Psykiskt välbefinnande

Instruktionen hör till följande teman

Genom att välja utbildningsprogram ser du förutom de allmänna anvisningarna också utbildningsprogrammets eventuella egna innehåll. För att se Öppna universitetets instruktioner behöver du inte välja utbildningsprogram.

Psykiskt välbefinnande består av många delfaktorer: individuella, sociala, samhälleliga och kulturella faktorer. WHO definierar psykisk hälsa som ett tillstånd av psykiskt välbefinnande där varje individ kan förverkliga sina egna möjligheter, klara av vanliga påfrestningar, arbeta produktivt och bidra till det samhälle som hen lever i. Du kan själv bidra till ditt välbefinnande på olika sätt.

Universitetet erbjuder också många olika tjänster och det finns ställen och personer du kan kontakta om du till exempel behöver stöd med studierna, vill ha någon att prata med eller söker kamratstöd. På denna sida har vi samlat information om olika aktörer som stöder studenternas välbefinnande och länkar till olika evenemang som ordnas vid Helsingfors universitet.

Vi rekommenderar också att du läser följande instruktioner för studerande: Stöd för studierna och Gemensamma spelregler.

Aktuella evenemang om psykiskt välbefinnande

I det här kapitlet presenteras information om evenemang för psykiskt välbefinnande som arrangeras av universitetet och dess samarbetspartner. Läs mer om universitetets egna hälsoevenemang på Handledningshörnans sida.

Kampanjer

Medkänsla för högre utbildning

Nyytis Myötätuntoa korkeakouluihin -projektets kampanj främjar och stärker en medkännande kultur i universitetssamhällen.

På Instagram: @myotatuntoa. Podcast-episod i Nyytis Spotify och Soundcloud. Utforska och ta del även direkt!

Chattar

mielenTEKoja-individuell chatt

Kommer att organiseras på finska. Se mer info på Finska sidan.

Hösttermins gruppchattar

Nyytis chatt är en plats för gemensamt tanke- och erfarenhetsutbyte. I chatten i gruppform kan en diskutera olika teman som berör studerandes vardag och liv. Nyytis volontärer eller anställda är alltid med i diskussionen.

Chattar är också organiserade på finska och engelska. Se mer info på Finska sidan.

Workshops och webinarier

Jaxuhaleista konkretiaan -webinar

Se mer info på Finska sidan.

Elefantti palasissa? – verkkotyöpajat

Se mer info på Finska sidan.

Var kan jag få hjälp vid en akut psykisk kris?

Hälsovårdscentralen

Om du har en akut psykisk kris ska du kontakta hälsovårdscentralen i din kommun. Där kan du får kontakt med till exempel en psykiatrisk specialsjukskötare. Hälsovårdscentralerna har öppet vardagar kl. 8–16 och du kan kontakta jouren dygnet runt.

Kristelefon

MIELI Psykisk Hälsa Finland rf:s riksomfattande kristelefon. Den svenskspråkiga telefonjouren är öppen må, on kl. 16–20 och ti, to, fr kl. 9–13. Tfn 09 2525 0112.

Sekasin-chat

Sekasin-chat är ett riksomfattande diskussionsforum (på finska) på nätet för unga i åldern 10–29. Där kan du diskutera frågor som du funderar på. Du kan vara anonym och krisarbetarna har tystnadsplikt. Krisarbetarna som har jour i chatten är yrkespersoner från organisationerna som driver den eller frivilliga som fått utbildning för uppgiften.

SOS-kriscentret

SOS-kriscentret erbjuder stöd vid olika krissituationer i livet. SOS-kriscentret i Helsingfors erbjuder kortvarig samtalshjälp som stöd vid krissituationer.

Boka tid på förhand per telefon på numret 09 4135 0510 eller SOS-kriscentrets bokningskalender (på finska, ajanvarauskalenteri).

SHVS

Vid Studenternas hälsovårdsstiftelse (SHVS) får du hjälp med frågor som gäller din psykiska hälsa av hälsovårdare, sjukskötare, allmänläkare, psykiatriska specialsjukskötare och socialarbetare, psykologer och psykiatrer. Läs mera om studenthälsans mottagningstjänster på SVHS webbplats.

