Studiepsykologernas tjänster

Genom att välja utbildningsprogram ser du förutom de allmänna anvisningarna också utbildningsprogrammets eventuella egna innehåll. För att se Öppna universitetets instruktioner behöver du inte välja utbildningsprogram.

Studiepsykologerna erbjuder vägledning för studerande som är i behov av stöd i frågor gällande studiefärdigheter, motivation, tidsanvändning, stresshantering samt vid skrivandet av kandidat- och pro gradu-avhandlingen. Från och med hösten 2021 är studiepsykologernas tjänster tillgängliga även för doktorander. 

Aktuellt

 • All vägledning sker för tillfället på distans. Du kan boka tid till individuell vägledning via tidsbokningssystemet. Nya mottagningstider tilläggs i tidsbokningskalendern varje vecka, i huvudsak på förmiddagen på måndagar. Annulerade tider kan finnas tillgängliga även andra tider. Alla nya tider är tillsvidare på diastans.  
 • Från och med måndagen 6.8. finns tider till individuell vägledning tillgängliga även för doktorander (mer info nedan).
 • De individuella samtalen sker via en skyddad nätkontakt Viivi (mer info finns på Diariums sida); vägledningen kan också ske per telefon eller via chat.   
 • Sisu har väckt många frågor. Här hittar du mer information och stöd för använding av Sisu
 • Bekanta dig med studiepsykologernas inbandade webbinarium på engelska Study stress and exhaustion (undertexten blir synlig genom att trycka på videons CC-knapp). Du kan bekanta dig med presentationsmaterialet även från dessa bilder (pdf).

Individuell vägledning för grundexamensstuderande

Studiepsykologerna hjälper universitetets grundexamensstuderande med problem som gäller studierna. Om du svarar ja på någon eller några av frågorna nedan kan du boka en tid till individuell- eller gruppvägledning hos studiepsykologen. Innan du tar kontakt, läs gärna materialet Till stöd för studierna.

 • Bristande studiefärdigheter?
 • Problem med tidshanteringen?
 • Saknar du motivation?
 • Känner du dig stressad eller utmattad?
 • Spänner du dig så mycket att det påverkar studierna?
 • Känner du att du inte räcker till?
 • Oroar du dig för att återuppta dina studier?
 • Har du inlärningssvårigheter som försvårar studierna?
 • Är det kämpigt att skriva gradu eller kandidatavhandling?
 • Upplever du att du blir diskriminerad eller trakasserad?

Grupper och webbinarium

Under hösten 2021 erbjuder studiepsykologerna regelbundna smågrupper. Genom att delta i dessa kan du märka att du inte är ensam med dina utmaningar, och får förutom studiepsykologernas vägledning även kamratstöd från andra studerande. Arbetet i grupperna är konfidentiellt. 

Du kan delta i en grupp i gången. Boka inte tid till individuell vägledning om du deltar i en grupp. Gruppdeltagande utesluter inte individuell vägledning senare. 

Stöd i skrivprocessen - hybridgrupp (på centrumcampus)

Skriver du för tillfället på en avhandling eller essä? Upplever du utmaningar i skrivprocessen? Önskar du stöd och nya idéer kring hur du jobbar? Behov av kamaratstöd? Gruppen fokuserar på att deltagarna framskrider med sina egna skrivuppgifter tillsammans med andra studenter. Gruppen träffas sex gånger på tisdagseftermiddagar. Det första och sista av dessa kommer att äga rum som närträff på centrumcampus, de andra mötena hålls på distans via Zoom. Anmälan startar 18.10.

 Utmaningar med självständiga studier - onlinegrupp

Upplever du svårigheter att komma igång med dina studieuppgifter? Är det svårt att få saker gjorda? Utmaningar i skrivprocessen? Följande grupp som hålls av studiepsykologerna startar i november i period 2. I grupperna kan du få stöd med att utföra dina uppgifter och få kamratstöd från andra studerande. Gruppen träffas fem gånger på torsdagsförmiddagar i Zoom. Anmälan startar 18.10.

Studiestress och utmattning-webbinarium (på engelska)

Känner du dig ensam och att du fastnat med dina studier? Upplever du svårigheter att få saker gjorda? Har du börjat känna att ingenting du gör i dina studier räcker till? Du kan hitta inspelningen av det engelskspråkiga webbinariet angående studiestress och utmattning på Unitube (undertexten blir synlig genom att trycka på videons CC-knapp). Du kan bekanta dig med presentationsmaterialet här (pdf). 

Individuell vägledning för doktorander

Studiepsykologernas vägledning är från och med hösten 2021 tillgänglig även för doktorander. Vägledningen riktar sig särskilt till dem vars doktorsstudier finansieras med hjälp av enskilda forskningbidrag eller annan extern finansiering. Om du är anställd vid universitetet kan du i första hand vända dig till företagshälsovården. Mer information om företagshälsovården finns på Flamma.

Studiepsykologerna kan erbjuda ett yttre perspektiv, som inte är anknutet till det egna programmet, på till exempel följande utmaningar relaterade till doktorandutbildningen: stress, motivationsproblem, prokrastinering, balans mellan studier och annat liv, eller utmaningar relaterade till handledning.

