Studiepsykologernas tjänster

Studiepsykologerna erbjuder vägledning för studerande som är i behov av stöd i frågor gällande studiefärdigheter, motivation, tidsanvändning, stresshantering samt vid skrivandet av kandidat- och pro gradu-avhandlingen.

Studiepsykologernas tjänster under våren 2021

 • Vårterminens nya tider till individuell distansvägledning syns i tidsbokningen huvudsakligen på måndagar, annullerade tider dyker upp även andra tider.
 • För avhandlingsskribenter erbjuds även 30 min tider på distans för stöd i skrivprocessen.  
 • Samtalen sker via en skyddad nätkontakt Viivi (mer info finns på Diariums sida); vägledningen kan också ske per telefon eller via chat.   
 • Anmälan till vårens grupper, webbinarium och chattar är öppen. Mer info och länkar till anmälan finns nedan under rubriken Grupper, webbinarium och chattar. 
 • Universitetet ordnar fortsatta studiesessioner i Zoom. Delta i dem om du vill ha stöd med att hitta en rytm i din tidsanvändning. Mer info om studiesessionerna finns på handledningshörnans sida.  

Varför besöka studiepsykologen?

Studiepsykologerna hjälper universitetets grundexamensstuderande med problem som gäller studierna. För närvarande omfattas inte doktorander av tjänsten. Om du svarar ja på någon eller några av frågorna nedan kan du boka en tid till individuell- eller gruppvägledning hos studiepsykologen. Innan du tar kontakt, läs gärna materialet Till stöd för studierna.

 • Bristande studiefärdigheter?
 • Problem med tidshanteringen?
 • Saknar du motivation?
 • Känner du dig stressad eller utmattad?
 • Spänner du dig så mycket att det påverkar studierna?
 • Känner du att du inte räcker till?
 • Oroar du dig för att återuppta dina studier?
 • Har du inlärningssvårigheter som försvårar studierna?
 • Är det kämpigt att skriva gradu eller kandidatavhandling?
 • Upplever du att du blir diskriminerad eller trakasserad?

Grupper, webbinarium och chattar

Under våren 2021 erbjuder studiepsykologerna grupper, webbinarium och chat-samtal. Genom att delta i dessa kan du märka att du inte är ensam med utmaningarna i distansstudierna, och får förutom studiepsykologernas vägledning även kamratstöd från andra studerande. Grupperna, webbinarierna och chat-samtalen sker via Zoom. Arbetet i grupperna är konfidentiellt. 

Du kan delta i en grupp i gången, men i ett webbinarium eller chat-samtal kan du delta oberoende av smågruppsdeltagande. Boka inte tid till individuell vägledning om du deltar i en grupp. Gruppdeltagande utesluter inte individuell vägledning senare. De flesta grupperna hålls för tillfället på finska. I grupperna finns ändå en möjlighet till tvåspråkighet, i och med att du kan delta i diskussioner och utföra övningar även på svenska och engelska, om du förstår finska.   

Utmaningar med distansstudier - distansgrupp (på finska)

Följande grupper erbjuds i period 4. Anmälan öppnas 19.2. Anmäl dig här

Från utmattning till livsglädje - distansgrupp (på finska)

Gruppen startar torsdagen 18.3. klo 13-15. Anmälan öppnas 19.2. Anmäl dig här.

Webbinarium om distansstudier (på finska)

Följande webinar på finska ordnas torsdagen 4.3 kl 10-12. Anmälan öppnas 19.2. Anmäl dig här. 

Mest nolo är… allt - chat (på finska)

Den anonyma chatten ordnas tisdagen 9.3. Kl 15-16. Anmälan öppnas 19.2. Anmäl dig här

Webbinarium om distansstudier (på engelska)

Under webbinariet behandlar frågor om hur hantera utmaningar med att studera på distans. Webbinariets innehåll och teman skapas på basen av de anmäldas frågor och behov. Info om nästa tillfälle på engelska kommer senare.

