När studier föråldras

Genom att välja utbildningsprogram ser du förutom de allmänna anvisningarna också utbildningsprogrammets eventuella egna innehåll. För att se Öppna universitetets instruktioner behöver du inte välja utbildningsprogram.

Du kan i din examen använda studiehelheter och enskilda studieavsnitt som du med en termins noggrannhet har genomfört för högst tio år sedan.

Hur gamla studier kan jag använda i min examen?

Du kan i din examen använda studiehelheter och enskilda studieavsnitt som du med en termins noggrannhet har genomfört för högst tio år sedan. Till exempel en studiehelhet som har genomförts i januari 2018 kan användas i en examen till slutet av vårterminen 2028.

Den dag då en studiehelhet är genomförd (prestationsdag) är samma dag som det sista studieavsnittet som ingår i den har genomförts (prestationsdag). Studiehelheter är bland annat grund- och ämnesstudier samt fördjupade studier.

De studiehelheter som krävs för examen anges i undervisningsplanen för ditt utbildningsprogram. Observera dock att övriga studier som krävs för examen och som till exempel omfattar studier i det andra inhemska och ett främmande språk inte utgör en studiehelhet. Det får därför inte ha gått mer än tio år sedan detta studieavsnitt genomfördes för att du ska kunna använda dem i din examen.

Om du genomför ämnesstudier som har krävt att vissa grundstudier har varit genomförda, föråldras grundstudiehelheten inte nödvändigtvis på tio år. När du har genomfört ämnesstudierna föråldras grundstudiehelheten samtidigt som ämnesstudierna. Om du genomför studier för speciallärare (60 sp), föråldras grundstudierna i specialpedagogik samtidigt med studiehelheten för speciallärare.

Hur gamla studier kan jag använda i en studiehelhet?

Du kan för en studiehelhet endast använda studieavsnitt som du med en termins noggrannhet har genomfört för högst tio år sedan. Till exempel en kurs som har genomförts i januari 2018 kan användas i en studiehelhet till slutet av vårterminen 2028.

I vissa utbildningsprogram kan studier föråldras också på kortare tid än tio år. Du hittar information om detta i undervisningsplanen för utbildningsprogrammet.

Om du genomför en separat studiehelhet, kan du också i den endast använda studieavsnitt för vilka det är högst tio år sedan dagen för studieprestationen.

Vad händer om mina studier föråldras?

Du kan inte använda föråldrade studieavsnitt i en examen eller en studiehelhet. Att dina studier föråldras påverkar däremot inte din studierätt vid universitetet, och de föråldrade studierna avlägsnas inte från ditt studieutdrag.

Vad kan jag göra om mina studier föråldras?

Föråldrade studier måste genomföras på nytt för att kunna användas i studiehelheter eller i en examen. I undervisningsplanen för utbildningsprogrammet finns information om huruvida du kan visa att du förvärvat kompetensen i studieavsnittet eller studiehelheten på något annat sätt än att genomföra studierna på nytt.

Inom de medicinska områdena (utbildningsprogrammen i medicin och odontologi) avbryter beviljande av titeln kandidat föråldringsprocessen för studiehelheter och andra studier som har genomförts enligt undervisningsplanen. Processen avbryts också för de obligatoriska språkstudiernas del, förutsatt att prestationerna är högst tio år gamla vid det datum då studenten beviljas titeln kandidat.

Kan oavslutade studieprestationer föråldras?

När du har påbörjat ett studieavsnitt, måste du slutföra det inom ett år. I undervisningsplanen för utbildningsprogrammet anges dock om du kan få en längre tidsfrist än så för att genomföra prestationen. I dessa fall ges följande tillfälle att genomföra prestationen i allmänhet inte tidigare.

Om studieavsnittet till exempel består av att studenterna träffas i små grupper och gör skriftliga uppgifter självständigt, måste du genomföra alla delar av studieavsnittet inom ett år från det att du har gjort den första skriftliga uppgiften eller deltagit i gruppträffar.

Om du inte genomför alla delar av ett studieavsnitt inom ett år, måste du börja genomföra studieavsnittet från början.

Om studieavsnittet pågår längre ett år (delprestationerna ska till exempel genomföras under en tid som är längre än ett år), måste du genomföra studieavsnitt enligt de gällande anvisningarna. Informationen om studieavsnittet finns i Sisu.