Nyttigt för forskare

Instruktionen hör till följande teman

Genom att välja utbildningsprogram ser du förutom de allmänna anvisningarna också utbildningsprogrammets eventuella egna innehåll. För att se Öppna universitetets instruktioner behöver du inte välja utbildningsprogram.

På den här sidan har vi samlat nyttiga länkar till universitetets interna och externa tjänster och resurser enligt ämnesområde. Känner du till någon nyttig tjänst eller resurs som du skulle vilja dela med dig till andra doktorander? Skicka gärna in tips till tohtorikoulutusviestinta@helsinki.fi.

Tjänster för forskare

 • På Helsingfors universitets biblioteks webbsida Bibliotekets tjänster för forskare kan du bekanta dig med de tjänster biblioteket erbjuder för Helsingfors universitets forskare. Forskarna har tillgång till mångsidiga resurser samt stöd och rådgivning i bland annat open access-publicering, hantering av forskningsdata, forskningens synlighet och publikationsmetrik.
 • Forskningsetiska delegationens (TENK) webbplats finns information om god vetenskaplig praxis och bland annat forskningsetiska synpunkter på handledning och granskning av doktorsavhandlingar.
 • Webbplatsen Vastuullinen tiede – Responsible Research (på finska och engelska) ger råd för ansvarsfull forskning, publicering och framtida användning av forskningsresultat.
 • I Edinburgh Research Archive (på engelska) finns en guide för forskningssamarbete mellan unga forskare. Arkivet upprätthålls av The University of Edinburgh och guiden har utarbetats av studenter i LERU:s sommarskola.
 • Vetenskapstermbanken i Finland sammanställer terminologi inom vetenskapsområden som utövas i Finland, inklusive översättningsekvivalenter och definitioner.
 • Researcher's Guide to Business Collaboration -nätkursen kan du komplettera när som helst som självstudier.

Karriärplanering och finansiering

 • Anställd vid universitetet? Helsingfors universitets personalutbildning finns i Suffeli.
 • LPA:s webbplats finns information om försäkringsskydd för stipendiater.
 • Databasen Aurora listar aktuella utlysningar inom alla vetenskapsområden.
 • Europeiska kommissionens projekt EURAXESS (på engelska) stöder forskares mobilitet, forskningsfinansiering och karriärutveckling.
 • Stiftelsernas post doc-pool främjar mobilitet bland forskare som har disputerat nyligen.
 • Programmet Fulbright (på finska och engelska) stöder akademiskt högklassiga studerande, forskare och experter inom olika ämnesområden.

Kamratstöd och arbetsmetoder

Doktorsutbildning och vetenskapspolitik

Litteratur om att skriva

När du skriver doktorsavhandlingen, kan det löna sig att läsa litteratur om att skriva. Några exempel:

 • Belcher, Wendy Laura (2009). Writing Your Journal Article in Twelve Weeks: A Guide to Academic Publishing Success.
 • Bolker, Joan (1998). Writing Your Dissertation in Fifteen Minutes a Day: A guide to starting, revising and finishing your doctoral thesis.
 • Kiriakos, Carol & Svinhufvud, Kimmo (2015). Tohtoritakuu. Kirjoittamisen opas jatko-opiskelijalle ja tutkijalle.
 • Silvia, Paul J. (2018). How to Write a Lot: A practical guide to productive academic writing.

Studiepsykologernas tjänstar

Studiepsykologerna erbjuder individuell vägledning och grupper för grundexamensstuderande och doktorander som är i behov av stöd gällande t.ex. motivation, tidsanvändning, prestation, stress, ork, nervositet eller i frågor som berör skrivandet av avhandling.

Läs mer https://studies.helsinki.fi/instruktioner/artikel/studiepsykologernas-tjanster