Resebidrag för doktorander

Genom att välja utbildningsprogram ser du förutom de allmänna anvisningarna också utbildningsprogrammets eventuella egna innehåll. För att se Öppna universitetets instruktioner behöver du inte välja utbildningsprogram.

Syftet med de resebidrag som beviljas doktorander är att stödja vetenskapliga inrikes- och utlandsresor för doktorander vid Helsingfors universitet. De flesta resebidrag gäller en forskarskola eller ett specifikt doktorandprogram, och doktoranderna ska ansöka om dem i enlighet med skolan eller programmets detaljerade anvisningar. En del av resebidragen är avsedda enbart för utländska konferensresor, men vissa utlysningar innebär möjlighet att ansöka om resebidrag även för resor i Finland eller för längre besök utomlands. Kontrollera ansökningsanvisningarna i god tid innan ansökningstiden börjar och följ dem.

På den här sidan

Allmänt om resebidrag

Doktorander inom doktorandprogrammen vid Helsingfors universitet kan söka de flesta resebidrag, oavsett finansieringskälla. En typisk förutsättning är att den planerade resan främjar doktorandens arbete med doktorsavhandlingen och hens möjligheter att avlägga doktorsexamen vid Helsingfors universitet.

Utöver de resebidrag som forskarskolan och doktorandprogrammen beviljar utlyser vissa fakulteteter också egna, fakultetsspecifika resebidrag. Fakulteterna informerar närmare om dem när ansökningstiderna blir aktuella.

Universitetets fonder utlyser varje vår stipendier, och ibland ingår mindre stipendier och arbetsstipendier för resor och arbete utomlands. När ansökningsomgången börjar kan du bekanta dig med annonserna från fonder som tangerar ditt vetenskapsområde och kontrollera om det finns stipendier som lämpar sig för dig. Det informeras om fondernas ansökningsomgång årligen i början av våren.