Du måste boka en mottagningstid på förhand (gäller både när- och distansmottagning). Först görs en bedömning av vårdbehovet så att vårdpersonalen kartlägger din situation, bedömer ditt vårdbehov och hur brådskande det är, och ger anvisningar om egenvård. Om ditt ärende inte hör till studenthälsovården hänvisas du vid behov annanstans. Du kan boka en mottagningstid via telefon eller chatt. SVHS riksomfattande telefonnummer betjänar må–to kl. 8.00–15.00 och fre kl. 8.00–14.00.

Telefonnumret till allmänna hälsovårdstjänster och mentalvårdstjänster är 046 7101073.
En länk till chatten finns på SVHS webbplats på sidan Tidsbeställning

Riksomfattande rådgivningstelefon

Om du oroar dig för din egen eller en närståendes psykiska hälsa, känner att dina egna resurser inte räcker till, känner dig ensam med dina bekymmer eller funderar på var du kan få hjälp, kan du kontakta den riksomfattande rådgivningstelefonen eller chatten vid Centralförbundet för mental hälsa vardagar kl. 10–15.

Telefon 0203 91920  Samtalsavgift 8,35 cent/samtal + 16,69 cent/minut.

Valoa-chatten  ger dig möjlighet att samtala med yrkespersoner inom mentalvården vardagar kl. 12–15. På eftermiddagar kan du få kamratstöd av frivilliga som lyssnar och delar egna erfarenheter vardagar kl. 15–18.

Hur kan jag själv främja min psykiska hälsa?

SHVS webbplats: Mental hälsa

SVHS webbsidor om mental hälsa ger dig kunskap om olika delområden för psykiskt välbefinnande och råd om hur du kan främja din psykiska hälsa.

Här kan du bland annat läsa mer om

 • Emotionella färdigheter
 • Sociala relationer
 • Självmedkänsla
 • Stresshantering
 • Nervositet

Mieli rf:s Oiva-kurs

Övningarna i Oiva hjälper dej att koncentrera dej, att vara närvarande, att lägga märke till saker som betyder mycket för dej samt att hantera tråkiga tankar och känslor. I Oiva finns över 40 övningar som är lätta att göra t.ex. på bussen, när du går och lägger dig eller när du tar en paus från arbetet. Största delen av övningarna tar 2–3 minuter i anspråk och du kan göra dem genom att läsa eller lyssna på övningen.

I Oiva hittar du övningar för exempelvis följande situationer:

 • Stress
 • Ångest
 • Depression
 • Sömnproblem

Psykporten

På webbplatsen Psykporten hittar du olika guider för egenvård som kan hjälpa dig att stöda ditt psykiska välbefinnande. Här kan du få hjälp vid till exempel depression, ångest eller alkoholmissbruk. Du kan arbeta på att förbättra ditt välbefinnande i din egen takt, var och när som helst.

Nyytis kurs i levnadskonst

Nyyti ordnar en kurs i levnadskonst som har som mål att stärka deltagarens självkännedom och ge verktyg för att öka och uppehålla det psykiska välbefinnandet. Med hjälp av kursen kan du få nya insikter om hur du kan bygga upp en fungerande och bra vardag. Du kan också ladda ner kursen i levnadskonst som pdf-fil (på finska) och göra övningarna självständigt på Hyväkysymys servicen (på finska).

Var kan jag få stöd för att bli bättre på att hantera studierna?

Kursen Studiefärdigheter

Kursen Studiefärdigheter omfattar tre studiepoäng och den riktar sig till alla studenter vid Helsingfors universitet. På kursen får du öva olika färdigheter som hjälper dig att må och studera bättre. Du lär dig också färdigheter som är viktiga med tanke på arbetslivet. Kursen består av nätuppgifter som görs självständigt och gruppdiskussioner.

Det centrala innehållet på kursen är att öva upp och öka din psykologiska flexibilitet. Det spelar en viktig roll för att må bra i största allmänhet och ha framgång i studierna. Psykologisk flexibilitet innebär förmågan att handla enligt vad som är viktigt för dig, oberoende av tråkiga tankar och känslor. Det betyder att du kan lära dig identifiera och analysera dina tankar och samtidigt handla i olika situationer i enlighet med dina egna målsättningar. Läs mer om kursen under Studieutbud.

