Studiepsykologernas tjänster

Genom att välja utbildningsprogram ser du förutom de allmänna anvisningarna också utbildningsprogrammets eventuella egna innehåll. För att se Öppna universitetets instruktioner behöver du inte välja utbildningsprogram.

Studiepsykologerna erbjuder vägledning för studerande som är i behov av stöd i frågor gällande studiefärdigheter, motivation, tidsanvändning, stresshantering samt vid skrivandet av kandidat- och pro gradu-avhandlingen. Från och med hösten 2021 är studiepsykologernas tjänster tillgängliga även för doktorander. 

Aktuellt

 • Höstens första nya vägledningstider hittas via tidsbokningen onsdag 17.8 kl. 9-12.
 • Det finns tider till individuell vägledning tillgängliga även för doktorander (mer info nedan).
 • De individuella samtalen sker via en skyddad nätkontakt Viivi (mer info finns på Diariums sida); vägledningen kan också ske per telefon eller via chat.   
 • Studerandes stödorganisation Nyyti erbjuder anonyma chattar kring olika teman för studerande. Mer information om chattar på svenska.
 • Nyyti erbjuder också, i samarbete med HelsinkiMissio, stöd för studerande som upplever sig ensamma. Verksamheten är på finska.

Individuell vägledning för grundexamensstuderande

Studiepsykologerna hjälper universitetets grundexamensstuderande med problem som gäller studierna. Om du svarar ja på någon eller några av frågorna nedan kan du boka en tid till individuell- eller gruppvägledning hos studiepsykologen. Innan du tar kontakt, läs gärna materialet Till stöd för studierna.

 • Bristande studiefärdigheter?
 • Problem med tidshanteringen?
 • Saknar du motivation?
 • Känner du dig stressad eller utmattad?
 • Spänner du dig så mycket att det påverkar studierna?
 • Känner du att du inte räcker till?
 • Oroar du dig för att återuppta dina studier?
 • Har du inlärningssvårigheter som försvårar studierna?
 • Är det kämpigt att skriva gradu eller kandidatavhandling?
 • Upplever du att du blir diskriminerad eller trakasserad?

Grupper och webbinarium

Studiepsykologerna erbjuder regelbundna smågrupper. Genom att delta i dessa kan du märka att du inte är ensam med dina utmaningar, och får förutom studiepsykologernas vägledning även kamratstöd från andra studerande. Arbetet i grupperna är konfidentiellt. 

Du kan delta i en grupp i gången. Boka inte tid till individuell vägledning om du deltar i en grupp. Gruppdeltagande utesluter inte individuell vägledning senare. 

Mer information hittas på de finska sidorna: Pienryhmät kandi- ja maisteriopiskelijoille

Studiestress och utmattning-webbinarium (på engelska)

Känner du dig ensam och att du fastnat med dina studier? Upplever du svårigheter att få saker gjorda? Har du börjat känna att ingenting du gör i dina studier räcker till? Du kan hitta inspelningen av det engelskspråkiga webbinariet angående studiestress och utmattning på Unitube (undertexten blir synlig genom att trycka på videons CC-knapp). Du kan bekanta dig med presentationsmaterialet här (pdf). 

Individuell vägledning för doktorander

Studiepsykologernas vägledning är från och med hösten 2021 tillgänglig även för doktorander. Vägledningen riktar sig särskilt till dem vars doktorsstudier finansieras med hjälp av enskilda forskningbidrag eller annan extern finansiering. Om du är anställd vid universitetet kan du i första hand vända dig till företagshälsovården. Mer information om företagshälsovården finns på Flamma.

Studiepsykologerna kan erbjuda ett yttre perspektiv på till exempel följande utmaningar relaterade till doktorandutbildningen: stress, motivationsproblem, prokrastinering, balans mellan studier och annat liv, eller utmaningar relaterade till handledning.

Boka en tid till individuell vägledning via tidsbokningssystemet. Kolla att du i drop-down menyn väljer en tid som är avsedd för doktorander.

