Psykiskt välbefinnande

Instruktionen hör till följande teman

Genom att välja utbildningsprogram ser du förutom de allmänna anvisningarna också utbildningsprogrammets eventuella egna innehåll. För att se Öppna universitetets instruktioner behöver du inte välja utbildningsprogram.

Psykiskt välbefinnande består av många delfaktorer: individuella, sociala, samhälleliga och kulturella faktorer. WHO definierar psykisk hälsa som ett tillstånd av psykiskt välbefinnande där varje individ kan förverkliga sina egna möjligheter, klara av vanliga påfrestningar, arbeta produktivt och bidra till det samhälle som hen lever i. Du kan själv bidra till ditt välbefinnande på olika sätt.

Universitetet erbjuder också många olika tjänster och det finns ställen och personer du kan kontakta om du till exempel behöver stöd med studierna, vill ha någon att prata med eller söker kamratstöd. På denna sida har vi samlat information om olika aktörer som stöder studenternas välbefinnande och länkar till olika evenemang som ordnas vid Helsingfors universitet.

Vi rekommenderar också att du läser följande instruktioner för studerande: Stöd för studierna och Gemensamma spelregler.

Aktuella evenemang om psykiskt välbefinnande

Penna och block på bordet.

I det här kapitlet hittar du information om evenemang för psykiskt välbefinnande som arrangeras av universitetet och dess samarbetspartner. 

 • Universitetets evenemang för välbefinnande erbjuder evenemang, workshops och föreläsningar som stöder psykiskt välbefinnande.
 • Kolla in Nyytis länkträd för att hitta mer information om chattar, webbinarier, utbildningar och andra aktiviteter.

Var kan jag få hjälp vid en akut psykisk kris?

Kännykkä pöydällä

Hälsovårdscentralen

Om du har en akut psykisk kris ska du kontakta hälsovårdscentralen i din välfärdsområd. Där kan du få kontakt med till exempel en psykiatrisk specialsjukskötare. Hälsovårdscentralerna har öppet vardagar kl. 8–16 och du kan kontakta jourhjälpen tel. 116 117 dygnet runt.

Kristelefon

MIELI Psykisk Hälsa Finland rf:s riksomfattande kristelefon. Den svenskspråkiga telefonjouren är öppen må, on kl. 16–20 och ti, to, fr kl. 9–13. Tfn 09 2525 0112.

Sekasin-chat (Ärligt talat)

Ärligt talat (Sekasin-chat på svenska) är ett riksomfattande diskussionsforum på nätet för unga i åldern 10–29. Där kan du diskutera frågor som du funderar på. Du kan vara anonym och krisarbetarna har tystnadsplikt. Krisarbetarna som har jour i chatten är yrkespersoner från organisationerna som driver den eller frivilliga som fått utbildning för uppgiften. Chatten är öppen måndag och torsdag klockan 14-19 och lördag klockan 16-20.

SOS-kriscentret

SOS-kriscentret erbjuder stöd vid olika krissituationer i livet. SOS-kriscentret i Helsingfors erbjuder kortvarig samtalshjälp som stöd vid krissituationer. Boka tid på förhand per telefon på numret 09 4135 0510 eller SOS-kriscentrets bokningskalender (på finska, ajanvarauskalenteri).

HelsinkiMission samtals- och krishjälp för unga

Krisjouren för unga erbjuder gratis och konfidentiell samtalshjälp för ungdomar och vuxna i åldern 12–29 år, för unga par. Mer information och telefontidsbokning på HelsinkiMissionens webbsida.

SHVS

Vid Studenternas hälsovårdsstiftelse (SHVS) får du hjälp med frågor som gäller din psykiska hälsa av hälsovårdare, sjukskötare, allmänläkare, psykiatriska specialsjukskötare och socialarbetare, psykologer och psykiatrer. Läs mera om studenthälsans mottagningstjänster på SVHS webbplats.