Studiepsykologerna

Studiepsykologerna erbjuder vägledning individuellt och i grupp till grundexamensstuderande vid Helsingfors universitet som behöver stöd med studiefärdigheter, motivation, tidsanvändning, stresshantering eller avhandlingsarbetet. Du kan träffa en studiepsykolog 1–5 gånger efter behov. Ni kommer tillsammans överens om antalet träffar. Läs mer om studiepsykologernas tjänster.

Stöd för den som återupptar studierna

Nyyti har utarbetat ett infopaket för studenter som återupptar studierna efter en längre paus. Infopaketet är resultatet av ett projekt, Takaisin opintoihin, och du kan läsa det på finska på Nyytis webbplats: Opintoihin palaajan paketti.

Jag behöver samtalsstöd och/eller andligt/mentalt stöd

Studentprästerna

Du kan kontakta studentprästen när du vill prata om andliga eller psykiska frågor, studier, jobb, mänskliga relationer eller annat i livet. Studentprästerna erbjuder alla en frizon oavsett övertygelse, kön eller sexuell läggning. Läs mera om studentprästerna.

Mentalvårdspunkten Mieppi

Mieppi erbjuder avgiftsfri lågtröskelservice i frågor som gäller psykisk hälsa. Tjänsten är avsedd för vuxna och unga över 13 år som bor i Helsingfors.

Du kan kontakta Mieppi om du har t.ex. bekymmer som gäller din livssituation eller psykiska hälsa, och önskar få samtalsstöd. Du har möjlighet att komma överens om 1–5 samtalstider eller få vägledning. Samtalsstödet kan ordnas på distans eller ansikte mot ansikte enligt kundens önskemål. Mer information på Helsingfors stads webbplats: Mentalvårdspunkten Mieppi.

Kampens kapell

I Kampens kapell kan du få samtalsstöd, rådgivning och vägledning av medarbetare vid Helsingfors kyrkliga samfällighet och socialarbetare vid Helsingfors stad.

Var kan jag få socialt stöd och kamratstöd? Känner du dig ensam?

Urbana vardagsrummet Kohtaus 

De urbana vardagsrummen i Vallgård och Malm satsar på samhörighet och gemensamma aktiviteter. Här kan unga vuxna i åldern 18–30 träffas och fördriva tiden. Vardagsrummen grundades för att minska ensamheten bland unga vuxna. 

I vardagsrummen finns en Svinnkiosk där du kan hämta matsvinn som levererats av Stadin safka. Ofta finns det grönsaker, frukt, bröd och färdigmat, men utbudet varierar naturligtvis mycket. Stadin safka är ett samarbete mellan Helsingfors stad och Helsingfors kyrkliga samfällighet. Stadin Safka utvecklar mathjälpen i Helsingfors och utnyttjar svinnmat till människornas fördel. Samtidigt bidrar man till att minska klimatpåverkan.

Kohtaus Vallgård: Päijännevägen 2, 00550 Helsingfors
Kohtaus Malm: Torggatan 3 (3:e vån.), 00700 Helsingfors

Läs mera om Kohtaus verksamhet på föreningen Kohtaus webbplats.

HelsingforsMission hjälper ensamma

På HelsingforsMissions webbplats  hittar du hjälp om du känner dig ensam. Du kan beställa tid till HelsingforsMissions ensamhetsarbete och få samtalsstöd av en yrkeskunnig person. Du kan också kontakta HelsingforsMissions krisjour för unga.

Etelä-Suomen klubitalot Eskot ry

Eskot-klubbhusen är en plats där personer som behöver psykosocialt stöd, rehabiliteringspatienter inom psykvården och personalen bildar en jämlik gemenskap. Klubbhusen stöder människor i deras vardag och kan hjälpa med att söka jobb eller med studierna. Läs mera om verksamheten (på finska eller engelska) på Eskots webbplats.

Jag söker kamratstöd för psykiskt välbefinnande

Nyyti rf

Nyyti ry är ett stödcentrum för studenter. Nyyti främjar och stöder studenternas psykiska välbefinnande och deras livshanterings- och studieförmåga. Verksamheten och tjänsterna riktar sig till alla universitetsstuderande.

