Grupper och kurser som stöder studieförmågan

Instruktionen hör till följande teman

Genom att välja utbildningsprogram ser du förutom de allmänna anvisningarna också utbildningsprogrammets eventuella egna innehåll. För att se Öppna universitetets instruktioner behöver du inte välja utbildningsprogram.

På den här sidan hittar du information om grupper som ordnas av karriärvägledare, studiehandledare och studiepsykologer.

Deltagande i grupper

Människor tillsammans på baken.

Grupperna erbjuder kamratstöd från andra studerande och vägledning. Mer information hittar du på den finska sidan.

Grupperna följer principer för en tryggare miljö.

Anmälan till grupperna är bindande.

Grupper våren 2023

Period 3. grupper finns på finska och på engelska sidor.

___ ___ ___

Jag räcker till-gruppen
 

  • Tidspunkt: följande torsdagar klockan 9.30-11.30
  • 16.3.23, 23.3.23, 30.3.23, 13.4.23, 20.4.23, 27.4.23
  • Plats: Centrum campus
  • Språk: svenska
  • Målgrupp: grundstuderande som är intresserade av självmedkänslan  

I gruppen "Jag räcker till" behandlas teman om otillräcklighet. Målet med grupperna är att öka självförståelsen och stärka självmedkänslan. I gruppen lär vi oss med hjälp av olika uppgifter, övningar och diskussion ett mer medkännande sätt att förhålla oss till oss själva. Gruppens varaktighet är sex veckor och mellan gruppträffarna lever temat självmedkänsla vidare i gruppdeltagarens liv i form av hemuppgifter.

Eftersom det här är den första gemensamma gruppen på svenska, kommer en av gruppledarna vara en person från HelsingforsMission. Gruppen leds därför av tre personer; krisarbetaren Lina Kaivos från HelsingforsMission Krisjouren för unga, studiehandledare Eva Loippo-Sännälä från Helsingfors universitet och studiepsykolog Johanna Björklund från Helsingfors universitet. Eva sköter intervjuerna för grupperna, du träffar Lina och Johanna först vid gruppstarten

Anmäl dig före 1.3.23 via e-blanketten här

Mer info studiehandledare@helsinki.fi

 

Korrigera kursen (EN)

  • Arrangör: studiehandledare
  • Tid:varannan fredag 17.3-28.4 kl. 9.30-11
  • Plats: Gumtäkt campus
  • Språk: engelska

Förföljer du något viktigt för dig själv i förhållande till dina studier, eller planering för framtiden? Behöver du kamratstöd från andra i samma situation?  

I den här gruppen kan du arbeta på ditt eget mål med hjälp av olika verktyg och dela idéer med andra gruppmedlemmar. Du är välkommen till gruppen, från och med den första hösten av dina kandidatstudier till slutet av dina magisterstudier.  

Gruppen sammanträder totalt fyra gånger på Campus i Gumtäkt, och innehållet i mötena planeras utifrån gruppens önskemål under första gången. Gruppen tar max 20 deltagare i registreringsordning och är organiserad om det finns 6 eller fler deltagare.  Anmäl dig till gruppen så snart som möjligt och senast den 10 mars 2023. För mer information johanna.vuori@helsinki.fi eller eva-mari.loippo-sannala@helsinki.fi

Andra tjänster som stöder studier

Kalender på bordet.

Bekanta dig med karriärvägledares, studiehandledares och studiepsykologernas övriga tjänster på deras egna sidor:

Handledningshörnans sida hittar du också information om evenemang som gäller studier och välbefinnande.

I problemsituationer kan du hitta den rätta servicen på Rådgivningskompassen.