När studierna föråldras

Genom att välja utbildningsprogram ser du förutom de allmänna anvisningarna också utbildningsprogrammets eventuella egna innehåll. För att se Öppna universitetets instruktioner behöver du inte välja utbildningsprogram.

Vetenskapsområden utvecklas och undervisningsplanerna utvecklas så att de motsvarar den senaste forskningsbaserade kunskapen på området. Universitetet har fastställt tidsgränser som begränsar den tid inom vilken du kan använda studier som du har genomfört i en examen eller studiehelhet.

Hur gamla studier kan man använda i en examen?

Du kan använda studier som du med en termins noggrannhet har genomfört för högst 10 år sedan. T.ex. en kurs som har genomförts i januari 2018 kan användas i en examen t.o.m. vårterminen 2028.

Detsamma gäller både studiehelheter och studieavsnitt. Den dag som en studiehelhet är genomförd (prestationsdag) är samma dag som det sista studieavsnittet som ingår i helheten har genomförts (prestationsdag). Studiemoduler är t.ex. grund-, ämnes- och fördjupade studier. De andra studierna som ingår i examen utgör inte en studiehelhet. Du hittar studiemodulerna i undervisningsplanerna för utbildningsprogrammen.

Hur gamla studier kan man använda i en studiehelhet?

I princip kan man i studiehelheterna använda studier som inte är äldre än 10 år, dvs. det är högst 10 år sedan dagen för prestationen. Utbildningsprogrammen kan bestämma om kortare tider än 10 år. Information om eventuella kortare tider hittar du i beskrivningen av studieavsnittet.

Vad händer om mina studier föråldras?

Du kan inte använda föråldrade studieavsnitt i en examen eller en studiehelhet. Att dina studier föråldras påverkar däremot inte din studierätt vid universitetet, och de föråldrade studierna avlägsnas inte från ditt studieutdrag.

Vad kan jag göra om mina studier föråldras?

Föråldrade studier måste genomföras på nytt om de ska användas i studiehelheter eller i en examen.

Inom de medicinska områdena (utbildningsprogrammen i medicin och odontologi) avbryter beviljande av titeln kandidat föråldringsprocessen för studiehelheter och andra studier som redan har genomförts enligt undervisningsplanen.

Kan studier som är på hälft föråldras?

När du har påbörjat ett studieavsnitt, måste du slutföra det inom ett år. I utbildningsprogrammets undervisningsplan finns information, ifall du kan få en längre tidsfrist än ett år för genomförande av en prestation som saknas. I dessa fall är det oftast fråga om att nästa tillfälle att genomföra prestationen inte ges tidigare.

Om studieavsnittet t.ex. består av att man träffas i små grupper och gör skriftliga uppgifter självständigt, måste du genomföra alla delar av studieavsnittet inom ett år från det att du har gjort den första skriftliga uppgiften eller deltagit i alla gruppträffar.

Om du inte genomför alla delar av ett studieavsnitt inom ett år, måste du börja genomföra studieavsnittet från början.

Om studieavsnittet pågår längre än ett år (delprestationerna ska t.ex. genomföras under en tid som är längre än ett år), måste du genomföra studieavsnittet enligt de gällande anvisningarna. Informationen om studieavsnitten finns i studieutbudet.