Nyyti erbjuder riktad förebyggande verksamhet, till exempel gruppchattar och NyytiTalk-sändningar i frågor kring stress, utmattning, nervositet och livshantering. Nyyti ordnar också temakvällar, gruppverksamhet och kurser i huvudstadsregionen.

Läs mer om Nyytis tjänster och verksamhet på Nyytis webbplats.

HelsingforsMissions gruppverksamhet

HelsingforsMissions Jag räcker till-grupper är kamratstödsgrupper för unga vuxna i åldern 18–29. Grupperna leds av professionella krisarbetare och gruppverksamheten är konfidentiell.

Var kan jag få hjälp med missbruksproblem?

Om du har missbruks- eller beroendeproblem ska du kontakta hälso- och sjukvården på din hemort.

Information om rusmedel och beroende, tester och kontaktuppgifter till aktörer som erbjuder hjälp:

Mer information om missbruksproblem och förebyggande av dem vid universitetet på sidan hjälp för missbruk och beroende.

 

Hur kan jag stödja mitt eget psykiska välbefinnande i coronavirussituationen

Förändringar i vardagen orsakade av coronaviruset kan väcka oro och ångest. Här har vi samlat aktörer som kan hjälpa dig lindra oro orsakad av coronaviruset. Sidan uppdateras regelbundet.

Tips för psykiskt välbefinnande:

 1. Undvika spekulationer och rykten som kan orsaka mer ångest. Följ pålitliga källor.
  - Uppdaterad information får du till exempel på Institutet för hälsa och välfärd.
  - Läs om Studenternas hälsovärdsstiftelsens (SHVS) instruktioner om hur du sköter dina ärenden under coronavirusepidemin.
  - Universitetets instruktioner och information om hur studierna ordnas under undantagstillståndet finns på sidan Coronaviruset och studierna – frågor och svar.
  - Läs också din e-post.
 2. Följ rekommendationerna om hygien och om att stanna hemma. Kom ihåg at tvätta händerna och iaktta god hygien, oberoende av om du har symptom eller inte.
 3. Det rekommenderas att man håller sig till sina vanliga vardagsrutiner så långt det går. Det är viktigt att äta hälsosamt, röra på sig och vila. Om du vill, kan du få hjälp av aktörer på denna sida och använda tjänsterna på distans.
 4. Håll kontakt med andra. I en stressande situation kan det hjälpa om man håller kontakt (på distans) med familjen och vänner. Du kan också kontakta experterna som listats på den här sidan.

Hur ska vi orka under undantagstillståndet och coronavirusepidemin?

Torsdagen den 2 april ordnades ett evenemang om att orka under coronavirusepidemin (Event on resilience: How to maintain your mental well-being in the midst of the coronavirus epidemic).Vi har sammanställt frågorna som anställda och studenter ställde och svaren som gavs på Flamma intranät.

Handledningshörnans Hälsotisdagar erbjuder evenemang som stöder studenternas studieförmåga och välmående. Se mer i Handledningshörnans sida.

Studiepsykologerna till hjälp då du stöter på utmaningar i distansstudierna

Förutom den oro och ångest som coronaviruset förorsakar kan också övergången till att studera på distans vara utmanande. Vardagen saknar yttre struktur, kurser annulleras, eller så sker överföringen av kurserna till nätet inte problemfritt. Det kan också vara så att du är tvungen att avbryta kurser till exempel på grund av din familjesituation. Om du å andra sidan kan hitta fungerande lösningar till utmaningarna du möter, kan möjligheten att fokusera på studier även ge en paus från oroande tankar samt ge dig meningsfull sysselsättning i vardagen. Det lönar sig alltså att satsa lite tid på att hitta fungerande strategier för studier på distans. 

Studiepsykologerna har samlat tips för att underlätta distansstudier på sidan Till stöd för studierna. Därtill kan du reservera en tid till vägledning på distans, tidsbokning sker via studiepsykologernas sida. Med dem kan du diskutera om det som oroar dig, på vilket sätt det är möjligt för dig att studera i den aktuella situationen, och hur det i praktiken kunde lyckas. 

