Psykiskt välbefinnande

Behöver du kamratstöd, någon som lyssnar eller någon att prata med? Det finns hjälp att få när du behöver det, i form av olika tjänster som är till för just dig!

Universitetes aktörer med psykiskt välbefinnande

Studiepsykologerna

Studiepsykologerna erbjuder vägledning för studerande som är i behov av stöd i frågor gällande studiefärdigheter, motivation, tidsanvändning, stresshantering samt vid skrivandet av kandidat- och pro gradu -avhandlingar. Se mer information på Studiepsykologernas instruktionssida.

Studentprästerna

Studeranden kan kontakta studentprästerna för samtal om både vardag och fest, studiestress och vägvalsångest, relationer och ensamhet, tro och tvivel. Studentprästerna erbjuder en frizon för alla oberoende av övertygelse, kön eller sexuell läggning. Läs mer på Studentprästernas instruktionssida.

SHVS tjänster för mental hälsa

Vid SHVS kan du vända dig till hälsovårdare, sjukskötare, allmänläkare, psykiatriska specialsjukskötare och socialarbetare, psykologer och psykiatrer med frågor relaterade till den mentala hälsan.

OBS! Läs om Studenternas hälsovärdsstiftelsens (SHVS) instruktioner om hur du sköter dina ärenden under coronavirusepidemin.

Nyyti ry

Nyyti ry är ett stödcenter för studenterna. Målet med verksamheten är att stödja och främja studenternas psykiska välbefinnande, livskompetens och studieförmåga. Verksamheten och tjänsterna är till för alla universitetsstuderande.

Nyyti erbjuder förebyggande verksamhet för studerande, t.ex. gruppchattar och NyytiTalks där man kan diskutera stress, nervositet och livskompetens. I huvudstadsregionen ordnar Nyyti också temakvällar, grupper och kurser. Till de mest populära kurserna hör kursen i livskompetens, som också finns som nätkurs.

Läs mera om Nyytis tjänster och verksamhet på Nyytis webbsidor.

Andra hjälpande tjänster

När du behöver stöd, kan du även kontakta

Hur kan jag stödja mitt eget psykiska välbefinnande i coronavirussituationen

Förändringar i vardagen orsakade av coronaviruset kan väcka oro och ångest. Här har vi samlat aktörer som kan hjälpa dig lindra oro orsakad av coronaviruset. Sidan uppdateras regelbundet.

Tips för psykiskt välbefinnande:

 1. Undvika spekulationer och rykten som kan orsaka mer ångest. Följ pålitliga källor.
  - Uppdaterad information får du till exempel på Institutet för hälsa och välfärd.
  - Läs om Studenternas hälsovärdsstiftelsens (SHVS) instruktioner om hur du sköter dina ärenden under coronavirusepidemin.
  - Universitetets instruktioner och information om hur studierna ordnas under undantagstillståndet finns på sidan Coronaviruset och studierna – frågor och svar.
  - Läs också din e-post.
 2. Följ rekommendationerna om hygien och om att stanna hemma. Kom ihåg at tvätta händerna och iaktta god hygien, oberoende av om du har symptom eller inte.
 3. Det rekommenderas att man håller sig till sina vanliga vardagsrutiner så långt det går. Det är viktigt att äta hälsosamt, röra på sig och vila. Om du vill, kan du få hjälp av aktörer på denna sida och använda tjänsterna på distans.
 4. Håll kontakt med andra. I en stressande situation kan det hjälpa om man håller kontakt (på distans) med familjen och vänner. Du kan också kontakta experterna som listats på den här sidan.

Hur ska vi orka under undantagstillståndet och coronavirusepidemin?

Torsdagen den 2 april ordnades ett evenemang om att orka under coronavirusepidemin (Event on resilience: How to maintain your mental well-being in the midst of the coronavirus epidemic).Vi har sammanställt frågorna som anställda och studenter ställde och svaren som gavs på Flamma intranät.

Handledningshörnans Hälsotisdagar erbjuder evenemang som stöder studenternas studieförmåga och välmående. Se mer i Handledningshörnans sida.

Studiepsykologerna till hjälp då du stöter på utmaningar i distansstudierna

Förutom den oro och ångest som coronaviruset förorsakar kan också övergången till att studera på distans vara utmanande. Vardagen saknar yttre struktur, kurser annulleras, eller så sker överföringen av kurserna till nätet inte problemfritt. Det kan också vara så att du är tvungen att avbryta kurser till exempel på grund av din familjesituation. Om du å andra sidan kan hitta fungerande lösningar till utmaningarna du möter, kan möjligheten att fokusera på studier även ge en paus från oroande tankar samt ge dig meningsfull sysselsättning i vardagen. Det lönar sig alltså att satsa lite tid på att hitta fungerande strategier för studier på distans. 

Studiepsykologerna har samlat tips för att underlätta distansstudier på sidan Till stöd för studierna. Därtill kan du reservera en tid till vägledning på distans, tidsbokning sker via studiepsykologernas sida. Med dem kan du diskutera om det som oroar dig, på vilket sätt det är möjligt för dig att studera i den aktuella situationen, och hur det i praktiken kunde lyckas. 

Helsingfors universitets studentpräster finns som stöd för dig också under coronasituationen

Ingen behöver vara ensam. När du som hör till universitetssamfundet

 • önskar ett förtroligt samtal, själavård eller bön
 • känner ett behov av att fundera över livets stora frågor (t.ex. meningen med allt, hopp och hopplöshet, ensamhet, osäkerhet)
 • är i karantär och behöver hjälp

Ta kontakt med studentprästerna. De finns till för alla medlemmar av vårt universitetssamfund och respekterar allas övertygelser. Ni kan också komma överens om att träffas över videosamtal.

Du kan prata med Andreas i studentprästernas chatt. Du hittar chatten på sidan Kyrkan i Helsingfors. Jourtiderna finns i kalendern till höger - ta kontakt om du vill chatta en annan tid.

 • Alla svenskspråkiga på universitetet: Andreas Lundgren, andreas.lundgren@evl.fi, 050 3800662, WhatsApp, IG: @studentprasten
 • Vik och Gumtäkt: Laura “Late” Mäntylä, laura.mantyla@evl.fi, 050 5919874, Messenger, WhatsApp, IG: lauralatemantyla, Telegram @YliopistopappiLate
 • Centrum och Mejlans: Leena Huovinen, leena.huovinen@evl.fi, 050 3019613, Messenger, IG: leenahuovinen

Andra aktörer och evenemang som stöder mentalt välbefinnande

Mindfulness och stresshantering

 • Nyyti ry samlat information om mindfulness praktiska övningar om mindfulness på sidan Hengähdyshetki (bara på finska). Övningarna kan hjälpa lugna ner dig i en stressande situation.

Kom ihåg att ta en paus och röra dig!

Evenemang om välmående

SHVS

Drop in-lunchträffar: lär dig stresshantering på lunchrasten
Med tanke på din ork och förmåga att hantera stress är pauserna mycket viktiga. Din hjärna behöver då och då vilopauser från de intensiva studierna. Under en halvtimmes drop in-lunchträff lär du dig att vara mer närvarande under din lunchrast. Dessutom får du kamratstöd i din vardag under coronapandemin. Drop in-lunchträffar ordnas på svenska 23.3, 6.4, 13.4. Mera information kan du hitta om SHVS webbsida.