genom att välja utbildningsprogram ser du förutom de allmänna anvisningarna också utbildningsprogrammets eventuella egna innehåll. För att se Öppna universitetets instruktioner behöver du inte välja utbildningsprogram.

När du har anmält dig som närvarande kan du hämta läsårsdekalen till studentkortet och kalendern fr.o.m. den 1.8. I början av läsåret bör du i första hand avhämta läsårsdekalen från någon av de temporära utdelningspunkter som studentkåren ordnar, se kontaktuppgifterna nedan.

På den här sidan

Utdelningspunkter

HUS servicebyrå

Brunnsgatan 10 A, 2:a vån.

Centrumcampus, Kajsahuset

Studentinformation i Kajsahuset, huvudbibliotekets entréplanet av Kajsahuset, 3:e våningen, Fabiansgatan 30

  • måndagar och torsdagar 12-15

Studentservicen i Mejlans

Biomedicum 1, 3. vån. Haartmansgatan 8

  • torsdagar 12-14

Studentservicen i Vik

Infocentrum, 2. vån. rum 2050, Viksbågen 11

  • torsdagar 13-15

Det är endast möjligt att få en läsårsdekal på ett studentkort som beställts via HUS från Frank eller någon tidigare kortproducent (till exempel Lyyra eller Unicard). Du kan inte få en läsårsdekal från utdelningspunkterna på ett studentkort som beställts via ISIC eller om studentkortet är utfärdat för en annan studentkår.

Vänligen notera att om en annan person avhämtar läsårsdekalen på dina vägnar måste hen ha en fullmakt. Om du har ett studentkort som inkluderar Mastercard-betalningsfunktionen kan du få läsårsdekalen enbart då du personligen avhämtar den.

Kalender

Kalendern kan ännu avhämtas från Studentinformation i Kajsahuset och Studentservicen i Vik.