Du måste boka en mottagningstid på förhand (gäller både när- och distansmottagning). Först görs en bedömning av vårdbehovet så att vårdpersonalen kartlägger din situation, bedömer ditt vårdbehov och hur brådskande det är, och ger anvisningar om egenvård. Om ditt ärende inte hör till studenthälsovården hänvisas du vid behov annanstans. Du kan boka en mottagningstid via telefon eller chatt. SVHS riksomfattande telefonnummer betjänar må–to kl. 8.00–15.00 och fre kl. 8.00–14.00.

Telefonnumret till allmänna hälsovårdstjänster och mentalvårdstjänster är 046 7101073.
En länk till chatten finns på SVHS webbplats på sidan Tidsbeställning

Riksomfattande rådgivningstelefon

Om du oroar dig för din egen eller en närståendes psykiska hälsa, känner att dina egna resurser inte räcker till, känner dig ensam med dina bekymmer eller funderar på var du kan få hjälp, kan du kontakta den riksomfattande rådgivningstelefonen vid Centralförbundet för mental hälsa vardagar kl. 10–15.

Telefon 0203 91920  Samtalsavgift 8,35 cent/samtal + 16,69 cent/minut.

Valoa-chatten ger dig möjlighet att samtala med yrkespersoner inom mentalvården vardagar kl. 12–15. På torsdagar kan du få kamratstöd av frivilliga som lyssnar och delar egna erfarenheter kl.18–19.

Hur kan jag själv främja min psykiska hälsa?

Aurinko paistaa metsässä

SHVS webbplats: Mental hälsa

SVHS webbsidor om mental hälsa ger dig kunskap om olika delområden för psykiskt välbefinnande och råd om hur du kan främja din psykiska hälsa.

Här kan du bland annat läsa mer om

 • Emotionella färdigheter
 • Sociala relationer
 • Självmedkänsla
 • Stresshantering
 • Nervositet

Nyyti ry

Nyyti ry är en riksomfattande och allmännyttig förening som främjar universitet studerandenas psykiska hälsa.

 • På Nyyti rys webbsida hittar du ett brett utbud av information, tips och sätt att främja och stärka psykisk hälsa, psykiskt välbefinnande och studieförmåga. Du kan också hitta information hur man kan bli volontär och ge kamratstöd till andra studerande.
 • I Konsten att leva – delen hittar du information, tips och praktiska verktyg till en positiv och hälsosam livsstil samt till att förbättra ditt eget välmående och göra övningarna självständigt (på finska)
 • Nyyti rys tester (på finska) hjälper dig att bättre förstå ditt eget välbefinnande.
 • NyytiCast-podcaster (på finska) och NyytiTalk-YouTbe/IG-sändningar talar om mental hälsa och tar upp ämnen relaterade till studentliv och välbefinnande.
 • Kolla upp Nyyti's länkträdet för att få reda på mer om chattar, webbseminarier, utbildningar och mer. 
 • Nyyti år också på sociala medier: Instagram, YouTube, Twitter, Facebook.

Mindfulness och avslappningsövningar

Övningarna i Oiva hjälper dej att koncentrera dej, att vara närvarande, att lägga märke till saker som betyder mycket för dej samt att hantera tråkiga tankar och känslor. I Oiva finns över 40 övningar som är lätta att göra t.ex. på bussen, när du går och lägger dig eller när du tar en paus från arbetet. Största delen av övningarna tar 2–3 minuter i anspråk och du kan göra dem genom att läsa eller lyssna på övningen.

I Oiva hittar du övningar för exempelvis följande situationer:

 • Stress
 • Ångest
 • Depression
 • Sömnproblem

Mieli ry webbplatsen hittar du övningar på finska som hjälper till att lugna ner och lindra stress:

Psykporten

På webbplatsen Psykporten hittar du olika guider för egenvård som kan hjälpa dig att stöda ditt psykiska välbefinnande. Här kan du få hjälp vid till exempel depression, ångest eller alkoholmissbruk. Du kan arbeta på att förbättra ditt välbefinnande i din egen takt, var och när som helst.

Var kan jag få stöd för att bli bättre på att hantera studierna?

