Studiehelheter och sammanställning av dem

Instruktionen hör till följande teman

Genom att välja utbildningsprogram ser du förutom de allmänna anvisningarna också utbildningsprogrammets eventuella egna innehåll. För att se Öppna universitetets instruktioner behöver du inte välja utbildningsprogram.

Sammanställning av en studiehelhet innebär att enskilda studieavsnitt som du har genomfört sammanställs till en studiehelhet, t.ex. grundstudierna, ämnesstudierna eller de fördjupade studierna. Du får ett vitsord för studiehelheten. De övriga studierna som ingår i examen utgör inte en studiehelhet. Studiehelheterna i din examen och studieavsnitten som ingår i dem hittar du i Sisu eller på sidan Examensstruktur och examens omfattning i Instruktioner för studerande. 

När du lämnar in ansökan om utexaminering skickar Sisu automatiskt dina studiehelheter till Studentservicen för registrering. Du behöver inte separat ansöka om registrering av studiehelheter om det inte är en studiehelhet som kräver separat godkännande. 

Observera att en registrerad studiehelhet inte går att upplösa. 

I princip kan du i studiehelheterna använda studieprestationer som inte är äldre än 10 år. Utbildningsprogrammen kan också bestämma kortare giltighetstider för studieprestationerna. Läs mer om studiernas giltighetstid

Studiehelhetens vitsord

Vitsordet för en studiehelhet bestäms på basis av vitsorden för de studieavsnitt som ingår i studiehelheten så att varje studieavsnitt viktas enligt antalet studiepoäng. Om studiehelheten innehåller mindre helheter, beräknas studiehelhetens vitsord utgående från vitsorden för de enskilda studieavsnitten i de mindre helheterna. När vitsordet räknas ut beaktas endast studieavsnitt som har bedömts med skalan 0–5. Om över hälften av studiehelhetens studiepoäng har bedömts på annat sätt än med skalan 0–5, får studiehelheten vitsordet Godkänd. 

Studiehelheternas vitsord räknas ut enligt följande: 

  • 5 (utmärkt), medelvitsord 5,00–4,50 
  • 4 (berömlig), medelvitsord 4,49–3,50 
  • 3 (god), medelvitsord 3,49–2,50 
  • 2 (nöjaktig), medelvitsord 2,49–1,50 
  • 1 (försvarlig), medelvitsord 1,49–1,00. 

Observera att bedömningen av studiehelheten inte ändras även om du skulle höja vitsordet för ett enskilt studieavsnitt som ingår i helheten.

Vitsordet för avhandlingen som hör till lägre högskoleexamen beaktas när man räknar ut vitsordet för ämnesstudierna. Vitsordet för avhandlingen som hör till högre högskoleexamen beaktas när man räknar ut vitsordet för de fördjupade studierna. Om avhandlingen har bedömts på en annan skala än 0–5 räknas den inte med i vitsordet för studiehelheten. 

Om studentens avhandling som hör till högre högskoleexamen har bedömts och godkänts före den 31.7.2022 på skalan 0–5, kan studenten välja ifall vitsordet beaktas när man räknar ut vitsordet för de fördjupade studierna. Det är studentens skyldighet att meddela ifall hen inte vill att avhandlingens vitsord beaktas.

Registrering av studiehelheter i Sisu

När går det att registrera en studiehelhet?

För att registreringen ska kunna utföras i samband med utexamineringen måste studiehelheterna ha statusen godkänd i Sisu. Det betyder att alla studieavsnitt som hör till helheten måste vara genomförda och ha fått statusen godkänd i Sisu. Innan du lämnar in ansökan om utexaminering ska du kontrollera att alla studieavsnitt har placerats under rätt studiehelhet i din studieplan. 

Om du av någon anledning behöver en helhetsanteckning redan innan du utexamineras kan du be att studiehelheten registreras i Sisu. Be om registrering av studiehelheten innan du utexamineras, om dina studier håller på att föråldras. Närmare anvisningar finns på sidan Sisu-instruktion: Begäran om sammanställning av studiehelheter. Mer information om när studier föråldras finns i Instruktioner för studerande.

Ytterligare information om studiehelheter får du av Studentservicen och av den ansvariga läraren för en studiehelhet.

Studiehelheter som kräver separat godkännande

Vissa studiehelheter kräver ditt utbildningsprograms särskilda godkännande. Sådana helheter är försedda med anteckningen ”Krävs separat godkännande” i Sisu. 

Innan du lämnar in ansökan om utexaminering ska du ansöka om separat godkännande för studiehelheten enligt de här anvisningarna: Så här ansöker du om separat godkännande.