Praktikavtal

Instruktionen hör till följande teman

Genom att välja utbildningsprogram ser du förutom de allmänna anvisningarna också utbildningsprogrammets eventuella egna innehåll. För att se Öppna universitetets instruktioner behöver du inte välja utbildningsprogram.

När du har hittat en lämplig praktikplats ska du komma ihåg att göra upp de nödvändiga skriftliga avtalen för praktiken. Här hittar du anvisningar gällande praktikavtal.

Praktikavtal för en praktik som stöds av universitetet

Om din praktik finansieras med universitetets praktikstöd måste det finnas ett praktikavtal mellan arbetsgivaren och universitetet, där det avtalas om att praktiken hör till din examen och hur praktikstödet faktureras. 

När du har hittat en praktikplats där arbetsgivaren kräver universitetets praktikstöd, läs anvisningarna om hur du ansöker om praktikstöd och fyll i e-blanketten. När du har fyllt i blanketten får du ett beslut om praktikstöd till din e-post och en ifylld praktikavtalsblankett inom ungefär en vecka. Skicka avtalet till din arbetsgivare för att undertecknas och be arbetsgivaren skicka det undertecknade avtalet tillbaka till universitetets karriärservice. Avtalet undertecknas ännu vid universitetet och din arbetsgivare får ett exemplar av det.

Utöver praktikavtalet mellan universitetet och arbetsgivaren måste du också ingå ett arbetsavtal med arbetsgivaren. Arbetsavtalet är ett fritt formulerat avtal där det avtalas om bland annat arbetsuppgifterna, lönen, villkoren för anställningsförhållandet, arbetstiderna och reglerna. 

Praktikavtal för praktik som inte stöds av universitetet

Om din praktik i sin helhet finansieras av arbetsgivaren behövs inget praktikavtal mellan arbetsgivaren och universitetet. Då räcker det att du och arbetsgivaren ingår ett normalt visstidsarbetsavtal där det avtalas om bland annat arbetsuppgifterna, lönen, villkoren för anställningsförhållandet, arbetstiderna och reglerna. 

Kom ihåg att den lärare som ansvarar för praktikärenden inom ditt utbildningsprogram ska godkänna praktikplatsen innan praktiken börjar, så att du kan vara säker på att praktiken lämpar sig för ditt utbildningsprogram.

Ibland vill en arbetsgivare ingå ett praktikavtal med universitetet även om praktiken inte finansieras med universitetets praktikstöd. Om din arbetsgivare önskar kan ett avtal mellan universitetet och arbetsgivaren ingås även i dessa fall. Observera dock, att vi inte gör praktikavtal i situationer där praktikanten och arbetsgivaren inte gör andra avtal gällande praktiken. Det lönar sig alltid att göra ett skilt arbetsavtal med arbetsgivaren där ni kommer överens om villkoren för praktiken, också ifall praktiken är oavlönad. Praktikavtalet kan inte ersätta arbetsavtal.

Om praktiken inte finansieras med universitetets praktikstöd, fyll i denna e-blankett. När du fyllt i blanketten får du en ifylld praktikavtalsblankett till din e-post inom en vecka. Be att läraren som ansvarar för praktikärenden inom ditt utbildningsprogram undertecknar blanketten. Leverera sedan blanketten till din arbetsgivare för underteckning. Din arbetsgivare ska skicka en kopia på avtalet som undertecknats av båda parter till universitetets karriärservice. OBS! Avtalet görs endast ifall du får studiepoäng av praktiken (praktiken är en del av din examen). Du kan inte få ett avtal för en praktik som redan tagit slut.

Oavlönad praktik rekommenderas inte. Men om du beslutar att genomföra ett oavlönat praktikavsnitt som en del av dina studier är det bra att göra upp ett praktikavtal mellan universitetet och arbetsgivaren. Du får avtalet från karriärservicen genom att fylla i praktikplatsens information på e-blanketten (se ovan).

Praktik vid Helsingfors universitet

Du kan genomföra praktikavsnittet som hör till dina studier också genom att arbeta vid Helsingfors universitet. För intern praktik inom Helsingfors universitet kan du inte använda universitetets praktikstöd. 

För praktik inom Helsingfors universitet görs inte inte separata praktikavtal, utan ett visstidsarbetsavtal mellan arbetsgivaren och dig är tillräckligt. Kom ihåg att be läraren som ansvarar för praktikärenden inom ditt utbildningsprogram försäkra att praktiken innehållsmässigt lämpar sig som en del av din examen.