Rätt att avlägga kandidatexamen

Instruktionen hör till följande teman

Genom att välja utbildningsprogram ser du förutom de allmänna anvisningarna också utbildningsprogrammets eventuella egna innehåll. För att se Öppna universitetets instruktioner behöver du inte välja utbildningsprogram.

Kandidatexamen är en lägre högskoleexamen som kan avläggas vid Helsingfors universitet inom 34 utbildningsprogram. Inom det farmaceutiska området kallas lägre högskoleexamen för farmaceut och inom det juridiska området för rättsnotarie. Inom det medicinska och odontologiska området används ingen lägre högskoleexamen, utan medicine och odontologie kandidat är en titel som beviljas efter att vissa studier genomgåtts

För allmän information om studierätt se sidan Studierätt.

På den här sidan

Studieinriktningar

En del kandidatprogram har alternativa studieinriktningar för att avlägga examen. Beroende på utbildningsprogram söker man sig till studieinriktningarna i olika skeden av kandidatexamen. Du kan läsa instruktionerna om ansökan till studieinriktningen som gäller dig genom att logga in eller välja rätt utbildningsprogram upptill på sidan. Examensinnehållet i olika studieinriktningar skiljer sig från varandra på varierande sätt. .

För mer information, se sidan Byte av studieinriktning under studierna.