Praxis för individuell vägledning

Uppdaterade instruktioner för tidsbokningssystemet

 1. Den första vägledningen sker för tillfället på distans. Du kan boka tid via tidsbokningssystemet. Du boka en träff med vilken studiepsykolog som helst som erbjuder en ledig tid.
 2. Om du inte hittade en ledig mottagningstid genast, kolla på nytt vid ett senare tillfälle. Nya mottagningstider läggs till i tidsbokningskalendern varje vecka, i huvudsak på onsdagar. Annullerade tider frigörs varje gång när någon avbokar sin tid. 
 3. Ange en fungerande e-postadress när du bokar din tid. Via e-post får du en bokningsbekräftelse och en länk samt instruktioner för hur vägledningen på distans går till. Du får även ett sms som bekräftelse på att bokningen lyckades. Om du inte får ett sms ber vi dig kontakta den studiepsykolog som du försökte boka tid hos. Kontaktuppgifterna hittar du på sidan Personsökning och kontaktuppgifter.
 4. Om du blir tvungen att avboka din tid, gör det i så god tid som möjligt. Via e-postlänken kan du avboka tiden senaste ett dygn innan träffen, efter det kan tiden avbokas genom att skicka sms direkt till studiepsykologen.
 5. Om du redan haft samtal med studiepsykologen och ni kommit överens om en ny tid kan du avboka tiden via sms till studiepsykologen. Studiepsykologernas kontaktuppgifter hittar du med sökordet studiepsykolog från personsökningen
 6. En på förhand avbokad vägledningstid kan användas senare. Om du uteblir utan att avboka räknas det som en utnyttjad vägledningsgång.

Information om individuell vägledning

Målet med den individuella vägledningen är att studierna ska kännas mer meningsfulla, att de ska löpa smidigare och att du ska få bättre självkännedom. Under vägledningen kartlägger vi tillsammans din situation, dina tankar, vanor, upplevelser och känslor. På mottagningen och mellan träffarna kan du prova nya strategier och träna dina färdigheter. Studiepsykologen har tystnadsplikt och berättar inte utan ditt tillstånd vidare sådant som hen får veta om din situation.

Individuell vägledning på svenska erbjuds på centrumcampus till studerande från hela universitetet. Vägledning på finska och engelska erbjuds på universitetets olika campus, och du kan själv välja vägledning på det campus du önskar.

Antalet träffar är vanligen 1–5 men vi kommer alltid överens om detta tillsammans. Ett vägledningsbesök är 45–60 minuter.

Mottagningar och studiepsykologerna

Mottagningar

Kronohagen: Snellmansgatan 12, rum 331 (vägledning också på svenska) 

Gumtäkt: Exactum, rum D 128 

Vik: Infokeskus Korona, Viksbågen 11, 2:a vån, rum 2043 

Mejlans: Haartmansgatan 3, rum B123

Studiepsykologerna

Studiepsykologernas gemensamma e-postadress är opintopsykologi@helsinki.fi. Via den gemensamma e-postadressen kan man inte reservera tider till vägledning.

Mira Aaltonen (medicinska fakulteteten & teologiska fakulteten)

Johanna Björklund (svenskspråkiga studerande från alla fakulteter, Soc&kom samt pedagogiska fakulteten)

Fanny Hedenborg (agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten, bio- och miljövetenskapliga fakulteten, & veterinärmedicinska fakulteten)

Seppo Hiltunen (farmaceutiska fakulteten & juridiska fakulteten)

Monica Iriarte-Luttjohan (humanistiska & statsvetenskapliga fakulteten)

Emilia Karjalainen (matematisk-naturvetenskapliga fakulteten)

Jasmin Kurkaa-Kivelä (matematisk-naturvetenskapliga fakulteten)

Anu Lehtinen (teamledare, matematisk-naturvetenskapliga fakulteten, pedagogiska fakulteten, individuella arrangemang)

Johanna Mikkonen (doktorander, humanistiska fakulteten, individuella arrangemang)

Kari Peltola (välmåendeprojekt)

Janna Pöntinen (välmåendeprojekt)

Vanliga frågor (FAQ)

I vilka slags ärenden kan jag kontakta studiepsykologen? Vad händer på studiepsykologens mottagning? Bekanta dig med vanliga frågor.

Dataskydd

Helsingfors universitets studiepsykologsservice följer säker dataskyddspraxis. Mer detaljerad information om hur dina personuppgifter behandlas hittar du i dokumentet för dataskyddspraxis.

(Tyvärr finns denna beskrivning tillsvidare endast på finska, men den kommer att finnas tillgänglig på svenska så snart som möjligt. Om du har frågor är du välkommen att kontakta studiepsykologerna!)