Praktikanvisningar för ditt utbildningsprogram

Instruktionen hör till följande teman

Genom att välja utbildningsprogram ser du förutom de allmänna anvisningarna också utbildningsprogrammets eventuella egna innehåll. För att se Öppna universitetets instruktioner behöver du inte välja utbildningsprogram.

I alla lägre högskoleexamina vid Helsingfors universitet ingår ett arbetslivsavsnitt på minst 5 studiepoäng. Det kan vara antingen praktik eller ett arbetslivsprojekt. I alla högre högskoleexamina ingår arbetslivsorientering och karriärplanering. Nedan kan du läsa ditt utbildningsprograms anvisningar för hur du genomför praktik.

För anvisningar gällande praktikstödet, se Praktikstödet och finansiering av praktiken.