Grupper och kurser som stöder studieförmågan

Studiehandledare, karriärvägledare och studiepsykologer organiserar grupper som stöd för studierna under hela läsåret. Grupperna erbjuder kamratstöd och handledning i olika teman. Mest av grupperna är på finska. Bekanta dig med grupperna på sidan Grupper och kurser som stöder studieförmågan och karriärplanering

Studiepsykologerna

Studiepsykologerna erbjuder vägledning individuellt och i grupp till grundexamensstuderande vid Helsingfors universitet som behöver stöd med studiefärdigheter, motivation, tidsanvändning, stresshantering eller avhandlingsarbetet. Du kan träffa en studiepsykolog 1–5 gånger efter behov. Ni kommer tillsammans överens om antalet träffar. Läs mer om studiepsykologernas tjänster.

Stöd för den som återupptar studierna

Nyyti har utarbetat ett infopaket för studenter som återupptar studierna efter en längre paus. Infopaketet är resultatet av ett projekt, Takaisin opintoihin, och du kan läsa det på finska på Nyytis webbplats: Opintoihin palaajan paketti.

Jag behöver samtalsstöd och/eller andligt/mentalt stöd

Tyyni meri

Studentprästerna

Du kan kontakta studentprästen när du vill prata om andliga eller psykiska frågor, studier, jobb, mänskliga relationer eller annat i livet. Studentprästerna erbjuder alla en frizon oavsett övertygelse, kön eller sexuell läggning. Läs mera om studentprästerna.

Engångsterapi

Inget ämne är för stort eller för litet att prata om. Vi hjälper dig att reda ut tankarna – på svenska eller på finska. Du behöver varken tidsbeställning eller remiss och ibland är ett besök tillräckligt. Du kan komma ensam eller med din partner. Psykoterapeuter och en lösningsfokuserad kort terapeut är färdiga att hjälpa och prata med dig.

Tjänsten är gratis och för 16–29-åringar. Öppet på måndagar kl 12–18. Adress: Matteuskyrkans Varustamo-Livsrum, Åbohusvägen 3, Östra Centrum.

Mentalvårdspunkten Mieppi

Mieppi erbjuder avgiftsfri lågtröskelservice i frågor som gäller psykisk hälsa. Tjänsten är avsedd för vuxna och unga över 13 år som bor i Helsingfors.

Du kan kontakta Mieppi om du har t.ex. bekymmer som gäller din livssituation eller psykiska hälsa, och önskar få samtalsstöd. Du har möjlighet att komma överens om 1–5 samtalstider eller få vägledning. Samtalsstödet kan ordnas på distans eller ansikte mot ansikte enligt kundens önskemål. Mer information på Helsingfors stads webbplats: Mentalvårdspunkten Mieppi.

Kampens kapell

I Kampens kapell kan du få samtalsstöd, rådgivning och vägledning av medarbetare vid Helsingfors kyrkliga samfällighet och socialarbetare vid Helsingfors stad.

Var kan jag få socialt stöd och kamratstöd? Känner du dig ensam?

Nuoria kävelee tiellä

Ensamhetsarbete i högskolor – projektet

Nyyti rf:s och HelsingforsMissions gemensamma projekt erbjuder stöd till högskolestuderande som lider av ensamhet. Studerande har möjlighet till:

 • Privat samtalsstöd gällande upplevd ensamhet med en utbildad professionell stödperson 5 gånger.
 • Kamratstöd från andra som känner sig ensamma i grupper på Discord och Zoom.

Mer information och föranmälan till våra grupper finns på Ensamhetsarbete i högskolorna- projektets hemsida (finska). OBS! Stödsamtal på svenska finns att få för personer mellan 18 – 29 år via Krisjouren för unga.

HelsingforsMission hjälper ensamma

På HelsingforsMissions webbplats  hittar du hjälp om du känner dig ensam. Du kan beställa tid till HelsingforsMissions ensamhetsarbete och få samtalsstöd av en yrkeskunnig person. Du kan också kontakta HelsingforsMissions krisjour för unga.

Urbana vardagsrummet Kohtaus 

De urbana vardagsrummen i Vallgård och Malm satsar på samhörighet och gemensamma aktiviteter. Här kan unga vuxna i åldern 18–30 träffas och fördriva tiden. Vardagsrummen grundades för att minska ensamheten bland unga vuxna. 

