Medicinska fakulteten - instruktioner för dem som börjat studera före 1.8.2017

Instruktionen hör till följande teman

Genom att välja utbildningsprogram ser du förutom de allmänna anvisningarna också utbildningsprogrammets eventuella egna innehåll. För att se Öppna universitetets instruktioner behöver du inte välja utbildningsprogram.

Obs! Informationen på denna sida gäller endast studenter i utbildningsprogram som startat före 1.8.2017. Du behöver inte välja utbildningsprogram i menyn ovan; den är avsedd endast för studenter i de nya utbildningsprogrammen.

Information om återställande av studierätt och om motsvarigheter mellan studier i de gamla och de nya examensfordringarna

Anvisning om återställande av studierätten

Motsvarighetstabell för utbildningsprogrammet i medicin (på finska), gamla och nya examen

Motsvarighetstabell för utbildningsprogrammet i odontologi, gamla och nya examen

Motsvarighetstabell för kandidatprogrammet i logopedi, gamla och nya examen

Motsvarighetstabell för magisterprogrammet i logopedi, gamla och nya examen

Motsvarighetstabell för kandidatprogrammet i psykologi, gamla och nya examen

Motsvarighetstabell för magisterprogrammet i psykologi, gamla och nya examen

Övriga studier

Språkstudier vid Språkcentrum

På sidan Slutföra examen före 31.7.2020? finns gemensamma anvisningar för alla studenter om hur man slutför sin examen under utbildningsreformens övergångsperiod.

Om du har frågor, kontakta Studentservicen i Mejlans.

Övergångsperioden vid Medicinska fakulteten

Övergångstiden för lägre och högre högskoleexamina till följd av examensreformen förlängs på grund av undantagstillståndet. Den nya tidsfristen för utexaminering i enlighet med de gamla examensfordringarna är 18.12.2020. Övergångsperioden har gått ut 18.12.2020 och alla studenter har överfört till de nya utbildningsprogrammen.

För utbildningsprogrammet i odontologi övergångsperioden gårs ut 31.7.2021. Studenter i odontologi som har fått sin studierätt före 1.8.2017 kan slutföra sin examen enligt de gamla examensfordringarda fram till utgången av övergångsperioden. Om dina studier är i det skedet att du kan slutföra din examen innan övergångsperioden går ut, lönar det sig för dig att avlägga din examen enligt de gamla examensfordringarna. När övergångsperioden går ut överförs alla studenter automatiskt till de nya utbildningsprogrammen. Du kan också överväga att flytta över till ett nytt utbildningsprogram redan innan övergångsperioden går ut.

Läs noggrant igenom ditt utbildningsprograms övergångsanvisningar.