 

Individuell vägledning

Uppdaterade instruktioner för tidsbokningssystemet

 1. All vägledning sker för tillfället på distans. Du kan boka tid via tidsbokningssystemet.
 2. Om du inte hittade en ledig mottagningstid genast, kolla på nytt vid ett senare tillfälle. Nya mottagningstider tilläggs i tidsbokningskalendern varje vecka, i huvudsak på måndagar. Annullerade tider frigörs varje gång när någon avbokar sin tid. 
 3. Ange en fungerande e-postadress när du bokar din tid. Via e-post får du en bokningsbekräftelse, samt en länk och instruktioner till hur vägledningen på distans går till. Du får även ett sms som bekräftelse att bokningen lyckades. Om du inte får ett sms så ber vi dig ta kontakt med den studiepsykolog som du försökte boka tid hos. Kontaktuppgifterna hittar du här.
 4. Om du blir tvungen att avboka din tid, gör det i så god tid som möjligt. Tidsbokningen stängs 24h innan tidpunkten för träffen, efter det kan tiden avbokas genom att man skickar sms direkt till den studiepsykolog som man bokat tid till. Om du redan har haft ett samtal med studiepsykologen och ni tillsammans kommit överens om en fortsatt tid, då avbokar du via sms till studiepsykologen. Studiepsykologernas kontaktuppgifter hittar du med sökordet studiepsykolog från personsökningen

Information om individuella vägledningen

Målet med den individuella vägledningen är att studierna ska kännas mer meningsfulla, att de ska löpa smidigare och att du ska få bättre självkännedom. Under vägledningen kartlägger vi tillsammans din situation, dina tankar, vanor, upplevelser och känslor. På mottagningen och mellan träffarna kan du prova nya strategier och träna dina färdigheter. Studiepsykologen har tystnadsplikt och berättar inte vidare utan ditt tillstånd sådant som hen får veta om din situation.

Individuell vägledning på svenska erbjuds på centrumcampus till studerande från hela universitetet. Vägledning på finska och engelska erbjuds på universitetets olika campus, och du kan själv välja vägledning på det campus du önskar.

Antalet träffar är vanligen 1–5 men vi kommer alltid överens om detta tillsammans. Om du är tvungen att avboka eller omboka ett besök ska du göra det i så god tid som möjligt genom att skicka ett textmeddelande till studiepsykologen, så att en annan studerande kan få tiden. Det första mötet kan även avbokas (upp till två dagar innan mötet) via e-postlänken som du fått i samband med tidsbokningen, om du angett din e-postadress då du bokat tiden. Om du avbokar i förväg, kan den avbokade träffen användas senare. Om du uteblir utan att avboka räknas den gången som en utnyttjad vägledningstid. Ett vägledningsbesök är 45–60 minuter.

Det finns ett begränsat antal handledningstider. 

Mottagningar och studiepsykologerna

MOTTAGNINGAR

Kronohagen: Snellmansgatan 12, rum 331 (vägledning också på svenska) 

Gumtäkt: Exactum, rum D 128 

Vik: Infokeskus Korona, Viksbågen 11, rum 437 (vägledning också på svenska)

Mejlans: Haartmansgatan 3, rum B123

 

STUDIEPSYKOLOGERNA

Studiepsykologernas gemensamma e-postadress är opintopsykologi@helsinki.fi. Via den gemensamma e-postadressen kan man inte reservera tider till vägledning.

Fanny Hedenborg (agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten, bio- och miljövetenskapliga fakulteten, & veterinärmedicinska fakulteten)

Seppo Hiltunen (farmaceutiska fakulteten, juridiska fakulteten)

Emilia Karjalainen (tjänstledig)

Jasmin Kurkaa-Kivelä (matematisk-naturvetenskapliga fakulteten)

Susanne Tiihonen (svenskspråkiga studerande från alla fakulteter samt pedagogiska fakulteten, konstuniversitetet)

Anu Lehtinen (matematisk-naturvetenskapliga fakulteten)

Johanna Mikkonen (humanistiska fakulteten, teologiska fakulteten)

Kari Peltola (medicinska fakulteten, statsvetenskapliga fakulteten)

Tiina Tuominen (medicinska fakulteten)

Vanliga frågor (FAQ)

I vilka slags ärenden kan jag kontakta studiepsykologen? Vad händer på studiepsykologens mottagning? Bekanta dig med vanliga frågor.

Dataskydd

Helsingfors universitets studiepsykologsservice följer säker dataskyddspraxis. Mer detaljerad information om hur dina personuppgifter behandlas hittar du i dokumentet för dataskyddspraxis.

(Tyvärr finns denna beskrivning tillsvidare endast på finska, men den kommer att finnas tillgänglig på svenska så snart som möjligt. Om du har frågor är du välkommen att kontakta studiepsykologerna!)