 Boka en tid till individuell vägledning via tidsbokningssystemet. Kolla att du i drop-down menyn väljer en tid som är avsedd för doktorander.

Praxis för individuell vägledning

Uppdaterade instruktioner för tidsbokningssystemet

 1. All vägledning sker för tillfället på distans. Du kan boka tid via tidsbokningssystemet.
 2. Om du inte hittade en ledig mottagningstid genast, kolla på nytt vid ett senare tillfälle. Nya mottagningstider tilläggs i tidsbokningskalendern varje vecka, i huvudsak på måndagar. Annullerade tider frigörs varje gång när någon avbokar sin tid. 
 3. Ange en fungerande e-postadress när du bokar din tid. Via e-post får du en bokningsbekräftelse, samt en länk och instruktioner till hur vägledningen på distans går till. Du får även ett sms som bekräftelse att bokningen lyckades. Om du inte får ett sms så ber vi dig ta kontakt med den studiepsykolog som du försökte boka tid hos. Kontaktuppgifterna hittar du på sidan Personsökning och kontaktuppgifter.
 4. Om du blir tvungen att avboka din tid, gör det i så god tid som möjligt. Tidsbokningen stängs 24h innan tidpunkten för träffen, efter det kan tiden avbokas genom att man skickar sms direkt till den studiepsykolog som man bokat tid till. Om du redan har haft ett samtal med studiepsykologen och ni tillsammans kommit överens om en fortsatt tid, då avbokar du via sms till studiepsykologen. Studiepsykologernas kontaktuppgifter hittar du med sökordet studiepsykolog från personsökningen

Information om individuella vägledningen

Målet med den individuella vägledningen är att studierna ska kännas mer meningsfulla, att de ska löpa smidigare och att du ska få bättre självkännedom. Under vägledningen kartlägger vi tillsammans din situation, dina tankar, vanor, upplevelser och känslor. På mottagningen och mellan träffarna kan du prova nya strategier och träna dina färdigheter. Studiepsykologen har tystnadsplikt och berättar inte vidare utan ditt tillstånd sådant som hen får veta om din situation.

Individuell vägledning på svenska erbjuds på centrumcampus till studerande från hela universitetet. Vägledning på finska och engelska erbjuds på universitetets olika campus, och du kan själv välja vägledning på det campus du önskar.

Antalet träffar är vanligen 1–5 men vi kommer alltid överens om detta tillsammans. Om du är tvungen att avboka eller omboka ett besök ska du göra det i så god tid som möjligt genom att skicka ett textmeddelande till studiepsykologen, så att en annan studerande kan få tiden. Det första mötet kan även avbokas (upp till två dagar innan mötet) via e-postlänken som du fått i samband med tidsbokningen, om du angett din e-postadress då du bokat tiden. Om du avbokar i förväg, kan den avbokade träffen användas senare. Om du uteblir utan att avboka räknas den gången som en utnyttjad vägledningstid. Ett vägledningsbesök är 45–60 minuter.

Det finns ett begränsat antal handledningstider. 

Mottagningar och studiepsykologerna

MOTTAGNINGAR

Kronohagen: Snellmansgatan 12, rum 331 (vägledning också på svenska) 

Gumtäkt: Exactum, rum D 128 

Vik: Infokeskus Korona, Viksbågen 11, 2:a vån, rum 2043 (vägledning också på svenska)

Mejlans: Haartmansgatan 3, rum B123

 

STUDIEPSYKOLOGERNA

Studiepsykologernas gemensamma e-postadress är opintopsykologi@helsinki.fi. Via den gemensamma e-postadressen kan man inte reservera tider till vägledning.

Fanny Hedenborg (agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten, bio- och miljövetenskapliga fakulteten, & veterinärmedicinska fakulteten)

Seppo Hiltunen (farmaceutiska fakulteten, juridiska fakulteten, teologiska faculteten)

Emilia Karjalainen (tjänstledig)

Jasmin Kurkaa-Kivelä (matematisk-naturvetenskapliga fakulteten)

Susanne Tiihonen (svenskspråkiga studerande från alla fakulteter, soc&kom samt pedagogiska fakulteten och statsvetenskapliga fakulteten)

Anu Lehtinen (matematisk-naturvetenskapliga fakulteten)

Johanna Mikkonen (doktorander, humanistiska fakulteten)

Kari Peltola (medicinska fakulteten)

 

Vanliga frågor (FAQ)

I vilka slags ärenden kan jag kontakta studiepsykologen? Vad händer på studiepsykologens mottagning? Bekanta dig med vanliga frågor.

Dataskydd

Helsingfors universitets studiepsykologsservice följer säker dataskyddspraxis. Mer detaljerad information om hur dina personuppgifter behandlas hittar du i dokumentet för dataskyddspraxis.

(Tyvärr finns denna beskrivning tillsvidare endast på finska, men den kommer att finnas tillgänglig på svenska så snart som möjligt. Om du har frågor är du välkommen att kontakta studiepsykologerna!)