I vardagsrummen finns en Svinnkiosk där du kan hämta matsvinn som levererats av Stadin safka. Ofta finns det grönsaker, frukt, bröd och färdigmat, men utbudet varierar naturligtvis mycket. Stadin safka är ett samarbete mellan Helsingfors stad och Helsingfors kyrkliga samfällighet. Stadin Safka utvecklar mathjälpen i Helsingfors och utnyttjar svinnmat till människornas fördel. Samtidigt bidrar man till att minska klimatpåverkan.

Kohtaus Vallgård: Päijännevägen 2, 00550 Helsingfors
Kohtaus Malm: Torggatan 3 (3:e vån.), 00700 Helsingfors

Läs mera om Kohtaus verksamhet på föreningen Kohtaus webbplats.

Etelä-Suomen klubitalot Eskot ry

Eskot-klubbhusen är en plats där personer som behöver psykosocialt stöd, rehabiliteringspatienter inom psykvården och personalen bildar en jämlik gemenskap. Klubbhusen stöder människor i deras vardag och kan hjälpa med att söka jobb eller med studierna. Läs mera om verksamheten (på finska eller engelska) på Eskots webbplats.

Jag söker kamratstöd för psykiskt välbefinnande

Ryhmä ihmisiä katsoo taivaalle

Kamratstöd, utbyte av idéer och erfarenheter och reflektion tillsammans - Nyyti ry

Nyytis Chat är en plats för ett gemensamt utbyte av idéer och erfarenheter. I chattar i gruppstil får du diskutera olika ämnen som påverkar en elevs vardag och liv. Chattar åtföljs alltid av antingen en volontär eller en anställd. Kolla in temat på Nyytis webbsida. Chattar är på finska på varje torsdag och växelvis på svenska och engelska på tisdagar. 

I grupperna, som förverkligas på webben, kan du fördjupa dig i ett särskilt tema i en mindre grupp.  Grupperna förverkligas i en säker, sluten webbmiljö och diskussionen kan endast läsas av gruppens medlemmar. Som moderator för grupperna fungerar Nyytis personal tillsammans med sakkunniga inom olika ämnen. Syftet med grupperna är att erbjuda kamratstöd samt ge nya synvinklar och lösningar. Diskussionen sker anonymt. Kolla in temat på Nyytis webbsida.

Du kan också hitta kamratstöd i de berättelser som studerandena själva publicerar på Nyytis webbsidan. Berättelserna behandlar saker och fenomen i studerandes liv och välmående ur en personlig synvinkel, på nära håll. Du kan också skicka in din egen berättelse om något ämne som berör dig. Om du vill du kan bli volontär.

HelsingforsMissions gruppverksamhet

HelsingforsMissions Jag räcker till-grupper är kamratstödsgrupper för unga vuxna i åldern 18–29. Grupperna leds av professionella krisarbetare och gruppverksamheten är konfidentiell.

Tukinet

Tukinet (på finska) är en webbplats som samlar tjänster som syftar till att hjälpa människor och ge stöd till dem som behöver det. Via Tukinets teman kan du bekanta dig med ämnen som berör dig, delta i gruppchattar eller bilaterala chattar, delta i gruppdiskussioner eller få en personlig stödperson. Ämnena är bland annat relationer, sexualitet och våld.

Sekasin Gaming

Sekasin Gaming är en Discord-plattform som erbjuder dygnet runt till exempel kamratstöd och möjlighet att lära känna nya människor. Gaming är avsedd för personer över 13 år. Största delen av verksamheten är på finska, men en del också på svenska och engelska, till exempel #general. Sekasin kollektiv ansvarar för Sekasin Gaming.

Var kan jag få hjälp med missbruksproblem?

Oluttuoppeja skoolataan

Om du har missbruks- eller beroendeproblem ska du kontakta hälso- och sjukvården på din hemort.

Mer information om missbruksproblem och förebyggande av dem vid universitetet på sidan hjälp för missbruk och beroende.

Tips för att hantera reaktioner på krig

Studenternas hälsovårdsstiftelse SHVS, Nyyti ry och THL har samlat tips på sina egna webbsidor för att hantera de känslor och bekymmer som kriget orsakat.