Helsingfors universitets studentpräster finns som stöd för dig också under coronasituationen

Ingen behöver vara ensam. När du som hör till universitetssamfundet

 • önskar ett förtroligt samtal, själavård eller bön
 • känner ett behov av att fundera över livets stora frågor (t.ex. meningen med allt, hopp och hopplöshet, ensamhet, osäkerhet)
 • är i karantär och behöver hjälp

Ta kontakt med studentprästerna. De finns till för alla medlemmar av vårt universitetssamfund och respekterar allas övertygelser. Ni kan också komma överens om att träffas över videosamtal.

 • Alla svenskspråkiga på universitetet: Lisa Enckell, lisa.enckell@evl.fi, 050 3800662, WhatsApp, IG: @studentprasten
 • Vik och Gumtäkt: Laura “Late” Mäntylä, laura.mantyla@evl.fi, 050 5919874, Messenger, WhatsApp, IG: lauralatemantyla, Telegram @YliopistopappiLate
 • Centrum och Mejlans: Leena Huovinen, leena.huovinen@evl.fi, 050 3019613, Messenger, IG: leenahuovinen
 • De går även att nå via jodel @kirkkojakampus

Andra aktörer och evenemang som stöder mentalt välbefinnande

Mindfulness och stresshantering

 • Nyyti ry samlat information om mindfulness praktiska övningar om mindfulness på sidan Hengähdyshetki (bara på finska). Övningarna kan hjälpa lugna ner dig i en stressande situation.

Kom ihåg att ta en paus och röra dig!

Andra aktörer som hjälper

Förbundet ADHD-liitto ordnar kurser (på finska) och på deras webbplats finns nyttig information, exempelvis olika broschyrer om hur man bygger upp en fungerande vardag.

 

Inspelningar

Inspelningar och artiklar från Dagen för psykisk hälsa bland studerande

Evenemangets tema 2021 var delaktighet och rätt till hjälp. Kampanjen ordnas av Nätverket för studerandes välmående och för koordineringen ansvarar Nyyti. Här hittar du länkar till inspelningar av evenemangen som ordnades vid Helsingfors universitet:

 • Vanliga frågor – diskussion med en sakkunnig från Nyyti och studentpräster (inspelning)
  Evenemanget med studentprästerna och en sakkunnig från Nyyti ordnades på Instagram 14.4.2021. Du kan se inspelningen på kontot @universityofhelsinki.
 • Webbinarium om främjande av medkänsla
  Se och lyssna på webbinariet Compassion: the challenge and strength of remote work på universitetets Unitube-kanal. Webbinariet ger verktyg för hur man kan främja medkänslan i sina egna kretsar.
 • Webbinariet Study stress and exhaustion
  Det engelskspråkiga webbinariet med en studiepsykolog Study stress and exhaustion kan ses på universitetets Unitube-kanal (undertexter via videons cc-knapp). Du kan läsa webbinariets presentation (pdf) här.
  Webbinariets beskrivning på engelska: Feeling stuck and alone? Experiencing challenges with getting things done? Have you started to feel like nothing you do in your studies is good enough? Welcome to the Study Psychologists’ webinar about study stress and exhaustion. The intention of the webinar is to share general observations and experiences of the influences that the prolonged pandemic and remote studies has had on students, with a special emphasis on strategies to cope and support wellbeing in studies.
 • Personer som arbetar för studenternas välbefinnande vid universitetet
  Universitetets studiepsykologer och studentpräster presenteras i två artiklar som finns i Instruktioner för studerande:
  Bekanta dig med Helsingfors universitets studiepsykologer (artikel i Instruktioner för studerande)
  Bekanta dig med Helsingfors universitets studentpräster (artikel i Instruktioner för studerande)

SHVS lunchwebbinarier

Studenternas hälsovårdsstiftelse ordnade webbinarier våren 2021 och inspelningarna finns på Youtube:

 1. Rytmiä etäarkeen rutiinien avulla -webinaari
 2. Sosiaaliset suhteet ja yksinäisyys –webinaari
 3. Itsensä johtaminen ja motivaatio -webinaari